GenBronnen

maas

Millen huwelijks dispensaties


bisdom Luik


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Schinnen / Oude Tonge / Millen - 24 november 1767 - brief van A. Hoen pastoor van Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Alexander Somers ex Millen [Limburg] bisdom Luik eerder dat jaar dienstknecht in Oude Tonge weduwnaar van Catharina Keuten en

Anna Elisabeth Craheij sinds 6 weken parochiane van Schinnen.

De beletsel waarvoor dispensatie nodig was dat de bruid als onecht kind was geboren van overspelige ouders en vrijstelling van afkondigingen, om

daarmee het verwekte kind te wettigen.

De bruid was geboren op 12 april 1732 wat tot op vandaag consequenties bleek te hebben alhoewel zij zelf onschuldig daaraan was.

Bruidspaar zijn zeer arm en nogal behoeftig en bezitten absoluut niets, ze vragen daarom de dispensatie als aalmoes en gratis.

Met 2 tal verklaringen van Theodorus Warmelink pastoor in Oude Tonge d.d. 26 sept. 1767 dat de bruidegom paas communie had gedaan en van

5 nov. 1767 dat Alexander vrij is om een huwelijk aan te gaan.

Met verklaring 22 nov. 1767 van T. Jessen vice pastoor van Millen en Tudderen dat op 3 aug. 1767 was overleden in barensnood Catharina Keuten

vrouw van Alexander Somers en begraven op 5 aug. 1767 in Tudderen.

RHCL Maastricht (24-1767-102 - foto 5210a+b+c+d+e+TV)

 

Nieuwstadt - 11 november 1773 - brief van Arn: Aug: van Baerll pastoor in Nieuwstadt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hubertus Vlecken parochiaan van Millen en

Maria Ida Cremers parochiane van Nieuwstadt.

RHCL Maastricht (27-1773-44 - foto 5674)

 

Jabeek - 25 januari 1793 - brief van A: Döemens pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Leonardus Schoffelen parochiaan van Jabeek en

Anna Maria Catharina Jennes parochiane van Millen.

RHCL Maastricht (31-1793-48 - foto 5512a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Millen - 22 augustus 1791 - brief van J: P: Peill deken in Millen aan H. Havenith pastoor in Opgeleen die vraagt om verklaring van handelingsvrijheid

[dat is een verklaring of zij al niet met iemand anders was verloofd] over Maria Sophia Keulers van origine parochiane van Opgeleen, blijkbaar nodig

voor aanstaande huwelijk.

RHCL Maastricht (31-1791-22 - foto 5393+TV)