GenBronnen

digitalisering

maas

Brunssum huwelijks dispensaties


tot 1559 parochie Gangelt (D).

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Schinnen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Schinveld en Oirsbeek - 31 januari [1678] en 4 februari 1678 - brief van Christianus Veugen pastoor in Schinvelt en brief en schema van fr. Ignatius

de Lee.... pastoor in Oirsbeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad [feitelijk 3e/4e graad] bloedverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

- Jacobus Lenardts parochiaan van Brunssum, zoon van N. Lenarts, zoon van Ida Lenarts, Ida dochter van Jacobus Lenarts; en

- Cornelia Weuels parochiane van Oirsbeek, dochter van N. Weuels, zoon van Hubertus Weuels, Hubertus zoon van Ursula N.

Hubertus Weuels en Ida Lenarts zijn half broer en zus.

Op 19 febr. 1678 trouwen rk in Brunssum met dispensatie voor 3e/4e graad bloedverwantschap: Jacobus Lenardt en Cornelia Wevels in Oorbeck.

Op 8 mrt. 1680 wordt rk gedoopt in Brunssum, Catharina dochter van Jacobus Lenardts en Cornelia Mertens.

Op 29 sept. 1681 wordt rk gedoopt in Brunssum, Martinus zoon van Jacobus Lenardts en Cornelia Mertens.

RHCL Maastricht (1-1678-18 en 21 - 5514a/h)

 

Brunssum - 2 februari 1678 - brief en schema van Henricus Willems pastoor in Brunssum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Lucas Trijbels zoon van Dionisius Trijbels, Dionisius zoon van Mathaeus Trijbels; en

- Joanna Vromen weduwe van Joannes Schaeps, Joannes zoon van Gertrudis Trijbels, Gertrudis dochter van Gerardus Trijbels.

Mathaeus Trijbels en Gerardus Trijbels zijn broers.

RHCL Maastricht (1-1678-51 - foto 5515)

 

Brunssum - 7 maart 1685 - brief van Hendricus Willems pastoor in "Bronssum" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Moenen afkomstig van "Bingelroeije" [= Bingelrade] en

Anna Gerardts geboren in Brunssum.

Ze blijkt inmiddels zwanger te zijn. Ze zijn getrouwd in Brunssum op 12 maart 1685.

RHCL Maastricht (2-1685-5 - foto 5517)

 

Roermond - voor 13-8-1696 - dispensatie door bisschop Reginaldus aan pastoor in Schimmert vanwege 2e/3e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Godefridus de Bock en Maria de Vos.

Zij trouwen blijkbaar in Brunssum op 13 augustus 1696. [graag afb. van huwelijk voor 100% zekerheid]

RHCL Maastricht (s-1696-46 - foto 5282) 

 

Brunssum - 13 september 1703 - brief van A. v. Cousvelt pastoor in "Bronshiem" [= Brunssum] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Woltherus Wolthers en Barbara Werdens.

Pastoor noemt helemaal geen schema, vond hij blijkbaar niet nodig om die erbij te doen.

RHCL Maastricht (4-1703-19 - foto 5518) 


Brunssum - 5 mei 1710 - brief van Alardus van Cousvelt pastoor in "Bronsheim" [= Brunssum] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e  graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Geurten en Anna Theunissen.

Pastoor noemt helemaal geen schema, vond hij blijkbaar niet nodig om die erbij te doen.

RHCL Maastricht (6-1710-32 - foto 1857)

 

Brunssum - 26 maart 1713 - brief van A. v. Cousvelt pastoor in "Bronsheim" [= Brunssum] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Dionisius Henderix ex parochie Brunssum en

Anna Maria de Vos ex parochie Hunshoven (D) bisdom Keulen.

RHCL Maastricht (7-1713-15 - foto 4928)

 

Brunssum - 26 juni 1715 - brief van A. v. Cousvelt pastoor in "Bronsheim" [= Brunssum] als aanvraag voor dispensatie vanwege geestelijke verwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Weustenraedt en Joanna Hall weduwe van Reinerus Haenraetz.

RHCL Maastricht (7-1715-25 - foto 5527a+b)

 

Brunssum - 17 oktober 1726 - brief van C: Hagen pastoor in "Bronssem" [= Brunssum] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Zephurinus Zuns en Maria Herinx.

Pastoor had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (10-1726-9 - foto 5530a+b)

 

Brunssum - 4 februari 1728 - brief van Cornelius Hagen pastoor in "Bronssem" [= Brunssum] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Georgius Schmits en Maria Clooten.

RHCL Maastricht (10-1728-4 - foto 5531a+b)

 

Brunssum - 20 februari 1729 - brief en schema van C: Hagen pastoor de "Bronssem" [= Brunssum] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Janssen zoon van Catharina Clooten, Catharina dochter van Joannes Clooten; en

- Elisabetha Wolters dochter van Ægidius Wolters, Ægidius zoon van Maria Clooten.

Joannes Clooten en Maria Clooten zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (11-1729-46 en 11-1729-90 - foto 5535a+b+c)

 

Brunssum - 26 februari 1729 - brief van Cornelius Hagen pastoor in "Bronssem" [= Brunssum] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Fredericus Wilhelmus de Negri van parochie Brunssum en

[Maria Adriana Francisca] de Draeck geboren in Teuven (B).

RHCL Maastricht (11-1729-162 - foto 5536)

 

Hoensbroek - 15 juni 1730 - brief van Serv. Corten pastoor in Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Servatius Roecx ex parochie Brunssum en

Mechtildis Wijnants parochiane van Hoensbroek.

RHCL Maastricht (12-1730-84 - foto 5413a+b)

 

Brunssum - 7 november 1740 - brief van C: Hagen pastoor in Brunssum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Philippus Staepelmans parochiaan van Heerlen en

Maria Dounen parochiane van Brunssum.

RHCL Maastricht (14-1740-78 - foto 5416)

 

Merkelbeek - 3 november 1741 - brief van J: H: Reijnaerts pastoor in Merkelbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Limpens parochiaan van Merkelbeek en

Helena Koeckelkoeren parochiane van Brunssum.

RHCL Maastricht (15-1741-138 - foto 5615)

 

Oirsbeek - 27 december 1746 - brief van f: Franciscus Conradus de Wittgenstein pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Henricus Goossens van parochie Oirsbeek en

Margaretha Durmans van parochie Brunssum.

RHCL Maastricht (18-1746-35 - foto 5537a+b)

 

Brunssum - 14 april 1749 - brief en schema van T: Driessens pastoor in Brunssem als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Bartholomaeus Nauts zoon van Maria, Maria dochter van Maria Renkents, Maria dochter van Bartholomaeus, Bartholomaeus zoon van Joannes Renkents; en

- Maria Renkents dochter van Joannes, Joannes zoon van Reijnerus, Reijnerus zoon van Thomas, Thomas zoon van Joannes Renkents.

RHCL Maastricht (19-1749-32 - foto 5539a+b)

 

Brunssum - 12 september 1755 - brief en 2 schema's van Theodorus A. Driessens pastoor in Brunssem als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Theodorus Penners zoon van Sophia Lindemans, Sophia dochter van Theodorus Lindemans, Theodorus zoon van Henricus Lindemans; en

- Maria Catharina Severens dochter van Joannes Severens, Joannes zoon van Gerardus Severens, Gerardus dochter van Catharina Lindemans.

Henricus Lindemans en Catharina Lindemans zijn broer en zus.

2e schema:

- Theodorus Penners zoon van Sophia Lindemans, Sophia dochter van Cornelia Cloeten, Cornelia dochter van Joannes Cloeten; en

- Maria Catharina Severens dochter van Maria Wolters, Maria dochter van Ægijdius Wolters, Ægidius zoon van Maria Cloeten.

Joannes Cloeten en Maria Cloeten zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (21-1755-27 - foto 5546a+b)

 

Schinveld - 10 januari 1760 - brief van f: H: Lin: de Berg pastoor in Schinveld aan bisdom Roermond, dat voor ca. 5 maanden geleden is aangekomen

David de Laballë van de gemeente Den Haag in Holland die calvinistisch is geboren en opgevoed oud 20 jaar, met ene Cornelia Jansen katholiek ex

parochie Brunssum aldaar geboren en opgevoed die ca. 2 jaar in Den Haag als meisje heeft gediend. In parochie Brunssum hebben ze als echtgenoten

voorgehouden en verklaard dat ze in Den Haag zijn getrouwd, maar ze willen hun huwelijk katholiek hernieuwen. David hangt reeds aan de katholieke

religie en wilt daarin verder onderwezen worden met toestemming van de pastoor van Brunssum. David is reeds voldoende geinstrueerd en wilt overgaan

tot katholieke geloofsbelijdenis. De pastoor van Schinveld vraagt om toestemming om hem absolutie van heidendom toe te staan. In kader van Davids

bekering heeft hij bekend gemaakt dat gezegd wordt dat huwelijk met Cornelia niet is voltrokken, maar dat wordt niet gezegd in het volk of door pastoor

van Brunssum, nu vreest David dat pastoor van Brunssum hem zou weg sturen en wegens bekentenis van Cornelia hun zou dwingen tot scheiding of

apart omgang tot dag van huwelijk. Ze slapen onder 1 dak omdat mensen idee hebben dat ze getrouwd zijn. De pastoor van Brunssum heeft reeds toe-

stemming gegeven hun te trouwen op de dag van zijn geloofsbelijdenis. Ze vragen via pastoor van Schinveld van bisdom Roermond dispensatie van

de 3 huwelijks afkondigingen. Bisdom Roermond vraagt op 11 januari aantal dingen: 1) bij wie heeft Cornelia Janssen in Den Haag gediend en of dat

bij katholieken was? 2) of David de Laballe nog ouders heeft c.q. toestemming heeft?

RHCL Maastricht (22-1760-23 - foto 5548a+b+c+TV)

 

Brunssum - 27 februari 1760 - brief van T. A. Driessens pastoor in Brunssum over 2 parochianen waarvoor hij schuilnamen gebruikt [Cajus en Sympronia]

om blijkbaar hun identiteit geheim te houden die 2 jaar geleden waren getrouwd. Ze hebben een kind gedoopt en Sympronia is zwanger van een 2e.

Nu blijkt [uit biecht?] dat Sympronia al voor het huwelijk naar bed was gegaan met de broer [zijn schuilnaam Titius] van haar man. Ten tijde van haar

huwelijk was dat de pastoor [en Cajus] niet bekend daarom verzoekt hij [met terugwerkende kracht] dispensatie voor die aanverwantschap in de 1e graad

om daarmee het huwelijk in geheim te vernieuwen, waarvoor door bisdom toestemming werd verleend.

RHCL Maastricht (22-1760-141 - foto 5550a t/m 5550f+TV)

 

Brunssum - 26 januari 1764 - brief en schema van T. A. Driessens pastoor in Brunssum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Housmans zoon van Stephanus Housmans, Stephanus zoon van Joanna, Joanna dochter van Catharina Bouts; en

- Maria Sijbilla Nijssen dochter van Joanna Haenraets, Joanna dochter van Joannes Haenraets, Joannes zoon van Catharina Bouts.

RHCL Maastricht (23-1764-17 - foto 5553a+b)

 

Brunssum - 18 oktober 1764 - brief van T. A. Driessens pastoor in Brunssum [mede ondertekend door J: L: Daemen pastoor in Jabeek] als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ægidius Janssen en Maria Elizabetha Goffin parochianen van Brunssum en Jabeek.

RHCL Maastricht (23-1764-114 - foto 5554a+b)

 

Brunssum - 11 oktober 1767 - brief van T. A. Driessens pastoor in Brunssum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Minckinck en Barbara Raedemaeckers.

RHCL Maastricht (24-1767-114 - foto 5556)

 

Brunssum - 7 februari 1768 - brief van T. A. Driessens pastoor in Brunssum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Nijssen en Maria Catharina Haemers.

RHCL Maastricht (25-1768-83 - foto 5559)

 

Brunssum - 11 april 1768 - brief van T.A. Driessens pastoor in Brunssum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Heuts en Maria Haenraets.

RHCL Maastricht (25-1768-99 - foto 5560)

 

Brunssum - 7 juni 1768 - brief van T. A. Driessens pastoor in Brunssum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Spelthaen zoon van Sybilla, Sybilla dochter van Joanna, Joanna dochter van Jacob; en

- Anna Maria Schoenmaeckers dochter van Joannes, Joannes zoon van Maria, Maria dochter van Jacob.

RHCL Maastricht (25-1768-119 - foto 5564a+b)

 

Brunssum - 3 oktober 1768 - brief en 2 schema's van T. A. Driessens pastoor in Brunssum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema

- Theodorus Henricus van de Camp zoon van Adamus van de Camp, Adamus zoon van Henricus van de Camp, Henricus zoon van Leonardus van de Camp; en

- Maria Elizabetha Geurten dochter van Henricus Geurten, Henricus zoon van Ida, Ida dochter van Judith van de Camp, Judith dochter van Leonardus

                                    van de Camp.

2e schema

- Theodorus Henricus van de Camp zoon van Maria, Maria dochter van Cornelia, Cornelia dochter van Petrus Cloeten; en

- Maria Elizabetha Geurten dochter van Anna Catharina, Anna Catharina dochter van Joannes, Joannes zoon van Catharina, Catharina dochter van Petrus Cloeten.

RHCL Maastricht (25-1768-110 - foto 5563a+b)

 

Brunssum - 12 oktober 1768 - brief en schema van T. A. Driessens pastoor in Brunssum [mede ondertekend door Wilhelmus Preenen pastoor in Gangelt

(D)] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Luijten parochiaan van Brunssum, zoon van Maria, Maria dochter van Daniel, Daniel zoon van Leonardus; en

- Mechtildis Palmen parochiane van Gangelt (D), dochter van Sijbilla, Sijbilla dochter van Maria, Maria dochter van Leonardus.

RHCL Maastricht (25-1768-108 - foto 5561a+b)

 

Brunssum - 17 oktober 1768 - brief en schema van T. A. Driessens pastoor in Brunssum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Henricus Pesch zoon van Theodorus, Theodorus zoon van Sijbilla, Sijbilla dochter van Petrus; en

- Maria Joanna Zunts weduwe van Laurentius, Laurentius zoon van Stephanus, Stephanus zoon van Joanna, Joanna dochter van Petrus.

RHCL Maastricht (25-1768-109 - foto 5562a+b+c)

 

Brunssum - 24 oktober 1768 - brief van T. A. Driessens pastoor in Brunssum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Debetz en Maria Gertrudis Dirckx.

RHCL Maastricht (25-1768-30 - foto 5558)

 

Brunssum - 20 juni 1772 - brief van T. A. Driessens pastoor in Brunssum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Theodorus Dorthans en Maria Joanna Duijckers.

RHCL Maastricht (26-1772-101 - foto 5566)

 

Brunssum - 10 januari 1773 - brief van T.A. Driessens pastoor in Brunssem als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Jongen en Anna Elizabetha Obrijen.

RHCL Maastricht (27-1773-59 - foto 5541)

 

Brunssum - 11 januari 1773 - brief van T. A. Driessens pastoor in Brunssum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Nautz en Maria Sijbilla Loijens.

RHCL Maastricht (27-1773-66 - foto 5568)

 

Brunssum - 16 januari 1773 - brief van T. A. Driessens pastoor in Brunssum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Geurten en Joanna Maria Ritservelt.

RHCL Maastricht (27-1773-63 - foto 5567)

 

Brunssum - 6 januari 1775 - brief van T. A. Driessens pastoor van Brunssum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Woltherus Schoenmakers en Margarita Cremers.

RHCL Maastricht -28-1775-14 - foto 5570)

 

Brunssum - 8 februari 1777 - brief en schema van T. A. Driessens pastoor in Brunssum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Thönissen zoon van Reinerus Thönissen, Reinerus zoon van Petrus Thönissen en Elizabetha Pesch, Elizabeth dochter van Nicolaus

                            Pesch en Maria Cremers; en

- Maria Elizabetha Hendriks dochter van Joannes Hendriks en Elizabeth Cremers, Elizabeth dochter van Maria Cremers, Maria dochter van

                            Reinerus Cremers en Maria Cremers.

Maria Cremers is 2x keer getrouwd. E.e.a. onder voorbehoud, is nogal rommelig.

RHCL Maastricht (28-1777-48 - foto 5571a+b)

 

Brunssum - 2 maart 1783 - brief van T.A. Driessens pastoor van Brunssum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Andreas Vaneijs en Maria Elisabetha Herinx.

RHCL Maastricht (29-1783-130 - foto 5574) 

 

Brunssum - 5 juni 1783 - brief van T.A. Driessens pastoor van Brunssum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus de Preine meerderjarig en parochiaan van aartsbisdom Keulen (D) en

Maria Adriana Francisca barones de Negri parochiane van Brunssum.

RHCL Maastricht (29-1783-123 - foto 5110)

 

Schinveld - 25 november 1783 - brief van S. Dencken pastoor in Schinveld [mede ondertekend door T. A. Driessens pastoor in Brunssum] als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus Buijsers parochiaan van Schinveld en

Joanna Catharina Claessens parochiane van Brunssum.

RHCL Maastricht (29-1783-67 - foto 5573) 

 

Brunssum - 3 januari 1785 - brief inclusief schema van T.A. Driessens pastoor in Brunssum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Lumens weduwnaar van Elizabetha Hoerf, zoon van Petrus Lumens en Elizabetha Boosten, Petrus zoon van Matthias Lumens en Agnes Heijnen,

                                       Agnes dochter van Hermanus Heijnen; en

Maria Christina Scheuvens, dochter van Wilhelmus Scheuvens en Maria Agnes Breijdenraetz, Maria Agnes dochter van Jacobus Breijdenraetz en Odilia

                                       Fransen, Jacobus zoon Michael Breijdenraetz en Gertrudis Heijnen, Gertrudis dochter van Hermanus Heijnen.

RHCL Maastricht (30-1785-12 - foto 5248a+b)

 

Brunssum - 19 april 1792 - brief van T. A. Driessens pastoor in Brunssum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Henricus Dorthan zoon van Odilia, Odilia dochter van Maria, Maria dochter van Ægijdius Wolters; en

- Maria Catharina van de Camp dochter van Elizabetha, Elizabeth dochter van Anna Catharina, Anna Catharina dochter van Elizabeth, Elizabeth

                                       dochter van Ægijdius Wolters.

RHCL Maastricht (31-1792-4 - foto 5575a+b)

 

Brunssum - 18 juni 1794 - brief en schema van T. A. Driessens pastoor in Brunssum als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Erasmus Vaesen zoon van Cornelia, Cornelia dochter van Joannes Renkens; en

- Maria Josepha Heskens dochter van Catharina, catharina dochter van Reinerus, Reinerus zoon van Joannes Renkens.

RHCL Maastricht (31-1794-22 - foto 5578)

 

Brunssum - 2 oktober 1795 - brief en schema van T. A. Driessens pastoor in Brunssum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Franciscus Theodorus Pipers zoon van Agnes, Agnes dochter van Margarita, Margarita dochter van Henricus Cremers; en

- Maria Catharina Cremers dochter van Hubertus, Hubertus zoon van Adamus, Adam zoon van Henricus Cremers.

RHCL Maastricht (31-1795-5 en 31-1795-27  - foto 5580a+b)

 

Schinveld - 28 augustus 1796 - brief van Joannes Janssens pastoor in Schinveld [mede ondertekend door T. A. Driessens pastoor in Brunssum] als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus de Wit parochiaan van Brunssum en

Maria Theresia Pischers parochiane van Schinveld.

RHCL Maastricht (32-1796-38 - foto 5581) 

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Brunssum - 4 mei 1710 - brief van Alardus van Cousvelt pastoor in "Bronsheim" waarmee hij Wolterus Jansen aanbeveelt die priester wilt worden. De

pastoor laat weten dat de jongeman slim en ijverig is en verzoekt hem toe te laten tot de priesteropleiding. Daaronder verwijst de pastoor naar eerder

verleende huwelijks dispensaties en maakt van de gelegenheid gebruik om geld daarvoor te sturen.

RHCL Maastricht (6-1710-48 - foto 6067+TV)

 

Brunssum - 28 maart 1727 - brief van Cornel. Hagen pastoor in "Bronssem" over 2 zaken: 1) toestemming voor de baron de Negri om vlees te mogen

eten in de vastentijd. Blijkbaar had pastoor uit Jabeek verzaakt de rechten ervoor te betalen. Inmiddels vond de Negri het allemaal te lang duren en had

hij zich gewend tot de nuntius in Keulen waar toestemmingen makkelijker worden afgegeven. De pastoor in Brunssum stapt in om baron de Negri tegemoet

te komen. 2) Over de erfenis van de pastoor van Kettenis [bij Eupen Belgie] die kennelijk meer schulden had dan bezittingen, hij was nogal vrijgevig.

RHCL Maastricht (10-1727-13 - foto 6070a/b+TV)

 

Brunssum - 28 februari 1753 - brief van T: Driessens pastoor van Brunssem aan bisdom Roermond waarin hij vraagt om absolutie te verlenen in aantal

gevallen die blijkbaar alleen waren voorbehouden aan de bisschip. In dit geval van overspel waarvan de zwaarte ervan niet door de pastoor kon worden

geabsolveerd, maar door de bisschop. Voor zijn parochie maakt het lastiger omdat zij nogal wat toelooop krijg uit naburige plaatsen zoals Heerlen, Schinveld,

Merkelbeek en Gangelt, waaruit voortvloeit dat mensen zaken makkelijker opbiechten. Voor zulke gevallen en voornoemde zaak van overspel vraagt hij om

absolutie, waarop 7 maart in 1753 de bisschop in bisschoppelijk paleis de huwelijk en andere gevallen in parochie Brunssum hebben hersteld.

RHCL Maastricht (20-1753-154 - foto 6305a/b+TV)

 

Brunssum - 7 maart 1755 - brief van T. A. Driessens pastoor in Brunssum over incestieuze verhouding van 2 verwanten [mogelijk vrouw en zwager] - die

beiden ongeveer 30 jaar oud zijn - en hun zus en vrouw vraagt om herstel van het recht door schuld te vorderen die uit gemeenschap was ontstaan [ver-

moedelijk was voor deze brief een onwettig kind geboren, daarmee kan vastgesteld worden om wie het gaat].

RHCL Maastricht (21-1755-20 - foto 5545+TV)

 

Brunssum - 26 mei 1794 - uitreksel van T. A. Driessen uit doopregister van parochie Brunssum dat op 1 november 1771 is gedoopt Hendricus Joannes

zoon van Aegidius Janssen en Maria Elizabeth Goffin echtgenoten met als getuigen Henricus Geurten en Maria Gertrudis Goffin. Tevens verklaart de

pastoor dat de dopeling het vormsel heeft gekregen van bisschop Philip Damianus.

RHCL Maastricht (31-1794-12 - foto 5577+TV)