GenBronnen

digitalisering

maas

Wetten (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Wetten? (D) - 1682? - alleen schema zonder plaats, datum en schrijver ter ondersteuning van dispensatie aanvraag vanwege aanverwantschap tussen:

- Hubertus Maes man van Maria Cleintiens, Maria dochter van Joannes Cleintiens; en

- Henrica Hardweij [sic: Cleintiens] vrouw van Petrus Hardweij, Henrica dochter van Joannes Cleintiens.

Aanvraag blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door gevonden.

RHCL Maastricht (1-1682-26 - foto 6101)

 

Wetten (D) - 9 mei 1690 - schema van Joannes v.d. Vooren pastoor in Wetten (D), als aanvraag voor dispensatie vanwege aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Kessel zoon van Jacoba, Jacoba dochter van Theodora, Theodora dochter van Jacobus Motten; en

- Mechtildis Kellendoncq.

RHCL Maastricht (3-1690-63 - foto 5472)

 

Wetten (D) - 9 mei 1703 - brief van Joannes van der Vooren pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie in berand met voorgenomen huwelijk tussen:

Carolus Vos jonge man "Wettensis" [= Wetten D] en

Margarita toe Vonderen jong vrouw 18 jaar "Walbeeckana" [= Walbeck D].

RHCL Maastricht (4-1703-50 - foto 5286a+b+c)

 

Wetten (D) - 21 december 1713 - brief van Joannes van der Vooren pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Godefridus Beckers en Elisabetha Houbben.

RHCL Maastricht (7-1713-3 - foto 5287)

 

Wetten (D) - 14 december 1726 - brief van J. v.d. Vooren pastoor in Wetten als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adamus Steenman van parochie Wetten (D) en

Agnes Illem van parochie Geldern (D).

RHCL Maastricht (10-1726-7 - foto 4742a+b)

 

Wetten (D) - 16 november 1727 - brief van J. v.d. Vooren pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius aen gen Eyndt en Catharina Selhorst.

RHCL Maastricht (10-1727-17 - foto 5288a+b)

 

Wetten (D) - 7 juli 1729 - brief van G. ten Broeck pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

 met voorgenomen huwelijk tussen:

Adamus Steenmans parochiaan van Wetten (D) en

Gertrudis Vos parochiane van Winnekendonck (D) bisdom Keulen.

RHCL Maastricht (11-1729-24 - foto 5289a+b) 


Wetten - 17 mei 1730 - brief van G. ten Broeck pastoor in Wetten als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Boumeisters en Joanna Roghmans?

Op de achterzijde wordt ook dispensatie aangevraagd voor:

Gerardus Freels en Sybilla ten Broeck.

Pastoor G. ten Broeck schrijft erbij dat Sybilla zijn zuster is. 

RHCL Maastricht (12-1730-66 - foto 1908a+b+c+d)

 

Wetten - 1735 [dag/maand onbekend] - brief van G. ten Broeck pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Jacobus Blom en Joanna Dijx.

RHCL Maastricht (13-1735-21 - foto 5290a+b+c)

 

Wetten (D) - 7 juni 1735 - brief van G. ten Broeck pastoor van Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege aanverwachtschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus aen gen Heijster weduwenaar en parochiaan van Kapellen (D) en

Catharina Terhoeven parochiane van Wetten (D).

RHCL Maastricht (13-1735-154 - foto 5067a+b)

 

Wetten (D) - 31 oktober 1741 - brief van G: Tenbroeck pastoor van Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Roghmans parochiaan van Wetten (D) en

Joanna Hunnekens parochiane van Kervenheim (D) aartsbisdom Keulen (D).

RHCL Maastricht (15-1741-157 - foto 5076a+b+c)

 

Wetten (D) - 15 oktober 1742 - brief van G. ten Broeck pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/4e graad aanverwantschap in

verband met voorgnomen huwelijk tussen:

Joannes Beckers en Christina Breij.

RHCL Maastricht (16-1742-110 - foto 5291a+b)

 

Wetten (D) - 3 november 1744 - brief van G. ten Broeck pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege geestelijke verwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Smits en Hendrina Lamers.

RHCL Maastricht (17-1744-29 - foto 5292a+b)

 

Wetten (D) - 27 december 1747 - brief van G. ten Broeck pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Dungelhoef en Sijbilla van Beek.

RHCL Maastricht (19-1747-6 - foto 5294)

 

Wetten (D) - 29 januari 1750 - brief/schema van G. ten Broeck pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hermannus Dungelhoef weduwnaar van Anna Hulters, Anna dochter van Aleidis Steckeling, Aleidis dochter van Henricus Steckeling; en

- Elijsabetha van Beek dochter van Matthias van Beek, Mathias zoon van Catharina Steckeling, Catharina dochter van Henricus Steckeling.

RHCL Maastricht (19-1750-25 - foto 5295a+b)

 

Wetten (D) - 11 juni 1753 - brief van G. ten Broeck pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met een reeds voltrokken huwelijk:

Christianus Dijx en Catharina Jansen.

Twee dagen na hun huwelijk kreeg de pastoor bericht dat Catharina al eerder was verloofd, en wel met de broer van Christianus. Die verloving is in

stilte en met wederzijdse goedvinden verbroken. Daardoor ontstond er een beletsel, waarvoor nu een dispensatie wordt gevraagd. Verleend 13 juni.

RHCL Maastricht (20-1753-76 - foto 5297a/b+TV)

 

Wetten (D) / Winnekendonk (D) - 19 juni en 23/24 juli 1753 - brief en 2 schema's van G. ten Broeck pastoor in Wetten (D) en P. Roghmans in Winneken-

donk (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e en 3e/4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 2e/3e graad:

- Joannes Roghmans zoon van Joannes; en

- Agnes Boumeisters dochter van Joanna, Joanna dochter van Henricus.

Joannes en Henricus zijn broers.

2e schema:

- Joannes Roghmans zoon van Henrica, Henrica dochter van Joannes; en

- Agnes Boumeisters dochter van Joanna, Joanna dochter van Anna, Anna dochter van Helena.

Joannes en Helena zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (20-1753-28 - foto 5296 a t/m 5296i)

 

Wetten (D) - 19 juni 1755 - brief/schema van G. ten Broeck pastoor in Wetten (D) als aanvraag voo dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Manten zoon van Sybilla Terhoeven, Sybilla dochter van Catharina Breij, Catharina dochter van Joannes Breij; en

- Catharina Breij dochter van Joannes Breij, Joannes zoon van Theodorus Breij, Theodorus zoon van Henricus Breij.

Joannes Breij en Henricus Breij zijn broers.

RHCL Maastricht (21-1755-21 - 5298a+b)

 

Wetten (D) - 17 oktober 1759 - brief van G. ten Broeck pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Joannes Wolters soldaat en wachtmeester in vesting Kampen (Overijssel) en

Antonetta Velre van parochie Wetten (D).

De reden voor de aanvraag is dat hij elke dag terug geroepen kan worden naar Kampen en geen tijd heeft om de afkondigingen af te wachten.

Joannes is afkomstig van Pont (D), is weduwnaar en zijn vrouw is begraven in Venlo.

Antonetta is een weduwe uit Holland, en is nu 2 maanden verloofd met Joannes, haar vader stemt toe wonende in Kervenheim (D).

RHCL Maastricht (21-1759-24 - foto 5299a/c+TV)

 

Wetten (D) - 29 augustus 1764 - brief/schema van G. ten Broeck pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Sinsbeek zoon van Agnes Steenmans, Agnes dochter van Henricus Steenmans, Henricus zoon van Petrus Steenmans; en

- Anna Margarita Steenmans dochter van Adam Steenmans, Adam zoon van Petrus Steenmans.

RHCL Maastricht (23-1764-73 - foto 5302a+b)

 

Wetten (D) - 7 november 1764 - brief/schema van G. ten Broeck deken en pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Kessels alias toe Gengts zoon van Petrus Kessels alias toe Geng, Petrus zoon van Henricus toe Gengh, Henricus zoon van Petrus toe Gengh,

                                                  Petrus zoon van Joannes toe Gengh; en

- Petronilla Selders dochter van Joanna in gen Bleek, Joanna dochter van Willemina in gen Bleek, Willemina dochter van Joanna toe Gengh, Joanna

                                                  dochter van Joannes toe Gengh.

RHCL Maastricht (23-1764-115 - foto 5303)

 

Wetten (D) - 28 april 1768 - brief/schema van G. ten Broeck deken en pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias van Bon zoon van Jacobus van Bon, Jacobus zoon van Matthias van Bon, Matthias zoon van Joannes van Bon, Joannes zoon van

                                                  Christianus van Bon; en

- Mechtildis van Bon dochter van Wilhelmus van Bon, Wilhelmus zoon van Jacobus van Bon, Jacobus zoon van Christianus van Bon.

RHCL Maastricht (25-1768-54 - foto 5304)

 

Wetten (D) - 14 augustus 1772 - brief van G. ten Broeck pastoor  en deken als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap en

geestelijk verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus NN uit Munster (D) weduwnaar van Joanna ingen Veld en

Joanna Cleven.

Ze zijn al een jaar verloofd en de bruid was doopgetuige bij 1 van de kinderen van de bruidegom en verwant aan zijn overleden vrouw.

RHCL Maastricht (26-1772-97 - foto 6217a/b+TV) 

 

Wetten (D) - 15 januari 1775 - brief/schema van G. ten Broeck pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Carolus Vos zoon van Henrina Illem, Henrina dochter van Maria Steenmans, Maria dochter van Petrus Steenmans; en

- Mechtildis Knechten dochter van Maria Steensmans, Maria dochter van Henricus Steenmans, Henricus zoon van Petrus Steenmans.

RHCL Maastricht (28-1775-28 - foto 5305)

 

Wetten (D) - 10 augustus 1783 - brief en schema van A. Smeets pastoor in Wetten (D) mede ondertekend door S. Albouts pastoor van Nieukerck (D)

als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias te Loeij parochiaan van Nieukerk (D) zoon van Henricus te Loeij, Henricus zoon van Mechtildis Roghmans, Mechtildis dochter van Petrus

                                            Roghmans; en

- Henrica Stammen parochiane van Wetten (D) dochter van Gerardus Stammen, Gerardus zoon van Joannes Stammen, Joannes zoon van Margarita

                                            Roghmans.

Petrus Roghmans en Margarita Roghmans zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (29-1783-84 - foto 4349a+b)

 

Wetten (D) - 14 juni 1787 - brief van A. Smeets pastoor in Wetten (D) aan bisdom Roermond, over een eerder gevraagde dispensatie wat via Rome

moest lopen. Het antwoord laat op zich wachten. Het is voor Petrus Joseph Fleuringer en NN.

RHCL Maastricht (30-1787-7 - foto 5306+TV)

 

Wetten (D) - 29 september 1796 - brief van A. Smeets pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Aengenendt en Anna Catharina Aengenendt.

Pastoor had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (32-1796-2 - foto 5308a+b)

 

Wetten (D) - 24 april 1797 - brief/schema van A. Smeets pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Bons zoon van Joannes Bons en Joanna Raemen, Joannes zoon van Theodorus Bons en Joanna Daemen, Joanna dochter van

                                                  Joannes Daemen; en

- Helena Aengenendt dochter van Joannes Aengenendt en Helena Daemen, Helena dochter van Henricus Daemen en Joanna ingen Illem, Henricus

                                                  zoon van Joannes Daemen.

RHCL Maastricht (32-1797-12 - foto 5309)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Wetten (D) - 1 september 1677 - verklaring van onbekende schrijver dat Petrus te Ging en Margareta Calsart geboren en opgevoed in parochie

Wetten (D) uit eerlijke katholieke boeren ouders komen.

RHCL Maastricht (1-1677-6 - foto 5285+TV)