GenBronnen

digitalisering

maas

Herten huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Roermond.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Roermond/Herten - 21 februari 1700 - brieven van J.D. Portmans pastoor in Roermond en Joannes Mueleners pastoor van Herten als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Coninx ook Conincks parochiaan van Roermond en

Sibilla van Herten parochiane van Herten.

RHCL Maastricht (3-1700-9 - foto 2290a+b)

 

Berg [= st. Odilienberg] - 12 januari 1709 - brief en schema van G. Basel pastoor in Bergh [mede ondertekend door Joannes Mueleners pastoor in

Herten] als aanvraag

voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap [sic: aanverwantschap] in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Nicolaus Walraven parochiaan ex Herten, zoon van Petrus, Petrus zoon van Henricus, Henricus, zoon van Paulus Walraven; en

- Gertrudis Brentgens parochiane ex Bergh, was getrouwd met Paulus, Paulus zoon van Andreas, Andreas zoon van Paulus Walraven.

RHCL Maastricht (5-1709-16 - foto 5523a+b) 

 

Vlodrop - 25 januari 1715 - brief van J. Petri pastoor van Vlodrop als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Clout parochiaan van Vlodrop en

Elisabeth Voegels parochiane van Herten.

RHCL Maastricht (7-1715-63 - foto 3381a+b)

 

Herten/Roermond - 30 november 1715 - brieven van Joannes Mueleners pastoor in Herten en van pastoor J.D. Portmans van Roermond als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Schoenmackers parochiaan van Roermond en

Magdalena Consales parochiane van Herten.

RHCL Maastricht (7-1715-139 - foto 2617a+b+c)

 

Vlodrop - 16 september 1717 - brief van Jacobus Petri pastoor van Vlodrop en Postart als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Bongaerts parochiaan van Herten en

Ida Houben parochiane van Vlodrop.

RHCL Maastricht (8-1717-8 - foto 3382)

 

Weert - 1 januari 1719 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

J.G. van den Steen parochiaan van Weert en

Maria Coolen "Ruraemundense" sinds 3 maanden parochiane van Herten.

Erbij brief van Joannes Mueleners pastoor van Herten zelfde datum daar wordt de bruidegom f. Wilhelm van der Steijn genoemd en kanunnik.

RHCL Maastricht (9-1719-127 - foto 2007a+b)

 

st. Odilienberg - 14/15 mei 1735 - brief en schema van J.P. Cnops pastoor van st. Odilienberg en deken van distrikt Montfort [aan L. Mooren secretaris

van bisdom Roermond] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Sibertus Raemaekers zoon van Direck Raemaeckers, Direck zoon van Maria Linsen en Maria dochter van Sibertus Linsen; en

- Maria Hillen dochter van Joanna Linsen, Joanna dochter van Jan Linsen en Jan zoon van Sibertus Linsen.

Beiden waren van parochie Herten, maar nu parochianen van st. Odilienberg.

RHCL Maastricht (13-1735-14 - foto 3383a+b+c)

 

Roermond - 19 maart 1753 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Geerlins parochiaan van Roermond en

Cornelia Nelen parochiane van Herten bisdom Luik.

RHCL Maastricht (20-1753-155 - foto 2913a+b)

 

Roermond - 18 augustus 1759 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Meuren parochiaan van Herten bisdom Luik en

Petroneilla Schilbert parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (21-1759-6 - foto 2920a+b)

 

6 oktober 1775 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Delissen van Herten en

Maria Willems van Beeghden.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 1472)

 

Roermond - 3 maart 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Henricus Coenen parochiaan van Herten bisdom Luik en

Gertrudis Jacobs parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (29-1783-156 - foto 3057)

 

Herten - 1 maart 1794 - brief van A. Borret pastoor van Herten [aan Syben vicarius-generaal van bisdom Roermond] als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Meerts parochiaan van Herten en

Maria Sophia Goossens parochiane van Oirsbeek.

RHCL Maastricht (31-1794-15 - foto 3385a+b)

 

Herten – 2 juni 1814 – brief van P. Houwaert, pastoor van Herten als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijke tussen:

Joannes Heelmels en Maria Elisabeth Houben.

RHCL Maastricht (32-1814-2 – foto 3386a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Weert - 28 augustus 1796 - brief van J. Janssens pastoor van Weert [aan bisdom Roermond] waar hij aanhaalt eerder schrijven van 26 augustus, over

Clara Knoups - geboren op de vlucht - woont al 14 jaar in Weert met ene Henricus Smits in huis van de broer van Henricus, waar een meid van die broer

heeft gezegd dat Henricus Smits haar zwanger had gemaakt. Toen tijd van bevalling aanbrak is zij terug gekeerd naar Ool [vanwaar zij afkomstig was]

waar zij een meisje heeft gebaard, die in Herten werd gedoopt met de naam Joanna Maria. Maar toen Henricus hierover werd benaderd werd dat juridisch

verhinderd. Een zus van Clara wonende te Weert heeft pastoor Janssens verklaard op die dag [= 28 augustus] dat Clara nog immer ongetrouwd nu in

Amsterdam woont met die Henricus Smits. Zij vertelt ook dat haar broer Joannes Knoups wonende in Ool wel zou moeten weten in welk huis zij woont,

bij hem is ook de onwettige kind. 

RHCL Maastricht (32-1796-35 - foto 2117a+b+c+d+TV)