GenBronnen

digitalisering

maas

Wyler (D) huwelijks dispensaties / ehe dispenseTitel


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Nijmegen - 29 juli 1783 - brief van f. Joannes Reggers missionair in Nijmegen "in het jodengasje" als aanvraag voor dispensatie voor ontheffing

van de 3 afkondigingen voor:

Titius luthers soldaat [die geen toestemming krijgt van zijn kapitein om te trouwen] en

Mavia katholiek [beiden zijn fictieve namen en zijn blijkbaar al in geheim protestants getrouwd].

Omdat Reggers niet kan assisteren in dergelijke huwelijken vanwege de burgerlijke wetten met zware boetes, vraagt hij of de pastoor in Wyler

[net over de grens in Duitsland in het land van Kleef, waar de republiek niets over had te zeggen] te willen opdragen deze huwelijk te voltrekken.

Op 5 augustus werd dispensatie afgegeven ze kunnen trouwen in Wyler [D] met voorzichtigheid en discreet.

RHCL Maastricht (29-1783-117 - foto 5216+TV)

 

Wyler (D) - 3 juni 1794 - brief/schema van B. Maassen pastoor in "Wijler" [D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Arts ex Neerbosch, zoon van Theodorus Arts, Theodorus zoon van NN Arts en

Aleida Arts ex Beek [bij Nijmegen] weduwe met kinderen, dochter van Theodorus Arts, Theodorus zoon van NN Arts.

RHCL Maastricht (31-1794-20 - foto 5307a+b+c)