GenBronnen

maas

Schimmert huwelijks dispensaties


tot 1559 parochie Meerssen.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Meerssen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Schimmert - 30 maart 1690 - brief van onbekende schrijver [laatste blz. ontbreekt] blijkbaar als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Heijnens en Mechtildis Schillinx.

RHCL Maastricht (3-1690-102 - foto 5257a+b)

 

Schimmert - 11 oktober 1729 - brief en schema van Stephanus Willems pastoor in Schimmert als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Martinus Voncken zoon van Elisabetha Aerts, Elisabeth dochter van Hendricus Aerts, Hendricus zoon van E: van den Dijck; en

- Gertrudt Willems dochter van Helena Sijen, Helena dochter van Servatius Sijen, Servatus zoon van Anna van den Dijck.

E: [Elisabetha] van den Dijck en Anna van den Dijck zijn zusters

RHCL Maastricht (11-1729-3 - foto 5262a+b+c)

 

Spaubeek - 3 november 1735 - brief van W: Janssen pastoor in Spaubeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Timmers parochiaan van Spaubeek

en Anna Goessens ex Schimmert.

RHCL Maastricht (13-1735-180 - foto 3806a+b)

 

Beek - 5 oktober 1742 - brief/schema van L. Nicolai pastoor in Beeck [mede ondertekend door Guilielmus Dupuits pastoor uit Schimmert] als aanvraag

voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Michael Muijlkens zoon van Matthijs Muijlkens en Elizabeth Didden, Elizabeth dochter van Matthijs Didden en Mechel Lemmens, Matthijs zoon van Jan

                                     Didden en N:N:; en

- Catharina Wijnen dochter van Peter Wijnen en Elizabeth van der Schueren, Elizabeth dochter van Paulus van der Schueren en Gertruijd N:, Paulus

                                     zoon van Arnoldus van der Schueren en Cathrijn Didden.

Jan Diden en Cathrijn Didden zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (16-1742-3 - foto 3808a+b+c) 

 

Schimmert - 1 juli 1744 - brief van Guiel(mus) Dupuits pastoor in Schimmert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Voncken en Getrudis Sijen.

RHCL Maastricht (11-1729-146 - foto 5263a+b)


Schimmert en Maastricht - 17 en 18 augustus 1760 - brief en schema van Laurentius Peulen pastoor in Schimmert en briefje van T.H. Randaxh vice-

pastoor van st. Martinus "trajecti ad Mosam" [= Maastricht] namens afwezige pastoor als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Voncken parochiaan van Schimmert, zoon van Marten Voncken, Marten zoon van Elisabet Aerts, Elisabet dochter van Maria Willems,

                                          Maria dochter van Petrus Willems en Catharina Coox; en

- Joanna Elisabeth Habets parochiane van Hulsberg, dochter van Anna Catharina Sleijpen, Anna Catharina dochter van Catharina Willems, Catharina

                                          dochter van Wilhelmus Willems, Wilhelmus zoon van Petrus Willems en Catharina Coox.

RHCL Maastricht (20-1760-1 en 20-1760-110/2-3 - foto 3145a+b+c+d+e+f)

 

Spaubeek - periode 1764-1777 - brief en schema van C. E. van den Bock pastoor in Spaubeek [mede onderschreven door L. Ceulen pastoor in

Schimmert] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verbvand met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Goossen parochiaan van Spaubeek, zoon van Catharina Voncken, Catharina dochter van Petrus Voncken, Petrus zoon van Adamus Voncken; en

- Catharina Ackermans parochiane van Schimmert, dochter van Catharina Heynen, Catharina dochter van Joanna Voncken, Joanna dochter van Joannes

                                          Voncken, Joannes zoon van Adamus Voncken.

RHCL Maastricht (S-?-57 - foto 3838a+b)

 

Schimmert - 9 februari 1767 - brief en schema van Laurentius Peulen pastoor in Schimmert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Quijx zoon van Anna Voncken, Anna dochter van Joannes Voncken, Joannes zoon van Adamus Voncken; en

- Elizabetha Voncken dochter van Petrus Voncken, Petrus zoon van Petrus Voncken, Petrus zoon van Adamus Voncken.

RHCL Maastricht (24-1767-17 - foto 5271a+b)

 

Schimmert - 20 oktober 1767 - brief en schema van L. Peulen pastoor in Schimmert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Sijben zoon van Petrus Sijben, Petrus zoon van Joannes Sijben, Joannes zoon van Maria Willems; en

- Margaritha Provaes dochter van Elisabetha Willem, Elisabeth dochter van Petrus Willems.

Maria Willems en Petrus Willems zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (24-1767-21 - foto 5272a+b) 

 

Beek - 23 en 27 oktober 1768 - brieven en schema van Joannes Godefridus Soutzen pastoor in Beek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Dionisius Willems parochiaan van Beek, zoon van Joannes Willems, Joannes zoon van Dionisius Willems, Dionisius zoon van Joannes Willems; en

- Maria Ida Muijlkens parochiane van Schimmert, dochter van Joanna Welters, Joanna dochter van Judith Vrancken, Judth dochter van Maria Alofs.

Joannes Willems en Maria Alofs zijn blijkbaar halfbroer en halfzus, zelfde moeder.

Ze trouwen rk Beek (LImburg) 27 oktober 1768 echter daar staat bruidegom ex Spaubeek en bruid ex Beek.

RHCL Maastricht (25-1768-28 - foto 3726a+b+c)

 

Schimmert - 4 januari 1772 - brief en schema van L. Peulen pastoor in Schimmert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Nicolaus Meulkens weduwnaar van Elisabetha Willems, Elisabeth dochter van Servatius Willems, Servatius zoon van Maria Debets, Maria dochter van

                                        Theodorus Debets; en

- Gertrudis Scherneut [naam in brief] Debets [naam in schema] dochter van Anna Debets, Anna dochter van Michael Debets, Michael zoon van Theodorus Debets.

RHCL Maastricht (26-1772-28 - foto 5273a+b)

 

Schimmert - 4 januari 1772 - brief en schema van L. Peulen pastoor in Schimmert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Smeets zoon van Maria Walthouwers, Maria dochter van Maria Scherneut, Maria dochter van Leonardus Scherneut; en

- Petronella Scherneut dochter van Wilhelmus Scherneut, Wilhelmus zoon van Ludovicus Scherneut.

Leonardus Scherneut en Ludovicus Scherneut zijn broers.

RHCL Maastricht (26-1772-38 - foto 5274a+b)

 

Schimmert - 30 september 1772 - brief en schema van L. Peulen pastoor in Schimmert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Martinus Voncken zoon van Petrus Voncken, Petrus zoon van Petrus Voncken, Petrus zoon van Adamus Voncken; en

- Catharina Heijnen, dochter van Casparus Heijnen, Caparus zoon van Maria Voncken, Maria dochter van Joannes Voncken, Joannes zoon van Adamus Voncken.

RHCL Maastricht (26-1772-81 - foto 5275a+b)

 

Spaubeek - 19 september 1773 - brief en schema van C. E. van den Bock pastoor in Spaubeek [mede onderschreven door L. Peulen pastoor in

Schimmert] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Voncken parochiaan van Schimmert, zoon van Martinus Voncken, Martinus zoon van Joannes Voncken, Joannes zoon van Martinus

                                        Voncken, Martinus zoon van Adamaus Voncken; en

- Joanna Heynen parochiane van Spaubeek, dochter van Joannes Heynen, Joannes zoon van Maria Voncken, Maria dochter van Joannes Voncken,

                                       Joannes zoon van Adamus Voncken.

Deze brief bewijst dat er wel degelijk huwelijks inschrijvingen waren in hiaat 1773 te Spaubeek.

RHCL Maastricht (27-1773-26 - foto 3820a+b)

 

Schimmert - 29 augustus 1775 - schema van L. Peulen pastoor in Schimmert als ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hermanus Dederen zoon van Elisabetha Schillinx, Elisabeth dochter van Catharina Bosch, Catharina dochter van Catharina Krijns; en

- Maria Catharina Frijns dochter van Christianus Frijns, Christianus zoon van Anna Krijns, Anna dochter van Franciscus Krijns.

Catharina Krijns en Franciscus Krijns zijn zus en broer.                     

Brief als aanvraag zat er niet bij, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door gevonden.

RHCL Maastricht (28-1775-16 - foto 5276)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Schimmert - 1 maart 1707 - brief van Ch. van Gulpen pastoor in Schimmert aan bisdom Roermond die onlangs bij de bisschop was over een lopende

aanvraag vanwege 2e graad bloedverwantschap, over een Duitse verwante van overleden vrouw van de pastoor die wilt trouwen om rede van armoede

en voorziet in handen arbeid en vleselijk heeft leren kennen wat heeft geleid tot roddels. Blijkbaar dient die toestemming te komen van de internuntius

uit Keulen. De toekomende bruidegom doet al veel voor de armen.

RHCL Maastricht (5-1707-3 - foto 5259a+b+c+TV)