GenBronnen

digitalisering

maas

Posterholt huwelijks dispensatie


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Wassenberg.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Montfort.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Roermond.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Vlodrop - 31 augustus 1793 - brief van f. Engelhardus Capacius dienaar in Vlodrop vanwege afwezigheid van de pastoor, als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Linn en Maria Puts ex Posterholt parochie Vlodrop.

RHCL Maastricht (31-1793-5 - foto 3930a+b)