GenBronnen

digitalisering

maas

Heythuysen huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1559-1801 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Weert.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Heijthuijsen - 29 januari 1716 - brief en schema van Petrus Morren, pastoor in Heijthuijsen, als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Hulskens parochiaan van Leveroij, zoon van Matthias Hulskens, Matthias zoon van Petronella Cupers, Petronella dochter van Godefridus Cupers; en

- Gertrudis Verstraelen ook van Straelen, parochiane van Heijtheusen bisdom Luik, dochter van Joannes van Straelen, Joannes zoon van Margarita Kessels,

                                  Margarita dochter van Gertrudis Cupers, Gertrudis dochter van Godefridus Cupers.

RHCL Maastricht (8-1716-23 - foto 1750a+b)

 

Helden - 30 april 1716 - brief en schema van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Gommans parochiaan van Helden, zoon van Cunera Gommans, Cunera dochter van Joannes Gommans, Joannes zoon van Martinus Gommans; en

- Martina Gommans parochiane van Heijthuijsen, dochter van Theodorus Gommans, Theodorus zoon van Martinus Gommans.

RHCL Maastricht (8-1716-43 - foto 486a+b)

 

Nederweert - 22 augustus 1716 - brief van M. Gabriels pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Vullers ex Nederweert en

Maria van den Eertwegh ex Heijthuijsen "comitatus Hornensis".

RHCL Maastricht (8-1716-142 - foto 1751)

 

Roermond - 14 maart 1719 - brief van Jo(ann)es E. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jacobus le Blan parochiaan van Roermond en

Anna Catharina Mooren parochiane de Heijthuijsen bisdom Luik.

RHCL Maastricht (9-1719-82 - foto 1752)

 

Helden - 6 februari 1726 - brief van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van Straelen ex Heithuijsen bisdom Luik en

Leonora Backers parochiane van Helden.

RHCL Maastricht (10-1726-18 - foto 492)

 

Sevenum - 5 april 1735 - brief van Petrus Vissers pastoor in Sevenum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Reijnders nu parochiaan van Sevenum voorheen inwoner van Heijthuijsen bisdom Luik soldaat ex Venray onlangs Horst en

Anna Nolens parochiane van Sevenum.

RHCL Maastricht (13-1735-232 - foto 286a+b+c)

 

Weert - 3 augustus 1735 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Guilielmus Kessels ex Heijthuijsen en

Catharina Caris parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (13-1735-222 - foto 1753a+b)

 

Leveroij/Meijel - 11 september 1743 - brieven en 4 schema's van Loijens pastoor van Leveroij en van P. van Straelen pastoor in Meijel als aanvraag voor

dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e en 4e schema:

- Simon Hülskens bewoner van Leveroij bisdom Roermond, zoon van Geertruij van Stralen, Geertruij dochter van Joannes van Stralen, Joannes zoon van

                                   Margarita Kessels, Margarita dochter van Joannes Kessels en Geertruij NN; en

- Angelina Kessels ex Heijthuijsen bisdom Luik, dochter van Joannes Kessels, Joannes zoon van Wilhelmus Kessels, Wilhelmus zoon van Joannes Kessels

                                   en Geertruij NN.

2e en 3e schema:

- Simon Hülskens bewoner van Leveroij bisdom Roermond, zoon van Joannes Hülskens, Joannes zoon van Matthias Hülskens, Matthias zoon van Petrus

                                   Hülskens; en

- Angelina Kessels ex Heijthuijsen bisdom Luik, dochter van Petronella Neelen, Petronella dochter van Angelina Hülskens, Angelina dochter van Petronella NN.

Petrus Hülskens en Petronella NN hebben gemeenschappelijke ouder(s).

RHCL Maastricht (17-1743-24 - foto 611a+b+c+d)

 

11 juli 1763 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Jorissen parochiaan van Halen en

Maria Montfort parochiane van Heythuysen.

Archief bisdom Luik (deel I - nr. 620)

 

18 januari 1773 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Vossen parochiaan van Heythuysen en

Joanna Leen parochiane van Baexen.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 680)

 

Heijthuijsen/Leveroij - 9 en 10 augustus 1773 - brief van H.G. Geenen pastoor van Heijthuijsen bisdom Luik en brief en schema van G.H. Verstegen

pastoor van Leveroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Josephus Nijs parochiaan de Heythusen, zoon van Abele Nijs en Ida, Ida dochter van Petrus Havens en Elisabetha, Elisabeth dochter van

                                          Andreas Koolen en Ida; en

- Petronella Smeets parochiane van Leveroij, dochter van Martinus Smeets en Catharina, Catharina dochter van Petrus Lijssens en Matthia, Matthia

                                          dochter van Joannes Koolen en Catharina.

Andreas Koolen en Joannes Koolen zijn broers.

RHCL Maastricht (27-1773-16 - foto 1756a+b+c)

 

Roermond - 14 mei 1774 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Joannes Nijs parochiaan van Heijthuijsen bisdom Luik en

Maria Theresia van de Greijn parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (27-1774-6 - foto 3007)

 

11 mei 1775 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conrardus Optroodt parochiaan van Heythuysen en

Petronilla ook Optroodt parochiane van Baexen.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 1380)

 

Beesel - 20 februari 1783 - brief van C.P. van Douveren pastoor in Beesel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Joannes Cuijpers parochiaan van Heijdthuijsen bisdom Luik en

Maria Elisabetha Mengels parochiane van Beesel.

RHCL Maastricht (29-1783-10 - foto 257)

 

Weert - 29 december 1783 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Mantels parochiaan van Weert en

Maria Elizabeth Beren parochiane van Heythuysen bisdom Luik.

RHCL Maastricht (29-1783-31 - foto 2096a+b)

 

21 oktober 1785 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Vanstraelen weduwnaar parochiaan van Beeghden en

Anna Catharina Schreurs parochiane van Heythuysen.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 1633)

 

14 september 1792  - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adamus Bergmans parochiaan van Gronsfeldt en

Elisabetha Dassen parochiane van Heythuysen.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 3792)

 

Leveroy - 15 januari 1793 - brief/schema van G.H. Verstegen pastoor van Leveroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus op de Drinck parochiaan van Heijthuijsen bisdom Luik, zoon van Petrus op de Drinck en Maria, Maria dochter van Jacobus en Maria Boecklaer,

                                             Jacobus zoon van Mertens en Antonia Houben; en

- Elisabetha Nijs parochiane van Leveroij, dochter van Martinus Nijs en Hendrina Coolen, Martinus zoon van Joannes Nijs en Maria, Maria dochter van

                                             Ruth Houben en Mathia Hermens.

Antonia Houben en Ruth Houben zijn zuster en broer.

RHCL Maastricht (31-1793-40 - foto 1762)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Helden - zonder datum [voor 11-6-1697] - brief van Joannes Verhees in Helden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Backers van Heijthuijsen bisdom Luik en

Maria Zeelen parochiane van Helden.

Ze zijn getrouwd in Helden op 11 juni 1697.

RHCL Maastricht (S-1697-131 - foto 589)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Roermond - 30 januari 1682 - verklaring van J.G. Brantz pastoor van Roermond dat hem geen beletselen bekend zijn om de huwelijk te verhinderen tussen:

Jacob van Domsel parochiaan van Roermond en

Maria Hermes parochiane van Heijthuijsen.

RHCL Maastricht (1-1682-12 - foto 1748+TV)