GenBronnen

maas

Veert (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Veert (D) - 5 december 1713 - brief van fr. [onleesbaar] pastoor van Veert (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomaeus Bienemans parochiaan van Veert (D) en

Margriet Loeven parochiane van Kapellen (D).

RHCL Maastricht (7-1713-7 - foto 5051a+b)

 

Geldern (D) - 12 februari 1727 - brief van fr. Georgius a sto Augustino van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Holtappels afkomstig van parochie "de Viert" [= Veert D] en

Catharina Roeters parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (10-1727-3 - foto 4747)

 

Vierlingsbeek (nb) - 1 april 1742 - brief van M. v.d. Broeck pastoor in Vierlinxbeeck als aanvraag voor dispensatie om te trouwen zonder toestemming

van de kapitein, in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reinerus Roelen soldaat ex Veert (D bij Geldern) en

Maria Jans Eckers ex Vierlinxbeeck.

Ze hebben hun verloving gesloten bij de pastoor en willen hun afkondigingen doen ook in Veert, echter de pastoor in Veert schrijft dat hij het niet kan doen

omdat de bruidegom soldaat is van het legioen van Brandenburg in garnizoen in Wesel (D). En toestemming van zijn kapitein moet hebben, echter het le-

gioen is in Silezie [toen Duitsland, nu Polen], daardoor toestemming onmogelijk om die te krijgen. Hij vreest dat ze zullen uitwijken naar de protestanten.

RHCL Maastricht (16-1742-86 - foto 1410a/b+TV)

 

Kapellen (D) - 25 januari 1744 - brief van J. Jegers pastoor van Kapellen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Hunck parochiaan van Kapellen (D) en

Anna Elisabetha van den Sande parochiane van Veert (D).

RHCL Maastricht (17-1744-17 - foto 5080a+b+c)

 

Geldern (D) - 3 november 1767 - brief van f. Michael a s: Cath: pastoor "Gelriensis" [= Geldern] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Franciscus Josephus Keijers weduwenaar parochiaan van Geldern (D) en

Elisabetha van Aarts parochiane van Veert (D).

RHCL Maastricht (24-1767-105 - foto 4856)

 

Veert (D) - 6 augustus 1772 - brief van W. Simons pastoor in Veert (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege geestelijke verwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Aenstodts en Mechtildis Jorisens.

RHCL Maastricht (26-1772-113 - foto 5480)