GenBronnen

digitalisering

maas

Schin op Geul huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maastricht.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Gulpen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Schin op Geul - 9 maart 1700 - brief van Joannes Stephani pastoor in "Schinne ad Golam" [= Schin op Geul] als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen hweulijk tussen:

Jacobus Sijben ex parochie Voerendaal en

Isabella Malies ex parochie Schin op Geul.

RHCL Maastricht (3-1700-41 - foto 5736)

 

Schin op Geul - 26 november 1717 - verklaring van Joannes Stephani pastoor in "Schin ad Golam" dat van de niet met namen genoemde paar, de af-

roepingen zijn gedaan en dat zij beschikken over een dispensatie waarvan de legitieme reden de pastoor bekend is, maar die hij niet beschrijft in deze

verklaring. Daarmee is het toegestaan dat ze trouwen.

RHCL Maastricht (Schin op Geul kerk boek 1 - 1717dtb - foto 5483a/c+TV)


Schin op Geul - 8 mei 1719 - brief van Joannes Stephani pastoor van "Schinne ad Golam" [= Schin op Geul] als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Guilhelmus Gillisen van parochie Schin op Geul en Gertrudis Vocqs.

RHCL Maastricht (9-1719-130 - foto 5313)

 

Schin op Geul - 16 mei 1719 - brief van Joannes Stephani pastoor van "Schinne ad Golam" [= Schin op Geul] als aanvraag voor dispensatie vanwege

geestelijke verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gelekercken weduwenaar van parochie Schin op Geul en

Maria Bischops parochiane van Wijlre bisdom Luik.

RHCL Maastricht (9-1719-132 - foto 5314)

 

Schin op Geul - voor 28 aug. 1724 - ongedateerde brief van Mathias Stephani pastoor in Schin op Geul als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Stevens en Anna Clara Prummeren.

Ze zijn op 28 aug. 1724 getrouwd te Schin op Geul met als getuigen: Joannes Kleintjens en Johanna Maria Prummeren.

RHCL Maastricht (S-1724-159 - foto 5821)

 

Schin op Geul - 4 september 1728 - brief van M: Stephani pastoor in "Schinnen ad Golam" [= Schin op Geul] als aanvraag voor dispensatie vanwege

4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Andreas Habets, zoon van Mathias Habets, Mathias zoon van Gertrudis aengen Inde; en

- Joanna Maria Kicken, dochter van Wijlhelmus Kicken, Wijhelmus zoon van Joannes Boenen.

Gertrudis aengen Inde en Joannes Boenen zijn nicht en neef.

Met + als handmerk van Jenne Marija Kicken en handtekeningen: Andries Habedts, Jan Kicken en Wijllem Houtermans [als getuigen].

RHCL Maastricht (10-1728-3 - foto 6169a/b)

 

Schin op Geul - 21 februari 1729 - brief van M: Stephani pastoor in "Schinnen ad Golam" [= Schin op Geul] als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas le Keux en Catharina Stevens.

RHCL Maastricht (11-1729-169 - foto 5753a+b)

 

Schin op Geul - 2 september 1736 - brief van Aegidius Roijen pastoor in "Schine ad Golam" [= Schin op Geul] als aanvraag voor dispensatie in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Munch en Anna Ursula aen gen Eijnde weduwe.

RHCL Maastricht (14-1736-7 - foto 5758)

 

Schin op Geul - 14 februari 1740 - brief/schema van Aeg. Roijen pastoor in "Schin ad Golam" [= Schin op Geul] als aanvraag voor dispensatie vanwege

3e graad aanverwantschap van een huwelijk reeds op 29 september 1737 plaatsgevonden tussen:

- Matthias Suijren weduwnaar van Elisabetha Odekircken, Elisabeth dochter van Anna Pluijmen, Anna dochter van Elisabetha Schoenmaeckers; en

- Barbara Smolders dochter van Maria Mennens, Maria dochter van Maria Schoenmaeckers.

Elisabeth Schoenmaeckers en Maria Schoenmaeckers zijn zusters.

Achteraf bleek hun aanverwantschap, vandaar aanvraag om dispensatie om huwelijk opnieuw te doen met achtneming van dat belemmering.

Op 18 febr. 1740 trouwen in Schin op Geul opnieuw Mathias Suijren en Barbara Smolders, na verkregen dispensatie van 15 febr. 1740 van bisdom

Roermond vanwege 3e graad aanverwantschap.

RHCL Maastricht (14-1740-32 - foto 5761a/d)

 

Schin op Geul - 17 juli 1740 - brief van Aeged: Roijen pastoor in "Schinne ad Golam" [= Schin op Geul] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Slevens parochiaan van Schin op Geul en

Anna Agnes le Keuck parochiane van "veteris Falcoburgi" [= oud Valkenburg].

RHCL Maastricht (14-1740-144 - foto 5762)

 

Valkenburg - 23 augustus 1740 - brief van Max. Snackers pastoor in "Alt Valckenborgh" [= Valkenburg] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Lintgens van parochie oud-Valkenburg en

Catharina Habets van parochie Schin op Geul.

RHCL Maastricht (14-1740-28 - foto 5760)

 

Schin op Geul - 14 juni 1741 - brief en 2 schema's van Aegid. Roijen pastoor in "Schinne ad Golam" [= Schin op Geul] als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap en 4e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema bloedverwantschap:

- Matthias Suyren parochiaan van Schin op Geul, zoon van Maria Huntjes, Maria dochter van Francisicus Huntjes; en

- Catharina Schoenmackers parochiane van Klimmen, dochter Petronella Huntjes, Petronella dochter van Servatius Huntjes, Servatius zoon van

                             Arnoldus Huntjes.

Franciscus Huntjes en Arnoldus Huntjes zijn broers.

2e schema aanverwantschap:

- Matthias Suyren parochiaan van Schin op Geul, weduwnaar van Elisabetha Odekirchen, Elisabeth dochter van Anna Pluijmen, Anna dochter van

                             Elisabetha Schoenmaeckers, Elisabeth dochter van Petrus Schoenmaekers; en

- Catharina Schoenmackers parochiane van Klimmen, dochter van Petrus Schoenmakers, Petrus zoon van Joannes Schoenmakers, Joannes zoon

                             van Joannes Schoenmaeckers.

Petrus Schoenmaekers en Joannes Schoenmaeckers zijn broers.

RHCL Maastricht (15-1741-27 - foto 5764a+b)

 

Valkenburg - 16 september 1742 - brief van Max. Snackers pastoor in "Alt Valckenborgh" [= Valkenburg] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Steijns ex parochie Schin op Geul en

Anna Christina Bemelmans ex parochie oud-Valkenburg.

RHCL Maastricht (16-1742-1 - foto 5766a+b)

 

Valkenburg - 8 februari 1746 - brief van Max. Snackers pastoor in "Alt Valckenborgh" [= Valkenburg] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voor genomen huwelijk tussen:

Antonius Giercken ex parochie Schin op Geul en

Joanna Ploumen parochiane van oud-Valkenburg.

RHCL Maastricht (18-1746-94 - foto 5770)

 

Valkenburg - 15 november 1746 - brieven van Max. Snackers pastoor in "Alt Valckenborgh" [= Valkenburg] als aanvraag voor dispensatie vanwege

4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Schepers ex parochie oud-Valkenburg en

Anna Heuts ex parochie Schin op Geul.

RHCL Maastricht (18-1746-28 - foto 5768a+b+c)

 

Schin op Geul - 17 januari 1762 - brief van J: G: Boshouwers pastoor in Schin op Geul als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Mauritius Hector Casimirus baron de Hammersteijn heer "in Strucht et Oost" sub parochie Schin op Geul en

Maria Anna gravin de Satzenhoven bisdom Keulen (D).

RHCL Maastricht (23-1762-14 - foto 5777)

 

Schin op Geul - 15 november 1764 - brief van Boshouwers pastoor in Schin op Geul [mede ondertekend door J: Roess pastoor in Wijlre] als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Huntiens weduwenaar afkomstig ex Schin op Geul nu parochiaan van Wijlre en

Maria Agnes le Keux huishoudster op de Strucht sub parochie van Schin op Geul.

RHCL Maastricht (23-1764-18 - foto 5300)

 

Schin op Geul - 3 juli 1768 - brief van J: G: Boshouwers pastoor in "Schin ad Golam" [= Schin op Geul] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Mathias Bemelmans van oorsprong uit oud-Valkenburg en

Maria Josina Frösch parochiane van Schin op Geul.

RHCL Maastricht (25-1768-113 - foto 5788)

 

Schin op Geul - 15 februari 1773 - brief van J: G: Boshouwers pastoor in "Schin ad Golan" [= Schin op Geul] [mede ondertekend door J: Scherpenseel

pastoor in Nuth] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes de la Haije parochiaan van Schin op Geul en

Joanna Maria Freuls parochiane van Nuth.

RHCL Maastricht (27-1773-78 - foto 5675)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Schin op Geul - 22 april 1791 - brief van Petrus Geerts pastoor in Schin op Geul over ene Joanna Hendrina Moors - die getrouwd is met Joannes Huntiens.

Zij heeft al langere tijd een heimelijk verhouding met de vrijgezel Joannes Petrus Custermans. Er is vervolgens in het dorp geroddel en schandaal ontstaan,

die proberen door gebed, veroordeling en andere middelen om dit weg te nemen zonder gewenste resultaat. De pastoor vraagt om advies hoe deze slechte

en schandalige belemmering te herstellen voordat zij tot de sacrament worden toegestaan. We weten niet zeker of Joannes Hunties van haar heeft geschei-

den op grond van haar overspel EN of zij opnieuw is gehuwd [met echtbreuk als gevolg] met Joannes Petrus Custermans.

RHCL Maastricht (3-1791-16 - foto 6083+TV + pdf over Petrus Geerts)