GenBronnen

digitalisering

maas

Nieuwstadt huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Montfort.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Nieuwstadt - 24 november 1710 - brief van J. H. Daemen pastoor in Nieuwstadt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hamers en Anna Elisabetha Frommen.

RHCL Maastricht (6-1710-26 - foto 5644)

 

Nieuwstadt - 11 januari 1740 - brief van W: H: Ditiens pastoor van Nieuwstadt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenoem huwelijk tussen:

Richardus Godtschalck en Antonetta Randenborgh.

RHCL Maastricht (14-1740-60 - foto 5651)

 

Nieuwstadt - 27 juli 1742 - brief van W: H: Ditiens pastoor in Nieuwstadt als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed- en 4e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Fijen en Anna Elisabetha Jessen.

RHCL Maastricht (16-1742-18 - foto 5653)


Nieuwstadt - 8 oktober 1742 - brief van pastoor Ditiens van "Neustadii" [= Nieuwstadt] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap

en bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Muijrers en Joanna Tissen.

RHCL Maastricht (16-1742-95+96 - foto 5317a/b)

 

Nieuwstadt - 17 april 1744 - brief van W: H: Ditiens van "Neostadij" [= Nieuwstadt] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Kleijnen en Anna Catharina Daemen.

RHCL Maastricht (17-1744-1 - foto 5655a+b)

 

Nieuwstadt - 10 februari 1760 - brief van Theod: Jessen kapelaan vanwege afwezigheid van de pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus W: Bex en Ida Bovendeert.

RHCL Maastricht (22-1760-159 - foto 5666a+b)

 

Nieuwstadt - 27 april 1767 - brief van Arn: Aug: van Baerll pastoor in Nieuwstadt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Vlecken en Maria Margareta Fijen.

RHCL Maastricht (24-1767-62 - foto 5669a+b)

 

Nieuwstadt - 11 november 1773 - brief van Arn: Aug: van Baerll pastoor in Nieuwstadt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hubertus Vlecken parochiaan van Millen en

Maria Ida Cremers parochiane van Nieuwstadt.

RHCL Maastricht (27-1773-44 - foto 5674)

 

Nieuwstadt - 13 september 1777 - brief van Arn: Augustinus van Baerll pastoor in Nieuwstadt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Carolus Rijckers en Maria Agnes Waegemans.

RHCL Maastricht (28-1777-124 - foto 5679)

 

Nieuwstadt - 11 mei 1786 - brief van Arn: Aug: van Baerll pastoor in Nieuwstadt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van den Berg weduwnaar van parochie Nieuwstadt en

Elisabeta Coenen van parochie Roermond.

RHCL Maastricht (30-1786-17 - foto 5680)

 

Nieuwstadt - 23 november 1793 - brief van A. Bouten pastoor van Nieuwstadt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Waegemans parochiaan van Nieuwstadt en

Maria Josepha Wolters parochiane van Susterseel bisdom Luik (B).

RHCL Maastricht (31-1793-27 - foto 5281a+b)

 

Nieuwstadt - 26 november 1794 - brief van A. Bouten pastoor als dispensatie voor 2 afroepingen om reden de naderende gesloten tijd in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Jacob Bovendeerdt en Maria Elisabeth Dircks parochiane van Limbricht.

Eerder had de bruidegom zich verloofd met Maria Anna Dirks die naar haar zeggen al een kind van hem heeft. Bisdom Roermond heeft Maria Anna

gevraagd om een verklaring hierover in verband met schade en alimentatie waar Jacob het geheel niet mee eens is. Daarna heeft Maria Anna afgezien

van haar voorgenomen huwelijk met Jacob. Jacob wil snel een dispensatie voor huwelijk met Maria Elisabeth zodat hij sneller voor 2 kinderen kan zorgen.

De pastoor van Limbricht vermoed dat Maria Anna Dirks bloedverwant is in de 2e graad met de bruid Maria Elisabeth Dircks en vraagt om advies.

RHCL Maastricht (31-1794-11 - foto 5681+TV)

 

Nieuwstadt - 16 mei 1796 - brief van A. Bouten pastoor van Nieuwstadt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Broeckhoven en Maria Elisabetha Koenen.

RHCL Maastricht (32-1796-61 - foto 5685a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Susterseel (D) - 17 februari 1786 - brief van broeder Seb. Bischoff aan bisdom Roermond waarin hij hulp vraagt van de bisschop, namens Joannes Theo-

dorus Peters parochiaan van Susterseel die wilt trouwen met een parochiane in Neustad voor einde van gesloten tijd wat al was toegestaan door de offi-

ciaal. Nu is er iemand naar voren gekomen die zegt eerder met de bruid te zijn verloofd en een som geld vraagt als genoegdoening. Hij dreigt de 3 afkon-

digingen te verstoren met kwaadaardige feiten.

RHCL Maastricht (30-1786-24 - foto 5279a/c+TV)

 

Nieuwstadt - 22 juni 1790 - brief van pastoor Arnoldus Bouten - aan bisdom Roermond - die ook een huis "de Beuckeboom" bedient op een uur afstand

van Nieuwstad, waain hij vraagt of de bediening ervan niet over kan gaan naar de pastoor van Guttecoven, wat valt onder bisdom Luik.

RHCL Maastricht (31-1790-6 - foto 6350+TV)

 

Nieuwstadt - 25 oktober 1791 - brief van A. Bouten pastoor over een verlovingscontract afgesloten 15 okt. 1791 tussen:

Joannes Hooglanders parochiaan van Roosteren en

Maria Sophia van Straeten parochiane van Nieuwstadt.

Die de volgende dag door de bruidegom werd ingetrokken omdat hij niet bij zinnen was.

RHCL Maastricht (31-1795-30 - foto 5682+TV)