GenBronnen

maas

huwelijks dispensaties van/over personen van elders


Frankrijk:


Venlo - 14 november 1750 - brief van fr. Thomas Aquinas Caenen vice-pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Simon Cousin oorspronkelijk uit Frankrijk, deserteur van het leger van Roermond en

Maria Josepha Meulder dochter van hetzelfde leger.

Ze zijn getrouwd met dispensatie voor huwelijk [wat plaats vond op 16 december] in gesloten tijd. Kennelijk had diverse afwegingen zo lang geduurd

dat ze daarmee in gesloten tijd kwamen. De bruidegom was namelijk 2 maanden gelegen in Venlo aangekomen om te trouwen met de bruid die 6

weken geleden in Venlo was aangekomen, ze wonen onder 1 dak en slapen buitensporig samen. De RK kerk heeft hun dat enkele dagen geleden

verboden maar desondanks toch onder 1 dak blijven omdat ze niet de mogelijkheid hebben om voor dubbele woonplaats te zorgen. De RK kerk van

Venlo heeft 2 of 3 keer pater Vandermeer - kapelaan van het Roermondse leger - gevraagd om verklaring van handelingsvrijheid van hen. Inmiddels

heeft hij dat voor het meisje verzonden maar voor de bruidegom niet kan doen omdat hij hem niet kent. Misschien was hij al getrouwd in Frankrijk,

ook al omdat in enige tijd in garnizoen van Antwerpen was, daarmee buiten jurisdictie van de broeder. Inmiddels was de vader van pater Vandermeer

bereid om verklaring voor bruidegom te schrijven, waaronder de bruid ook haar verklaring schreef. Vice-pastoor Caenen vraagt bisdom Roermond

wat te doen met suggestie hen te beoordelen als zwervers met voorafgaande afkondingen en eed van afwezigheid van beletselen. 

RHCL Maastricht (19-1750-4 - foto 1146a+b+TV)

 

Nuth / Orbes (F) - juli-september 1753 - correspondentie van Henr. Wolters pastoor in Nuth, S. M. Tribues pastoor van Orbes a/d Elzas en bisdom

Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Walentine deserteur van Orbes a/d Elzas [F] en

Mechtildes Sleijpen parochiane van Nuth.

RHCL Maastricht (20-1753-59 en 20-1753-100 - foto 5233 a t/m 5233r)

 

Geldern (D) - 10 maart 1760 - brieven van Franciscus Weberling van ziekenhuis en van pastoor van Geldern (D) in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Laurentius Tailleur sergeant in compagnie de Lombart van bataillon de Parijs en Sara NN.

Toestemming 16 maart 1760 van de bataillon met commandant de Merlet en anderen.

Roermond bisdom dispensatie verleend 21 maart 1760.

RHCL Maastricht (22-1760-102 - foto 4833a+b+c+d)

 

Nieukerk (D) - 28 april 1761 - brief van S. Albouts pastoor in Nieukerck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Garrè ruiter in legioen de Berrij en Maria Josepha Gabet.

Erbij toestemming van de majoor van regiment cavallerie, dat hij diende in compagnie Colmoret, afkomstig uit "Lezy sur Hourg diocese de Meaux".

En toestemming van kolonel graaf de Valbelle commandant van het regiment. Alsmede van griffier van dorp st. Claude [waar zij van is afkomstig].

RHCL Maastricht (23-1761-16 - foto 4320a+b+c+d)

 

Grubbenvorst - 12 januari 1762 - brief van H. Coulen pastoor in Grubbenvorst [mede verklaard door P.A. van Vechgelt pastoor van Bree] en Franse

uitreksel uit dood register van Betancour(t) bisdom Besancon, alsmede Franse verklaring van Betancour(t), als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Decorsien ex "comitatu Franciae" in dienst "Regis Gallia", nu parochiaan van (Maas)Bree en

Anna Bouten parochiane van Grubbenvorst.

De uitreksel en verklaring van Besancour(t) vermeldt dat Petrus zoon was van Nicolas Decorsien en Regina alsmede het overlijden van Nicolas.

RHCL Maastricht (23-1762-18 - foto 393a+b+c+d+e+f+g)

 

Venlo en Luik (B) – 13 en 19 januari 1834 – brief van pastoor Schrijnen Doijen van Venlo met antwoord van M. S. Kerckhoffs vicarius-generaal in Luik

over voorgenomen huwelijk tussen:

Francois Joseph Bastin Poldevin ook Podevin en Virginia Fabrij weduwe Brux parochiane van Venlo.

Bruidegom was oorspronkelijk leerlooier en sinds 1822 bij het leger en tegenwoordig kapitein bij 4e compagnie, 2e bataillon van 5e regiment reguliere

infanterie in dienst van Belgie. Hij was 6 jaar in garnizoen te Luik, van 1832 tot juni 1833 in garnizoen te Venlo, 3 maanden in Antwerpen, een maand in

Mons en nu in Venlo. Hij was geboren op 13 sept. 1803 als zoon van Francois Antoine Bastin Poldevin en Marie Louise Francoise Fournier. De militie

dokument schrijft dat hij geboren is in Luik (B) maar er is ook een ander dokument van gemeente Calais (F) die verklaren dat hij daar geboren is, wat

m.i. juist is. Ook zijn ouders zijn daar overleden.

Zij is geboren te Luik (B) 10 nov. 1803 als dochter van Gilles Fabrij en Marie Anne Bechet. Haar vorige man Gerard Guillaume Victor Brux was overleden

te Venlo op 9 april 1831 oud 34 jaar geboortig van Xanten (D) als zoon van Theodorus Brux en Joanna Sophia Leevölger.

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 + huwelijksbijlagen (foto 3549a t/m q)


Ierland:


Weert - 17 juli 1796 - brief van J. Janssens vice-pastoor van Weert over Ierland ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (32-1796-90 - foto 2118a+b)


Italie:


Roermond - 9 december 1690 - brief van C. Coomans pastoor en kanunnik van Roermond, briefje van fr. Casimirus "st. Elisabetha supprior en vicarius

carm: discol:" alsmede 2 verklaringen geschreven door pastoor Coomans en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Hijeronijmus Lumatz ook Lamadts "itali" - "militem italiae Legionis" (I) en

Maria Josepha Karon "Gandensis" - "geboren tot Gendt" [=Gent B].

Verklaring toont dat ze in Roermond wonen als "kneght ende maeght" bij Danel Vollaert en Isabelle Egge.

En verklaring dat zij met niemand anders zijn verbonden.

RHCL Maastricht (3-1690-45 - foto 2246a+b+c+d+e+f)

 

Luxemburg:


Wessem - 3 september 1698 - brief van Guil. Wolfs pastoor van Wessem aan de bisschop van bisdom Roermond waarin hij toestemming vraagt om een

paar te trouwen met allerlei belemmeringen, het gaat om:

Joannes Jacobus Eerast katholiek afkomstig uit Luxemburg soldaat in garnizoen Maastricht en

Cornelia van Diest parochiane van Wessem.

Soldaat had toestemming van zijn kapitein en pastoor zal bruidegom vragen om zijn verklaring van vrijheid. Blijkbaar was er bezwaren gekomen van de moeder

van de bruid en haar vrienden die vrezen dat hij er vandoor zou gaan met Cornelia. Pastoor meldt tevens dat ze van geringe middelen zijn en vraagt ze gratis

te trouwen, bisschop heeft gevraagde bevoegdheid gegeven. Ze zijn op 13 september 1698 getrouwd in Wessem.

RHCL Maastricht (3-1695-2 - foto 1897a+b+TV) 

 

Viersen (D) - 17 oktober 1760 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Bertrand "Luxemburgensis, ex comitatu Salmensi" en

Mechtildis Schloten parochiane van Viersen (D).

RHCL Maastricht (22-1760-179 - foto 4489a+b+c)

 

Oostenrijk:

 

Brussel (B) - 20 april 1700 - brief van broeder Stephanus dat Joannes Zacharias Indermair van Strellburg [eigenlijk freiherr In der Mauer zu Strellburg]

oorlogscommissaris en gekozen baljuw van het hof afkomstig uit Tirol [Oostenrijk] van katholieke ouders heeft verklaard ongehuwd te zijn en vrij is om

een huwelijk aan te gaan. Daaronder verklaart J. D. Portmans pastoor van Roermond op 26 april 1700 dat ten aanzien van jonkvrouwe Hendrina Maria

van der Heijden er geen kanonieke beletselen bestaan. Op 28 april 1700 zijn zij in Roermond getrouwd.

RHCL Maastricht (3-1700-42 - foto 5717+TV)


Tsjechie:


Roermond - 6 oktober 1741 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond aan bisdom Roermond, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Wenceslaus Wischu Schil uit Bohemen, voorheen in dienst van de koningin van Hongarije uit welk verbintenis naar het schijny hij vrijwillig is weggezonden en

Anna Catharina Keur parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (15-1741-93 - foto 2838a+b+TV)

 

Zwitserland: 

 

Lobberich (D) - 22 januari 1740 - brief van Leonardus Jansen pasoot in "Lobbrich" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthaeus Antonietti afkomstig van Zwitserland nu 7 jaren inwoner van Lobberich (D) en

Margareta Hubrichs van Lobberich (D).

RHCL Maastricht (14-1740-54 - foto 5167a+b)

 

Claro (Zwitserland district "villa Riviera") - 4 maart 1756 - briefje van pastoor Carolus Antonius de Semetis als verklaring van vrijheid voor de burger

Biasche om te trouwen. Er onder in ander handschrift: Maria Agnes Dorenbosch. We namen aan dat de bruid is met wie hij is getrouwd. We zijn bij

Straelen (D) dopen 1750 ene Maria Agnes Dorenbosch tegen gekomen die optreed als getuige. Huwelijk aldaar in 1758 niet gevonden, wellicht elders.

RHCL Maastricht (21-1758-3 - foto 6209+TV)

 

Schinnen - 29 september 1787 - brief van N. Somija pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conrardus Freij ex Turbental "sub cantone Tigurino" (Zwitserland) en

Wilhelmina Speijkers parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (30-1787-37 - foto 6078a/b)