GenBronnen

maas

Weeze (D) huwelijks dispensaties / ehe dispens


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Weeze (D) / Lottum - 13 en 25 januari 1700 - brieven van Egbertus Claessen pastoor in Wese en pastoor H. Winols pastoor in Lottum als aanvraag voor

dispensatie vanwege 1e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen  huwelijk tussen:

Wilhelmus Holsappels ex Kleef (D) bisdom Keulen en

Gertrude Speijken ook Speck parochiane van Lottum (maar afkomstig uit Geldern).

Wilhelmus was weduwe van wijlen Petronella Speck, zuster van Gertrude Speijken.

RHCL Maastricht (3-1700-5 - foto 643a+b)

 

Weeze (D) / Roermond - 12 en 13 november 1703 - brieven van Elbertus Claessen pastoor van "Wese patriae Clivensis" bisdom Keulen en van J.D. Portmans

pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Bruns bisdom Keulen op getuigenis van parochie "Wezensis" en

Helena de Rese ook de Rees "Ruraemundana".

RHCL Maastricht (4-1703-32 - foto 2306a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Mariawater [= bij Weeze D] - 6 december 1791 - brief van J.J. Voss aan zijn zuster over geruchten dat hij zou trouwen met een dochter van Van Dijck wat hij

categorisch afwijst omdat zij geen geld heeft en een slecht persoon.

Het publiek heeft ons gewezen dat Mariawater nu de naam is van een groot boerderij maar toen een Franciscaner klooster gebouwd ca. 1462 in een nogal

nat gebied bij Weeze [D] met naam "Maria ad aquas". Een aantal boerderijen werden gevestigd rondom dat klooster, Voss was ws. eigenaar van 1 van die

boederijen. In 1802 had de klooster 12 monniken, wat blijkbaar in 1804 werd verkocht aan vrouw Sinsteden. [bron: gemeinde Weeze]

RHCL Maastricht (31-1791-2 - foto 5211a+b)