GenBronnen

digitalisering

maas

Wankum (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Wanckum (D) - 20 januari 1678 - brief en schema van Claus van Herck? van Wanckum als aanvraag voor dispensatie vanwege aanverwantschap in ver-

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Peter Mulckens en Beel Raex.

RHCL Maastricht (5-1678-60 - foto 1726a+b+c+d+e+f+g+h)

 

Wanckum (D) - 12 en 14 januari 1682 - brief en 2 schema's van G.Hertochs pastoor van Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Andries Wolters zoon van Stijncken Lounn, Stijncken dochter van Gudula Passerts alias Lounn, Gudula dochter van Stynken Bremiβ, Styncken dochter

                                        van Theuwis Bremiβ; en

- Gertjen Huijpen dochter van Peter Huijpen, Peter zoon van Trynken Reutjens, Trynken dochter van Theuwis Bremiβ.

2e schema:

- Andries Wolters zoon van Jan Wolters, Jan zoon van Gritien Wolters, Gritien dochter van Trijnken Smits, Trijnken dochter van Claess aen gen Inde; en

- Geertien Huijpen alias Raetiens dochter van Megken? Raetjens alias Engers, Megken? dochter van Henrijk aen gen Inde, Hnerijk zoon van Claess aen gen Inde. 

RHCL Maastricht (1-1682-24 en 72 - foto 4190a/c)

 

Wanckum (D) - 1682? - brief van NN als aanvraag voor dispensatie vanwege geestelijk verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Strowen weduwnaar met kinderen en zijn meid Gertrudis Reiners uit Wankum.

De meid Gertrudis was eerder als peetmoeder opgetreden bij doop van 1 van de kinderen van zijn 1e vrouw, dus geestelijk verwant.

RHCL Maastricht (1-1682-35 - foto 4191+TV)

 

Wanckum (D) - 20/21 mei 1685 - brieven en schema van G. Hertochs pastoor van Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelm Haeff zoon van Henrick, Henrick zoon van Enken Haef, Enken dochter van Wilhelm Haef, Wilhelm zoon van N. Hunnekes; en

- Trijn Aenstoots dochter van Jan, Jan zoon van Trijn, Trijn dochter van Goetsken, Goetsken dochter van N. Hunnekes.

RHCL Maastricht (2-1685-44 - foto 4192a+b+c)

 

Wanckum (D) - 30 april en 2 mei 1689 - brieven en schema van G. Hertochs pastoor van Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathijs op den Aensteut zoon van Peter opden Aensteut, Peter zoon van Trijn opden Aensteut, Trijn dochter van Gaetsken Hunnekes, Gaetsken

                                              dochter van Gerat Hunnekes; en

- Maria Heuts dochter van Hendrick Haef genaamt Heuten, Hendrick zoon van Wilm Haef, Wilm zoon Wilm Hunnekes genaamt Spee, Wilm zoon van

                                              Gerat Hunnekes.

RHCL Maastricht (2-1689-30 - foto 4194a+b+c+d)

 

Wanckum (D) - 18 en 21 september 1689 - brieven en schema van G. Hertochs pastoor van Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege

3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Kerst ook Christianus Schaffers zoon van Claes Schafferts, Claes zoon van Reinier Bremijs, Reinier zoon van Reiner Bremijs; en

- Leen ook Helena Reutiens dochter van Meuwis Reutiens opden Eyckhoff, Meuwis zoon van Neesken Reutiens, Neesken dochter van Trijnken Bremijs,

                                               Trijnken dochter van Reiner Bremijs.

RHCL Maastricht (2-1689-26 - foto 4193a+b+c+d)

 

Wanckum/Straelen (D) - 3 en 4 april 1690 - brief en schema van G. Hertochs pastoor van Wanckum en brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen

als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Hertochs, van Stralen, getrouwd geweest met Catharina van Auwel, Catharina dochter van Goossen van Auwel, Goossen zoon van Conrard

                                         van Auwel; en

- Catharina Straeten, van Wanckum, dochter van Peter Straeten, Peter zoon van Cornelia van Segelen, Cornelia dochter van Elisabeth ten Dijck.

Conrard van Auwel is neef van Elisabeth ten Dijck.

RHCL Maastricht (3-1690-32 plus S-1690-74 - foto 1223a+b+c+d+e)

 

Wanckum (D) - 28 juli 1703 - schema van G. Hertochs pastoor in Wanckum (D) als ondersteuning bij een aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Tilmen zoon van Merrij op Heerenhoff, Merrij dochter van Tysken op Heerenhoff, Tysken zoon van Henrick op Heeren-hoff; en

- Enken ook Anna Dammers weduwe van Tilmen Nerβhoff ook Tilmannus Ners, Tilmen zoon van Amandus op Neerβhoff, Amandus zoon van Luch op

                                             Heerenhoff, Luch dochter van Henrick op Heeren-hoff.

RHCL Maastricht (4-1703-51 - foto 4199) 

 

Wanckum (D) - 10 juli 1704 - brief en schema van Gerardus Hertochs pastoor van Wanckum als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap tussen:

- Mathias Ioosten zoon van Maria Ioosten, Maria dochter van Aemilia Ioosten, Aemilia dochter van Catharina Bremis, Catharina dochter van

                                               Matthaeus Bremis; en

- Agatha op den Timp dochter van Maria op den Timp, Maria dochter van Christina Bremis, Christina dochter van Matthaeus Bremis, Matthaeus

                                               zoon van Matthaeus Bremis.

RHCL Maastricht (3-1704-34 - foto 1727a+b+c+d+e+f)

 

Wanckum (D) - 12 oktober 1706 - brief en schema van G. Hertochs pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Geilins zoon van Laurentius Geilins, Laurentius zoon van Henrica Geilins, Henrica dochter van Martinus Geilins; en

- Agnes Fijten dochter van Christina Geilins, Christina dochter van Thomas Geilins, Thomas zoon van Martinus Geilins.

RHCL Maastricht (5-1706-43 - foto 4200a+b+c)

 

Wanckum (D) - 24 februari 1710 - brief en schema van Herman Vinck pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joan[nes] Kusters zoon van Aleidis Bonhoff, Aleidis dochter van Matthaeus Bonhoff, Matthaeus zoon van Henricus Pasch, Henricus zoon van

                                                  Wilhelmus Pasch; en

- Neesken Ackers dochter van Cilleken Ackers, Cilleken dochter van Neesken Ackers, Neesken dochter van Joann(es) Mulkens, Joannes zoon

                                                  van Wilhelmus Pasch.

RHCL Maastricht (6-1710-24 - foto 4201a+b+c+d+e)

 

Wanckum (D) - 8 augustus 1710 - brief en schema van Herman Vinck pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Smits op Timper zoon van Joannes, Joannes zoon van Agatha en Agatha dochter van Joannes Dyker en Gritgen; en

- Gritgen ook Margareta Huiskens dochter van Wilhelmus, Wilhelmus zoon van Matthias en Matthias zoon van Joannes Dyker en Gritgen.

Met aantekening "data 8, aug(us)ti in Wachtendonck".

RHCL Maastricht (6-1710-9 - foto 3380a+b)

 

Lobberich (D) - 4 oktober 1710 - brief van F. Wilh. Essers pastoor in "Lobbrich" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Raitgens parochiaan van Wankum en

Anna Strucks parochiane van Lobberich.

RHCL Maastricht (6-1710-94 - foto 5131)

 

Straalen/Wankum (D) - 31 augustus 1714 - brieven van Caspar Vlander pastoor van Stralen en van Herman Vinck pastoor van Wanckum als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gommarus de Bruijn ook de Bruin parochiaan van Wanckum en

Aleijdis Niuenhuijsen ook Niewenhuisen parochiane van Straelen.

RHCL Maastricht (7-1714-21 - foto 1241a+b+c)

 

Hinsbeck (D) - 26 januari 1719 - brief en schema van Lamb. Hen. Xylander pastoor in Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Simon Kroeger ex Wanckum (D) zoon van Megen, Megen dochter van Trincken, Trincken dochter van Boz Buschken; en

- Gertrudis Hubecker ex Hinsbeck (D) Gruytgen dochter van Olers, Olers zoon van Linx Boschen.

RHCL Maastricht (9-1719-102 - foto 4202a+b)

 

Wanckum (D) - 7 augustus 1722 - brief van Hermanuus Vinck pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Petrus Huipen en Lysbet Heidvelt.

RHCL Maastricht (10-1722-1 - foto 4203a+b)

 

Wanckum (D) - 4 januari 1728 - brief van Herman Vinck pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Herman Huipen en Anna Raetjes.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (10-1728-22 - foto 4204a+b)

 

Wanckum (D) - 13 januari 1728 - brief van Herman Vinck pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jeuris Heussen alias Heurs zoon van Enneken, Enneken dochter van Jeuris, Jeuris zoon van Gerard, Gerard zoon van Swidbertus ook Syb Hunnekes; en

- Mechtildis ook Metgen Camp Metgen dochter van Peter, Peter zoon van Joan[nes], Joannes zoon van Gritgen, Gritgen dochter van Swidbertus ook Syb Hunnekes.

RHCL Maastricht (10-1728-46 - foto 4205a+b)

 

Wanckum (D) - 6 januari 1729 - brief van H: Vinck pastoor in Wanckum als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Deutskes en Sibilla Hoers.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (11-1729-61 - foto 4206)

 

Wankum (D) - 18 februari 1729 - brief van Hermanus Vinck pastoor van Wanckum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Poijten parochiaan van Wachtendonq (D) en

Sophia Janssen parochiane van Wanckum (D).

RHCL Maastricht (11-1729-174 - foto 1568)

 

Wanckum (D) / Hinsbeck (D) - 18 november 1729 - brieven van Herman Vinck pastoor van Wanckum (D) en J. J. Xylander pastoor van Hinsbeck (D) als

aanvraag voor dispensatie voor ontheffing van de afroepingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Georgius Heuscken ook Hoers [brief Xylander] van parochie Wanckum (D) en

Maria Bouten ook Booten [brief Xylander] die nu 6 jaar in Hinsbeck (D) woont.

Vanwege aankomende gesloten tijd en blijkbaar ook om economische redenen.

RHCL Maastricht (11-1729-159 en 11-1729-84 - foto 4207a/d+TV)

 

Wanckum (D) - 12 september 1730 - brief en schema van Aloijs. Swibert. Kuenen dienstbaar in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege

3e/4e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Thoenis zoon van Gerardus Thoenis, Gerardus zoon van Arnoldus Thoenis, Arnoldus wettige zoon van Emilia; en

- Catharina Draeck dochter van Petrus Draeck, Petrus zoon van Sophia Draeck, Sophia dochter van Henricus Draeck, Henricus natuurlijke zoon van Emilia.

RHCL Maastricht (12-1730-44 - foto 4208a+b)

 

Wanckum (D) - 27/28 januari 1735 - brief en schema van Jacobus Straten vicarius in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Drack weduwnaar van Christijne Smits, Christina dochter van Idgen Boones, Idgen dochter van Peter Boones, Peter zoon van Teeves Boones; en

- Christina Rijps dochter van Henrick Rijps, Henrick zoon van Jan Boones, Jan zoon van Teeves Boones.

RHCL Maastricht (13-1735-84 - foto 4209a+b) 

 

Wachtendonck (D) - 10 februari 1737 - brief van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Hurs ex Wanckum (D) en

Allegond Pasch parochiane van Wachtendonck (D).

RHCL Maastricht (14-1737-11 - foto 1579a+b+c)

 

Wanckum (D) - 15 februari 1737 - brief van Herman Vinck pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Aerkes van parochie Wanckum (D) en

Gertrudis Huskes parochiane van Kempen (D).

RHCL Maastricht (14-1737-29 - foto 4210)

 

Wanckum (D) - 16 mei 1741 - brief van H. Vinck pastoor in Wanckum als aanvraag voor dispensatie - wat eerder was afgewezen  - vanwege 3e graad aanver-

wantschap in verband met een voorgenomen huwelijk tussen:

- Christianus NN zoon van Damianus, Damianus zoon van Petrus en Margaritha; en

- Aldegondis weduwe van Andreas, deze Andreas was eerder weduwnaar van bovengenoemde Margaritha.

De eerdere afwijzing heeft verdriet veroorzaakt, het paar hebben paters of andere theologen geraadpleegd die vertrouwen hebben dat bisschop hun zal dispen-

seren indien reden voldoende onderbouwd. Ze vallen nu ook de pastoor lastig vandaar nieuwe maar beter onderbouwde aanvraag.

RHCL Maastricht (15-1741-40 - foto 4211a/b+TV)

 

Wanckum (D) - 14 juni 1741 - brief van H. Vinck pastoor in Wanckum als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met een

voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelm Smits weduwnaar en NN weduwe met kinderen.

Wilhelm wilt trouwen met nichtje van zijn overleden vrouw en ze wonen al meer dan 1 jaar samen. De pastoor had bericht gekregen uit Rome dat er dispensatie

kan worden verleend voor 1e tot de 3e graad aanverwantschap, maar blijkbaar verzet de bisschop van Roermond zich er nog tegen. Ze blijven bij hun verzoek.

Mijn [= Andreas] inziens is dat verzet gegrond, omdat ook bij deze aanvraag geen schema bijzat en niet alle namen waren vermeld om wie het gaat en ook is

absolutie gewenst omdat ze al samen wonen zonder te zijn getrouwd.

RHCL Maastricht (15-1741-55 - foto 4212a/b+TV) 

 

Wanckum (D)/Roermond/Rome (I) - 23/25 en 30 augustus, 8 september en 9 november 1741 - brieven van Herman Vick pastoor in Wanckum (D) over een nauwe

graad van aanverwantschap met kopie van een brief en schema geschreven door Dispa op verklaring van de pastoor H. Vinck decaan van Wanckum (D) bisdom

Roermond naar Rome, en kopie beslissing van de paus van Rome geschreven door de aarts-bisschop van Keulen als aanvraag voor dispensatie vanwege 1e/3e

graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Christianus Draac zoon van Adam Draac en Gertrudis, Adam zoon van Carolus Draac en Maria, Maria dochter van Petrus Lemmen en zijn 1e vrouw Margarita; en

- Aleidis Dellen weduwe van Andreas Lemmen, Andreas zoon van Petrus Lemmen en zijn 2e vrouw Christina.

Aanvragers inwoners van Wanckum (D) hertogdom Geldern bisdom Roermond.

RHCL Maastricht (15-1741-1/2, 6/8, 10 en 123 - foto 1754a/e+TV en 1755a+b+c+d+e)

 

Wanckum (D) - 23 oktober 1741 - brief en schema van Herman Vinck pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Nicolaus Huipen zoon van Maria, Maria dochter van Sibilla, Sibilla dochter van Christina, Christina dochter van Hermannus Loun; en

- Anna Loun dochter van Herman, Herman zoon van Joannes, Joannes zoon van Hermannus Loun.

RHCL Maastricht (15-1741-125 - foto 4213a+b+c)

 

Wanckum (D) - 17 augustus 1742 - brief van Herman Vinck pastoor in Wanckum (D) waarbij hij verzoek om dispensatie van:

Petrus Dutskes en Sophia Quekers

aan de bisschop van Roermond doorstuurt, maar pastoor gunt hun geen dispensatie voor de afroepingen. Er is blijkbaar ook sprake van 2e/3e graad

bloedverwantschap alsmede 2e graad aanverwantschap. Dat nu ook Sophia zwanger is de reden waarom pastoor verzoek door stuurt. Pastoor is nog

immer boos op hun omdat ze hem misleiden en niet alle gegevens verstrekken. Ook hieruit blijkt dat pastoor niet goed weet de procedure van het bis-

dom, in geval van verwantschap dienen alle namen te worden vermeld in een schema en redenen vermeld waarom dispensatie voor de afroepingen.

De pastoor blijkt gelijk te hebben dat er iets scheef zat en volhoudt in afroepingen. In brief van 5 september 1742 door pastoor Vinck aan bisdom Roer-

mond deelt hij mede dat in die periode verbod op dat huwelijk werd gevraagd door Arnoldus Bouten. Daarop heeft de pastoor een gesprek gehad met

Sophia en Arnoldus, waarop Arnoldus zijn eis heeft ingetrokken en voortgang van Sophia huwelijk met Petrus kan plaatsvinden.

RHCL Maastricht (16-1742-46 en 16-1742-92 - foto 4214a/c+TV en foto 4215+TV) 

 

Wanckum (D) / Grefrath (D) - 16 november 1743 - brieven van H. Vinck pastoor in Wanckum (D) en Frid. Hillebringh pastoor in Grefrath (D) als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Cusen van parochie Grefrath (D) en

Elisabeth Dyps van parochie Wanckum (D).

RHCL Maastricht (17-1743-55 - foto 4216a+b)

 

Hinsbeck/Wanckum (D) - 11/12 januari 1744 - brief van J.J. Xylander pastoor in Hinsbeck (D) en brief en schema van Hermannus Vinck pastoor in

Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Draac ook Dracken van parochie Wanckum (D), zoon van Margarita Beeck, Margarita dochter van Sophia, Sophia dochter van Joachim Jennen; en

- Catharina Jennen van parochie Hinsbeck (D), dochter van Joachim, Joachim zoon van Joannes, Joannes, Joannes zoon van Joachim Jennen.

RHCL Maastricht (17-1744-6 - foto 4217a+b+c)

 

Wachtendonck (D) - 3 februari 1746 - brief en schema van P. Poell pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Drinck parochiaan van Wachtendonck (D), zoon van Mechtildis, Mechtildis dochter van Joannes, Joannes zoon van Wilhelmus, Wilhelmus

                                            zoon van Matthaeus; en

- Agnes Pasch parochiane van Wankum (D), dochter van Matthaeus, Matthaeus zoon van Matthaeus, Matthaeus zoon van Petrus, Petrus zoon van Matthaeus.

RHCL Maastricht (18-1746-69 - foto 1590a+b+c)

 

Wanckum (D) - 1 juli 1746 - brief van Herm. Hen. Meltz pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hermannus Röhling "diaecesis Monasteriensis, ecclesiaeque parochialis de majori Reeken" en

Catharina Francisca de Brun parochiane van Wanckum (D).

RHCL Maastricht (18-1746-122 - foto 4219a+b)

 

Wanckum (D) - 26 mei 1747 - brief en schema van Herm. Hen. Meltz pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jochim Stappers zoon van Maria Dijckhoof, Maria dochter van Matthijs Dijckhoof, Matthijs zoon van Gerardus Dijckhoof; en

- Anna Heurs dochter van Maria Draeck, Maria dochter van Catharina Dijckhoof, Catharina dochter van Joannes Dijckhoof, Joannes zoon van Gerardus Dijckhoof.

RHCL Maastricht (19-1747-7 - foto 4220a+b)

 

Wanckum (D) - 23 februari 1753 - brief en schema van J. Straten vice pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Johannes Bremis zoon van Sibilla, Sibilla dochter van Catharina, Catharina dochter van Christianus, Christianus zoon van Damianus; en

- Catharina Draek dochter van Adelheijde, Adelheijde dochter van Catharina, Catharina dochter van Margaritha, Margaritha dochter van Damianus.

RHCL Maastricht (20-1753-43 - foto 4221a+b)

 

Wanckum/Hinsbeck (D) - 24 en 26 september 1753 - brieven van J. Straten vice pastoor in Wanckum (D) en J.J. Newen pastoor in Hinsbeck (D) als aan-

vraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Draacken van parochie Wanckum (D), zoon van Matthias Draacken en Margareta Beeck, Margareta dochter van Reinerus Beeck en Sophia

                                             Jennen, Sophia dochter van Joannes Jennen en Eva Voncken; en

- Anna Scheupkens van parochie Hinsbeck (D) weduwe van Matthias Bellen, Matthias zoon van Joachim Bellen en Anna, Joachim zoon van Franciscus

                                             Bellen en Catharina Jennen, Catharina dochter van Joannes Jennen en Eva Voncken.

RHCL Maastricht (20-1753-86 - foto 4222a+b+c)

 

Wanckum (D) - 16 oktober 1755 - brief en schema van Joannes Theodorus Bremer pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Schmitz zoon van Aegidius Schmitz, Aegidius zoon van Gertrudis Drack, Gertrudis dochter van Peter Drack; en

- Anna Heurs dochter van Matthias Heurs, Matthias zoon van Anna Drack, Anna dochter van Peter Drack.

RHCL Maastricht (21-1755-15 - foto 4224a+b)

 

Wanckum (D) / Grefrath (D) - 13, 18 en 29 november 1755 - brieven van Joannes Theodorus Bremer pastoor in Wanckum (D) en Jac. Meull pastoor in

Greverath (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Kasen van parochie Grerath (D) en

Aemilia Gansmals van parochie Wanckum (D).

Aemilia is dochter van Joannes Gansmals en Agnes Fijten.

RHCL Maastricht (21-1755-3 + 21-1755-4 - foto 4223a+b+c+d+e)

 

Wanckum (D) 5 januari 1760 - brief van J. Straten dienstbaar in Wanckum (D) over een anonieme paar die waren getrouwd zonder dispensatie vanwege

aanverwantschap. De pastoor vraagt alsnog om dispensatie wat werd verleend op 15 januari 1760.

RHCL Maastricht (22-1760-18 - foto 4226+TV) 

 

Wanckum (D) - 9 mei 1760 - brief en schema van J. Straten dienstbaar in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Nicolaus Huijpen weduwnaar, zoon van Joannes, Joannes zoon van Damianus, Damianus zoon van Henricus; en

- Mechtildis Geurden dochter van Gerardus, Gerardus zoon van Margarita, Margarita dochter van Henricus. 

RHCL Maastricht (22-1760-76 - foto 4227a+b)

 

Wanckum (D) - 9 mei 1760 - brief van J. Straten dienstbaar in Wanckum (D) aan bisdom Roermond over een anonieme zaak waarbij de pastoor enkele

dagen werd geroepen bij een man die ernstig is, die bij een biecht heeft bekend dat hij jaren geleden was getrouwd in wetenschap van 1e graad aanver-

wantschap zonder dispensatie. De pastoor vraagt achteraf alsnog om dispensatie. Op 10 mei 1760 werd dispensatie ervoor verleend.

RHCL Maastricht (22-1760-15 - foto 4225+TV) 

 

Greverath (D) - 8 oktober 1767 - brief van H.J. Arbusch pastoor in Wanckum (D) geschreven in Grefrath (D) als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Laeckmans van parochie Wanckum (D) en

Anna Maria Schmitz p[arochiane van Greverath (D).

RHCL Maastricht (24-1767-113 - foto 4228)

 

Straelen (D) - 14 juni 1772 - brief en schema van Theod. Roosen pastoor in Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Lijnsen weduwnaar, parochiaan van Wanckum, zoon van Michael, Michael zoon van Joannes, Joannes zoon van Michael; en

- Barbara Eijckmans parochiane van Stralen, dochter van Helena, Helena dochter van Christina, Christina dochter van Joannes.

Michael en Joannes zijn broers.

RHCL Maastricht (26-1772-122 - foto 1325a+b+c)

 

Greverath (D) - 2 juli 1772 - brief en schema van f. M. Jos. Granderath pastoor in Greverath (D) mede ondertekend door H. J. Arbusch pastoor in Wanckum

(D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Rutgerus Vintges parochiaan van Wanckum (D), zoon van Thisken Vintges en Agnetis Visen, Thisken zoon van Rutgerus Vintgens en Margaretha Schomm,

                                            Margaretha dochter van Geret auft dem Schom(m) en Elisabeth toe Dam, Elisabeth dochter van Peter toe Dam en Anna; en

- Anna Elisabeth Pilgrams parochiane van Greverath (D), dochter van Joannes Pilgrams en Mechtildis auf dem Feld, Mechtildis dochter van Joannes auf

                                            dem Feld en Catharina toe Dam, Catharina dochter van Jan toe Dam en Feiken Geilings, Joannes zoon van Peter toe Dam en Anna.

Elisabeth toe Dam en Joannes toe Dam zijn zuster en broer.

RHCL Maastricht (26-1772-105 - foto 4229a+b)

 

Wanckum (D) - 18 en 22 mei 1773 - brieven en schema van H.J. Arbusch pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Aegiidius Camp zoon van Henricus Camp, Henricus zoon van Gertrudis Luijn, Gertrudis dochter van Anna Lemmen, Anna dochter van Petrus Lemmen

                                            en Margaretha; en

- Margaretha Harmes ook wel Fijten dochter van Catharina Fijten, Catharina dochter van Adamus Fijten, Adamus zoon van Catharina Lemmen,

                                            Catharina dochter van Petrus Lemmen en Margaretha.

RHCL Maastricht (27-1773-65 - foto 4233a+b+c+d+e)

 

Wanckum (D) - 10 juli 1773 - brief van H.J. Arbusch pastoor in Wanckum (D) mede ondertekend door J.J. Newen pastoor in Hinsbeck (D) als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hinckes parochiaan van Hinsbeck (D) en

Maria Vintges weduwe Draack parochiane van Wanckum (D).

RHCL Maastricht (27-1773-36 - foto 4232)  

 

Herongen (D) - 20 oktober 1773 - brief van J. Walthausen pastoor in Herongen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Rochus ter Stappen parochiaan van Wanckum (D) en

Aemilia Baekus parochiane van Herongen (D).

RHCL Maastricht (27-1773-32 - foto 1532)

 

Wanckum (D) - 1 januari 1777 - brief van H.J. Arbusch pastoor in Wanckum (D) [mede ondertekend door Paulus Stemmeler pastoor in Lobberich (D)]

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Aegidius Wolters parochiaan van Lobberich (D) en

Sibilla Elisabetha Dickhoff parochiane van Wanckum (D).

RHCL Maastricht (28-1777-98 - foto 4236)

 

Wanckum (D) - 29 januari 1777 - brief van H.J. Arbusch pastoor in Wanckum (D) mede ondertekend door J.J. Newen pastoor in Hinsbeck (D) als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Neliss parochiaan van Hinsbeck (D) en

Catharina Biest parochiane van Wanckum (D).

RHC Maastricht (28-1777-52 - foto 4235)

 

Wanckum (D) - 3 juli 1777 - brief en schema van H.J. Arbusch pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Weij zoon van Aemilia, Aemilia dochter van Catharina, Catharina dochter van Allegunda, Allegunda dochter van Henrica; en

- Allegunda Visch dochter van Catharina, Catharina dochter van Allegunda, Allegunda dochter van Catharina, Catharina dochter van Henrica.

RHCL Maastricht (26-1772-106 - foto 4230a+b+c)

 

Wanckum (D) - 31 juli 1777 - brief van H.J. Arbusch pastoor in Wanckum (D) mede ondertekend door J.J. Newen decaan en pastoor van Hinsbeck (D)

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bertges van parochie Hinsbeck (D) en

Lucia Hupen van parochie Wanckum (D).

RHCL Maastricht (26-1772-116 - foto 4231)

 

Wanckum (D) - 2 en 5 september 1777 - brief en schema van Petrus Diekhoff dienstbaar in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Heurs zoon van Henricus Heurs en Agnes Smits, Henricus zoon van Matthias Heurs en Sophia Smits, Matthias zoon van Joannes Heurs en

                                                Anna Draak; en

- Maria Catharina Dickhoff dochter van Matthias Dickhoff en Elisabetha Roelings, Matthias zoon van Joannes Dickhoff en Sibilla Heurs, Sibilla dochter

                                                van Joannes Heurs en Anna Draak.

RHCL Maastricht (17-1744-27 + 28-1777-106 - foto 4218a+b+c+d+e)

 

Wanckum (D) 22 september 1777 - brief en schema van Petrus Dickhoff dienstbaar in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Heijcamps zoon van Gerardus Heijcamps en Girtrudis Geilings ook Hever, Girtrudis dochter van Joannes Geilings ook Hever en Beeren en

                                                Catharina Kroger, Joannes zoon van Joannes Geilings ook Hever en Beeren; en

- Margareta Bell dochter van Petrus Bell en Maria Mollenicx, Maria dochter van Theodorus Mollenicx en Agnetis Geilings ook Sprunger, Agnes dochter

                                                van Mathaei Geilings ook Sprunger.

Joannes Geilings ook Hever en Beeren en Mathaei Geilings ook Sprunger zijn broers.

RHCL Maastricht (28-1777-36 - foto 4234a+b)

 

Wankum (D) - 17 augustus 1779 - brieven van Joannes Antionius Melchior Ernst pastoor in Wanckum, als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Amandus Eekelpaesch parochiaan van Herongen (D) en

Maria Sibijlla der Stappen parochiane van Wanckum (D).

RHCL Maastricht (28-1779-27 - foto 1533a+b+c+d+e+f+g)

 

Wanckum (D) - 10 mei 1783 - brief en schema van J.A.M. Ernst pastoor in Wanckum) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Bouten zoon van Wilhelmus Bouten, Wilhelmus zoon van Aldegundis Paesch; en

- Amalia Hoff dochter van Margarita Paesch, Margarita dochter van Mathia Paesch.

Aldegundis Paesch en Mathia Paesch zijn zusters, dochters van Mathias Paesch.

RHCL Maastricht (29-1783-151 - foto 4238a+b)

 

Wanckum (D) - 18 mei 1783 - brief van J.A.M. Ernst pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reinerus Bontenackels en Anna Gertrudis Huijpen.

RHCL Maastricht (29-1783-146 - foto 4237)

 

Straelen (D) - 5 september 1784 - brief en schema van Th. Roosen pastoor in Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Heussen parochiaan van Wanckum, zoon van Wilhelmus Heussen, Wilhelmus zoon van Goswinus Heussen; en

- Sijbilla Leupers parochiane van Stralen, dochter van Maria Heussen, Maria dochter van Martinus Heussen, Martinus zoon van Goswinus Heussen.

RHCL Maastricht (30-1784-27 - foto 1335a+b+c)

 

Roermond - 30 juni 1785 - brief van Roermond aan pastoor J.A.M. Ernst pastoor van Wanckum als dispensatie vanwege 1e en 2e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hegger weduwnaar en Agatha Paesch.

RHCL Maastricht (32-1802-12 - foto 1734)

 

Wanckum (D) - 29 september 1786 - brief en schema van J.A.M. Ernst pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Hoff zoon van Wilhelmus Hoff en Margarita Paesch, Margarita dochter van Mathia Paesch en Christina Smits, Christina dochter van Petrus Smits; en

- Maria Sophia Heurs dochter van Henricus Heurs en Agnetis Smits, Agnetis dochter van Leonardus Smits, Leonardus zoon van Petrus Smits.

RHCL Maastricht (30-1786-37 - foto 4239a+b+c)

 

Wanckum (D) - 22 juni 1790 - brief en schema's van J.A.M. Ernst pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 3e/4e graad bloedverwantschap:

- Aegidius Venten zoon van Math. Venten en Gertrudis Draek, Gertrudis dochter van Math. Draek en Catharina Dutzkes, Catharina dochter van Aegidius

                                                Dutzkes en Margarita Paesch, Margarita dochter van Mathias Paesch; en

- Maria Theresia Bouten dochter van Wilhelmus Bouten en Margarita Dutzkes, Wilhelmus zoon van Petrus Bouten en Aldegundis Paesch, Aldegundis

                                                dochter van Mathias Paesch.

2e schema 4e graad bloedverwantschap:

- Aegidius Venten zoon van Matthaei Venten en Gertrudis Draek, Gertrudis dochter van Math. Draek en Catharina Dutzkes, Catharina dochter van

                                                Aegidius Dutzkes.

- Maria Theresia Bouten dochter van Wilhelmus Bouten en Margarita Dutzkes, Margarita dochter van Petrus Dutzkes en Sibylla Straten, Petrus zoon

                                                van Martinus Dutzkes.

Aegidius Dutzkes en Martinus Dutzkes zijn broers.

RHCL Maastricht (31-1790-18 - foto 4240a+b+c)

 

Wanckum (D) - 19 januari 1793 - brief en schema van J.A. Melchior Ernst pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloed- en aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Koesen weduwnaar van Anna Maria Heitzer, Anna Maria dochter van Cornelius Heitzer, Cornelius zoon van Anna Beek; en

- Anna Margareta Draek, dochter van Cornelius Draek, Cornelius zoon van Margarita Beek.

Anna Beek en Margarita Beek zijn zusters, dochters van Reinerus Beek

RHCL Maastricht (31-1793-45 - foto 4241a+b+c)

 

Wanckum (D) - 7 september 1796 - brief en schema van J.A.M. Ernst pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Rijps weduwnaar, zoon van Henricus Rijps en Christina Heurs, Christina dochter van Wilhelmus Heurs en Agnes Dutzkes, Agnes dochter

                                                 van Gulielmus Dutzkes; en

- Christina Fenten dochter van Bartholomaeus Fenten en Gertrudis Draak, Gertrudis dochter van Matthaeus Draak en Catharina Dutskes, Catharina

                                                 dochter van Aegidius Dutskes.

RHCL Maastricht (3-1696-16 - foto 4197a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Wanckum (D) - 23 november 1690 - brief van J. Hertochs pastoor van Wanckum over een paar niet met namen genoemd, waarvan bruidegom blijk-

baar parochiaan van Wachtendonk (D) maar mogelijk soldaat in garnizoen in Venlo. Pastoor had geen beletselen gevonden.

RHCL Maastricht (3-1690-74 - foto 4196a/b+TV)

 

Wanckum (D) - 13 juli 1702 - brief van G. Hertochs pastoor in Wanckum (D) als mededeling over Petrus Blenkerts die onder belofte van huwelijk,

Sophia Kouckhoffs zwanger heeft gemaakt. Beide zijn parochianen van Wanckum (D). Ook al omdat Petrus ernstig ziek is wil de pastoor ze trouwen

zonder vertraging.

RHCL Maastricht (4-1702-19 - foto 4198a/c+TV) 

 

ws. Wanckum (D) - [datum niet vermeld] - brief met gemengde berichten van J. A. M. Ernst pastoor, als eerste over Rutgerus Bosman die toch geen

dispensatie nodig heeft voor zijn huwelijk met NN en daardoor ook geen 8 gulden hoeft te betalen, 2) een verzoek om dispensatie van de afroepin-

gen voor een onbekend paar en 3) verzoek om toestemming om een plechtige mis te houden met het tonen van het heiligste sacrament ter ere van

de heilige Agatha de grote patrones tegen het gevaar van brand.

RHCL Maastricht (28-1777-142 - foto 6221+TV)