GenBronnen

digitalisering

maas

Hulsberg huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Meerssen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Schimmert en Maastricht - 17 en 18 augustus 1760 - brief en schema van Laurentius Peulen pastoor in Schimmert en briefje van T.H. Randaxh vice-

pastoor van st. Martinus "trajecti ad Mosam" [= Maastricht] namens afwezige pastoor als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Voncken parochiaan van Schimmert, zoon van Marten Voncken, Marten zoon van Elisabet Aerts, Elisabet dochter van Maria Willems,

                                          Maria dochter van Petrus Willems en Catharina Coox; en

- Joanna Elisabeth Habets parochiane van Hulsberg, dochter van Anna Catharina Sleijpen, Anna Catharina dochter van Catharina Willems, Catharina

                                          dochter van Wilhelmus Willems, Wilhelmus zoon van Petrus Willems en Catharina Coox.

RHCL Maastricht (20-1760-1 en 20-1760-110/2-3 - foto 3145a+b+c+d+e+f)


16 oktober 1771 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adamus Speetjens parochiaan van Hulsberg bisdom Roermond en

Barbara Habets parochiane van Eysden en Vucht (B) beiden bisdom Luik.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 347)

 

Hulsberg - 17 november 1775 - brief en schema van Joannes Fredericus Meijers pastoor in Hulsberg als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Franciscus Bude zoon van Martinus Bude en Aleijdis Habets, Aleijdis dochter van Martinus Habets; en

- Joanna Houben dochter van Petrus Houben en Catarina Habets, Catarina dochter van Catarina Habets.

Martinus Habets en Catarina Habets zijn broer en zus, kinderen van Aegidius Habets.

RHCL Maastricht (28-1775-19 - foto 5446a+b)

 

Hulsberg - 16 juni 1777 - brief en schema van Joannes F: Meijers pastoor in Hulsberg als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Meijs zoon van Margarita Geuskens, Maria dochter van Catrina Habets, Catrina dochter van Petrus Habets; en

- Joanna Maria Robroex dochter van Franciscus Petrus Robroex, Franciscus Petrus zoon van Matthijas Roebroex, Matthijas zoon van Margarita Habets,

                                  Margarita dochter van Petrus Habets.

RHCL Maastricht (28-1777-30 - foto 5451a+b)