GenBronnen

maas

Arcen huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Keulen, dekenaat Geldern.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Geldern.

1801-1822 bisdom Aken, dekenaat Wankum.

1823 bisdom Luik, dekenaat Horst.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Arcen - 30 juni 1678 - brief van R.T. Wieris uit Arcen aan bisdom Roermond dat hij overleg heeft gehad met vrouwe Linne baronesse van Arcen,

dat er geen ban op de huwelijkse staat zal komen en vraagt om dispensatie van 3 afkondigingen. Met nog een brief van 16-7-1678 dat hij op 6

juli de toestemming had ontvangen en Wieris is daar erg van onder de indruk met dank.

Reinerus Thomas Wijrius en Maria Cath. Mijlius trouwen Arcen 25 nov. 1678.

RHCL Maastricht (1-1678-15 en 16 - foto 697b+c+d+e+TV )

 

Arcen - 4 november 1678 - brief van Bernardus Deckers pastoor in Arcen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wolterus Cuijpers en Maria Daemen.

RHCL Maastricht (1-1678-1 - foto 696)

 

Venlo - 13 september 1685 - briefje van frater Gabriel Rapers vice-pastoor in Venlo vanwege afwezigheid pastoor en briefje van Arnoldus Aert Nijs?

pastoor van Velden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Gerardus Driessens Veldensis en

Petronella Smedts Aerssen [= Arcen].

Petronella woont sinds 4 jaar in Venlo.

RHCL Maastricht (2-1685-48/47 - foto 660a+b)

 

Arcen - 8 september 1689 - brief en schema van Mathias Jonckers pastoor in Arcen als aanvraag voor dispensatie vanwege bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Walravens zoon van Joannes Walravens, Joannes zoon van Joannes Walravens alias Bos, Joannes zoon van Quirinus Bos en Elizabetha; en

- Naelken Meusers dochter van Berten Meusers, Berten dochter van Elizabetha Bos, Elizabetha dochter van Quirinus Bos en Elizabetha.

Joannes Walravens alias Bos en Elizabetha Bos zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (2-1689-9 - foto 698a+b)

 

Arcen - 2 en 6 december 1690 - brieven en schema van Mathias Jonckers pastoor van Arcen als aanvraag om dispensatie bij een aanvraag vanwege 3e

graad bloedverwantschap en armheid in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Renckens alias Jentiens, zoon van Jacobus Renckens alias Jentiens, Jacobus zoon van Petrus Renckens en Elizabet a Wijlijck; en

- Petronella Cleinings dochter van Aldegonda Renckens alias Cleinings, Aldegonda dochter van Petrus Renckens en Elizabet a Wijlijck.

Op 28 februari 1688 trouwden rk in Straelen (D) Hieronumus Coppens [afgeleid van Jacobus] en Petronella Kleijnigs. 

Jacob Renckens tr. Arcen 10 juli 1651 met Sibilla Jenties. Jacob was ged. 26-11-1628 in Arcen als zn. van Peter Pastors [en Elisabeth a Wijlick].

Aldegonda Renckens tr. Arcen 6 mei 1661 met Hermanus Cleinings. Alegonda was ged. Arcen 22-2-1632 als Ulken van Peter Pastors [en Elisabeth a Wijlick].

Op 10 jan. 1666 werd gedoopt Petronella dochter van Hermanus Cleininx en Aleidis [= Aldegonda ook Odilia Renckens ook Rinckes]

Hermanus Cleinings ook op de Kleiningh was geboren in Straelen (D) op 25-11-1640.

Waarbij de pastoor onterecht schrijft dat het dispensatie verzoek is vanwege 2e graad bloedverwantschap, waardoor dispensatie via Rome (Italie) dient

te gaan met daarbij gaande kosten van 16 dukaten, echter dit paar is te arm om dat te betalen.

Het is feitelijk 3e graad bloedverwantschap. Ook bisdom Roermond en de paus zien deze zaak als 2e graad.

De pastoor noemt ook zijn kapelaan die op sterven ligt [inderdaad overlijdt kapelaan Ludgerus Abels aan tering te Arcen op 11 december 1690].

Inderdaad werd blijkens bisschop handeling van 6 dec. 1690 een verklaring van armheid ontvangen en daarop verzoek om gratis dispensatie naar

Rome (I) gedaan vanwege 2e graad bloedverwantschap ten behoeve van Henricus Renckens alias Jentiens en Petronilla Cleinings ex Arcen.

Op 16 febr. 1691 werd na goedkeuring vanuit Rome (Italie) dispensatie afgegeven vanuit bisdom Roermond aan Matthias Jonckers pastoor van

Arcen ten behoeven van Henricus Jentiens "Stralensis" en Petronilla Cleijnings "ex Aerssen".

RHCL Maastricht (S-1690-105, 3-1690-34 en 50 - foto 699a/h+TV) 

 

Arcen - 25 augustus 1699 - brief en schema van Mathias Jonckers pastoor van Arcen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Quirinus ook Crijn Walravens, zoon van Trijneken Walravens, Trijneken dochter van Lisbeth Loefts; en

- Eva op Wiss dochter van Henrich op Wiss, Henrich zoon van Peter op Wiss, Peter zoon van Jeneken op Wiss.

Lisbeth Loefts en Jeneken op Wiss zijn [half] zusters.

RHCL Maastricht (3-1699-3 - foto 701a+b+c)

 

Arcen - 28 juli 1715 - brief en schema van Mathias Jonckers, pastoor in Arcen, als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthaeus Deckers weduwnaar en parochiaan van Arcen, zoon van Gerardus Deckers en Alaidis Deckers, Alaidis dochter van Hermannus Deckers en

                             N. Keltiens, Hermannus zoon van Hermannus Deckers en Margaretha; en

- Catharina Beckers ex parochie Well, dochter van Joannes Beckers en Erken, Joannes zoon van Goswinus Beckers en Joanna Huyben, Goswinus zoon

                             van J? Beckers en Aleidis Deckers, Aleidis dochter van Hermannus Deckers en Margaretha.

Hermannus Deckers en Aleidis Deckers zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (7-1715-1 - foto 703a+b+c)

 

Arcen - 22 februari 1726 - brief en schema van Mathias Engels pastoor in Arcen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Göbbels zoon van Gerardus Göbbels, Gerardus zoon van Joannes Göbbels; en

- Adelheidis Türcks dochter van Barbara Göbbels, Barbara dochter van Matthaeus Göbbels.

Joannes Göbbels en Matthaeus Göbbels zijn broers.

RHCL Maastricht (10-1726-44 - foto 704a+b)

 

Arcen - 22 oktober 1729 - brief van Franciscus Matthias Engels pastoor in Arcen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Kerckhofs parochiaan van Arcen en

Gerarda Swijen van Bergen.

RHCL Maastricht (11-1729-129 - foto 705a+b)

 

Arcen - 12 januari 1730 - brief van Matthias Engels pastoor in Arcen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Nabben parochiaan van Sevenum en

Agatha Deckers parochiane van Arcen.

RHCL Maastricht (12-1730-46 - foto 290a+b)

 

Horst - 22 juni 1730 - brief van Arnoldus Janssens pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Winckels ex Hoorst en Anna Linskens ex Aersen.

RHCL Maastricht (12-1730-61 - foto 706a+b)

 

Arcen - 17 november 1735 - brief van Matthias Engels pastoor in Arcen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Osterholt en Henrica Peters parochiane van Arcen.

RHCL Maastricht (13-1735-111 - foto 708a+b)

 

Arcen - 18 november 1735 - brief en schema van Mathias Engels pastoor in Arcen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Deckers parochiaan van Arcen, zoon van Henricus Deckers, Henricus zoon van Anna Noelis; en

- Catharina Noelis parochiane van Velden, dochter van Heiliger Noelis, Heiliger zoon van Aegidius Noelis.

Anna Noelis en Aegidius Noelis zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (13-1735-114 - foto 709a+b)

 

(Maas)Bree - 7 november 1736 - brief van Lud. Bloemarts pastoor in Bree als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Vermeulen ex Aersen parochiaan in Sevenum en

Maria Heldens parochiane van Bree.

RHCL Maastricht (14-1736-12 - foto 28a+b)

 

Arcen - 23 juli 1740 - brief van Math. Engels pastoor in Arcen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Adolphus Vogth en Megtildis Daemen parochianen van Arcen.

Hij kreeg toestemming van zijn kapitein te mogen trouwen.

RHCL Maastricht (14-1740-101 - foto 711a+b+c)

 

Arcen - 3 november 1740 - brief van Math. Engels pastoor in Arcen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Jacobus van Eijndt en Sijbilla Linskens parochianen van Arcen.

RHCL Maastricht (14-1740-80 - foto 710a+b)

 

Arcen - 3 oktober 1741 - brief van Math. Engels, pastoor in Arcen, als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:  

Petrus Venten en Lucia van den Steen parochianen van Arcen.

De ouders van de bruidegom uit Holland roepen hem op zich te verbergen uit vrees voor dienstplicht in het leger van de koning en hem spoedig te

trouwen zodat hij ervan wordt vrijgesteld. Ze zijn getrouwd zelfde dag in Arcen.

RHCL Maastricht (15-1741-92 - foto 712a+b+c+TV)

 

Velden - 1 en 2 juli 1743 - brieven van Joannes Wolters pastoor in Velden:

1) verklaring geschreven 1 juli 1743 in Velden door pastoor Wolters voor Jan Willems dat hij bekent en getuigt onder parochie Velden te hebben

gewoont voor 6 jaren te weten: pasen 1737 t/m pasen 1743 en sinds pasen 1743 tot 29 juni 1743 onder parochie van Arcen.

2) brief 2 juli 1743 van Joannes Wolters pastoor in Velden aan de bisschop als aanvraag voor dispensatie met afkondigingen in Velden en Arcen

voor Joannes Willems aanvrager uit Helden inwoner in Velden voor 6 jaar tot en met afgelopen pasen, dan inwoner van Arcen tot en met 29 juni

1743 die van plan is te trouwen in Helden met Petronella Verstap(pen) ex Helden.

RHCL Maastricht (17-1743-64 - foto 555a+b+c+d)

 

Roermond - 17 november 1747 - brief van M: Engels pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Joannis Floiren en Margaritha Linssens parochianen van Arcen.

RHCL Maastricht (19-1747-13 en deel 14 - foto 721a+b)

 

Velden/Arcen - 28 en 29 april 1750 - brief en schema van O: Hollands pastoor in Velden en brief van M: Engels pastoor in Arcen als aanvraag voor

dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius van der Sande parochiaan van Arcen, zoon van Antonia Hendrix, Antonia dochter van Antonius Hendrix, Antonius zoon van Jacobae Walravens; en

- Anna Walravens parochiane van Velden, dochter van Mathaeus Walravens, Mathaeus zoon van Michael Walravens, Michael zoon van Henricus Walravens.

Henricus Walravens en Jacobae Walravens zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (19-1750-19 - foto 715a+b+c+d+e)

 

Arcen - 15 mei 1761 - brief van J.H. Müngersdorff als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Matthias Daemen en Wilhelmina Betouw.

RHCL Maastricht (23-1761-6 - foto 716)

 

Arcen - 9 december 1767 - brief van J.H. Müngersdorff pastoor van Arcen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Franciscus Receveur en Sijbilla Christina Kleins.

RHCL Maastricht (24-1767-68 - foto 717a+b)

 

Roermond - 20 juni 1768 - brief van J.H. Müngersdorff pastoor van Arcen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

dominus Otto Julius Augustus baron de Gelder weduwnaar en parochiaan van Arcen en

domicella Eleonora Francisca de Meternich parochiane in Pijer aartsbisdom Keulen.

RHCL Maastricht (25-1768-71 - foto 718)

 

Arcen - 25 september 1775 - brief en schema van J.H. Müngersdorff pastoor van Arcen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graadbloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

- Antonius Meusers zoon van Henricus Meusers, Henricus zoon van Antonius Meusers, Antonius zoon van Christian Meusers; en

- Catharina Deckers dochter van Petronella Sijben, Petronella dochter van Catharina Walravens, Catharina dochter van Cornelia Meusers.

Christian Meusers en Cornelia Meusers zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (28-1775-5 - foto 719a+b)

 

Arcen - 1 mei 1777 - brief en schema van J.H. Müngersdorff pastoor van Arcen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graadbloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

- Petrus Stappers zoon van Petrus Stappers en Maria Medsen, Maria dochter van Joannes Medsen, Joannes zoon van Petrus Medsen en Sophia; en

- Maria Lichtenveldts dochter van Antonius Lichtenveldts en Anna Linsen, Anna dochter van Catharina Linsen, Catharina dochter van Joannis Linsen

                                en Gerdrudis zijn vrouw.

Sophia en Gerdrudis zijn zusters.

RHCL Maastricht (28-1777-63 - foto 720a+b)

 

Velden - 19 april 1786 - brief en schema van O: Hollands deken en pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hubertus Meusers parochiaan van Arcen, zoon van Cunegundis Engels, Cunigundis dochter van Goswinus Engels; en

- Anna Maria Engels parochiane van Velden, dochter van Mathias Engels, Mathias zoon van Gerardus Engels.

Goswinus Engels en Gerardus Engels zijn broers.

RHCL Maastricht (30-1786-3 - foto 689a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Baarlo - augustus 1740 - brief van J.M. Faessen pastoor in Baarlo over Joannes Smits parochiaan van Baarlo en Joanna Niersmans parochiane van

Arcen, die zich hebben verloofd op 19 juli 1740, maar zich vroegtijdig [23 juli 1740] hebben te goed gedaan aan de huwelijkse geneugten. De pastoor

heeft hun op rantsoen gezet. Hij vraagt aan de secretaris van de bisschop wat hij ermee aan moet, aangezien men anders in het dorp gaan kletsen.

RHCL Maastricht (14-1740-114 - foto 159a+b+TV)

 

Hieronder e.e.a. gevonden in gemeente-archief Venlo "parochie Velden"

gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Velden - 4 september 1813 - briefje van de pastoor van Velden aan de pastoor van Arcen blijkbaar over een verloofd meisje parochiane van Arcen

die wilt trouwen maar geen dispensatie krijgt van pastoor van Arcen. Pastoor van Velden wilt haar graag in zijn parochie trouwen en vraagt toestemming

alhoewel het niet zijn zaak is.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2188a+b)