GenBronnen

digitalisering

maas

Grathem huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1559-1801 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Roermond.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Walbeck (D) / Grathem - 29 december 1714 en 7 januari 1715 - brieven van pastoor Schaffers in Walbeck en van pastoor de Haes in Grathem als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Aegidius Christophorus de Puijtelinck parochiaan van Grathem en

Maria Albertina van Bunni(n)ghausen parochiane van Walbeck (D).

RHCL Maastricht (7-1715-73 - foto 1867a+b)

 

Grathem/Maasbracht - 16 en 18 oktober 1768 - brieven van P: Engels pastoor van Grathem en J.W. Hannau onder pastoor van Maesbracht vanwege

afwezigheid van de pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Leurs parochiaan van Maasbracht en

Joanna Claessens parochiane van Grathem bisdom Luik.

RHCL Maastricht (25-1768-6 - foto 1868a+b+c)

 

28 oktober 1772 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Henderickx en Elisabetha van de Groote Port parochianen van Grathem.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 622)

 

5 september 1776 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Linssen parochiaan van Nederweert bisdom Roermond en

Elisabetha Clefas parochiane van Grathem.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 1741)

 

Thorn - 14 oktober 1777 - brief van Jac. Burtin pastoor van Thorn en Ittervoort als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Schuijren afkomstig van Linne laatst parochiaan van Roosteren en

Helena Sentis afkomstig van Grathem nu parochiaan van Thorn.

RHCL Maastricht (28-1777-156 - foto 3940)

 

8 februari 1780 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege huwelijk in gesloten tijd tussen:

Arnoldus Tendijck parochiaan van Neeritter en

Joanna Maria Geradts parochiane van Grathem.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 2793)

 

16 juni 1785 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Heymans parochiaan van Liveroy bisdom Roermond en

Helena Kuppens parochiane van Grathem.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 1552)

 

3 augustus 1785 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Brouns parochiaan van Hunsel en

Elisabetha Luiten parochiane van Grathem.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 1592)

 

13 september 1787 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Fames parochiaan van Heel en

Elisabetha Smeets parochiane van Grathem.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 2227)

 

6 augustus 1788 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraagom dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gerats en Maria Bos parochianen van Grathem.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 2528)

 

28 januari 1790 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 2e/4e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Protasius Verbruggen en Anna Sophia Huyskens parochianen van Grathem.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 2981)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Weert - 21 en 28 december 1778 - brieven van dr. van Lierde uit Weert en J. Janssens pastoor van Weert, waarin zij beschrijven een geval van bezeten-

heid door de duivel [of hekserij] bij een jongeman Cleophas Clephas afkomstig ex Kelpen sub parochie van Grathem bisdom Luik, nu inwoner en

parochiaan van Weert. De pastoor heeft meerdere uitdrijvingsgebeden uitgevoerd, maar die hebben niet geholpen. Hij vraagt aan bisdom Roermond of

de paters minorieten deze gebeden mogen doen aangezien zij daar bedrever in zijn. Verder vraagt hij of hij boeken mag inzien die op de Index staan

[dat is een lijst van boeken door de kerk verboden] om kennis van een en ander op te doen. Zijn vader is Petrus Clephas.

RHCL Maastricht (28-1778-5 - foto 2091a+b+c+d+e+TV)