GenBronnen

digitalisering

maas

Asselt huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Wassenberg.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Montfort.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Roermond.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - 29 april en 9 mei 1590 - vier perkamenten van o.m. bisschop Octavius vicarius-generaal Gregorius Gherincx van bisdom Roermond

scholtis van ambt Montfort en van schepenen van Beesel in verband met reeds afgesloten huwelijk tussen:

Wilhelmus Quiten van Beessell en Gertrudis van Horn inwoners van parochie Asselt bisdom Roermond.

Er bleek 3e/4e graad aanverwantschap te bestaan tussen hun.

Bisschop Octavius van Calatino "nuntius in Germania Inferior en Belgia"  verzoekt Gregorius Gherincx dat te onderzoeken desgewenst dispensatie

te verlenen of excommunicatie uit te spreken. Gregorius namens "kathedrale kapittel sede vacante" verleent dispensatie en geeft opdracht aan de

pastoor van Asselt om nieuwe afkondigingen te doen om daarna het huwelijk opnieuw in te zegenen.

GA Roermond (afd. V toegang 5020 regesten lijst 6 en 7 - foto 1639a+b+c+d)

 

Swalmen - 22 april 1698 - briefje van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Coenen en Jacoba Everts parochianen van Swalmen.

Ze trouwen in Asselt 30 april 1698.

RHCL Maastricht (S-1698-48 - foto 380)

 

Swalmen - 26 oktober 1709 - briefje van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Spee en Theodora Spee parochianen van Swalmen en Asselt.

RHCL Maastricht (5-1709-4 - foto 331)

 

Swalmen - 24 april 1716 - brief van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Robertus Obers en Anna Spee parochianen van Swalmen en Asselt.

RHCL Maastricht (8-1716-47 - foto 318)

 

Swalmen - 8 november 1764 - brief van A. van Cruchten kapelaan in Asselt en Swalmen speciaal gecommissieerd vanwege afwezigheid pastoor als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Wijnen en Margaretha Heijnen parochianen van Swalmen en Asselt.

RHCL Maastricht (23-1764-7 - foto 319)

 

Swalmen - 9 februari 1767 - brief en schema van J.J. Cox pastoor in Asselt en Swalmen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Bartholomaeus Clumpkens zoon van Joannes Clumpkens en Mechtildis Bloemaerts, Joannes zoon van Theodorus Clumpkens en Sophia Doussens.

- Gertrudis van Vlodrop, weduwe van Petrus Deckers, Petrus Deckers is zoon van Henricus Deckers en Catharina Doussens.

Sophia en Catharina zijn kinderen van Joannes Doussens en Anna van Halen.

RHCL Maastricht (24-1767-60 - foto 4a+b)

 

Swalmen - 29 februari 1772 - brief van J.J. Cox pastoor in Asselt en Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Peters en Catharina Coonen parochianen van Asselt.

RHCL Maastricht (26-1772-13 - foto 320)

 

Swalmen - 8 april 1777 - brief van J.J. Cox, pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Heijnen en Catharina Bongaerts parochianen van Asselt.

RHCL Maastricht (28-1777-76 - foto 321)