GenBronnen

maas

Meerlo huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Cuyk.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Kessel.

1801-1823 bisdom Aken, dekenaat Horst.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Helden - 11 april 1700 - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Gommans weduwnaar, parochiaan van Helden en

Joanna Lammers afkomstig van Meerlo, 3 jaar parochiane van Helden.

RHCL Maastricht (3-1700-43 - foto 770a+b)

 

Meerlo - 25 november 1735 - brief van Henricus Aerts pastoor in Mierlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Beken en Anna Cremers.

RHCL Maastricht (13-1735-69 blad 3 en 4 en 13-1735-171 - foto 1737a+b+c)

 

Meerlo - 25 november 1735 - brief van Henricus Aerts pastoor in Mierlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Bussers en Joanna Cremers.

RHCL Maastricht (13-1735-134 - foto 1739a+b)

 

Meerlo - 27 november 1735 - brief van Henricus Aerts pastoor in Mierlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Pijpers en Henrica Aerts.

RHCL Maastricht (13-1735-135 - foto 1740a+b)

 

Venray - 3 augustus 1746 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Anthonius Bom en Joanna Pijpers parochiane van Meerlo.

RHCL Maastricht (18-1746-124 - foto 1481a+b)

 

Broekhuizenvorst/Meerlo - 22 en 27 oktober 1753 - brieven van W.H. Wirix pastoor in Broekhuijsenvorst en broeder Wilh: Michiels waarnemend pastoor

van Mierloe als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Pijpers parochiaan van Mierloe en

Maria Gielens parochiane van Broeckhuijsenvorst.

RHCL Maastricht (20-1753-15 - foto 1394a+b+c+d+e+TV)

 

Venray/Meerlo - 15 juni 1759 - brieven van J. Timmermans pastoor van Venray en Joannes Kuijpers pastoor van Meerlo als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Cuenen parochiaan van Venray en

Anna Cremers parochiane van Meerlo.

RHCL Maastricht (21-1759-3 - foto 1494a+b+c)

 

Meerlo - 7 juni 1767 - brief en schema van P.R. Peijrega pastoor in Meerlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Bernardus Beeken zoon van Anna, Anna dochter van Joannes, Joannes zoon van Joannes, Joannes zoon van Joannes Creemers; en

- Joanna int Groenewolt dochter van Anthonius, Anthonius zoon van Petronella, Petronella dochter van Francisca, Francisca dochter van Joannes Creemers.

RHCL Maastricht (24-1767-152 - foto 1741a+b+c)

 

Meerlo - 29 oktober 1780 - brief en schema van Petrus Reinerus Peijrega pastoor in Meerlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Custers zoon van Jan Custers en Maria Tielen, Maria dochter van Henricus Tielen en Lijsbeth Hoeben, Henricus zoon van Jan Tielen en

                                        Hilleken Bolten; en

- Wilhelmina ook Willemijn Jansen, weduwe van Theodorus van Cuijck, Theodorus zoon van Lamert van Cuijck en Mari Tielen, Mari dochter van Jan

                                        Tielen en Hilleken Bolten.

RHCL Maastricht (29-1780-4 - foto 1742a+b+c)

 

Roermond – 21 april 1906 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Antonius Spreeuwenberg parochiaan van Horst en

Elisabeth Hofmans parochiane van Meerlo.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 141 (foto 3484)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Meerlo? - 4 oktober 1688 - brief van M.A. Ligliardi uit ? aan bisdom Roermond begeleidend bij een dispensatie voor Mathias Pypers wat een week geleden

was ontvangen maar niet goed was behandeld maar is nu alsnog afgehandeld. In dit schrijven is geen plaats vermeld, toch door RHCL geplaatst bij Meerlo,

de naam Pypers komt o.a. voor in Meerlo/Venray.

RHCL Maastricht (2-1688-2 - foto 1736+TV)

 

Venray - 30 juli 1733 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray met vraag om advies aan bisdom Roermond over een voorgenomen huwelijk van

Joannes Luijstiens afkomstig uit Meerlo met Joanna Saeren ook uit Meerlo. Joannes is onlangs vertrokken uit Meerlo en woont kennelijk in Venray.

Vandaar dat ook in Venray de huwelijks afkondigingen worden gedaan. Er kwam echter bezwaar van Joanna Fransen uit Venray, die beweerd dat Joannes

reeds aan haar aanzoek zou hebben gedaan wat ook daar haar vader werd bevestigd. Twee dagen zijn ze getrouwd te Meerlo.

RHCL Maastricht (12-1733-1 - foto 1457a+b+TV)

 

Sevenum - 7 oktober 1941 - briefkaart van J.J. Salden van parochie Sevenum aan Kramer pastoor van Viersen (D) dat in zijn gemeente zijn getrouwd:

Joh. Hub. v.d. Winkel gedoopt in Viersen 9 april 1905 en

Maria Petronella Derickx gedoopt in Meerlo 3 december 1912.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 780 (foto 2597a+b)