GenBronnen

maas

Schaesberg huwelijks dispensaties


tot 1699 parochie Heerlen.

1699-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Heerlen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Schaesberg - 15 en 17 januari 1716 - brief en schema van Rein: Kockelkorn "vice curatus" in Schaesberg als aanvraag voor dispensatie vanwege

4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Nicolaus Cornips zoon van Elisabeth Vaessen, Elisabeth dochter van Griet Peuskens, Griet dochter van Clas Peuskens; en

- Maria Beinen dochter van Elisabeth Prickarts, Elisabeth dochter van Mergen Peuskens, Mergen dochter van Paschasius Peuskens.

Clas Peuskens en Paschasius Peuskens zijn broers.

RHCL Maastricht (8-1716-12 - foto 5746a+b+c)

 

Schaesberg - 21 juli 1746 - brief en schema van Petrus Veldius pastoor in Schaesberg als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Balthasar Cremers zoon van Maria Tabet, Maria dochter van Nicolaus Vassen; en

- Maria Tribels dochter van Margaretha Habet, Margaretha dochter van Gertrudis Vassen.

Nicolaus Vassen en Gertrudis Vassen zijn broer en zus

RHCL Maastricht (18-1746-44 - foto 5769a+b)

 

Schaesberg - 25 juni 1753 - brief van Petrus Veldius pastoor in Schaesberg als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomaeus Jungen en Anna Maria Milchers.

RHCL Maastricht (20-1753-78 - foto 5772)

 

Schaesberg - 30 juli 1753 - brief van Petrus Veldius pastoor in Schaesberg als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Speirtz en Anna Barbara Dortant.

Pastoor had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (20-1753-132 - foto 5774)

 

Schaesberg - 6 november 1767 - brief en schema van F: W: Greeven pastoor in Schaesberg als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Beckers zoon van Wilhelmus Beckers, Wilhelmus zoon van Caecilia Keijbecks, Caecilia dochter van Odilia Meijers, Odilia dochter van

                                     Reinerus Meijers; en

- Anna Maria Peltzer dochter van Paulus Peltzer, Paulus zoon van Eva Latten, Eva dochter van Elisabetha Meijers, Elisabeth dochter van Reinerus Meijers.

RHCL Maastricht (24-1767-24 - foto 5782a+b)

 

Schaesberg - 14 april 1773 - brief en schema van J: A: Daniels pastoor in Schaersberg als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Tribels zoon van Mathias Tribels, Mathias zoon van Maria Henskens, Maria dochter van Anna Dortant; en

- Maria Margaretha Beckers dochter van Anna Maria Dortant, Anna Maria dochter van Franciscus Theodorus Dortant.

Anna Dortant en Franciscus Theodorus Dortant zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (27-1773-94 - foto 5796a+b+c)


Schaesberg - 7 januari 1780 - brief van J. A. Daniels pastoor van Schaesberg als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Hanen en Elijsabeth Botterwegh.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (29-1780-24 - foto 2262)

 

Schaesberg - 12 juli 1787 - brief van J. A. Daniels pastoor van Schaesberg als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Tribels ex parochie Heerlen en

Petronella Hurcks parochiane van Schaesberg

Pastoor had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (30-1787-34 - foto 5806a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Schaesberg - 9 feburari 1700 - brief van Matthias Cörtgens pastoor in Schaesberg waarin hij aan bisdom Roermond beter verklaard dat hij geen beletsel

voor Petrus Cupers heeft kunnen vinden alsmede geen enkele verplichting [in verband met zijn voorgenomen huwelijk].

RHCL Maastricht (3-1700-13 - foto 5735+TV)