GenBronnen

maas

Limmel huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maastricht.

1559-1801 bisdom Luik [sic: Roermond], dekenaat Maastricht.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Meerssen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Borgharen - 17 mei 1796 - brief van Lud: Raemaeckers pastoor in Limmel en Borghaeren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Mathias Roebroeck parochiaan van Limmel en

Maria Agnete Konings parochiane van Heer.

RHCL Maastricht (32-1796-5 - foto 5513)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Limmel - 16 mei 1690 - briefje als kopie door G. Booms pastoor in "Lemmel et Borghaeren" gemeente parochie "s(anc)to Jo(ann)is Baptistæ in Lemmel

patriæ Falcoburgensis diæcesis Ruræmondensis" aan bisdom Roermond, over huwelijk tussen:

Matthias Brouwers en Mechtildis de Batenburgh.

RHCL Maastricht (3-1690-6 - foto 5484)