GenBronnen

digitalisering

maas

Amstenrade huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Schinnen


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Amstenrade - 18 januari 1700 - brief van Hilg. Fabritius pastoor in Amstenrade als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Pijls parochiaan van Amstenrade en

Elisabetha Cleuters parochiane van Merkelbeek.

RHCL Maastricht (3-1700-25 - foto 5601a+b)

 

Amstenrade - 14 november 1709 - brief en schema van Hilgerus Fabritius pastoor van Amstenrade als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Gelen, zoon van Maria Vleugels, Maria dochter van Gertrudis Bellen, Gertrudis dochter van Henricus Vleugels; en

- Maria Janssen, dochter van Joanna Vleugels, Joanna dochter van Anna Bellen, Anna dochter van Henricus Vleugels.

RHCL Maastricht (5-1709-15 - foto 5522a+b)

 

Amstenrade - 3 februari 1711 - brief van Hilg. Fabritius pastoor van "Amstenroot" [= Amstenrade] als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Hermannus Bellen parochiaan van Amstenrade en

Joanna Kirckhoffs parochiane "d'Hensbroek" [= Hoensbroek].

RHCL Maastricht (5-1709-44 - foto 5524) 


Amstenrade - 4 december 1715 - brief van C. W. Amstenraedt pastoor van "Amstenraedt" [= Amstenrade] als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Rutgerus Muschen parochiaan van Gangelt (D) en

Maria Sophia Fabritius parochiane van "Amstenraedt" [= Amstenrade].

RHCL Maastricht (7-1715-9 - foto 4727a+b)

 

Amstenrade - 27 juni 1728 - brief van fr. Paulus Oorlofs dienstbaar in "Amstenraedt" [= Amstenrade] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Vroemen en Maria Pijls.

RHCL Maastricht (10-1728-18 - foto 5533a+b+c)

 

Amstenrade - 15 april 1735 - brief van A. van Cousvelt deken van "Amstenraedt" [= Amstenrade] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Joannes Bruls ex parochie Hoensbroek en

Sophia Mechtildis Berloo? parochiane van Amstenrade.

RHCL Maastricht (13-1735-27 - foto 5414a+b)

 

Oirsbeek - 1 februari 1740 - brief van Franciscus Conrade de Wittgenstein pastoor in Oirsbeek [mede ondertekend door Matthias Gerardus Reijniers

pastoor in Amstenrade] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Kin en Maria Zweepenninck parochianen van Oirsbeek en Amstenrade.

RHCL Maastricht (14-1740-46 - foto 5696a+b) 

 

Amstenrade - 5 juli 1742 - brief van Matthias Gerardus Reijniers pastoor in "Amstenraedt" [= Amstenrade] als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hubertus Dullens en Catharina Rosenbaum parochianen van Amstenrade.

Hij noemt ook pastoor van Geleen en erbij verklaring dat Catharina was gedoopt in Heerlen 13 sept. 1715.

RHCL Maastricht (16-1742-24 - foto 5418a+b+c+d)

 

Merkelbeek - 7 juni 1746 - brief van Joannes Herman Reijnaerts pastoor in Merkelbeek [mede ondertekend door Mathias Gerardus Reijniers pastoor

in Amstenrade] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Boermans parochiaan van Amstenrade en

Maria Josepha Lahaije parochiane van Merkelbeek.

RHCL Maastricht (18-1746-62 - foto 5621)

 

Oirsbeek - 1 februari 1749 - brief en schema van f: Franc. Wittgenstein pastoor in Oirsbeek [mede ondertekend door W: Janssen pastoor in Amstenrade]

als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Ferdinandus Cleuter van parochie Oirsbeek, zoon van Joannes Cleuter, Joannes zoon van Philippus Cleuter en zijn 1e vrouw Maria van Wickum; en

- Joanna Dederen van parochie Amstenrade, dochter van Anna Vleugels, Anna dochter van Anna Cleuters, Anna dochter van Philippus Cleuter en

                           zijn 2e vrouw Cajam Knorren.

RHCL Maastricht (19-1749-16 - foto 5538a+b+c)

 

Amstenrade - 12 november 1750 - brief van W: Janssen pastoor in "Amstenraet" [= Amstenrade] als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Petrus Roosenboom parochiaan van Amstenrade en

Maria Elisabeta Janssen parochiane van Bingelrade.

RHCL Maastricht (19-1750-31 - foto 5540a+b)

 

Amstenrade / Bingelrade - 22, 24 en 25 februari 1767 - brieven en schema van Henricus Corten pastoor in "Amstenraedt" [= Amstenrade] en brief van J: A:

Vorsterman pastoor in Bingelrade, als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Willems parochiaan van Bingelrade, zoon van Petrus Willems en Joanna Vleugels, Joanna dochter van Wernerus Vleugels en Anna Kleuters,

                               Anna dochter van Philippus Kleuters en Elisabetha Knoren; en

- Elisabetha Pijls parochiane van Amstenrade, dochter van Joannes Pijls en Joanna Catharina Keulers, Joannes zoon van Theodorus Pijls en Elisabetha

                               Kleuters, Elisabeth dochter van Joannes Kleuters en Maria Boers, Joannes zoon van Philippus Kleuters en Elisabetha Knoren.

RHCL Maastricht (24-1767-88 - foto 5555a+b+c+d)

 

Amstenrade / Schinnen - 23 november 1767 - brieven van Henricus Corten pastoor in "Amstenraedt" [= Amstenrade] en A: Hoen pastoor in Schinnen als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hubens ex Amstenrade en

Catharina Smeets ex Schinnen.

RHCL Maastricht (24-1767-138 - foto 5557a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Geleen - 8 april 1729 - brief [gevonden in bisdom Roermond] van kapelaan Joannes Maes aan pastoor en deken Coesvelt in "Amsteraedt" [= Amstenrade]

over opbrengsten van het kerkhof waarvan blijkbaar een deel ervan naar deken Coesvelt ging. De kapelaan vraagt toestemming om het in eigen hand te

houden maar stuurt Coesvelt wel geld van grafrechten waarschijnlijk vergoeding voor kosten van begraven.

RHCL Maastricht (11-1729-122 - foto 6071a/b+TV)