GenBronnen

digitalisering

maas

Waldfeucht (D) huwelijks dispensaties / ehe dispens


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Waldfeucht (D) / Vlodrop - 7 en 10 oktober 1715 - brief van Jacobus Petri pastoor van Vlodrop en schema van de pastoor van Waldfeucht (D) als aan-

vraag voor  dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Reisen parochiaan van Waldfeucht, zoon van Joannes Reisen, Joannes zoon van Maria Mancken, Maria dochter van Clemens Mancken; en

- Agatha vander Lohe parochiane van Vlodrop, dochter van Gertrudis Laumen, Gertrudis dochter van Caecilia van Gerath, Caecilia dochter van

                                              Mechtildis Mancken, Mechtildis dochter van Clemens Mancken.

RHCL Maastricht (7-1715-17+130 - foto 3885a+b+c)

 

Roermond - 9 mei 1777 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Jacobus Backhaus parochiaan van Waldfeucht (D) bisdom Luik en Maria Elisabeth van Cann.

RHCL Maastricht (28-1777-67 - foto 3024)

 

Echt - 19 april 1783 - brief van H. Ghijsen pastoor en deken in Echt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Wolters parochiaan van Echt en

Maria Christina Dirrikx parochiane van Waldfeucht (D) bisdom Luik (B).

RHCL Maastricht (29-1783-182 - foto 4077)