GenBronnen

maas

Mook huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Keulen, dekenaat Zülpich.

1559-1801 bisdom Keulen, dekenaat Xanten.

1801-1822 bisdom Aken, dekenaat Kranenburg.

1823 dekenaat Nijmegen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond/Mook - 25 en 28 november 1690 - brief van Hendrick Robberts aan blijkbaar schepenen in Mook met verzoek om een brief en daaropvolgend

verklaren schepenen van Mook, Jan Faessen en Guert Janssen dat voor hen kwam IJtien Hendrikx weduwe van Hendrick Robberts, dat zij instemt en

goedkeurt dat haar zoon Hendrick Robberts voornemens is te trouwen met Gertruijdt Loijen ook Loeije weduwe Gerret Straffen ook Gerit Straffen.

Zij verklaren tevens dat hij jongman is en met niemand anders is versproken.

RHCL Maastricht (3-1690-43 - foto 1624a+b)

 

Venlo - 22 augustus 1704 - brief van Gerardus Hermans pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Lubbers ex Mook en

Maria van Kessel ex Venlo.

RHCL Maastricht (4-1704-26-3 - foto 885)

 

Boxmeer - 13 maart 1716 - brief van F. Philibertus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Hopmans weduwnaar ex Moock en

Maria Claessen dochter "Boxmerana".

RHCL Maastricht (8-1716-125 - foto 1626a+b)

 

Groesbeek (gld) - 28 januari 1735 - brief en schema van Joannes Schouwenburg pastoor van Groesbeeck, als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wernerus ook Wannes Jansen zoon van Grietje Hendrix, Grietje dochter van Hendrick Simons, Hendrick zoon van Grietje Jansen, Grietje dochter van Jan; en

- Gertrudis Linssen dochter van Marij Derix, Marij dochter van Trijnike Thijssen, Trijnike dochter van Ermke Jansen, Ermke dr. van Jan.

Deel van correspondentie ging naar koster Christianus Cuijpers van Mook met vraag om response, indicatie dat een van hun uit Mook kwam.

RHCL Maastricht (13-1735-104 en 13-1735-215 - foto 1627a+b+c+d)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Mook - zonder datum - brief van Paulus NN ex Moock over de eerzame dochter Hernsken Alberts die wilt trouwen met Joannes Derks. Beiden komen uit

Middelaar. Bij de 2e afroeping wordt bezwaar gemaakt door een zekere Joanna Maas die beweert dat Joannes haar al ten huwelijk had gevraagd.

Pastoor wilt niettemin doorgaan maar krijgt een order uit Xanten [D] [die kennelijk wat te zeggen hebben over Middelaar] om ermee te stoppen.

Het lijkt erop dat Joanna dat kunstje al eerder heeft geflikt en dat het haar om geld te doen is, ze wordt betiteld als een bedriegster.

De pastoor wilt graag dat bisdom Roermond dat oplost, aangezien Middelaar onder dat bisdom valt, middels opschorting door Xanten [D].  

RHCL Maastricht (S-?-154 - foto 1628a+b+TV)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Mook - 7 maart 1690 - brief van Paulus de Clippelier vice-pastoor in Mook aan bisdom Roermond waarin hij verslag doet en instemt met de ongeldigheid

van een huwelijk op grond van verwantschappen en het betreffende paar [dit keer met dispensatie] in het huwelijk heeft verbonden op zondag 5 maart 1690.

RHCL Maastricht (3-1690-36 - foto 1623+TV)

 

Nijmegen - 21 november 1713 - brief van G. de Lenesin deken in Nijmegen aan bisdom Roermond waarin hij een schenking doet van 15 gulden uit de

opbrengst van 50 ponden paardenhaar onlangs aan hem verzonden door een koopman voor gebruiksdoeleinden in Mook.

RHCL Maastricht (7-1713-25 - foto 1625+TV)

 

Venlo – 25 juni 1815 – kopie van een brief L. Vanveulen pastoor van Venlo aan pastoor in Schiedam over Wilhelmus Josephus Mesrachel uit Chokier

[aan de Maas bij Luik] en Hendrina Peters uit Mook, een schippersfamilie die al 5 kinderen hebben [de 5e werd geboren net na de 1e huwelijks afroeping

te Venlo] die wel al burgelijk zijn getrouwd te Venlo, maar nog niet kerkelijk. Omdat zij sinds een maand parochianen van Venlo zijn, zijn de 3 huwelijks

afkondigingen gedaan op een rij zonder een weerwoord, om hun kinderen via hun huwelijk te legitimeren. De bruidegom heeft weinig kennis van de

catechismus maar wilt dit leren. Vanwege hun zaken vertrokken naar Schiedam konden ze de afkondigingen niet afwachten. De pastoor van Venlo vraagt

zijn collega in Schiedam om het verloofde paar aldaar te trouwen.

[de originele brief werd blijkbaar aan het stel meegegeven t.b.v. hun huwelijk en pastoor te Schiedam].

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1279 (foto 3567a+b+c+TV)