GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Straelen (D) - 10 januari 1682 - brief van Theod: Nobben pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Adolphus Ecker en Anna Daemen.

RHCL Maastricht (1-1682-43 - foto 1222)

 

Straelen/Wachtendonck (D) - 1 en 6 juni 1682 - brieven van Theod: Nobben van Straelen en Gerardus Alberts pastoor van Wachtendonck als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Thauwel of Tauwels "Stralensi" en

Agnes Stijnkens of Steintgens ex Wachtendonck.

RHCL Maastricht (1-1682-33 blad 1 en 2 - foto 1220a+b)

 

Wanckum/Straelen (D) - 3 en 4 april 1690 - brief en schema van G. Hertochs pastoor van Wanckum en brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen

als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Hertochs, van Stralen, getrouwd geweest met Catharina van Auwel, Catharina dochter van Goossen van Auwel, Goossen zoon van Conrard

                                         van Auwel; en

- Catharina Straeten, van Wanckum, dochter van Peter Straeten, Peter zoon van Cornelia van Segelen, Cornelia dochter van Elisabeth ten Dijck.

Conrard van Auwel is neef van Elisabeth ten Dijck.

RHCL Maastricht (3-1690-32 plus S-1690-74 - foto 1223a+b+c+d+e)

 

Straelen/Viersen (D) - 5 en 25 mei 1690 - brieven van Caspar Vlander pastoor van Stralen en van Ant. Pastors pastoor van Viersen als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Urbanus Meng(h)ius ex Versen/Virsena en

Aleijdis/Aldegunda van Gruningen/a Groningen ex Stralen.

RHCL Maastricht (3-1690-61 - foto 1224a+b+c)

 

Arcen - 2 en 6 december 1690 - brieven en schema van Mathias Jonckers pastoor van Arcen als aanvraag om dispensatie bij een aanvraag vanwege 3e

graad bloedverwantschap en armheid in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Renckens alias Jentiens, zoon van Jacobus Renckens alias Jentiens, Jacobus zoon van Petrus Renckens en Elizabet a Wijlijck; en

- Petronella Cleinings dochter van Aldegonda Renckens alias Cleinings, Aldegonda dochter van Petrus Renckens en Elizabet a Wijlijck.

Op 28 februari 1688 trouwden rk in Straelen (D) Hieronumus Coppens [afgeleid van Jacobus] en Petronella Kleijnigs. 

Jacob Renckens tr. Arcen 10 juli 1651 met Sibilla Jenties. Jacob was ged. 26-11-1628 in Arcen als zn. van Peter Pastors [en Elisabeth a Wijlick].

Aldegonda Renckens tr. Arcen 6 mei 1661 met Hermanus Cleinings. Alegonda was ged. Arcen 22-2-1632 als Ulken van Peter Pastors [en Elisabeth a Wijlick].

Op 10 jan. 1666 werd gedoopt Petronella dochter van Hermanus Cleininx en Aleidis [= Aldegonda ook Odilia Renckens ook Rinckes]

Hermanus Cleinings ook op de Kleiningh was geboren in Straelen (D) op 25-11-1640.

Waarbij de pastoor onterecht schrijft dat het dispensatie verzoek is vanwege 2e graad bloedverwantschap, waardoor dispensatie via Rome (Italie) dient

te gaan met daarbij gaande kosten van 16 dukaten, echter dit paar is te arm om dat te betalen.

Het is feitelijk 3e graad bloedverwantschap. Ook bisdom Roermond en de paus zien deze zaak als 2e graad.

De pastoor noemt ook zijn kapelaan die op sterven ligt [inderdaad overlijdt kapelaan Ludgerus Abels aan tering te Arcen op 11 december 1690].

Inderdaad werd blijkens bisschop handeling van 6 dec. 1690 een verklaring van armheid ontvangen en daarop verzoek om gratis dispensatie naar

Rome (I) gedaan vanwege 2e graad bloedverwantschap ten behoeve van Henricus Renckens alias Jentiens en Petronilla Cleinings ex Arcen.

Op 16 febr. 1691 werd na goedkeuring vanuit Rome (Italie) dispensatie afgegeven vanuit bisdom Roermond aan Matthias Jonckers pastoor van

Arcen ten behoeven van Henricus Jentiens "Stralensis" en Petronilla Cleijnings "ex Aerssen".

RHCL Maastricht (S-1690-105, 3-1690-34 en 50 - foto 699a/h+TV) 

 

Straelen (D) - 31 januari 1700 - brief van Joannes Boosen vice-pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Heelders en Anna Maria Breug.

RHCL Maastricht (3-1700-40 - foto 1226a+b+c)

 

Venlo - 27 juni 1702 - brief van Philippus Willems pastoor van Venlo aan bisdom Roermond over een anonieme echtpaar, waarvan de vrouw deze

brief meekrijgt. Het paar zijn eerder heimelijk getrouwd door een prediker in Straelen [D]. De pastoor noemt haar "Berta" [een mild scheldwoord voor

een nogal domme gans, tegenwoordig in Nederlands ook wel als Truus] en het paar willen hun huwelijk wettelijk bevestigen, de bruidegom is militair

en heeft dan ook toestemming van het leger nodig. Het gaat ws. om Segerus Geraerts en Sijbilla Widdenbaeck, getrouwd Venlo 5 juli 1702. 

RHCL Maastricht (4-1702-11 - foto 873+TV)

 

Velden - 16 juni 1703 - brief/schema van M. Struijcken kapelaan in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen: 

- Jacobus Hansen Veldensis zoon van Joanna, Joanna dochter van Joannes Hansen; en

- Mechtildis Deckers Stralensis weduwe van Goedefridus Peters Veldensis, Godefridus zoon van Hester, Hester dochter van Aegidius.

Joannes Hansen en Aegidius zijn broers bloedverwant.

RHCL Maastricht (4-1703-1 - foto 661a+b)

 

Straelen (D) - 18 juni 1703 - brief van G. van der Heijden pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Ditgens en Maria Spruncken.

RHCL Maastricht (4-1703-61 - foto 1227a+b+c)

 

Straelen (D) - 13 april 1704 - brief van G. van der Heijden pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Alberts weduwnaar uit Venlo en

Gertrudis Swaeken uit Stralen (D).

Ze vragen om ontheffing van de afroepingen omdat Cornelius meester is van het weeshuis, zijn vrouw is enige tijd geleden overleden en hij kan niet zonder

groot ongemak langer ongehuwd blijven. Pastoor verklaart dat Gertrudis vrij is, idem werd verklaard over Cornelius door pastoor van Venlo.

RHCL Maastricht (4-1704-10 - foto 1228a+b+TV)

 

Straelen (D) - 11 juni 1704 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Waltherus Rooggen en Agnes ten Boers.

RHCL Maastricht (4-1704-17 - foto 1229a+b)

 

Straelen (D) - 16 november 1704 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus te Cook en Ursula Sons.

RHCL Maastricht (4-1704-98 - foto 1232)

 

Straelen (D) - 24 november 1704 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Reijners en Elisabetha Schelkens.

RHCL Maastricht (4-1704-71 - foto 1230a+b)

 

Straelen (D) - 17 december 1704 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie voor de afroepingen en ingesloten in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes de Creeft en Anna Maria Raems.

RHCL Maastricht (4-1704-87 - foto 1231a/b+TV)

 

Straelen (D) - 23 maart 1705 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Wilhelmus Dullens Hooven luthers uit het leger van Grumbko van kapitein Criger uit garnizoen Maastricht en

Aleijdis Hoppengaerdt parochiane van Straelen (D).

Als dispensatie niet wordt afgegeven gaan ze naar de protestanten, blijven luthers en verkeren in staat van zonde.

RHCL Maastricht (5-1705-1 - foto 1233a/b+TV)

 

Viersen (D) - 2 juni 1705 - brief van A. Pastors pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus Jinckers en Maria Weijers parochianen van Viersen (D).

Ze waren weg geweest omdat Paulus soldaat was, maar bij terugkeer wonen ze samen. De pastoor en burgemeester zijn naar hun toe gegaan om ze te separe-

ren maar dat weigeren ze omdat ze reeds door een dominee zijn getrouwd. Ze willen wel katholiek trouwen maar op voorwaarde van dispensatie van de 3 afroe-

pingen en ook omdat Maria al zwanger is. De ouders stemmen in met hun huwelijk.

Ondertrouw 21 juni 1705 in Straelen (D) en zijn daarop in Straelen (D) getrouwd 28 juni 1705.

RHCL Maastricht (5-1705-3 - foto 4405a/c+TV)

 

Straelen (D) - 30 november 1705 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie voor de afkondigingen en in gesloten tijd

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Anthonius Conrardts katholiek en soldaat in leger van Cares in garnizoen te Straelen (D) en

Isabella Servaes een arme uit parochie Straelen (D).

Zij is blijkbaar al zwanger en ze willen zo snel mogelijk trouwen.

RHCL Maastricht (5-1705-20 - foto 1234a/c+TV)

 

Straelen (D) - 25 januari 1706 - brief van Caspar Vlander pastoor in Straelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus op den Schrors en Joanna van Groosbeck parochianen van Straelen.

RHCL Maastricht (5-1706-41 - foto 329)

 

Straelen (D) - 25 januari 1710 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Waltherus Backus weduwnaar van Gertruijdt Noeijen en Petronella Berben.

RHCL Maastricht (6-1710-164 - foto 1238a+b+c)

 

Straelen (D) - 7 oktober 1710 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Mulders en Sijbilla Peruano.

RHCL Maastricht (6-1710-114 - foto 1236)

 

Straelen (D) - 29 september 1711 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Deckers en Anna Woldenborgs.

RHCL Maastricht (6-1710-116 - foto 1237a+b)

 

Geldern/Stralen (D) - 17 februari 1713 - brieven van frater Ambrosius ab I. Con: Carm: prior, pastor en decaan Gelriensis en van Caspar Vlander

pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Stelkens en Margaretha Vallen.

RHCL Maastricht (7-1713-33 - foto 1239a+b+c)

 

Straelen (D) - 29 augustus 1714 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Waltherus Thomissen en Catharina van Auwel.

RHCL Maastricht (7-1714-18 - foto 1240a+b)

 

Straalen/Wankum (D) - 31 augustus 1714 - brieven van Caspar Vlander pastoor van Stralen en van Herman Vinck pastoor van Wanckum als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gommarus de Bruijn ook de Bruin parochiaan van Wanckum en

Aleijdis Niuenhuijsen ook Niewenhuisen parochiane van Straelen.

RHCL Maastricht (7-1714-21 - foto 1241a+b+c)

 

Straelen (D) - 26 april 1715 - brief en schema van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Adamus Haeffs zoon van NN Haeffs en Maria Haeffs, kind van Mechtildis aen gen Eijndt, Mechtildis dochter van Henderik aen gen Eijndt; en

- Mechtildis Faedts dochter van Henricus Faedts en Aleijdis 't Coock, Aleijdis dochter van Petrus 't Coock en Margaretha Keijsers, kind van Aleijdis aen gen Eijndt.

Henderik en Aleijdis aen gen Eijndt zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (7-1715-56 - foto 1244a+b+c)

 

Straelen (D) - 11 juli 1715 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Peruano en Catharina Vorster.

RHCL Maastricht (7-1715-80 - foto 1245)

 

Straelen (D) - 3 augustus 1715 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Caspar Mullers en Philipina Eckers.

RHCL Maastricht (7-1715-14 - foto 1243)

 

Straelen/Nieukerk (D) - 15 september 1715 - brieven van Caspar Vlander pastoor van Stralen en G. van der Heijden, pastoor van Nieukerck als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Scho(e)mans "Stralensi" en

Joanna van Velden weduwe en parochiane van Nieukerck.

RHCL Maastricht (7-1715-107 - foto 1246a+b+c)

 

Straelen (D) - 15 oktober 1715 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen

Joannes Petrus Dopp en Maria Anna Beeck.

RHCL Maastricht (7-1715-12 - foto 1242)

 

Straelen/Walbeck (D) - 2 en 4 februari 1716 - brieven van Caspar Vlander pastoor van Stralen en Joannis Schaffers pastoor van Walbeeck als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Velmans ex Walbeck en

Catharina Vallen ex Stralensibus.

RHCL Maastricht (8-1716-6 - foto 1247a+b)

 

Straelen (D) - 7 februari 1716 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensaties ontheffing van de 3 afroepingen in verband

met voorgenomen huwelijken tussen:

1) Matthias Goldtslagers en Catharina Eskens.

2) Petrus Schilkens en Sijbilla Clumpen.

Vragen ze uit welzijn en behoud van de familie, wellicht hadden ze problemen te verwachten bij normale afroepingen.

RHCL Maastricht (8-1716-27 - foto 1248a/b+TV)

 

Straelen (D) - 20 februari 1716 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Boosen en Aleijdis Stratten.

RHCL Maastricht (8-1716-123 - foto 1252a+b)

 

Straelen (D) - 28 april 1716 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap met

daarbij verklaring en schema van publieke notaris M. Kenius met getuigen in verband met voorgenomen huwelijken tussen:

- Henricus Stelkens zoon van Peter Stelkens, Peter zoon van de schepen Jan Stelkens; en

- Joanna of Jenneken Haefts dochter van Peter Haefts, Peter zoon van Helena Stelkens.

Jan Stelkens en Helena Stelkens zijn broer en zus. 

RHCL Maastricht (8-1716-32 - foto 1249a+b+c+d)

 

Venlo/Straelen (D) - 2 september 1716 - brieven van Lucas van der Heijden vice-pastoor van Venlo en van Caspar Vlander pastoor van Stralen als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Huijskens en Elisabeth Hoekx.

RHCL Maastricht (8-1716-80 - foto 1251a+b)

 

Straelen (D) - 6 november 1716 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Vlender en Sijbilla Vallen.

RHCL Maastricht (8-1716-64 - foto 1250a+b)

 

Straelen (D) - 24 januari 1717 - brief en schema van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Cornelius 't Kouck zoon van Peter 't Kouck en Margaretha Keijsers, Peter zoon van Elberdt 't Kouck en Aleijdis Permis, Elberdt zoon van Peter 't Kouck

                                            en Catharina NN; en

- Maria Gurdts dochter van Peter Lemmen en Aleijdis Gurdts, Peter van Jacob Lemmen en Maria 't Kouck, Maria dochter van Peter 't Kouck en Catharina NN.

RHCL Maastricht (8-1717-3 - foto 1253a+b)

 

Straelen (D) - 15 januari 1719 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Kindts en Anna Vallen.

RHCL Maastricht (9-1719-94 - foto 1259)

 

Straelen/Wachtendonck (D) - 6 februari 1719 - brieven van Caspar Vlander pastoor van Stralen en van W. T. Chorus deken en pastoor van Wachten-

donck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Poell parochiaan van Wachtendonck en

Catharina Pervano parochiane van Stralen.

RHCL Maastricht (9-1719-63 - foto 1258a+b+c)

 

Straelen (D) - 22 februari 1719 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

met daarbij verklaring en schema van publieke notaris M. Kenius met getuigen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Laurentius Heussen zoon van Kerst Heussen en Anna Kusters, Anna dochter van Jan Voncken en Neesken Kusters; en

- Elisabeth [sic: Maria] Gracht dochter van Willem Grachs en Elisabeth Kusters, Elisabeth dochter van Jan Kusters en Neesken Neest, Jan zoon van Jan

                                              Kusters en Catharina NN.

Neesken Kusters en Jan Kusters zijn  zus en broer.

RHCL Maastricht (9-1719-101 - foto 1260a+b+c)

 

Blerick - 2 mei 1719 - brief van Theodorus vanden Panhuyssen pastoor in Blerick [met aantekening 9 mei van pastoor Caspar Vlander van Straelen]

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Vermeulen scheepsknecht zonder vaste woon- of verblijfplaats en

Margareta Lammers parochiane van Blerick.      

Blijkbaar woont hij in bij de moeder van Margareta, dat levert geruchten op, vandaar ontheffing voor de afroepingen zodat Theodorus en Margareta

kunnen trouwen en bij elkaar kunnen wonen.

RHCL Maastricht (9-1719-129 - foto 86+TV)

 

Straelen (D) - 10 juni 1719 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aanverwantschap met

daarbij verklaring en schema van publieke notaris M. Kenius met getuigen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Goswinus T(h)auwel, zijn vorige vrouw Margaretha Berten, Margaretha dochter van Bartholomaeus Berten, Bartholomaeus zoon van Matthias Berten; en

- Elisabeth Berten alias Eusen, dochter van Neesken Berten alias Eusen, Neesken dochter van Hendricus Berten, Hendricus zoon van Peter Berten.

Matthias Berten en Peter Berten zijn broers.

RHCL Maastricht (9-1719-2 - foto 1254a+b)

 

Straelen (D) - 26 augustus 1719 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Vallen en Agatha Pristen.

RHCL Maastricht (9-1719-51 - foto 1257)

 

Straelen (D) - 22 oktober 1719 - Brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus de Bornbeek ook Bertten en Christina Stelckens.

RHCL Maastricht (9-1719-20 - foto 1256+TV)

 

Straelen (D) - 13 november 1719 - Brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Nicolaus de la Motte en Maria Voster.

RHCL Maastricht (9-1719-15 - foto 1255)

 

Straelen (D) - 29 augustus 1720 - Brief van Michael van Aefferden pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Christianus Krenckers en Margarita Kilders.

Heeft wat meer bijzonderheden (vertaling nodig)

RHCL Maastricht (9-1720-4 - foto 1261a+b)

 

Straelen (D) - 6 september 1720 - brief van Michael van Aefferden pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap met daarbij verklaring 4 september van publieke notaris M. Kenius met getuigen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Winandus of Wijnandt Berten en Anna Catharina Post.

Beiden komen van aanzienlijke en rijke families in Straelen.

De grootmoeder van Wijnandt en de overgrootmoeder van Anna Catharina waren half zusters.

RHCL Maastricht (9-1720-11 - foto 1262a/b+TV)

 

Straelen (D) - 30 januari 1721 - brief van M. van Aefferden pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Gerkens en Aldegonda Daelen.

RHCL Maastricht (10-1721-32 - foto 1263a+b)

 

Straelen (D) - 24 april 1723 - brief van Michael van Aefferden pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Adolphus de Horst en Philippina Bessessaers.

RHCL Maastricht (10-1723-6 - foto 1264a+b+c)

 

Straelen (D) - 21 januari 1724 - brief van M: van Aefferden pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Goltslaeger soldaat en Joanna Maria Wagemans.

RHCL Maastricht (10-1724-19 - foto 1266)

 

Roermond - 6 september 1724 - brief van M: van Aefferden pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Stelckens en Joanna Nuij.

Joanna is weduwe met 4 opgroeiende kinderen en door overspel met de bruidegom, is er nog een kind bijgekomen, vandaar verzoek om dispensatie

voor hun huwelijk. Zij willen elkaar niet in de steek laten en zullen beiden penitentie doen.

RHCL Maastricht (10-1724-18 - foto 1265+TV)

 

Straelen (D) - 1 februari 1726 - brief van M: van Aefferden pastoor van Straelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Coenen soldaat in regiment van kolonel de la Rocque en

Anna Speet parochiane van Straelen (D).

Ze zijn getrouwd in Straelen op 12 februari 1726.

RHCL Maastricht (10-1726-28 - foto 1268a+b)

 

Walbeck (D) - 24 juni 1726 - brief van J. Schaffers pastoor in Walbeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Gerardus Essen parochiaan van Walbeck (D) en

Margarita Schome parochiane van Straelen (D).

RHCL Maastricht (10-1726-2 - foto 1267a+b)

 

Straelen (D) - 24 februari 1727 - brief van M: van Aefferden pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie ontheffing van de 3 afroepingen [vermoe-

delijk uit vrees voor militaire dienst] in verband met voorgenomen huwelijken tussen:

1) Henricus Jennen en Catarina Berghs; en

2) Georgius Scien en Petronilla Meules, alle 4 parochianen van Straelen (D).

RHCL Maastricht (10-1727-14 - foto 1269a/b+TV)

 

Straelen (D) - 29 januari 1728 - brief van M: van Aefferden, pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Peter Renckes en Margarita Deckers.

RHCL Maastricht (10-1728-40 - foto 1270a+b)

 

Straelen (D) - 1 september 1728 - brief van M: van Aefferden pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Fredericus Linssen en Barbara Goessens.

RHCL Maastricht (10-1728-59 - foto 1271a+b)

 

Straelen (D) - 15 oktober 1728 - brief van M: van Aefferden pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jacobus Goessen en Anna Catarina Boxsteegers.

RHCL Maastricht (10-1728-60 - foto 1272a+b)

 

Pont/Straelen (D) - 20 en 22 april 1729 - brieven van Joannes Boosen pastoor in Pont en van M: van Aefferden decaan en pastoor van Stralen als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Alexander Philippus Consbroeck parochiaan van Stralen en

Joanna Vissers parochiane van Pont.

RHCL Maastricht (11-1729-40 - foto 1273a+b+c)

 

Walbeck (D) - 3 juni 1729 - brief van J. Schaffers pastoor in Walbeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Petrus Teelen alias Beexcs parochiaan van Walbeck (D) en

Anna Linders ex Velden tegenwoordig inwoner van Straelen (D).

Oom van de bruid heeft pastoor gezegd dat er mogelijk beletsel in de 4e graad bloedverwantschap is waarop de pastoor e.e.a. heeft onderzocht

maar dat niet heeft uitgevonden. Pastoor verzoekt om ontheffing van de 3 afkondingen en instemming van de deken van Straelen.    

RHCL Maastricht (11-1729-4 - foto 671a+b+TV)

 

Straelen (D) - 20 september 1729 - brief/schema van M: van Aefferden deken en pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Dorenbosch weduwnaar van Agnes, Agnes dochter van Gerardus, Gerardus zoon van Gerardus, Gerardus zoon van Arnoldus; en

- Barbara Stopels alias Puijten weduwe van Petrus Haeckx, Barbara dochter van Joannes, Joannes zoon van Henricus.

Arnoldus en Henricus zijn broers.

RHCL Maastricht (11-1729-156 - foto 1274a+b)

 

Straelen (D) - 10 april 1730 - brief van M: van Aefferden decaan en pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Petrus Bruncken en Maria Langendonck.

RHCL Maastricht (12-1730-94 - foto 1277)

 

Straelen (D) - 11 november 1730 - brief van M: van Aefferden decaan en pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Martinus Heussen en Mechtildis Rubkens.

RHCL Maastricht (12-1730-60 - foto 1276a+b)

 

Herongen (D) - 6 februari 1735 - brief van J. A. Wierix pastoor van Herongen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Hillen van Herongen en

Sibilla Boscher Stralensi.

RHCL Maastricht (13-1735-210 - foto 1288a+b+c)

 

Straelen (D) - 9 februari 1735 - brief van M: van Aefferden decaan en pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Mathias Bruecker en Agnes Kemtkes.

RHCL Maastricht (13-1735-138 - foto 1285a+b)

 

Straelen (D) - 16 februari 1735 - brief van M: van Aefferden decaan en pastoor van Stralen, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Passers en Maria Hillen.

RHCL Maastricht (13-1735-133 - foto 1284a+b)

 

Straelen (D) - 15 maart 1735 - brief van M: van Aefferden decaan en pastoor van Stralen, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Jan Straeten en Margriet Medsen.

RHCL Maastricht (13-1735-56 - foto 1280a+b+c)

 

Straelen (D) - 28 maart 1735 - brief van M: van Aefferden decaan en pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Jan Borghs alias Cusen en Catrina Knippen.

RHCL Maastricht (13-1735-62 - foto 1282a+b)

 

Arcen - 23 april 1735 - brief van M. van Aefferden deken en pastoor in Straelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Milius sinds 4 jaar parochiaan van Straelen en

Aleijdis Meijvart ex Niuwkerck.

RHCL Maastricht (13-1735-11 - foto 707a+b+c)

 

Straelen (D) - 1en 2 mei 1735 - brieven van M: van Aefferden pastoor en deken in Stralen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes toe Rouck en Maria Geurts.

RHCL Maastricht (13-1735-39 en 13-1735-196 - foto 1279a+b en 5587c)

 

Straelen (D) - 29 oktober 1735 - brief van M: van Aefferden decaan en pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Lamert Weijers en Anna Mulders.

RHCL Maastricht (13-1735-155 - foto 1286a+b)

 

Straelen (D) - 21 november 1735 - brief van M: van Aefferden decaan en pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Mathias Neeten en Catarina Berghs.

RHCL Maastricht (13-1735-61 - foto 1281a+b+c)

 

Straelen (D) - 24 november 1735 - brief van M: van Aefferden decaan en pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Petrus Vakken en Mechtildis Rencks.

RHCL Maastricht (13-1735-122 - foto 1283)

 

Venlo - 26 [nov.] 1735 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Delhof en Christina de Viegh parochianen van Venlo.

Joannes is afkomstig uit Straelen [D] en is ontdekt en vreest de druk van de koning van Pruissen voor militaire dienstneming waar de mannen voor

werden geronseld. Ze willen snel trouwen om daarvan ontlast te zijn en vragen om ontheffing van de afkondigingen.

Ze trouwen Venlo 27 nov. 1735 als Joannes Delhof en Christina Jansen.

RHCL Maastricht (13-1735-74 - foto 1065+TV)

 

Straelen (D) - 8 december 1735 - brief van M: van Aefferden decaan en pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Joannes Reijnders en Aldegondis Bloemen.

RHCL Maastricht (13-1735-12 - foto 1278a+b)

 

Straelen (D) - 11 maart 1736 - brief van M. van Aefferden deken en pastoor in Straelen [D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Gerardus Coninckhoven en Aldegondis Daelen weduwe van Geurt Gerkens.

RHCL Maastricht (14-1736-13 - foto 5264a+b+c)

 

Straelen (D) - 27 april 1741 - brief van M: van Aefferden decaan en pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Maesen en Sijbilla Jansen alias Starten.

Zij is zwanger en zijn beiden enorm arm en hierop kort daarna getrouwd. Normaal zou 2e graad bloedverwant dispensatie uit Rome moeten komen.

RHCL Maastricht (15-1741-26 - foto 1289a/c+TV)

 

Straelen (D) - 2 augustus 1741 - brief van M: van Aefferden decaan en pastoor van Stralen, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Bartolomeus Screurs en Maria Catrin Geerkens.

RHCL Maastricht (15-1741-118 - foto 1290a+b)

 

Straelen/Leuth (D) - 26 en 27 oktober 1741 - brieven van M. van Aefferden pastoor in Straelen en Matth. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bernardus Wijhers parochiaan van Leuth en

Joanna Maria Hinssen parochiane van Straelen.

RHCL Maastricht (15-1741-91 - foto 220a+b+c)

 

Straelen (D) - 20 november 1741 - brief van M: van Aefferden deken en pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie, mede namens de pastoor

van Gemert, van de 3 afroepingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Bruins uit parochie Gemert en

Maria Raijmaeckers parochiane van Straelen (D).

Hij is in dienst bij de pastoor in Handel van de Duitse orde en zij is weduwe. Blijkbaar was er nogal wat tijd verloren gegaan in de communicatie met de

pastoor in Handel en nu loopt het ook dicht aan de gesloten tijd. De pastoor heeft geen enkel ander beletsel gevonden.

RHCL Maastricht (15-1741-145 - foto 1291a/b+TV)

 

Straelen (D) - 4 april 1742 - brief van M: van Aefferden decaan en pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Hendrick Dix en Agnes Jegers.

RHCL Maastricht (16-1742-17 - foto 1292a+b+c)

 

Straelen (D) - 21 februari 1743 - brief van M: van Aefferden decaan en pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus Mulders en Agnes Langendonckx.

RHCL Maastricht (17-1743-71 - foto 1294a+b)

 

Brussel (B) - 3 september 1743 - dispensatie door J.B. Barbarius secretaris [namens Lucas Melchior aartsbisschop van Mechelen (Nicomediensis) in

Belgie en vicarius-generaal van bisdom Roermond] naar een frater in Roermond en bedoeld voor pastoor van Aefferden van Straelen (D) vanwege

2e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adamus Hegger en Sibilla Mertens.

RHCL Maastricht (17-1743-80 - foto 1295a+b+c)

 

Straelen (D) - 27 november 1743 - brief van M: van Aefferden decaan en pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Jacobus in der Hees en Margarita Claesen.

RHCL Maastricht (17-1743-48 - foto 1293a+b)

 

Straelen (D) - 25 januari 1744 - brief van priester p. Buix als aanvraag voor dispensatie ontheffing van de 3 afroepingen in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Michael Becks en Margaretha Straeten.

Michael ligt op bed en is gevaarlijk ziek met verleende sacramenten. Nu heeft hij gebiecht via zijn moeder dat hij relatie heeft met Margaretha Straeten

en dat zij zwanger is. De moeder is daarop naar de pastoor gegaan en heeft dat bekend gemaakt. Ook Margaretha heeft dat eveneens opgebiecht.

Dit is nodig voor welzijn van het kind, dispensatie werd verleend op 28 januari en trouwen ze in huis van de bruidegom.

RHCL Maastricht (17-1744-10 - foto 1296a/b+TV)

 

Straelen (D) - voor 21 augustus 1744 - brief van broeder Joannes Baptista Vranckx [minorita ind:] aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensa-

tie voor een niet met name genoemde paar die al zijn getrouwd. De man kwam uit een relatie waar overspel en moord had plaatsgevonden, blijkbaar

vormde dat een beletsel voor dat kind om later te trouwen. Ze waren niet van alles geinformeerd en dus getrouwd zonder dispensatie.

Brief schrijver vraagt hun alsnog te dispenseren, waarop dispensatie werd verleend op 21 augustus 1744.

RHCL Maastricht (17-1744-46 - foto 6200+TV)

 

Straelen (D) - 19 september 1744 - brief van M: van Aefferden deken en pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Thomas van Haefs ex Niewkerck en

Mechtildis Mullers Stralensis.

RHCL Maastricht (17-1744-51 - foto 1297a+b)

 

Straelen (D) - 11 februari 1746 - brief van M: van Aefferden decaan en pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Arnoldus Alfters weduwnaar en Elisabet Aerts weduwe.

RHCL Maastricht (18-1746-160 - foto 1301)

 

Geldern (D) - 12 maart 1746 - brief van F. Marcus pastoor van Geldern als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Delfos parochialis Stralensis en

Anna Gertrudis Ruis parochiane de Geldria.

RHCL Maastricht (18-1746-87 - foto 1299a+b)

 

Venlo - 24 april 1746 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Smits parochiaan van Venlo en

Catharina Klever [Cleven] parochiane van Straelen (D).

Ze vragen om ontheffing van de 3 afroepingen omdat Wilhelmus die is opgeroepen voor militaire dienst voor het leger van de koning van Pruisen,

die dienstplicht is ontvlucht en/of gedeserteerd, zodat men die afroepingen niet horen afroepen in Straelen.

RHCL Maastricht (18-1746-154 - foto 1142a+b+TV)

 

Straelen (D) - 28 mei 1746 - brief van P. Buix vice-pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus de Hoeff parochiaan van Straelen en

Catharina Jansen ex Suchtelen bisdom Keulen.

RHCL Maastricht (18-1746-140 - foto 1300)

 

Straelen (D) - 1 augustus 1746 - brief van P. Buix vice-pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Neeten en Agnes Wegeners.

RHCL Maastricht (18-1746-48 - foto 1298a+b)

 

Straelen (D) - 10 april 1747 - brief van P. Buix in Straelen op commissie als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Straeten en Mechtildis Geraerts.

RHCL Maastricht (19-1747-29 - foto 641a+b)

 

Straelen (D) - 5 januari 1749 - brief van P. Buix vice-pastoor van Straelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Schreurs en Catharina Maeskes.

RHCL Maastricht (19-1749-3 - foto 1302)

 

Straelen (D) - 23 november 1750 - brief en schema van M: van Aefferden decaan en pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Nicolaus Renckes zoon van Maria Paes, Maria dochter van Herman Paes; en

- Agnes Paes, in schema staat Maria Paes (!), dochter van Gosuinus Paes, Gosuinus zoon van Peter Paes.

Herman Paes en Peter Paes zijn broers.

RHCL Maastricht (19-1750-9 - foto 1304a+b+c)

 

Stralen (D)/Venlo - 16 en 18 juni 1752 - brieven van Joannes H: Stelkens vice-pastoor van Straelen en Germanus Stevens pastoor van Venlo als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Aerssen parochiaan en burger van Venlo en

Joanna Mechtildis Boomen weduwe en parochiane van Stralen (D).

RHCL Maastricht (19-1752-7 - foto 1149a+b+c+d+e)

 

Straelen (D) - 19 november 1752 - schema van Jo(ann)es H: Stelkens vice-pastoor van Stralen en verklaring als aanvraag voor dispensatie vanwege

3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Bongen zoon van Henricus Bongen en Catharina Vins, Catharina dochter van Hermannus Vins en Catharina Mueskens; en

- Maria Meuskens dochter van Joannes Meuskens en Maria Jentgens, Joannes zoon van Hermannus Meuskes en Agnes NN.

Maria Mueskens en Hermannus Meuskens zijn zus en broer.

Brief als aanvraag blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (19-1752-9 - foto 1305a+b)

 

Stralen (D) - 20 februari 1753 - brief van Jo(ann)es H: Stelkens onder-pastoor van Straelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Petrus Teelen en Margaritha Stelkens.

Dispensatie gevraagd voor ontheffing van 3 afkondigingen omdat bruidegom niet voldoende huiselijke tijd heeft om te trouwen en binnenkort gesloten tijd.

Met op achterzijde verklaring en handtekening van Margaritha Vallen die toestemming geeft dat haar dochter trouwt.

RHCL Maastricht (20-1753-45 - foto 1306a+b+TV)

 

Stralen (D) - 12 december 1753 - brief van M: van Aefferden pastoor van Straelen en brief en schema van Const: Vorster vicarius als aanvraag voor

dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Winandus Wagemans zoon van Adamus Wagemans en Mechtildis Boecksteger, Mechtildis dochter van Joannes Boecksteger en Mechtildis

                                                Ulander, Joannes zoon van Joannes Boecksteger en Catharina Bruins; en

- Joanna Mechtildis Rarix dochter van Mathias Raerix en Aldegondis Pirovano, Alegondis dochter van Antonius Pirovano en Sibilla Boecksteger.

RHCL Maastricht (20-1753-118 - foto 1307a+b+c+d+e+f)

 

Herongen (D) - 30 juni 1755 - brief van J: J: Walthausen pastoor in Herongen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Weij parochiaan van Stralen en

Margaretha Dericks parochiane van Herongen.

RHCL Maastricht (21-1755-29 - foto 1308)

 

Straalen (D) - 14 juni 1760 - brief/schema van fr. Dominicus Tebormick pastoor van Straalen als aanvraag voor dispensatie venwege 3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Reenkens zoon van Margaretha, Margaretha dochter van Maria, Maria dochter van Jacobus en Agnes; en

- Meghtildis Heeghmans weduwe van Joannes, Joannes zoon van Catharina, Catharina dochter van Jacobus en Agnes.

RHCL Maastricht (22-1760-72 - foto 1309a+b)

 

Straelen (D) - 25 september 1760 - brief van Dominicus te Bormick pastoor in Straelen (D) mede ondertekend door capucijner Thomas Kempensis van-

wege afwezigheid van een pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Custers weduwnaar ex parochie "de Neuwkerck" [= Nieukerk D] en

Clara Mejers parochiane van Stralen (D).

RHCL Maastricht (22-1760-106 - foto 4316a+b)

 

Stralen (D) - 4 januari 1762 - brief van Jo(ann)es Henricus Stelkens vice-pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Reneijrus Hoedts en Catharina de Groot weduwe.

RHCL Maastricht (23-1762-7 - foto 1311a+b)

 

Pont (D) - 9 februari 1762 - brief en schema van J: H: Deckers pastoor in Pont als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Kaets parochiaan van Stralen, Joannes zoon van Maria, Maria dochter van Franciscus, Franciscus zoon van Godefridus, Godefridus zoon

                                          van Theodorus Tilmis; en 

- Caecilia Wimmers parochiane van Pont, Caecilia dochter van Anna, Anna dochter van Franciscus, Franciscus zoon van Catharina, Catharina dochter

                                          van Theodorus Tilmis.

RHCL Maastricht (23-1762-31 - foto 1312a+b)

 

Stralen (D) - 7 januari 1764 - brief van fr. Dominicus Tebormick pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Meujsers weduwnaar en Maria Elisabeth de Hangh weduwe.

RHCL Maastricht (23-1764-80 - foto 1315)

 

Stralen (D) - 31 mei 1764 - brief van fr. Dominicus Tebormick pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Meukens weduwnaar en Anna Tatt.

RHCL Maastricht (23-1764-134 - foto 1317)

 

Stralen (D) - 13 september 1764 - brief van fr. Dominicus Tebormick pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Mathias Leupers en Agnes Medsen.

RHCL Maastricht (23-1764-42 - foto 1314)

 

Nieukerk (D) - 12 oktober 1764 - brief en schema van Albouts pastoor van Nieukerck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Kempkens parochiaan van Stralen, zoon van Hermanus Kempkens en Joanna Schlujse, Hermanus zoon van Henricus Kempkens en Joanna

                                            Kings, Henricus zoon van Hermanus Kempkens en Maria Roggen, Maria dochter van NN Roggen en NN; en 

- Maria te Kooker parochiane van Nieukerck, dochter van Petrus te Kooker en Margaritha Schuler, Petrus zoon van Henricus te Kooker en Maria Beerten,

                                            Maria dochter van Matthias Beerten en Mechtildis Roggen, Mechtildis dochter van NN Roggen en NN.

RHCL Maastricht (23-1764-116 - foto 1316a+b)

 

Stralen (D) - 27 januari 1767 - brief en schema van Theod. Roosen pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Andreas Girkens zoon van Agnes, Agnes dochter van Maria, Maria dochter van Joannes; en 

- Maria Kroppen dochter van Christina, Christina dochter van Odilia, Odilia dochter van Joannes.

RHCL Maastricht (24-1767-37 - foto 1313a+b)

 

Stralen (D) - 16 mei 1767 - brief van Theod. Roosen pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Tillmans parochiaan van Nieukerk en

Joanna Stelkens parochiane van Stralen.

Dispensatie gevraagd voor ontheffing van gebruikelijke 3 afkondigingen, omdat bruid reeds zwanger is en zij vrezen dat het zichtbaar zal zijn.

RHCL Maastricht (24-1767-77 - foto 1318+TV)

 

Geldern (D) - 20 september 1767 - brief en schema van fr. Michael a s. Cath pastoor van Geldern als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Franciscus Ingenilum parochiaan van Stralen, zoon van Adolphus Ingenilum en Maria Loupers, Adolphus zoon van Joannes Ingenilum, Joannes zoon

                                                van Adolphus Ingenilum; en

- Wilhelmina Daemen parochiane van Gelriensis, weduwe van Stephanus te Luij, dochter van Henricus Daemen en Joanna Ingenilum, Joanna dochter

                                                van Wilhelm Ingenilum, Wilhelm zoon van Adolphus Ingenilum.

RHCL Maastricht (24-1767-84 - foto 1319a+b)

 

Straelen (D) - 22 januari 1768 - brief en schema van Theod. Roosen pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus te Loij parochiaan in Pont, zoon van Nicolaus, Nicolaus zoon van Henricus, Henricus zoon van Petrus; en

- Maria Sibilla te Bormick weduwe en parochiane van Stralen, dochter van Henricus, Henricus zoon van Anna, Anna dochter van Margaretha, Margaretha

                                              dochter van Petrus.

RHCL Maastricht (25-1768-79 - foto 1322a+b)

 

Straelen (D) - 28 april 1768 - brief en schema van fr. Aegidius Stoffels van Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Philippus Meuskens zoon van Mathias Meuskens en Maria Vens, Mathias zoon van Joannis Meuskens en Sibilla Thelen; en

- Catharina Thelen dochter van Gerardus Thelen en Margarita Stijnen, Gerardus zoon van Mathias Thelen en Margarita Straten, Mathias zoon van

                                               Gerardus Thelen en Catharina Ulender.

Sibilla Thelen en Gerardus Thelen zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (25-1768-1 - foto 1320a+b)

 

Straelen (D) - 12 oktober 1768 - brief en schema van Theod. Roosen pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Tauwels weduwnaar, Mathias zoon van Petrus, Petrus zoon van Goswinus, Goswinus zoon van Agnes, Agnes dochter van Arnoldus; en

- Gertrudis Backhuijs weduwe, Gertrudis dochter van Laurentius, Laurentius zoon van Gertrudis, Gertrudis dochter van Catharina, Catharina dochter

                                              van Arnoldus.

RHCL Maastricht (25-1768-4 - foto 1321a+b+c)

 

Straelen (D) - 11 februari 1772 - brief en schema van Theod. Roosen pastoor in Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus aen gen Eijndt zoon van Petrus, Petrus zoon van Joanna; en

- Petronella Bassers dochter van Joannes, Joannes zoon van Petrus, Petrus zoon van Maria.

Joanna en Maria zijn zusters.

RHCL Maastricht (26-1772-8 - foto 1324a+b+c)

 

Straelen (D) - 22 februari 1772 - brief van Theod. Roosen pastoor in Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Groethuijsen en Agnetis Stelkens weduwe Rarix.

Dispensatie gevraagd voor ontheffing van de 3 afkondigingen, zij zijn reeds lang met elkaar verloofd en gaan nogal intiem met elkaar om, met gevolg

dorp praatjes. Langer uitstel verder ontucht, d.i. voortzetten van zondige ongehuwde samenleving.

RHCL Maastricht (26-1772-4 - foto 1323a+b+TV)

 

Straelen (D) - 14 juni 1772 - brief en schema van Theod. Roosen pastoor in Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Lijnsen weduwnaar, parochiaan van Wanckum, zoon van Michael, Michael zoon van Joannes, Joannes zoon van Michael; en

- Barbara Eijckmans parochiane van Stralen, dochter van Helena, Helena dochter van Christina, Christina dochter van Joannes.

Michael en Joannes zijn broers.

RHCL Maastricht (26-1772-122 - foto 1325a+b+c)

 

Brussel (B) - 11 oktober 1775 - dispensatie J.J. Thirion secretaris namens en handtekening van Joannes Antonius Maggiora administrator als toestemming

vanwege 2e graad aanverwantschap en geestelijk verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Goswinus Keijsers en Barbara Spits.

Ze trouwen rk in Straelen (D) op 21 november 1775 met als getuigen: Michael Keijsers en Maria Vischers.    

RHCL Maastricht (28-1775-3 - foto 3011a+b)

 

Straelen (D) - 15 januari 1777 - brief van Theod. Roosen pastoor in Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Liesen en Hendrina Huijsen.

RHCL Maastricht (28-1777-84 - foto 1328)

 

Straelen (D) - 15 mei 1777 - brief en schema van Theod. Roosen pastoor in Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Caets weduwnaar parochiaan van Pont zoon van Joanna, Joanna dochter van Joanna; en

- Agnes Keng parochiane van Stralen dochter van Mathias.

Joanna en Mathias zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (28-1777-129 - foto 1330a+b)

 

Straelen (D) - 23 mei 1777 - brief van Theod. Roosen pastoor in Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Casparus Steiners en Joanna Schelbergs.

RHCL Maastricht (28-1777-111 - foto 1329)

 

Straelen/Leuth (D) - 17 en 23 april 1779 - brieven van Theodorus Roosen pastoor in Stralen en M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Bender zwerver sinds 3 of 4 jaar woonachtig in Straelen volgens getuigenis geboren en gedoopt in "Westenhusa" (Westenhausen/huis?) en

Anna Catharina Rutten parochiane van Leuth.

RHCL Maastricht (28-1779-7 - foto 255a+b+c+d)

 

Wachtendonck (D) - 30 mei 1779 - brief en schema van G.H. Kuenen van Wachtendonck [mede verklaard door Theod. Roosen pastoor van Straelen]

als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

- Adamus Becks parochiaan van Straelen, zoon van Matthias Becks, Matthias zoon van Adam Meertens, Adam zoon van Reinerus Meertens; en

- Catharina Meertens parochiane van Wachtendonck, dochter van Joannes Meertens, Joannes zoon van Joannes Meertens, Joannes zoon van

                                               Reinerus Meertens.

RHCL Maastricht (28-1779-5 - foto 374a+b)

 

Straelen (D) - 22 februari 1783 - brief van Th. Roosen pastoor in Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Sloeten weduwnaar parochiaan van Stralen en

Mechtildis Bacs parochiane van Herongen.

RHCL Maastricht (29-1783-18 - foto 1331)

 

Straelen (D) - 6 april 1783 - brief van Th. Roosen pastoor in Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Schreurs en Agatha Hollen.

RHCL Maastricht (29-1783-153 - foto 1333)

 

Straelen/Geldern (D) - 21 en 23 april 1783 - brieven van fr. Dominicus a sto Livino O.B.M.V. de Monae Cormeli pastoor van Geldern en van Th. Roosen

pastoor in Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Henricus Theuwen parochiaan van Stralen en

Aldegondis Cornelia Wagemans inwoner van Geldern maar afkomstig van Straelen.

RHCL Maastricht (29-1783-183 - foto 1334a+b)

 

Straelen (D) - 11 mei 1783 - brief van Th. Roosen pastoor in Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Lamerix en Sophia Mulders.

RHCL Maastricht (29-1783-150 - foto 1332)

 

Straelen (D) - 5 september 1784 - brief en schema van Th. Roosen pastoor in Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Heussen parochiaan van Wanckum, zoon van Wilhelmus Heussen, Wilhelmus zoon van Goswinus Heussen; en

- Sijbilla Leupers parochiane van Stralen, dochter van Maria Heussen, Maria dochter van Martinus Heussen, Martinus zoon van Goswinus Heussen.

RHCL Maastricht (30-1784-27 - foto 1335a+b+c)

 

Straelen (D) - 3 februari 1786 - schema van Th. Roosen pastoor in Stralen ter ondersteuning bij de aanvraag om dispensatie vanwege bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Thomas Erkens zoon van Henricus Erkens, Henricus zoon van Helena Neuhuijsen, Helena dochter van Theodorus Neuhuijsen; en

- Aldegonda Neuhuijsen dochter van Mathias Neuhuijsen, Mathias zoon van Reinerus Neuhuijsen, Reinerus zoon van C..jus.

RHCL Maastricht (30-1786-33 - foto 1337)

 

Herongen (D) - 22 april 1787 - schema van J.H. Brandt pastoor van Herongen ter ondersteuning bij de aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Huijskes parochiaan van Stralen, zoon van Mechtildis Kempkes, Mechtildis dochter van Aldegunda Luijker, Aldegunda dochter van P. Luijker,

                                                 P. Luijker zoon van P. Luijker; en

- Gertrudis Heijer parochiane van Herongen, dochter van Gertrudis Luijker, Gertrudis dochter van Wilhelmus Luijker, Wilhelmus zoon Gerardus Luijker,

                                                 Gerardus zoon van P. Luijker.

Brief als aanvraag blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (30-1787-23 - foto 1534)

 

Viersen (D) - 22 april 1787 - brief van J: M: Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Mols parochiaan van Viersen (D) en

Anna Catharina Bens "Stralensis" [= Straelen D].

RHCL Maastricht (30-1787-33 - foto 4545a+b)

 

Straelen (D) - 26 januari 1788 - schema van Th. Roosen pastoor in Stralen ter ondersteuning bij de aanvraag om dispensatie vanwege 2e graad aan-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Reinckes weduwnaar van Mechtildis Repkens, Mechtildis dochter van Margaretha, Margaretha dochter van Joannes Hoeves; en

- Maria Catharina Jansen dochter van Gertrudis, Gertrudis dochter van Joannes Hoeves.

RHCL Maastricht (30-1788-21 - foto 1338a+b+c)

 

Straelen (D) - 17 juni 1795 - brief en schema van Fred: Wilh: Stelkens pastoor in Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwant-

schap en 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema bloedverwantschap:

- Wilhelmus Boec(k)stegers weduwnaar, zoon van Joannes Boec(k)stegers en Aldegondis Hillen, Joannes zoon van Laurentius Boec(k)stegers en Agata

                                                  Paster, Laurentius zoon van Wilhelmus Boec(k)stegers en Catharina Neekens; en

- Joanna aen gen Eindt dochter van Jacobus aen gen Eindt en Anna Geerkens, Jacobus zoon van Petrus aen gen Endt en Agnes Boec(k)stegers, Agnes

                                                  dochter van Wilhelmus Boec(k)stegers en Catharina Neekens.

2e schema aanverwantschap:

- Wilhelmus Boec(k)stegers weduwnaar van Agnes Laars, Agnes dochter van Petrus Laars en Aldegondis Geerkens, Aldegondis dochter van Joannes

                                                  Geerkens en Maria Spruncken; en

- Joanna aen gen Eindt dochter van Jacobus aen gen Endt en Anna Geerkens, Anna dochter van Joannes Geerkens en Maria Spruncken.

RHCL Maastricht (28-1775-22 - foto 1326a+b)

 

Straelen (D)/Roermond - 6 en 9 januari 1796 - brieven van fr. W: Stelkens pastoor van Straelen (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 1e graad aan-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Jans en Margareta weduwe van Hendrik de broer van Petrus met wie ze 4 kinderen had.

Daarbij antwoord uit Roermond over ander paar, dat zij hebben geexamineerd Martinus Rutten die onder de naam Clemens Donatus van de lage karthuizers

van Roermond wilt trouwen met de weduwe Claessens, beiden zijn parochianen van Straelen (D), dit alles op verklaring van 3 karthuizer priesters.

RHCL Maastricht (32-1796-9 - foto 1339a/b+TV)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Straelen (D) - 9 oktober - periode 1690-1719 - brief van Caspar Vlander pastoor van Stralen over Margaretha ter Boors parochiane van Straelen (D) die

wilt trouwen in andere plaats met Lambertus Geelen. De pastoor verklaart dat er van de zijde van de bruid geen beletsel bestaat.

RHCL Maastricht (S-?-43 - foto 1341+TV)

 

Straelen/Wesel (D) - maart-mei 1773 - schrijven van Theodorus Roosen pastoor van Straelen, verklaringen van J. Kox schepen van Straelen (D) en P. H.

Groethuijsen chirurgijn over de weduwe Lintsen die blijkbaar relatie had met de burgemeester Joannes Paes waarvan ze zwanger was en ge-aborteerd.

De rechtbank in Wesel hecht niet veel waarde aan de beschuldigingen van de weduwe en krijgt Paes toesteming te trouwen met Aldegunda Rarix. Maar

ook dat was gespannen want enkele weken later trouwt Paes met een ander namelijk Maria Sijbilla Dickens.  

RHCL Maastricht (S-?-1 - foto 1343a/g+TV)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

ws. Straelen (D) - ??? door RHCL geplaatst bij 1702 - door onbekende schrijver ws. uit een klooster, die artikelen en bemiddeling had gelezen van

bisschop van Antwerpen en kanunnik van Carvaial, waarin zij de opvatting van pastoor Vlander veroordelen en hebben geschorst, dit was niet

erg genoeg om hem weg te sturen. De briefschrijver wilt alleen Vlander toelaten als hij een boete betaalt van 50 imperialen.

RHCL Maastricht (4-1702-4 - foto 6128+TV) 

 

Straelen (D) - 2 april 1705 - brief van fr. Joannes Henricus van Cortbeck waarin hij toestemming vraagt te trouwen een lutheraan uit Brandenburg en

sergeant met een katholiek meisje. Tevoren heeft de sergeant toestemming gevraagt aan zijn kapitein maar heeft dat niet gekregen. Als hij ze in

stilte katholiek kan trouwen heeft de bruidegom gezweerd zich te bekeren tot katholicisme. Anders gaan ze naar de protestanten.

RHCL Maastricht (5-1705-32 - foto 1235a/b+TV)

 

Claro (Zwitserland district "villa Riviera") - 4 maart 1756 - briefje van pastoor Carolus Antonius de Semetis als verklaring van vrijheid voor de burger

Biasche om te trouwen. Er onder in ander handschrift: Maria Agnes Dorenbosch. We namen aan dat de bruid is met wie hij is getrouwd. We zijn bij

Straelen (D) dopen 1750 ene Maria Agnes Dorenbosch tegen gekomen die optreed als getuige. Huwelijk aldaar in 1758 niet gevonden, wellicht elders.

RHCL Maastricht (21-1758-3 - foto 6209+TV)

 

Straelen (D) - 16 september 1777 - brief van Cornelius Bossers vicaris st. Antonius over beneficium van 7 gulden en 4 as voor wekelijkse missen voor

het heilige kruis.  

RHCL Maastricht (28-1777-24 - foto 1327+TV)

 

ws. Straelen (D) - voor 26 september 1786 - brief van NN waarin melding wordt gedaan, over toetreding van 3 personen in het klooster. Het gaat om:

Mar. Cath. Schloot uit Viersen (D) en Mar. Gertrud. Riederbecks en Mar. Judith Fraets beiden uit Soovelen.

RHCL Maastricht (30-1786-38 - foto 6314+TV)

 

Swolgen - 10 juni 1791 - brief van Arn. Aerts pastoor in Swolgen aan bisdom Roermond, als klacht over een [uitgetreden] lekenbroeder namelijk Petrus

Matthias Schielkens geboren in Straelen die bij hem is geplaatst, die vroeger de orde der minorieten conventualium en zijn convent in Duisburg (D) in

Kleef heeft verlaten maar door heilige penitentie door Rome op 22 maart 1783 absolutie heeft gekregen en verder dispensatie heeft gekregen van de

gehoorzaamheid aan de 3-eenheid. Op 7 mei 1787 werd hij voor 6 jaar door de aartsbisschop van Keulen uit Kleef, Stralen aan de parochie van Swolgen

toegewezen voor tijdelijke huisvesting later min of meer vast om dan onder supervisie van pastoor Aerts gehoorzaamheid en katholieke regels te volgen.

Blijkbaar doet Petrus Schielkens dat niet naar tevredenheid van pastoor Aerts. 

Erbij notitie van iemand van bisdom ws. secretaris dat het verstandig die man in de gaten te houden om dan eventueel terug te sturen naar het convent

voor het eind van 6 jaar als hij zich langdurig tegen penitentie weerstand biedt.

RHCL Maastricht (31-1791-7 - foto 6081a/b+TV)

 

Straelen (D) - 12 maart 1793 - brieven van Theodorus Roosen als verzoek om toelating tot examen voor vicaris Janssen uit Straelen (D).

RHCL Maastricht (31-1793-57 - foto 6334a/b+TV)

 

Straelen (D) - 29 augustus 1796 - brief van F: W: Stelkens pastoor van Stralen over Joannes Fernongh die verloving wilt aangaan [met Catharina Fran-

cisca ten Dijk wat later bleek volgens huwelijk] maar de pastoor had dat geweigerd, omdat tegen Joannes verbod was ingesteld door Sophia Koninghs

die stelt dat zij van Joannes een zoon had gekregen. Joannes verzoekt kerkelijk beslissing hierover.

RHCL Maastricht (32-1796-16 - foto 1340a/b+TV)