GenBronnen

maas

Beek (lb) huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Meerssen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Beek - zonder datum [= februari 1681] - schema zonder datum van Edmundus Heuckelius pastoor in Beeck, ter ondersteuning bij een aanvraag voor

dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Penris zoon van Gerardus, Gerardus zoon van Maria Solen; en

- Helena Gerits dochter van Arnoldus, Arnoldus zoon van Catharina Solen.

Maria Solen en Catharina Solen zijn zusters.

Ze trouwen rk Beek (lb) 9 februari 1681.

RHCL Maastricht (3-1690-3 - foto 3598)

 

Beek - 1685 - schema van Ed. Heuckelius pastoor in Beeck ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hendricus/Gerardus! Martens zoon van Gerardus Martens, Gerardus zoon van Otto Martens, Otto zoon Gerardus Martens; en

- Maria Thijssen dochter van Gerardus Thijssen, Gerardus zoon van Joannis Thijssen en Maria Martens, Maria dochter van Gerardus Martens.

Aanvraag blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

Dit paar waren eerst protestants getrouwd te Beek op 5 nov. 1684 als: Hendrick Martens j. man van Geverijck met Maria Tyssen j:d. van Kelmont

daarna zijn ze rk getrouwd in Beek mei 1685 als: Gerardus Martens en Meijken Tijssen.

Er is verwarring over zijn naam is het Hendricus of Gerardus, uitsluitsel dopen van de kinderen m.n. vader naam.

RHCL Maastricht (3-1690-5 - foto 3797a/b)   

 

Beek - 8 februari 1689 - brief van Edmundus Heuckelius pastoor in Beeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Schurckens en Ida Kraeghs parochianen van Beek.

Hebben volgens een notitie eerder toestemming gekregen 5 februari uit Brussel.

Ze trouwen rk Beek (lb) 19 maart 1689 met dispensatie vanwege 2e graad bloedverwantschap.

RHCL Maastricht (2-1689-6 - foto 3597a+b)

 

Geleen / Beek - 30 oktober en 2 november 1690 - brieven van pastoor uit Geleen en Edmundus Heuckelius pastoor in Beeck als aanvraag voor dispen-

satie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Coumans ook Koumans ex Beeck (lb) en

Elisabetha Banits ook Banens ex parochie Geleen.

Ze trouwen rk Beek (lb) 5 november 1690.

RHCL Maastricht (3-1690-4 - foto 3796a t/m d)

 

Beek - 8 april 1704 - brief van A. N. Daemen pastoor in Beeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Kerckhofs en Maria Baenens.

Ze trouwen rk Beek (lb) 13 april 1704.

RHCL Maastricht (4-1704-95 - foto 3609)

 

Beek - 24 oktober 1704 - brief van Adamus Nicolaus Daemen pastoor in Beeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Scholts parochiaan van Beek en Anna Schuerkens "ex parochia vicina Ghelensi".

Ze trouwen rk Beek (lb) 6 november 1704.

RHCL Maastricht (4-1709-79 - foto 3607)

 

Beek - 10 februari 1710 - brief van Adamus Nicolaus Daemen pastoor in Beeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Pysters en Helena Hoghen.

RHCL Maastricht (6-1710-17 - foto 3800)

 

Beek - 23 september 1710 - brief van Adamus Nicolaus Daemen pastoor in Beeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Wouters en Margaretha Hamers.

RHCL Maastricht (6-1710-16 - foto 3799a+b)

 

Geulle - 25 september 1715 - brief en schema van Nicolaus Kreften pastoor in Gheul als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Pijpers zoon van Goswinus Pijpers, Goswinus zoon van Henricus Pijpers, Henricus zoon van Goswinus Pijpers; en

- Ida Pijpers dochter van Joannes Pijpers, Joannes zoon van Lambertus Pijpers, Lambertus zoon van Arnoldus Pijpers.

Beiden parochianen van Geulle, maar waren ex Beek.

Arnoldus Pijpers en Goswinus Pijpers zijn broers.

RHCL Maastricht (7-1715-109 - foto 3618a+b)

 

Beek - 3 juli 1716 - brief en schema van Wilhelmus Döemens kapellan tot Beeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jan Nijsten zoon van Janes Nijsten, Janes zoon van Janes Nijsten, Janes zoon van Catharina Kerckhoofs, Catharina dochter van Joannes Kerckhoofs; en

- Margaretha Wouters weduwe van Otto Wouters, Otto zoon van Maria Kerckhoofs, Maria dochter van Mathis Kerckhoofs, Mathis zoon van Joannes Kerckhoofs.

Zij hadden onwetend hun verloving afgesloten [13 juni] tegenover een protestantse dominee en werden daardoor door de gemeente als gehuwden beschouwd.

Ze trouwen rk Beek (lb) 3 juli 1716 als Joannes Nijsten en Margaretha Bombaerts [bij protestants ondertrouw was dat Mombaerts].

Zij had al 6 kinderen waarvan de oudste 9 of 10 jaar oud en door nijverheid en beetje handel de kinderen opvoed.

RHCL Maastricht (8-1716-120 - foto 3622a+b+TV)

 

Beek - 28 september en 13 november 1716 - brieven van A. N. Daemen pastoor in Beeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Hoppers weduwenaar en Helena Spons weduwe.

Ze trouwen rk Beek (lb) 14 november 1716.

RHCL Maastricht (8-1716-14 - foto 3624a+b+c)

 

Beek - 21 januari 1718 - brief en 2 schema's van Lamb. Nicolai pastoor in Beeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Petrus Koumans zoon van Matthias Koumans en Catharina Nisten, Mathias zoon van Matthias Koumans en Catharina op Varten, Mathias zoon van

                          Petrus Koumans en NN Banens; en

- Elizabeth Kerckhofs dochter van Matthias Kerckhofs en Cornelia Wouters, Mathias zoon van Adamus Kerckhofs en Catharina Koumans, Catharina

                          dochter van Joannes Koumans.

Petrus Koumans en Joannes Koumans zijn broers.

2e schema:

- Petrus Koumans zoon van Matthias Koumans en Catharina Nisten, Catharina dochter van Janus Nisten en Elizabeth Hagemans, Janus zoon van

                          Janus Nisten en Catharina Kerckhofs; en

- Elizabeth Kerckhofs dochter van Matthias Kerckhofs en Cornelia Wouters, Cornelia dochter van Wouter Wouters en Helena Nisten, Helena dochter

                          van Petrus Nisten en Cornelia van der Hoeve.

Janus Nisten en Petrus Nisten zijn broers.

Ze trouwen rk Beek (lb) 29 janauari 1718.

RHCL Maastricht (8-1718-21 - foto 3625a+b)

 

Beek - voor 29 januari 1724 - brief van L: Nicolai pastoor in Beek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Habets en Anna Martens.

Tweede deel brief missende alsmede de schema, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

Ze trouwen rk Beek (lb) 29 januari 1724.

RHCL Maastricht (10-1724-1 - foto 3743a+b)

 

Beek - 4 februari 1726 - brief en schema van L: Nicolai pastoor in Beek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Penris zoon van Peter Penris ook Penders en N: Geurts, Peter zoon van Nelis Penders en Petronel Banens, Petronel dochter van

                         Peter Banens en Meijken Kerckhofs; en

- Margarita ook Margriet Koumans dochter van Jan Koumans en Sibil Haeghmans, Jan zoon van Matthijs Koumans en Cathrijn Opvartenbergh,

                         Mathijs zoon van Peter Koumans en Margriet Banens.

Peter Banens en Margriet Banens zijn broer en zus.

Ze trouwen rk Beek (lb) 24 februari 1726.

RHCL Maastricht (S-1726-94 - foto 3839a+b)

 

Beek - 5 januari 1728 - brief en schema van L: Nicolai pastoor in Beeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Thijssen zoon van Jan Thijssen en Heijleken Custers, Heijleken dochter van Gielis Custers en Sibilla Haeghmans; en

- Catharina Erkens dochter van Michiel Erkens en Anna Custers, Anna dochter van Paulus Custers en Cathrijn van Essen.

Gielis Custers en Paulus Custers zijn broers.

Ze trouwen rk Beek (lb) 18 januari 1728.

RHCL Maastricht (10-1728-26 - foto 3638a+b)

 

Beek - 28 oktober 1729 - brief en schema van L: Nicolai pastoor in Beeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Smeets weduwnaar van Catharina Wouters, Catharina dochter van Jacobus Wouters en Margarita Koumans, Jacobus zoon van Ottho

                              Wouters en Maria Ceulen, Ottho zoon van Jacobus Wouters en Maria Haeghmans; en

- Christina Kerchofs dochter van Petrus Kerchofs en Margarita Haeghmans, Margarita dochter van Ottho Haeghmans en Christina Wouters,

                              Christina dochter van Henricus Wouters en Margarita Scheffeneers.

Jacobus Wouters en Henricus Wouters zijn broers.

Ze trouwen rk Beek (lb) 6 november 1729.

RHCL Maastricht (11-1729-1 - foto 3640a+b+c)

 

Beek - 26 november 1736 - brief van L: Nicolai pastoor in Beeck aan bisdom Roermond waarin hij opnieuw vraagt om ontheffing van de gesloten

tijd voor een aantal verloofden, die zich blijkbaar eerst hebben laten inschrijven bij de protestanten. Kennelijk uit concurrentie overweging wil de

pastoor ze trouwen, maar mag dat niet vanwege gesloten tijd. Hij vreest dat ze die periode niet zullen afwachten en vraagt om toestemming om de

huwelijk te mogen voltrekken. [vermoedelijk Jo(ann)es Hermens en Catharina Mentz daarop rk gehuwd 2 dec. 1736]

RHCL Maastricht (14-1736-27 - foto 3653a+b+TV)

 

Beek - 11 februari 1740 - brief en schema van L. Nicolai pastoor In Beeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Nicolai Pisters zoon van Marten Pisters en Helena Sogen, Marten zoon van Jan Pisters en Cornelia Timmermans, Jan zoon van Geraerdt Pisters

                              en Anna Martens; en

- Catharina Hagemans, haar 1e man was Claes Pisters, Claes zoon van Fredrick Pisters en Cathrijn Hoppers, Fredrick zoon van Steven Pisters en

                              Judith Timmermans.

Geraerdt Pisters en Steven Pisters zijn broers.

Ze trouwen rk Beek (lb) 14 februari 1740.

RHCL Maastricht (14-1740-41 - foto 3655a+b)

 

Beek - 22 september 1740 - brief met 3 verschillende schema's van L: Nicolai pastoor in Beeck als aanvraag voor  dispensatie vanwege 3e/4e graad

en 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 3e/4e graad:

- Petrus Kerchofs zoon van Jan Kerchofs en Sibil Wouters, Sibil dochter van Peter Wouters en Judith Canisius; en

- Helena ook wel Heijleken Kerchofs dochter van Jacob Kerchofs en Anna Claessens, Jacob zoon van Matthijs Kerchofs en Neleken Wouters, Neleken

                                  dochter van Wouter Wouters en Helena Nijsten.

Peter Wouters en Wouter Wouters zijn broers.

2e schema 3e/4e graad:

- Petrus Kerchofs zoon van Jan Kerchofs en Sibil Wouters, Jan zoon van Sebastiaen Kerchofs en Ida Nysten; en

- Helena ook wel Heijleken Kerchofs dochter van Jacob Kerchofs en Anna Claessens, Jacob zoon van Matthijs Kerchofs en Neleken Wouters, Neleken

                                  dochter van Wouter Wouters en Helena Nysten.

Ida Nysten en Helena Nysten zijn zusters.

3e schema 4e graad:

- Petrus Kerchofs zoon van Jan Kerchofs en Sibil Wouters, Jan zoon van Sebastiaen Kerchofs en Ida Nysten, Sebastiaen zoon van Jan Kerchofs en

                                  Anna Hasen; en

- Helena ook wel Heijleken Kerchofs dochter van Jacob Kerchofs en Anna Claessens, Jacob zoon van Matthijs Kerchofs en Neleken Wouters, Mathijs

                                  zoon van Daem Kerchofs en Cathrijn Koumans.

Jan Kerchofs en Daem Kerchofs zijn broers.

RHCL Maastricht (14-1740-25 - foto 3654a+b+c)


Geijsteren - 25 mei 1741 - brief en schema van Arn. Porten pastoor in Geijsteren en Maeshees als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Francis Berntz ex Beeck, zoon van Gerit Berntz en Aleida Artz, Aleida dochter van Joannes Artz en Elisabeth van Rijswijk, Elisabeth dochter van

                        Frans van Rijswijk en Geretje, Frans zoon van Jasper van Rijswijk en Gertruijd; en

- Hendrin Andriessen ex Maeshees parochiane van Geijsteren, dochter van Joannes Andriessen en Jenneke Thijssen, Jenneke dochter van Peter

                        Thijssen en Jacoba Janssen, Jacoba dochter van Dries Janssen en Jenneke van Rijswijk, Jenneke dochter van Jasper van Rijswijk en Gertruijd.

RHCL Maastricht (15-1741-39 - foto 1719a+b+c)

 

Geleen - 1 september 1741 - brief en schema van F: H: Heimbach pastoor in Geleen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met reeds plaatsgevonden huwelijk tussen:

- Joannes Siegels parochiaan van Beeck, zoon van Jan Siegels, Jan zoon van Ida Banens; en

- Sijbilla Dullens parochiane van Geleen, dochter van Joannes Dullens, Joannes zoon van Jenn Banens.

Ida Banens en Jenn Banens zijn zusters, dochters van Jan Banens.

RHCL Maastricht (15-1741-163 - foto 4802a+b)

 

Beek - 5 oktober 1742 - brief/schema van L. Nicolai pastoor in Beeck [mede ondertekend door Guilielmus Dupuits pastoor uit Schimmert] als aanvraag

voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Michael Muijlkens zoon van Matthijs Muijlkens en Elizabeth Didden, Elizabeth dochter van Matthijs Didden en Mechel Lemmens, Matthijs zoon van Jan

                                     Didden en N:N:; en

- Catharina Wijnen dochter van Peter Wijnen en Elizabeth van der Schueren, Elizabeth dochter van Paulus van der Schueren en Gertruijd N:, Paulus

                                     zoon van Arnoldus van der Schueren en Cathrijn Didden.

Jan Diden en Cathrijn Didden zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (16-1742-3 - foto 3808a+b+c) 

 

Beek - 2 juni 1743 - brief en schema van L: Nicolai pastoor in Beeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannis Roobroex zoon van Hubertus Roobroex en Peternel Franssen, Peternel dochter van Jan Franssen en Sibil Zegels; en

- Elizabetha Wouters dochter van Matthijs Wouters en Sophije Kreeften, Sophia dochter van Jacob Kreeften en Mechtildis Zegels.

Sibilla Zegels en Mechtildis Zegels zijn zusters.

Ze trouwen rk Beek (lb) 9 juni 1743.

RHCL Maastricht (17-1743-98 - foto 3661a+b)

 

Beek - 24 april 1744 - brief en schema van Hubertus de Haes pastoor in Beeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Os zoon van Martinus Os en Cornelia Hodiens, Cornelia dochter van Arnoldus Hodiens en Agnetis Heijnen, Arnoldus zoon van Halling

                              Hodiens en Joanna Eerkens; en

- Maria Haagmans dochter van Mathias Haagmans en Helena Eerkens, Mathias zoon van Lambertus Haagmans en Cornelia Eerkens, Cornelia

                              dochter van Mathias Eerkens en Petronella opt Attenberg.

Joanna Eerkens en Mathias Eerkens zijn zus en broer.

Ze trouwen rk Beek (lb) 1 mei 1744.

RHCL Maastricht (17-1744-54 - foto 3665a+b)

 

Beek - 13 augustus 1746 - brief en schema van Hubertus de Haes pastoor in Beeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Penders zoon van Gerardus Penders en Maria Lemmens, Gerardus zoon van Joannes Penders en Agnetis Sogen, Agnetis dochter van Arnoldus Sogen; en

- Maria Pisters dochter van Martinus Pisters en Helena Sogen, Helena dochter van Nicolaus Sogen en Catharina Didden, Nicolaus zoon van Arnoldus Sogen.

Ze trouwen rk Beek (lb) 20 augustus 1746.

RHCL Maastricht (18-1746-100 - foto 3809a+b+c)

 

Beek - 9 januari 1749 - brief en 3 schema's van J. C. Cortemunde pastoor in Beek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3 keer 3e/4e graad aan-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema aanverwantschap:

- Christianus Caumans zoon van Matthias Coumans en Catharina Nijsten, Catharina dochter van Sebastianus Nijsten en Elisabetha Haaghmans; en

- Maria Maenen weduwe van Joannes Kerckhofs, Joannes zoon van Joannes Kerckhofs en Maria Kreften, Joannes zoon van Joannes Kerckhofs en

                                Helena Odekercken, Helena dochter van Wouterus Odekercken en Joanna Nijsten.

Sebastianus Nijsten en Joanna Nijsten zijn broer en zus.

2e schema aanverwantschap:

- Christianus Caumans zoon van Matthias Caumans en Catharina Nijsten, Catharina dochter van Sebastianus Nijsten en Elisabet Haagmans; en

- Maria Maenen weduwe van Matthias Peters, Mathias zoon van Petrus Peters en Maria Odekercken, Maria dochter van Sebastianus Odekercken

                                en Catharina Lemmens, Sebastianus zoon van Henricus Odekercken en Ida Nijsten.

Sebastianus Nijsten en Ida Nijsten zijn broer en zus.

3e schema aanverwantschap:

- Christianus Caumans zoon van Matthias Caumans en Catharina Nijsten, Mathias zoon van Matthias Caumans en Catharina op Fattenbergh; en

- Maria Maenen weduwe van Matthias Peters, Mathias zoon van Petrus Peters en Maria Odekercken, Petrus zoon van Matthias Peters en Ida

                                Erkens, Ida dochter van Matthias Erkens en Petronella Opvattenbergh.

Catharina op Fattenbergh en Petronella Opvattenbergh zijn zusters.

Ze trouwen rk Beek (lb) 19 januari 1749.

RHCL Maastricht (19-1749-2 - foto 3675a+b)

 

Beek - 11 februari 1759 - brief en schema van J. G. Soutzen pastoor in Beek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Kerkhoffs zoon van Joannes Kerkhoffs en Sibilla Wouters, Joannes zoon van Sebastianus Kerkhoffs en Ida Nysten; en

- Catharina Alofs dochter van Wilhelmus Alofs en Elisabetha Nijsten, Elisabeth dochter van Petrus Nijsten en Ida Daemen, Petrus zoon van

                                 Joannes Nijsten en Catharina Hagmans.

Ida Nysten en Joannes Nijsten zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (21-1759-1 - foto 3812a+b)

 

Beek - 6 juni 1760 - brief en 3 schema's van J. G. Soutzen pastoor in Beek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Joannes Coumans zoon van Petrus Coumans en Elisabetha Kerkhoffs, Elisabeth dochter van Mathias Kerkhoffs en Cornelia Wouters, Matthias

                         zoon van Adamus Kerkhoffs en Catharina Coumans; en

- Maria Catharina Stijnen dochter van Mathias Stynen en Cornelia Penris, Mathias zoon van Joannes Stijnen en Catharina Wouters, Catharina

                         dochter van Martinus Wouters en Maria Kerkhoffs.

Adamus Kerkhoffs en Maria Kerkhoffs zijn broer en zus.

2e schema:

- Joannes Coumans, zoon van Petrus Coumans en Elisabetha Kerkhoffs, Elisabeth dochter van Mathias Kerkhoffs en Cornelia Wouters, Cornelia

                         dochter van Wolterus Wouters en Helena Nijsten; en

- Maria Catharina Stijnen, dochter van Mathias Stynen en Cornelia Penris, Mathias zoon van Joannes Stijnen en Catharina Kerkhoffs, Catharina

                         dochter van Martinus Wouters en Maria Kerkhoffs.

Wolterus Wouters en Martinus Wouters zijn broers.

3e schema:

- Joannes Coumans, zoon van Petrus Coumans en Elisabetha Kerkhoffs, Elisabeth dochter van Mathias Kerkhoffs en Cornelia Wouters, Matthias

                         zoon van Adamus Kerkhoffs en Catharina Coumans; en

- Maria Catharina Stijnen, dochter van Mathias Stynen en Cornelia Penris, Mathias zoon van Joannes Stijnen en Catharina Wauters, Joannes zoon

                         van Mathias Stynen en Elisabeth Coumans.

Catharina Coumans en Elisabeth Coumans zijn zusters.

RHCL Maastricht (22-1760-63 - foto 3813a t/m d)

 

Beek - 13 september 1767 - brief en schema van Souzten pastoor in Beek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leonardus Odekerken, zoon van Joannes Odekerken en Elisabetha Seegels, Elisabeth dochter van Petrus Seegels en Sibilla Wauters; en

- Anna Maria Waelen, dochter van Wilhelmus Waelen en Helena Hagmans, Helena dochter van Corselius Hagmans en Sophia Penris, Sophia

                                dochter van Joannes Penris en Maria Wauters.

Sibilla Wauters en Maria Wauters zijn zusters.

Ze trouwen rk Beek (lb) 20 september 1767.

RHCL Maastricht (24-1767-20 - foto 3817a+b+c)

 

Beek - 23 en 27 oktober 1768 - brieven en schema van Joannes Godefridus Soutzen pastoor in Beek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Dionisius Willems parochiaan van Beek, zoon van Joannes Willems, Joannes zoon van Dionisius Willems, Dionisius zoon van Joannes Willems; en

- Maria Ida Muijlkens parochiane van Schimmert, dochter van Joanna Welters, Joanna dochter van Judith Vrancken, Judth dochter van Maria Alofs.

Joannes Willems en Maria Alofs zijn blijkbaar halfbroer en halfzus, zelfde moeder.

Ze trouwen rk Beek (LImburg) 27 oktober 1768 echter daar staat bruidegom ex Spaubeek en bruid ex Beek.

RHCL Maastricht (25-1768-28 - foto 3726a+b+c)

 

Beek - onbekend ws. 1772? - brief van J.G. Soutzen pastoor in Beek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Mathias Penris, zoon van Joannes Penris en Sibilla Kerkhoffs, Joannes zoon van Joannes Penris en Joanna Notermans, Joannes zoon van

                            Joannes Penris en Maria Wouters; en

- Maria Catharina Martens, dochter van Jacobus Martens en Maria Meijers, Jacobus zoon van Joannes Martens en Catharina Wouters, Catharina

                            dochter van Petrus Wouters en Maria Hagens.

Petrus Wouters en Maria Wouters zijn broer en zus.

Dispensatie verleend 19 oktober, huwelijk dus daarna.

Brief heeft geen datum, toch door RHCL Maastricht merkwaardig geplaatst bij 1772.

RHCL Maastricht (26-1772-90 - foto 3737a+b)

 

Beek - 5 september 1773 - brief en 2 schema's van Joannes Josephus Kerckhoffs pastoor van Beek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Matthias Komans, zoon van Fredricus Komans en Maria Wouters, Fredricus zoon van Nicolaus Komans en Elisabeth Stynen, Elisabeth dochter van

                            Matthias Stijnen en Maria Comans; en

- Maria Catharina Comans, dochter van Joannes Comans en Maria Pullen, Joannes zoon van Henricus Comans en Maria Stynen, Maria dochter van

                            Jan Stynen en Catharina Wouters, Jan zoon van Matthias Stijnen en Maria Comans.

2e schema:

- Matthias Komans, zoon van Fredrick Komans en Maria Wouters, Maria dochter van Mattys Wouters en Sophia Creften, Mattys zoon van Petrus

                            Wouters en Gertrudis Lenarts, Petrus zoon van Marten Wouters en Maria Kerckhoffs; en

- Maria Catharina Comans, dochter van Joannes Comans en Maria Pullen, Joannes zoon van Henricus Comans en Maria Stynen, Maria dochter van

                            Jan Stynen en Catharina Wouters, Catharina dochter van Marten Wouters en Maria Kerckhoffs.

RHCL Maastricht (27-1773-25 - foto 3740a+b)

 

21 december 1776 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Waltherus van Stippens en Wilhelmina van Beusecom.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 1842)

 

Beek - 8 februari 1777 - brief van Joannes Jos: Kerckhoffs pastoor in Beeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Zelissen parochiaan van Beek (lb) en

Elisabetha Moenen van parochie Nuth.

RHCL Maastricht (28-1777-7 - foto 3821a+b)

 

Beek - 7 augustus 1779 - brief van J: Jos: Kerckhoffs pastoor in Beeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Moors en Beatrix Lemmens.

Pastoor had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (28-1779-26 - foto 3756)

 

Beek - 12 april 1780 - brief van Joannes Jos. Kerckhoffs pastoor in Beecks als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Hermans en Catharina Penders.

Pastoor had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (29-1780-11 - foto 3757a+b)

 

Beek - 15 oktober 1783 - brief en schema van J. Kerckhoffs pastoor in Beeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Otto Romans, zoon van Joannes Romans, Joannes zoon van Anna Haaghmans, Anna dochter van Christina Wouters; en

- Maria Sophia Wouters, dochter van Petrus Wouters, Petrus zoon van Henricus Wouters, Henricus zoon van Petrus Wouters.

Christina Wouters en Petrus Wouters zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (29-1783-110 - foto 3824a+b)

 

Beek - 22 april 1786 - brief en schema van J. Kerckhoffs pastoor in Beek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in

 verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Vroemen, zoon van Jacobus Vroemen, Jacobus zoon van Petrus Vroemen, Petrus zoon van Nicolaus Vroemen; en

- Catharina Dederen, dochter van Wilhelmus Dederen, Wilhelmus zoon van Elisabetha Hensen, Elisabeth dochter van Maria Vroemen, Maria

                              dochter van Nicolaus Vroemen.

RHCL Maastricht (30-1786-35 - foto 3826a+b)

 

Beek - 7 mei 1788 - brief en schema van J. Kerckhoffs pastoor in Beeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Peters, was getrouwd met Maria Catharina Philips, Maria Catharina dochter van Walterus Philips, Walter zoon van Joannes Philips en Christina Hoen; en

- Anna Catharina Nysten, dochter van Anna Philips, Anna dochter van Joannes Philips en Christina Hoen.

RHCL Maastricht (30-1788-5 - foto 3827a+b)

 

9 februari 1790 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Wilhelmus Reeners en Gertrudis Vakters.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 3004)

 

Rome (I) / Rekem (B) / Beek - 30 december 1791, 3 februari en 24 augustus 1792 - brieven uit Rome, alsmede Delvaux pastoor van parochi st. Petrus

te Reckheim district Luik en J: Kerckhoffs pastoor in Beeck, als aanvraag voor dispensatie vanwege 1e graad aanverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Tossanus ook Heijligerus Honof ook Honos gedoopt en parochiaan van Rekem (B) en

Agnetis Hertzeleer ook Hortzeleer van parochie Beek.

Er is al een kind verwekt maar nog niet geboren en op 30-12-1791 waren ze al niet-katholiek getrouwd maar ze zijn rk en na boete ondergaan willen

ze dispensatie voor hun rk huwelijk zodat ook het kind wanneer geboren rk kan worden gedoopt. Met een brief van 24-8-1792 heeft de huwelijk rk

plaatsgevonden en willen ze het kind rk dopen.

RHCL Maastricht (31-1792-27 - foto 3829a t/m e+TV)

 

Beek - 29 mei 1792 - brief en schema van J: Kerckhoffs pastoor in Beeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Haeghmans, zoon van Petrus Haeghmans, Petrus zoon van Elisabetha Leenders, Elisabeth dochter van Maria Kerckhoffs, Maria dochter

                            van Adamus Kerckhoffs; en

- Maria Cornelia Coumans, dochter van Joannes Coumans, Joannes zoon van Elisabetha Kerckhoffs, Elisabeth dochter van Matthias Kerckhoffs,

                            Mathias zoon van Adamus Kerckhoffs.

RHCL Maastricht (31-1792-18 - foto 3828a+b)

 

Aldenhoven (D) / Beek - 21 augustus, 22 oktober en 10 december 1793 - samenvatting van pastoor V: J: Hommelscheim uit in Aldenhoven (D) en

pastoor J: Kerckhoffs uit Beeck, over voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Mulders en Gertrudis Frings,

waarbij de moeder van Gertrudis wonende in Dusseldorf (D) tegen het huwelijk is en Gertrudis dreigt dan heidens [= protestants] te zullen trouwen in zuid-Limburg.

Andreas Mulders is van een goede familie uit Sittard, maar is vandaar vertrokken na bezwaren.

Gertrudis Frings is van parochie Aldenhoven (D).

De verloofden hebben door de problemen/bezwaren zich gewend tot de pastoor van Beek (lb), die te kennen geeft de verloofden wel te zullen trouwen omdat

ze anders heidens gaan trouwen. Hun trouw datum is 10 december 1793 wat in adventstijd valt en vandaar verzoekt de pastoor om ontheffing.

RHCL Maastricht (31-1793-16 - foto 3830a t/m d+TV)

 

Spaubeek - 8 november 1793 - brief en schema van A. G. Somija pastoor in Spaubeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leonardus Wouters van parochie Beek, zoon van Sibilla Maes, Sibilla dochter van Leonardus Maes en Elisabeth Haen, Elisabeth dochter van Servatius

                           Haen, Servatius zoon van Sebastianus Haen; en

- Maria Elisabeth Meijs van parochie Spaubeek, dochter van Petrus Meijs en Anna Elisabeth Stassen, Anna Elisabeth dochter van Nicolaus Stassen en

                           Anna Caenen, Nicolaus zoon van Andreas Stassen en Elisabeth Haen, Elisabeth dochter van Sebastianus Haen.

RHCL Maastricht (31-1793-25 - foto 3831a+b)

 

Beek - 27 mei 1796 - brief en schema van J. S. Grouwels priester in Beek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Reinerus Corten, zoon van F. L. Corten en Maria Anna Banens, Maria Anna dochter van Franciscus Banens en Elisabetha Doutzenberg,

                           Franciscus zoon van Petrus Banens en N: Wouters; en

- Anna Maria Schoenmaekers, dochter van Jacobus Schoenmaekers en Johanna Meyer, Jacobus zoon van Wilhelmus Schoenmaekers en Anna

                           Kerkhoffs, Anna dochter van Joannes Kerkhoffs en Maria Banens, Maria dochter van Petrus Banens en N: Wouters.

RHCL Maastricht (32-1796-58 - foto 3835a+b)

 

Beek - 6 april 1797 - brief en schema van J. S. Grouwels priester in Beek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jan Willem Martens zoon van Willem Martens, Willem zoon van Willem Martens, Willem zoon van Gerardus Martens; en

- Maria Haesen dochter van Joannes Hasen en Sijbilla Martens, Sijbilla dochter Peter Martens, Peters zoon van Gerardus Martens.

RHCL Maastricht (30-1786-14 en 32-1797-30 - foto 3837a/d)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Beek - 1 april 1788 - briefje van J. W. F. Beesen pastoor als doopbewijs dat Petrus Hecken wettelijk werd geboren als zoon van Matthias Hecken en

Catharina Dahmen en gedoopt op 23 september 1764. Waarschijnlijk vertrekt hij uit het dorp en kan dan met dit bewijs elders trouwen.

RHCL Maastricht (30-1788-14 - foto 6322+TV)

 

Rome (I) - 6 februari 1789 - schrijven van de secretaris van de paus aan bisdom Roermond als antwoord, over Joannes Lemmens en Joanna

Marthens bisdom Roermond die later trouwen met dispensatie vanwege 1e/2e graad aanverwantschap.

Ze trouwen rk in Spaubeek op 25 april 1795. Hij inwoner van Spaubeek en zij geboren in Beek.

Een kardinaal in Rome verleent hun op 6 febr. 1789 gratis dispensatie [vanwege hun armoede] en verklaar hun buitenechtelijk kind legitiem.

RHCL Maastricht (30-1789-12 - foto 3066a+b+c+TV)