GenBronnen

maas

Grubbenvorst huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Cuyk.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Kessel.

1801-1823 bisdom Aken, dekenaat Horst.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Grubbenvorst/Venlo - 5 augustus 1703 - brieven van Petrus van Neer pastoor in Gribbenvorst en Gerardus Hermans pastoor in Venlo als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Winandus Naus parochiaan van Grubbenvorst en

Maria Emans parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (4-1703-7 - foto 327a+b+c)

 

Venray/Grubbenvorst - 12 en 13 mei 1704 - brieven van Mathias Roebroeck pastoor van Venray en Petrus van Neer pastoor in Gribbenvorst als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bernardus van Abel parochiaan van Venray en

Catharina van Aerssen parochiane van Gribbenvorst.

RHCL Maastricht (4-1704-92 - foto 383a+b+c)

 

Grubbenvorst - 16 januari 1707 - brief van Petrus van Neer, pastoor in Gribbenvorst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus van der Coulen parochiaan van Lotthum en

Agneta van Haeren parochiane van Gribbenvorst.

Petrus woont sinds zijn jeugd in Grubbenvorst, was langdurig in Holland voor werk en is begin winter van 1706/1707 naar Grubbenvorst teruggekeerd,

heeft werk gevonden in Lottum en zich verloofd met Agneta. De vader van haar is tegen dit huwelijk, die in verloop van 12 jaren al 7 vorige bruidegom-

men had geweigerd omdat ze niet adel waren of niet rijk. Ook stelt de vader dat Petrus onedel was en deserteur uit het leger, had gebedeld voor zijn

brood en uit bedelaarschap heeft de vader van Agneta, Petrus aangenomen als knecht. Aldus de enige redenen voor dispensatie voor hun voorge-

nomen huwelijk.

RHCL Maastricht (5-1707-2 - foto 384a+b+c+d+TV)

 

Grubbenvorst - 30 november 1714 - brief van Petrus van Neer pastoor in Gribbenvorst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Alaerts en Catharina Janssen.

RHCL Maastricht (7-1714-10 - foto 385a+b)

 

Grubbenvorst / Geldern (D) - 13 oktober 1715 - brieven van Petrus van Neer, pastoor van Grubbenvorst en fr. Ambrosius ab J.C. Carm: pastoor en deken

van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conrardus Backhuijs burger van Geldern (D) en

Maria Joanna Cuijpers parochiane van Grubbenvorst.

RHCL Maastricht (7-1715-34 - foto 317a+b)

 

Lottum - 21 april 1729 - brief van B.J. Portmans pastoor van Lottum als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Bosch ex Gribbenvorst en

Maria Burghers parochiane van Lottum.

Pastoor had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (11-1729-18 - foto 387)

 

Sevenum - 27 oktober 1729 - brief van G. Horstmans pastoor in Sevenum als aanvraag voor dispensatie in verband  met voorgenomen huwelijk tussen:  

Augustinus Mulders parochiaan van Grubbenvorst maar woonde 6 jaar in Amsterdam, werkzaam als timmerman en

Joanna Kristiaens parochiane van Sevenum.

RHCL Maastricht (11-1729-93 - foto 294a+b)

 

Grubbenvorst - 28 februari 1735 - brief van A. Poorten als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomaeus van den Boom een knecht afkomstig van Horst en

Joanna Bouten afkomstig van Bree, sinds een jaar en meer parochianen van Grubbenvorst.

RHCL Maastricht (13-1735-226 - foto 541a+b+TV)

 

Grubbenvorst - 25 juni 1735 - brief van A. Poorten als aanvraag voor dispensatie in  verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ioannes van Soest ex Broeckhuijsen en

Anna Reinckens parochiane van Grubbenvorst.

RHCL Maastricht (13-1735-190 - foto 390)

 

Grubbenvorst - 21 november 1735 - brief van Arn. Poorten, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Steegh en Anna Maria Koulen parochianen van Grubbenvorst.

RHCL Maastricht (13-1735-153 - foto 388)

 

Grubbenvorst/Broekhuizenvorst - 27 november 1735 - brieven van A. Poorten van Grubbenvorst en W.H. Wierix pastoor van Broekhuizenvorst als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Ianssen parochiaan van Grubbenvorst en

Anna Hermans parochiane van Broeckhuijsenvorst.

RHCL Maastricht (13-1735-174 - foto 389a+b)

 

Venlo/Grubbenvorst - 18 en 21 april 1752 - brieven van Germanus Stevens pastoor van Venlo en Coulen pastoor in Grubbenvorst als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Thomassen weduwnaar burger van Venlo en

Joanna Derix parochiane van Grubbenvorst.

RHCL Maastricht (19-1752-1 - foto 391a+b+c)

 

Grubbenvorst/Venlo - 10 oktober 1753 - brief en schema van H. Coulen pastoor in Grubbenvorst en brief van Thomas Aquinas Caenen pastoor van

Venlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Hermans van Venlo, zoon van Joannes Hermans en Elisabeth Hurstjens, Joannes zoon van Jacobus Haenen alias Hermans en Elisabeth NN,

                                   Jacobus zoon van Jan Haenen en Maria NN; en

- Anna Maria Heinckens parochiane van Grubbenvorst, dochter van Arth Heinckens en Joanna Beck, Arth zoon van Arth Heinckens en Gertjen Haenen,

                                   Gertjen dochter van Jan Haenen en Maria NN.

RHCL Maastricht (20-1753-31 - foto 392a+b+c+d+e)

 

Grubbenvorst - 12 januari 1762 - brief van H. Coulen pastoor in Grubbenvorst [mede verklaard door P.A. van Vechgelt pastoor van Bree] en Franse

uitreksel uit dood register van Betancour(t) bisdom Besancon, alsmede Franse verklaring van Betancour(t), als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Decorsien ex "comitatu Franciae" in dienst "Regis Gallia", nu parochiaan van (Maas)Bree en

Anna Bouten parochiane van Grubbenvorst.

De uitreksel en verklaring van Besancour(t) vermeldt dat Petrus zoon was van Nicolas Decorsien en Regina alsmede het overlijden van Nicolas.

RHCL Maastricht (23-1762-18 - foto 393a+b+c+d+e+f+g)

 

Grubbenvorst - 9 augustus 1773 - brief en 2 schema's van H. Coulen pastoor in Grubbenvorst [mede ondertekend door S. Potten pastoor in Broeck-

huijsen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema bloed-verwantschap:

- Gisbertus Verhaagh weduwnaar parochiaan van Grubbenvorst, zoon van Gisbertus Verhaagh en Sibilla Coulen, Sibilla dochter van Martinis Coulen

                                         en Margarita aen gen Ordt alias Jansen, Margarita dochter van Joannes aen gen Ordt en Sibilla Mullers; en

- Joanna Bussemackers ex parochiane van Grubbenvorst, dochter van Joannes Bussemaeckers en Margarita Jansen, Margarita dochter van Gerardus

                                         aen gen Ordt ook genaamd Jansen en Joanna Vervoert, Gerardus zoon van Joannes aen gen Ordt en Sibilla Mullers.

2e schema verwantschap door huwelijk:

- Gisbertus Verhaagh weduwnaar parochiaan van Grubbenvorst, was getrouwd met Petronella Vervoert, Petronella Vervoert dochter van Godefridus

                                         Vervoert en Joanna Smits, Godefridus Vervoert zoon van Petrus Vervoert en Jacoba Pauwels, Petrus Vervoert zoon van

                                         Gisbertus Vervoert en Anna Smits, Gisbertus Vervoert zoon van Joannes Vervoert NN; en

- Joanna Bussemackers ex parochiane van Grubbenvorst, dochter van Joannes Bussemaeckers en Margarita aen gen Ordt alias Jansen, Margarita

                                         dochter van Gerardus aen gen Ordt alias Jansen en Joanna Vervoert, Joanna Vervoert dochter van Joannes Vervoert en

                                         Margrita NN, Joannes Vervoert zoon van Joannes Vervoert en NN.

RHCL Maastricht (27-1773-40 - foto 394a+b+c+d)

 

Grubbenvorst - 17 april 1777 - brief en schema van H. Coulen pastoor in Grubbenvorst als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Gerardts zoon van Henricus Geraerdts en Joanna Steegh, Joanna dochter van Petrus Steegh en Helena Heldens; en

- Gertrudis Horstermans, dochter van Gisbertus Horstermans en Petronella Steegh, Petronella dochter van Wilhelmus Steegh en Anna Maria Coulen,

                                      Wilhelmus zoon van Petrus Steegh en Helena Heldens.

RHCL Maastricht (28-1777-59 - foto 395a+b+c)

 

Lottum - 20 juni 1777 - brief en schema van Theodorus van Aerd pastoor in Lottum [met verklaring van H. Coulen pastoor in Grubbenvorst] als aanvraag

voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus van Soest parochiaan van Grubbenvorst, zoon van Gerardus van Soest en Gertrudis Coulen, Gerardus zoon van Jacobus van Soest en

                                     Cornelia Deenen, Jacobus zoon van Joannes van Soest en Maria NN; en

- Henrica ook Hendrina Clever parochiane van Lottum, dochter van Joannes Clever en Petronella Burgers, Petronella dochter van Joannes Burgers en

                                     Anna Lichtevelt, Joannes zoon van Joannes Burgers en Petronella van Soest, Petronella dochter van Joannes van Soest en Maria NN.

Brief vermeldt naam Henrica, bij schema wordt dat Hendrina.

RHCL Maastricht (28-1777-157 - foto 396a+b)

 

Grubbenvorst - 29 augustus 1783 - brief en schema van H. Coulen pastoor in Grubbenvorst als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Fleuren weduwnaar van Maria Deckers, Maria dochter van Matthijs Deckers en Petronilla Rijter, Matthijs zoon van Joannes Deckers die trouwt

                                         1e keer met Anna NN en 2e keer met Margarita NN; en

- Joanna Janssen dochter van Peter Janssen en Joanna Deckers, Joanna dochter van Heijlig Deckers en Margrita Engels, Heijlig zoon van Joannes

                                         Deckers die trouwt 1e keer met Anna NN en 2e keer Margarita NN.

RHCL Maastricht (29-1783-114 - foto 397a+b+c)

 

Grubbenvorst - 19 augustus 1786 - brief en schema van G.H. van Soest pastoor in Grubbenvorst als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aan-

verwantschap in verband met voorgenomen tussen:

- Cornelius Phaessen weduwnaar van Elisabetha Steegh, Elisabetha dochter van Leonardus Steegh en Catharina Boom, Leonardus zoon van Petrus

                                         Steegh en Helena Heldens; en

- Joanna Steegh weduwe, dochter van Wilhelmus Steegh en Anna Maria Coulen, Wilhelmus zoon van Petrus Steegh en Helena Heldens.

RHCL Maastricht (30-1786-19 - foto 398a+b)

 

Aken (D) - 6 november 1815 - dispensatie door Fonck vicarius-generaal van bisdom Aken [bisschop zetel vacant] vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hermans parochiaan van Grubbenvorst

en Anna Pielen parochiane van Sevenum.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 772 (foto 2432)

 

Roermond - 15 september 1852 - dispensatie door Joannes Augustinus Paredis bisschop en apostolisch administrator van vicariatus Limburg [geschreven

 door zijn secretaris Boermans] aan P. Hesemans van Sevenum vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Carolus Kerp parochiaan van Grubbenvorst en

Hendrinae Aerts parochiane van Sevenum.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 775 (foto 2494)

 

Roermond – 25 oktober 1892 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Vullings ex Grubbenvorst en

Henrica Beckers parochiane van Horst.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 139 (foto 3449)

 

Roermond – 15 februari 1923 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Vullings parochiaan van Grubbenvorst en

Joanna Henrica Seuren parochiane van Horst.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 145 (foto 3518)

 

Sevenum/Roermond - 3 en 4 augustus 1932 - brief van H. Wismans pastoor van Sevenum [met daaronder notitie van pastoor Smeets van Grubbenvorst]

 en brief van L. Moonen van bisdom Roermond inzake komende huwelijk in Sevenum tussen:

Fransen - van de Pasch.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 779 (foto 2589a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Grubbenvorst - 19 april 1719 - brief van Petrus van Neer pastoor in Grubbenvorst aan de bisschop van Roermond, over onder meer dat de pastoor

van Velden vandaag is overleden en dat daarom zijn parochiaan ene Henricus Fransse bij hem is gekomen om te trouwen met de weduwe Anna Vissers,

die geen woonplaats heeft maar die regelmatig gezien wordt zijnde handelaarster in kant welke zij in Venlo koopt en verdeelt over het hele Beeselse land.

Haar echtgenoot is opgehangen en dood, door die grote executie van de aangeklaagden in Luik (B) wat allen bekend is in dit district zodat de kinderen

in de straten ruzieënd en scheldend opgroeien voor galg en rad. De vraag is wat de pastoor te doen staat in dit geval.

[Henricus Franssen alias Trap en Anna Evers trouwen Grubbenvorst 4 mei 1719]

RHCL Maastricht (9-1719-79 - foto 386a+b+TV)

 

Grubbenvorst - 16 december 1727 - briefje door Arn. Poorten pastoor van Grubbenvorst waarin hij verklaard dat Anna Elisabeth van Kempen geboren

in Grubbenvorst van eerlijke ouders zich altijd goed heeft gedragen "ontrint 20 iaeren" en zich bij kennise van de pastoor aan niemand was verbonden

en dat zij vervolgens vrij is om een huwelijkse staat aan te gaan.

RHCL Maastricht (10-1727-12 - foto 6179+TV)