GenBronnen

digitalisering

maas

Blitterswijk huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Cuyk.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Kessel.

1801-1823 bisdom Aken, dekenaat Horst.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Blitterswijk - 20 november 1735 - brief van pastoor Gilta van Blitterswijck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Stijnacker en Allegonda Evers.

RHCL Maastricht (13-1735-4 - foto 1707a+b)

 

Blitterswijk - 21 november 1746 - brief van Joannes Bapt. Roeffs pastoor van Blitterswijck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Theodorus Smits en Joanna Huben.

RHCL Maastricht (18-1746-108 - foto 1708a+b)

 

Blitterswijk - 6 april 1768 - brief en schema van Hermannus Giltaij pastoor van Blitterswijck [mede ondertekend door Joannes Sijbers pastoor in Broeck-

huijsenvorst] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus op Wijs ook Goessens parochiaan van Broeckhuijsenvorst, zoon van Willem Goessens en Johanna op Wijs, Johanna dochter van Peter op

                                     Wijs en Jennetje Steenacker, Peter zoon van Jan op Wijs en Catharina Deckers, Jan zoon van Petrus op Wijs en Eva NN; en

- Beatrix Wijnhoven parochiane van Blijtterswijck, dochter van Jacob Wijnhoven en Aldegonda Hennekes, Jacob zoon van Jan op Wijs met geslachts-

                                     naam Wijnhoven en Jenneke Versleijen, Jan op Wijs zoon van Petrus op Wijs en Eva NN.

Jan op Wijs en Jan op Wijs/Wijnhoven zijn broers.

RHCL Maastricht (25-1768-5 - foto 1398a+b+c)

 

Blitterswijk - 16 november 1773 - brief van Herm. L. Giltaij pastoor van Blijtterswijck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Alardus Wijnhoven en Ida Renders.

RHCL Maastricht (27-1773-42 - foto 1709a+b)

 

Blitterswijk - 14 april 1784 - brief/schema van F.H. Knops pastoor van Blitterswijck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Zegers ex Wanssum, zoon van Jacobus Zegers, Jacobus zoon van Joannes Zegers, Joannes zoon van Henricus Zegers; en

- Maria Zegers ex Blitterswijck, dochter van Alardus Zegers, Alardus zoon van Theodorus Zegers, Theodorus zoon van Joannes Zegers.

Henricus Zegers en Joannes Zegers zijn broers.

RHCL Maastricht (30-1784-6 - foto 1710)