GenBronnen

digitalisering

maas

Kessel huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Kessel.

1801-1823 bisdom Aken, dekenaat Horst.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Kessel/Swalmen - 25 en 28 juli 1690 - brief/schema van ??? uit Kessel aan pastoor in Swalmen en van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen als aanvraag

voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Michels weduwnaar van Maria Grommen, Maria dochter van Aegidius Grommen en Petronella Jans..., Aegidius zoon van Aegidius Grommen en

                                         Maria Naus; en   

- Mechtildis Spee dochter van Jacobus Spee en Mathia Dorssers ook Thijsken genaamd, Mathia dochter van Tilmannus Dorssers en Elizabeth Naus.

Maria Naus en Elizabeth Naus zijn zusters.

RHCL Maastricht (3-1690-13, 41 en 64 - foto 325a+b+c+d+TV)

 

Kessel - 6 januari 1700 - brief/schema van Petr: Truijen pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Beurskens zoon van Elizabetha, Elizabetha dochter van Elisabeth, Elisabeth dochter van Joachim Naus en Cornelia Schrijvers; en

- Anna Naus, dochter van Hermanus Naus, Hermanus zoon van Joachim Naus, Joachim zoon van Henricus Naus, Henricus zoon van Joachim Naus en Cornelia Schrijvers.

RHCL Maastricht (3-1700-19 - foto 726)

 

Kessel - 19 april 1700 - brief/schema van Petrus Truijen pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannis Linssen zoon van Catherina Wijnckens, Catharina dochter van Cathrina Winckens, Catrina dochter van Wijn Winckens; en

- Ida Winckens, dochter van Welh: Wijnckens, Welh: zoon van Wijn Wijnckens, Wijn zoon van Wijn Winckens.

RHCL Maastricht (3-1700-4 - foto 725)

 

Kessel - 16 april 1703 - brief/schema van Petrus Truijen pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Gerardi Joannes zoon van Gerardus, Gerardus zoon van Petrus Daemen; en

- Petronella Andreae dochter van Andreas, Andreas zoon van Judith Daemen.

Petrus Daemen en Judith Daemen zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (4-1703-39 - foto 730a+b)

 

Kessel - 21 mei 1703 - brief van Petrus Truijen pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus van der Velden en Wilmina Cuijpers.

RHCL Maastricht (4-1703-23 - foto 729a+b)

 

Kessel - 11 juni 1703 - brief van Petrus Truijen pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Dorssers en Godefrida Joosten.

RHCL Maastricht (4-1703-14 - foto 728)

 

Kessel - 17 januari 1709 - brief van Theodorus Jansen pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joachim Jansen en Elisabeth Peters parochianen van Kessel.

RHCL Maastricht (5-1709-24 - foto 732)

 

Kessel - 6 februari 1709 - brief van Theodorus Jansen pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Thijssen en Beatrix Janissen parochianen van Kessel.

RHCL Maastricht (5-1709-18 - foto 731)

 

Roermond - 13 september 1710 - brief van Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Aben en Anna Buerskens parochianen van Roermond, maar zij was inwoner van Kessel.

RHCL Maastricht (6-1710-73 - foto 733)

 

Kessel - 17 en 22 november 1710 - brief van Th. Jansen pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Seligh Brandenburgicus niet katholiek en

Ida van der Velden parochiane van Kessel.

RHCL Maastricht (6-1710-163 - foto 734a+b)

 

Kessel - 23 oktober 1713 - brief van Theodorus Jansen pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Segerus Kessels en Joanna Wijnckens.

RHCL Maastricht (12-1732-1 - foto 738)

 

Kessel - 8 februari 1715 - brief van T: Jansen pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Wijnen en Joanna Mevissen.

RHCL Maastricht (7-1715-93 - foto 735)

 

Beesel - 26 juli 1715 - brief van Joannes Schutgens pastoor in Beesel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus van Borren parochiaan van Beesel en

Catharina Gielen parochiane van Kessel.

RHCL Maastricht (7-1715-114 - foto 192)

 

Swalmen - 21 februari 1716 - brief en schema van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk vanwege tussen:

- Tilmannus Mevissen ook Tilman Meuwissen parochiaan van Swalmen weduwnaar, zoon van Jacob Meuwissen en Cornelia Dorssers, Cornelia is dochter

                                       van Tilman Dorssers en Elisabetha Naus, Elisabetha is dochter van Iochim Naus en Cornelia Schrijvers; en

- Catharina Gromma parochiane van Kessel, dochter van Gelis Grommen en Maria Boijen, Gelis Grommen is zoon van Gelis Gromma en Peterque Smets,

                                       Gelis Gromma is zoon van Gelis Gromma en Maria Naus, Maria is dochter van Iochim Naus en Cornelia Schrijvers.

Elisabetha Naus en Maria Naus zijn zusters.

RHCL Maastricht (8-1716-9 - foto 5a+b)

 

Baarlo/Kessel - 31 oktober en 1 november 1716 - brieven van Arn. Schenck pastoor in Baarlo en T. Jansen pastoor in Kessel als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Beurskens parochiaan van Kessel en

Catharina in gen Noot parochiane van Baarlo.

RHCL Maastricht (8-1716-2 - foto 145a+b+c)

 

Kessel - 26 juli 1719 - brief van T. Iansen pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Tilmannus Beurskens ex Kessel en

Sibilla Roosen ex Helden.

RHCL Maastricht (9-1719-75 - foto 490)

 

Kessel - 19 december 1729 - brief van M: Loeijens pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Knops en Catharina Beltgens.

RHCL Maastricht (11-1729-124 - foto 736a+b)

 

Kessel - 13 januari 1730 - brief van M: Loeijens pastoor in Kessel als aanvraag voordispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Meerts en Veronica Bongaerts.

RHCL Maastricht (12-1730-48 - foto 737a+b)

 

Kessel - 5 maart 1735 - brief van M: Loeijens pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Cornelius Hendrickx en Anna Slabbers.

RHCL Maastricht (13-1735-125 - foto 740a+b)

 

Kessel - 21 juni 1735 - brief van M: A: Loeijens pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen: 

Theodorus Dorssers en Maria Kessels.

RHCL Maastricht (13-1735-157 - foto 744a+b)

 

Kessel - 18 november 1735 - brief van M: A: Loeijens pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Gerardus Peters en Cornelia Spee.

RHCL Maastricht (13-1735-127 - foto 741a+b)

 

Kessel - 25 november 1735 - brief van M: Loeijens pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Petrus Kessels en Joanna Houtmortels.

RHCL Maastricht (13-1735-123 - foto 739)

 

Kessel - 30 november 1735 - brief van M: A: Loeijens pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Henricus Bomis en Helena Beurskens.

RHCL Maastricht (13-1735-136 - foto 742a+b)

 

Kessel - 2 februari 1741 - brief van M.A. Loeijens pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Heimans en Anna Michils.

RHCL Maastricht (15-1741-64 - foto 746a+b)

 

Kessel - 27 februari 1741 - brief van M.A. Loeijens pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van Horen ex Kessel en

Catharina Smeets inwoner van Helden.

RHCL Maastricht (15-1741-83 - foto 500a+b)

 

Kessel - 2 mei 1741 - brief van M.A. Loeijens pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Bongaerts en Cornelia Meerts.

Aanvankelijk waren er geen huwelijksbeletselen en hadden ouders ermee ingestemd. Waarop men begon met gebruikelijke afkondingen, toen de vader

van de bruid verzocht ermee te stoppen vanwege verwantschap. De pastoor merkt nog op dat de vader van de bruid ontzettend arm is en zoals

gebruikelijk bij zijn familie woont en van de bedeling leeft [tafel van de armen], de vader van de bruidegom is wat beter gesitueerd.

RHCL Maastricht (15-1741-30 - foto 745+TV)

 

Kessel - 16 april 1749 - brief van M.A. Loeijens pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bockx en Judith Smeets.

RHCL Maastricht (19-1741-6 - foto 747)

 

Kessel - 31 mei 1753 - brief en schema van M.A. Loeijens pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Michils zoon van Petrus, Petrus zoon van Jacobus, Jacobus zoon van Angela; en

- Agnes Heimans dochter van Wilhelmina, Wilhelmina dochter van Maria, Maria dochter van Agnes.

Angela en Agnes zijn zusters.

RHCL Maastricht (20-1753-77 - foto 748a+b)

 

Baarlo/Kessel - 11 en 12 juni 1760 - brief van H. Ghijsen dienaar in Baarlo brief en schema van M.H. Loeijens pastoor in Kessel als aanvraag voor dis-

pensatie maar na ondervraging door Ghijsen zijn ze echter 3e graad bloedverwant in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Beurskens parochiaan van Baarlo, zoon van Elizabethae, Elizabeth dochter van Jacobus; en

- Margaretha Heijmans parochiane van Kessel, dochter van Bartholomei, Bartholomeus zoon van Petronilla.

Jacobus en Petronilla zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (22-1760-74 - foto 163a+b+c+d+e)

 

Kessel/Baarlo - 5 en 6 juli 1761 - brieven van Kessel en van A. Cremeren pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Jansen parochiaan van Baarlo en

Angela Smolders weduwe parochiane van Kessel.

RHCL Maastricht (23-1761-3 - foto 164a+b+c)

 

Kessel - 1 en 3 mei 1767 - brief en 2 schema's van Joannes Paulij pastoor van Kessel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aan- en bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema bloed-verwant:

- Jacobus Timmermans zoon van Gertrudis, Gertrudis dochter van Maria, en Maria dochter van Wilhelmina; en

- Maria Mertens dochter van Maria, Maria dochter van Petronella, en Petronella dochter van Wilhelmina.

Maria en Petronella zijn zusters, dochters van Wilhelmina.

2e schema aanverwant:

- Jacobus Timmermans zoon van Gertrudis, Gertrudis haar man zoon van Nicolaus, Nicolaus zoon van Anna,

                         Anna dochter van Joannes en Agnes; en

- Maria Mertens dochter van Joannes, Joannes zoon van Martina, Martina dochter van Joannes en Agnes.

RHCL Maastricht (24-1767-81 - foto 750a+b+c+d+e)

 

Kessel - 30 mei 1767 - brief van J: Paulij pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Tobben ex Neer bisdom Luik en

Agnes Wijnen parochiane van Kessel.

RHCL Maastricht (24-1767-153 - foto 752)

 

Kessel - 23 november 1767 - brief van J: Paulij pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Simon Holten en Petronella Reefs.

Petronella was hoogzwanger en ze hebben natuurlijk toestemming van aanwezige ouders.

RHCL Maastricht (24-1767-137 - foto 751+TV)

 

Kessel/Baarlo - 13 en 14 april 1768 - brieven van Paulij pastoor in Kessel en A. Cremeren pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Timmermans parochiaan van Kessel en

Beatrix in gen Nood parochiane van Baarlo.

RHCL Maastricht (25-1768-52 - foto 115a+b)

 

Kessel - 8 april 1768 - brief van J: Paulij pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Teelen ex Neer en

Petronella Heijmens parochiane van Kessel.

RHCL Maastricht (25-1768-102 - foto 754)

 

Kessel - 29 juli 1768 - brief van J: Paulij pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Engels en Petronella Frantzen.

RHCL Maastricht (25-1768-51 - foto 753)

 

Kessel - 8 juni 1773 - brief en schema van J: Paulij pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Buskens zoon van Maria Mil, Maria dochter van Elisabetha Mil, Elisabetha dochter van Joannes Mil; en

- Joanna Jansen dochter van Joanna Mil, Joanna dochter van Adrianus Mil, Adrianus zoon van Joannes Mil.

RHCL Maastricht (27-1773-9 - foto 755a+b)

 

Kessel/Roermond - 14 en 16 oktober 1773 - brief en schema van J: Paulij pastoor in Kessel en brief van A: van Daell kanunnik en pastoor in Roermond

als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Timmermans zoon van Petronella Verhaegh, Petronella dochter van Elisabetha Beurskens, Elisabetha dochter van Petrus Beurskens, Petrus

                                    zoon van Nicolaus Beurskens; en

- Maria de le Roij parochiane van Roermond, dochter van Helena Spee, Helena dochter van Mathias Spee, Mathias zoon van Gertrudis Beurskens,

                                    Gertrudis dochter van Nicolaus Beurskens.

RHCL Maastricht (27-1773-31 - foto 756a+b+c)

 

Kessel - 5 april 1777 - brief van Paulij pastoor van Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Slots en Maria van Lier parochianen van Kessel.

RHCL Maastricht (3-1690-75 - foto 724)

 

Boxmeer (nb) - 22 mei 1777 - brief van F. Leopoldus a s. Wilhelmus pastoor van Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Cornelius Adrianus van Dolhoff van Kessel en

Maria van Bodinckhuijsen van Boxmeer.

RHCL Maastricht (28-1777-112 - foto 758)

 

Kessel - 8 juni 1777 - brief van Paulij pastoor van Kessel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Simon Pinon Rheinensis en Joanna le Brun weduwe du Justecoeur.

RHCL Maastricht (28-1777-29 - foto 757)

 

Roermond - 11 okt.1777 - brief van A.L. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus van Wijlick weduwnaar en parochiaan van Kessel en

Maria Gertrudis Smets parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (28-1777-152 - foto 759)

 

Kessel - 7 oktober 1783 - brief van C.G. Geurts "nomine J. Stox" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Kessels weduwnaar en Martina Schaefels weduwe.

RHCL Maastricht (29-1783-7 - foto 760a+b)

 

Kessel - 11 september 1795 - schema van M. Deckers pastoor in Kessel als ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Sloesen zoon van Gertrudis Kessels, Gertrudis dochter van Wilhelmus Kessels, Wilhelmus zoon van Jacobus Kessels; en

- Anna Maria Nouwen dochter van Helena Kessels, Helena dochter van Christophorus Kessels, Christophorus zoon van Jacobus Kessels.

Brief als aanvraag is blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (31-1795-25 - foto 765)

 

Kessel - 9 augustus 1796 - brief en schema van M. Deckers pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Joannis Michels zoon van Petrus Michels, Petrus zoon van Petrus Michels, Petrus zoon van Jacobus Michels, Jacobus zoon van Petrus Michels; en

- Anna Catharina Gisberts dochter van Petrus Gisberts, Petrus zoon van Anna Kessels, Anna dochter van Megtildis Michels, Megtildis dochter van Petrus Michels.

RHCL Maastricht (32-1796-19 - foto 766a+b)

 

Baarlo - 8 april 1797 - brief van P. Geusen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Martens parochiaan van Baarlo weduwnaar van Sophia Beurskens en

Antonia Bouten parochiane van Kessel.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (32-1797-16 - foto 176)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Roermond / Kessel - 25 en 26 juni 1678 - schrijven van Joannes Henschenius waarnemend pastoor in Roermond en Petrus Truijen pastoor van Kessel

waarin zij verklaren dat Jacobus Wilhelmi parochiaan van Kessel en Theodora Alberts parochiane van Roermond weduwe, ongebonden zijn en fatsoenlijk.

Geschiktheid onderzoek in verband met waarschijnlijk toekomstig huwelijk.  

RHCL Maastricht (1-1678-3 - foto 722a+b+TV)

 

kasteel Kessel - 26 november 1702 - brief van P. van Breugel medische dokter aan de bisschop van Roermond met verzoek om dispensatie zodat

Clemens de Merwijck baronesse de Kessel toch vlees kan eten in de vastentijd, zij lijdt aan wat kwalen en dat schijnt verlichting te brengen.

Ook de heer Bodinckhuijsen bestuurder van Kessel lijdt daaraan.    

RHCL Maastricht (4-1702-10 - foto 727+TV)

 

Weert - 27 augustus 1769 - brief van J. Janssens pastoor van Weert aan secretaris van bisdom Roermond conform wat de bisschop hem had gezegd

die nu afwezig is vanwege zijn bezoek aan district Kessel. Dit begeleidend schrijven bij een dispensatie waarvan gegevens over de betrokkenen

ontbreken, is over een huwelijk dat in geheim gesloten moet worden in Roermond ten overstaan van de secretaris. De bisschop heeft de pastoor

dat mondeling gezegd al dit in diepste zwijgen te bewaren opdat niet de bloedverwanten of enige anderen zou weten de tijdstip van de huwelijks

voltrekking. [o.i. de huwelijk tussen de Merwijck en van Metternich]

RHCL Maastricht (22-1760-165 - foto 749+TV)

 

Kessel - 21 juli 1783 - brief van onbekende schrijver aan kanunnik Duijcker van kathedraal van Roermond over ontvangen bedrag van de weduwe Wilm

Janssen wat tot korting dient te komen van wat zij schuldig zijn conform wat de advocaat de Haes aan de schrijver mondeling had medegedeeld. De rente

van jaar 1783 is hiermee vervallen. Hij doet van e.e.a. een specificatie en stuurt ook de rekening van Peter Sloesen wegens het maken van een zolder.

RHCL Maastricht (29-1783-36 - foto 761a+b+TV)

 

Kessel - 20 augustus 1787 - brief van pastoor G. Voss [niet van parochie Kessel] aan L. Theunissen kanunnik en secretaris bisdom Roermond,

over aantal zaken:

1) om antwoord te bekomen is hij in Kessel aangekomen, om zich te informeren over de 600 pattacons voor bisdom Roermond van de weduwe

   Bucken geboren Duijcker waarop beslag was gelegd. Hij zal proberen er voldoende geld uit te krijgen voor de herstel van de vicaris en hoopt

   spoedig antwoord uit Gelre te mogen ontvangen en zal dan verslag erover uitbrengen.

2) dat hij vernomen heeft van dhr. Boeckx dat de brieven dan wel in ander geschrift of boek van overledene eerwaarde heer behorend tot klooster

   van het convent Venlo, waarin afspraken waren gemaakt met betrekking tot pastoraat Kessel welke bewaard dienen te worden, zich bevinden in

   Baarlo en zal zich erover bekommeren.

RHCL Maastricht (30-1787-30 - foto 762a+b+c+TV)

 

Kessel - 15 november 1794 - brief van M. Deckers pastoor van Kessel, aan M.A. Sijben vicarius-generaal van bisdom Roermond, die na overleg

met andere confraters in verband met recentelijk aan hun verleende macht om te ontheffen in de 2e en 3e graad aanverwantschap, onzekerheid

heeft omdat andere confraters het tegendeel beweren, zo vraagt hij voor zijn gemoedrust om dat nu precies aan te geven

RHCL Maastricht (31-1794-3 - foto 763a+b+TV)

 

Kessel - 3 december 1794 - brief van M. Deckers pastoor van Kessel, blijkbaar over een dilemma van een paar die willen trouwen met de beletsel

van 3e graad als probleem. Het antwoord er onder geeft aan dat ze door kunnen gaan met voorgenomen huwelijk mits niet in gesloten tijd, met

de afkondigingen en sluiting voor het front van de kerk. Lijkt erop dat brief nr. 763 als voorbode van deze brief.

RHCL Maastricht (31-1794-19 - foto 764+TV)