GenBronnen

maas

Druten (gld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Puiflijk (gld) - 16 april 1735 - brief en schema van Petrus Reesen missionaris in "Puijfelinck" [= Puiflijk] als aanvraag vioor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Egidius Leners zoon van Joanna, Joanna dochter van Egidius Jansen, Egidius zoon van Joannes; en

- Gisberta Albers dochter van Margarita, Margarita dochter van Wilhelmus Jansen, Wilhelmus zoon van Joannes.

Blijkbaar komen ze uit parochie Druten onder beheer van b.g. missionaris.

RHCL Maastricht (13-1735-78 - foto 5839a+b)

 

Druten (gld) – 26 april 1796 – brief en schema van W: van Merriwijk pastoor in "Drueten" [= Druten] als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gijsbertus Arnoldissen zoon van Arnoldus, Arnoldus zoon van Willem; en

- Willemina Bakkers dochter van Michael, Michael zoon van Willemina, Willemina dochter van Willem.

RHCL Maastricht (31-1795-12 en 32-1796-21 – foto 5908a/d)

 

Druten (gld) - 20 februari 1802 - brief van f: R: Feron vice pastoor over een zaak met fictieve namen, Titius is soldaat en heeft een relatie gehad met Bertha

die nu is overleden zonder kinderen. Nu is Titius een relatie aangegaan met de zuster van Bertha en zijn ze nu openbaar verloofd. Nu willen ze trouwen en

door de aanverwantschap is een beletsel opgetreden waarvoor ze een dispensatie wensen te ontvangen. Het gaat vermoedelijk om Franciscus Dies 29 jaar

geboren in Grave met Helena van der Host 26 jaar geboren in Zutphen. Ze zijn getrouwd op 23 februari 1802 zonder vermelding van dispensatie.

RHCL Maastricht (32-1802-2 - foto 6088+TV) 

 

Druten (gld) – 4 januari 1803 – brief van M: A: Sijben missionaris in Druten als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Robertus van Heel zoon van Jacobus van Heel en Margarita van Havesaat, Margareta dochter van NN van Havesaat en Joanna Reusen, Joanna dochter

                              van Cornelius Reusen; en

- Cornelia van Soelen dochter van Joannes van Soelen en Maria Reusen, Maria dochter van Nicolaus Reusen, Nicolaus zoon van Cornelius Reusen.

RHCL Maastricht (32-1803-13 – foto 5921a+b+c+d)

 

Druten (gld) – 12 oktober 1803 – brief van M: A: Sijben missionaris in Druten als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Reijken en Joanna van Elk.

In loop der tijd werd duidelijk dat hun grootmoeders zusters waren. Paar waren al gehuwd sinds 6 mei 1801.

RHCL Maastricht (32-1803-5 – foto 5919a/b+TV) 

 

Druten (gld) – 1 april 1805 – brief en schema van pastoor van Gelder in Druten als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Mulekom zoon van Joanna Bakkers, Joanna dochter van Margarita Bakkers, Margarita dochter van Joannes Bakkers en Alexandrina Willems; en

Arnolda Dekkers dochter van Wilhelmina van Druuten, Wilhelmina dochter van Arnoldus van Druuten, Arnoldus zoon van Wilhelmus van Druuten en

                                      Alexandrina Willems.

RHCL Maastricht (32-1805-1 – foto 5927a+b+c)