GenBronnen

maas

Horn huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1559-1801 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Roermond.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - 18 juni 1706 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Korsten uit het diocees Luik (B) die zijn vrijbrieven meebrengt van de pastoor van Horn en

Christina Janssen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (5-1706-28 - foto 2337+TV)

 

Roermond - ws. 16 februari 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond en een schema [in ander handschrift] als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Vermeulen parochiaan van Horn bisdom Luik, zoon van Joanna Corsten, Joanna dochter van Catharina van Asch, Catharina dochter van

                                             Geerlinck van Asch; en

- Anna Peters parochiane van Roermond, dochter van Merrie Vosch, Merrie dochter van Catharina van Asch.

Geerlinck van Asch en Catharina van Asch zijn broer en zus.

Plus ergens anders gevonden origineel schema:

"Gelen vaen Aess ende Trijen van Aess

gesusters ende gebroeders

Maerije Vos ende Trijen vaen Aess gen

Jenneken Corsten ende Welm Peters

genechten ende geneven kender

Jaen van Muijlen de vijerde graedt

ghetuijghe dit soo te weesen

Rurde den 16 feb. 1708 Geles ...."

Joannes Vermeulen en Anna Peters trouwen Roermond RK 19 februari 1708.

RHCL Maastricht (5-1708-26 en 5-1708-55 - foto 2355a+b+c)

 

Horn - 29 april 1712 - brief en schema van J. Snijckers, pastoor in "Hoorn" als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

- Mathias Theuwen parochiaan van Horne, zoon van Jacop Teuwen en Gertien Boonen, Gertien dochter van Menes Boonen en Engelken Clomppen,

                                    Engelken dochter van Peter Clomppen en Maria NN; en

- Maria Cupers parochiane van Bergh [= st. Odilienberg], getrouwd geweest met Engel op 't Ven, Engel zoon van Peter op 't Ven en Catrijn Clomppen,

                                    Catrijn dochter van Peter Clomppen en Maria NN.

Trouwen op 1 mei 1712 rk in st. Odilienberg met als getuigen: Laurentius Linsen en Agnetis Pols.

RHCL Maastricht (6-1712-3 - foto 782a+b)

 

Weert - 15 juli 1742 - brief van P. Boogaerts pastoor in Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Philippus Josephus de Bree parochiaan van Weert en

Eleonora Maria Jeanfils parochiane ex burcht Horn.

RHCL Maastricht (16-1742-22 - foto 1884a+b)

 

Elmpt - 17 april 1746 - brief van Antonius Nopp pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Fieckes weduwnaar en Gertrudis Baers aanvraagster ex Horn.

RHCL Maastricht (18-1746-150 - foto 1887)

 

Roermond - 5 mei 1746 - brief van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Linssen inwoner van Horn bisdom Luik en

Maria Verstegen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (18-1746-90 - foto 1886)

 

Roermond - 13 juni 1746 - brief van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Abel Vossen parochiaan van Roermond en

Joanna Thijsen parochiane van Horn.

RHCL Maastricht (18-1746-64 - foto 1885a+b)

 

Roermond - 11 juni 1764 - brief van A. L. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Reinerus Leurs parochiaan van Horn bisdom Luik en

Maria Nelen parochiane van Roermond.   

RHCL Maastricht (23-1764-5 - foto 1888)

 

29 juli 1768 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Veugelaers van Beeghden en

Maria Vossen van Horn.

Archief bisdom Luik (deel I - nr. 2015)

 

13 april 1773 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Gunen parochiaan van Horn en

Petronilla Timmermans parochiane van Baxen.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 765)

 

1 augustus 1777 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Bosquiné parochiaan van Horne en

Petronilla Limpen parochiane van Buggenum.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 2008)

 

24 april 1783 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Boomen van Beeghden en

Margarita Vossen van Horn.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 869)