GenBronnen

digitalisering

maas

Sevelen (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Sevelen (D) - 4 september 1714 - brief van Ludovicus van Breugel pastoor in Zevelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Gaspar Lippens "dioecesis Gandauensis ex parochia de Walbeck" en

Aldegonda Philippina van Breugel parochiane van Zevelen.

RHCL Maastricht (7-1714-22 - foto 1344a+b+c)

 

Sevelen (D) - 26 december 1715 - brief en schema van Ludovicus van Breugel pastoor in Zevelen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Glasmakers zoon van Geutrudis Weijtsels, Geutrudis dochter van Joannes Weijtsels, Joannes zoon van Gossuinus Weijtsels; en

- Maria Bussen dochter van Joannes Bussen, Joannes zoon van Mechtildis Weijtsels, Mechtildis dochter van Gossuinus Weijtsels.

Mechtildis Weijtsels is een half zuster van Joannes Weijtsels.

RHCL Maastricht (7-1715-13 - foto 1345a+b)

 

Sevelen (D) - 10 juni 1716 - brief en schema van Ludovicus van Breugel pastoor in Zevelen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema bloedverwantschap:

- Gosswinus Beullen zoon van Joannes Beullen, Joannes zoon van Anna Omzels, Anna dochter van Godefridus Omzels; en

- Mechtildis Seurmans dochter van Anna Omzels nu Seurmans, Anna dochter van Petrus Omzels, Petrus zoon van Godefridus Omzels.

Anna Omzels en Petrus Omzels zijn zus en broer.

2e schema bloedverwantschap:

- Gosswinus Beullen zoon van Elisia Puttmans nu Beullen, Elisia dochter van Sijbilla Seurmans, Sijbilla dochter Henricus Seurmans; en

- Mechtildis Seurmans dochter van Henricus Seurmans, Henricus zoon van Tilmannus Seurmans, Tilmannus zoon van Henricus Seurmans.

Sijbilla Seurmans en Tilmannus Seurmans zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (8-1716-112 - foto 1346a+b+c)

 

Sevelen/Aldekerk (D) - 11 en 18 oktober 1718 - brief en schema van Ludovicus van Breugel pastoor in Zevelen en brief van fr. Petrus Matthaei van

Aldekerk als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Weijtsels zoon van Gossuinus Weijtsels, Gossuinus zoon van Jacobus Weijtsels; en

- Mechtildis Leedt parochiane van Zevelen, dochter van Joannes Leedt, Joannes zoon van Anna Weijtsels, Anna dochter van Jacobus Weijtsels.

Gossuinus Weijtsels en Anna Weijtsels zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (8-1718-1 - foto 1347a+b+c+d+e)

 

Nieukerk (D) - 2 september 1724 - brief van G. van der Heijden pastoor in Nijkerck over:

Joannes Schuijrmans tegenwoordig Pegels afkomstig uit Sevelen en Gertrudis Pegels.

Ze zijn al eerder op 14 juni 1714 met 3 afroepingen getrouwd in Sevelen (D) maar nu Joannes ernstig ziek is heeft iemand in de familie hun verteld

dat ze feitelijk bloedverwant zijn in de 4e graad en was dus hun huwelijk ongeldig. Ze vragen alsnog om dispensatie vanwege bloedverwantschap om

hun huwelijk geldig op te waarderen. Zijn grootvader aan vaderszijde Petrus Omsels was verwant aan Catharina Steegmans de grootmoeder aan

vaderszijde van Gertrudis. 

RHCL Maastricht (10-1724-12 - foto 1348+TV) 

 

Sevelen (D) - 3 oktober 1724 - brief van Ludovicus van Breugel pastoor in Zevelen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed- en aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Prans en Sijbilla Vreen nu Wenders.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (10-1724-15 - foto 1349a+b)

 

Sevelen (D) - 22 januari 1728 - brief van Ludovicus van Breugel pastoor in Zevelen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap en 3e/4e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Oemen en Mechtildis Puttmans alias Maritiens.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (10-1728-51 - foto 1350a+b+c)

 

Sevelen (D) - 29 januari 1728 - brief van Ludovicus van Breugel pastoor in Zevelen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Speutz en Maria Hafmans.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (10-1728-55 - foto 1351)

 

Sevelen (D) - 16 juli 1737 - brief en schema van J: Fijnes pastoor in Sevelen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Grotz zoon van Maria Hafmans nu Grotz, Maria dochter van Theodorus Hafmans, Theodorus zoon van Adamus Hafmans; en

- Mechtildis Haesters dochter van Joanna Hafmans nu Hasters, Joanna dochter van Ludovicus Hafmans, Ludovicus zoon van Adamus Hafmans.

RHCL Maastricht (14-1737-24 - foto 1352a+b+c+d)

 

Sevelen (D) - 1 juni 1740 - brief en schema van J: Fijnes pastoor in Sevelen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Kloten parochiaan "veteri Campo" [= ws. Altencamp bij Rheinberg D] aartsbisdom Keulen, zoon van Philippus, Philippus zoon van Joannes,

                             Joannes zoon van Ludovicus Kloten; en

- Anna Leurs parochiane van Zevelen, dochter van Tilmannus, Tilmannus zoon van Petrus, Petrus zoon van Anna, Anna dochter van Ludovicus Kloten.

RHCL Maastricht (14-1740-136 - foto 1353a+b+c)

 

Sevelen (D) - 20 april 1741 - brief van J: Fijnes pastoor in Sevelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Roes parochiaan de Nijkerck en

Mechtildis aen gen Leuf parochiane van Zevelen.

RHCL Maastricht (15-1741-23 - foto 1354a+b)

 

Sevelen (D) - 26 juni 1741 - brief van J: Fijnes pastoor in Sevelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Spuitz en Gertrudis Silmans.

RHCL Maastricht (15-1741-85 - foto 1355a+b)

 

Sevelen (D) - 11 oktober 1741 - brief en schema van J: Fijnes pastoor in Sevelen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Wevers zoon van Petrus, Petrus zoon van Anna, Anna dochter van Petrus, Petrus zoon van Laurentius; en

- Catharina Lijtmans dochter van Helena, Helena dochter van Maria, Maria dochter van Mattheus, Mattheus zoon van Laurentius.

RHCL Maastricht (15-1741-96 - foto 1356a+b+c)

 

Sevelen (D) - 18 september 1743 - brief van J: Fijnes pastoor in Sevelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jo(ann)es Smeetz en Agnes Hujer.

RHCL Maastricht (17-1743-37 - foto 1357a+b)

 

Sevelen (D) - 8 mei 1749 - brief en schema's van J: Fijnes pastoor in Sevelen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema bloedverwantschap:

- Henricus Keutz zoon van Sijbilla, Sijbilla dochter van Petrus, Petrus zoon van Sijbilla, Sijbilla dochter van Adamus Hafmans; en

- Rachel toe Klaes dochter van Maria, Maria dochter van Joanna, Joanna dochter van Ludovicus, Ludocvicus zoon van Adamus Hafmans.

2e schema bloedverwantschap:

- Henricus Keutz zoon van Joannes, Joannes zoon van Henricus, Henricus zoon van Beatrix, Beatrix dochter van Joanna Keutewater; en

- Rachel toe Klaes dochter van Maria, Maria dochter van Joanna, Joanna dochter van Maria, Maria dochter van Joanna Keutewater.

RHCL Maastricht (19-1749-34 - foto 1358a+b+c)

 

Nieukerk (D) - 10 november 1750 - brief van G. van der Heijden pastoor van Nijkerck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Aners parochiaan van Sevelen en

Maria Huls parochiane van Nijkerck.

RHCL Maastricht (19-1750-14 - foto 1360a+b)

 

Sevelen (D) - 16 oktober 1752 - brief en schema van J: Fijnes pastoor in Zevelen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Balmans zoon van Margaretha, Margaretha dochter van Catharina, Catharina dochter van Margaretha, Margaretha dochter van Henricus Keuters; en

- Gertrudis Stintgens dochter van Catharina, Catharina dochter van Joannes, Joannes zoon van Henricus, Henricus zoon van Henricus Keuters.

RHCL Maastricht (19-1752-19 - foto 1361a+b+c+d)

 

Roermond - 31 mei 1749 - voortgangs brief van Petrus Henricus Petit over:

Petrus Spulmans en Mechtildis Heijcamp parochianen van Sevelen (D).

Die vanwege hun voorgenomen huwelijk in 2e graad bloedverwantschap een dispensatie uit Rome verwachten. De voortgang van die voorbereidingen

gaan nu verder vanwege de verschenen brieven van de apostolische commissie, dan wel opnieuw te voltrekken of te hernieuwen.

RHCL Maastricht (19-1749-36 - foto 1359+TV)

 

Aldekerk (D) - 17 januari 1760 - brief van J: M: de Cock pastoor in Aldekerk (D) mede ondertekend door J: Fijnes pastoor in Zevelen [= Sevelen D] als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Bongen ex Zevelen [= Sevelen D] en

Gertrudis Hoeffnaegels ex Aldekerck [= Aldekerk].

RHCL Maastricht (22-1760-174 - foto 4626a+b)

 

Aldekerck (D) - 6 februari 1760 - brief van J: M: de Cock pastoor in Aldekerck, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Vinmans ex Zevelen en

Agnes Theelen ex Aldekerck.

RHCL Maastricht (22-1760-131 - foto 1362)

 

Aldekerck (D) - 9 augustus 1761 - brief van J: Fijnes pastoor in Zevelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Simons en Richel Marietgens parochianen van Zevelen.

RHCL Maastricht (23-1761-35 - foto 1363)

 

Sevelen (D) - 11 januari 1762 - brief en schema van J: Fijnes pastoor in Zevelen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Putmans zoon van Mechtildis, Mechtildis dochter van Godefridus, Godefridus zoon van Goswinus Bullen; en

- Margaretha Keuters dochter van Gusovinus, Gusovinus zoon van Mathias, Mathias zoon van Goswinus Bullen.

RHCL Maastricht (23-1762-23 - foto 1364a+b+c)

 

Nieukerk (D) - 20 juli 1772 - brief van S. Albouts pastoor van Nieukerck (D) mede ondertekend door Joannes Bullen pastoor in Sevelen (D) als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Kleinen-Hammes parochiaan in Zevelen (D) en

Joanna Grouwels weduwe parochiane van Nieukerk (D).

RHCL Maastricht (26-1772-115 - foto 4339)

 

Sevelen (D) - 17 oktober 1772 - brief van Jo(ann)es Bullen pastoor in Sevelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Kaeters weduwnaar en Joanna Smeijts ook Kulters.

RHCL Maastricht (26-1772-54 - foto 1366)

 

st. Tonisberg (D) - 15 april 1773 - brief en schema van H: Slex pastoor van "montis s(anc)ti Antonii" als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Heesen 31 jaar, parochiaan van Sevelen, zoon van Henricus, Henricus zoon van Joannes, Joannes zoon van Henricus Heesen en Catharina N; en

- Anna Margaretha Rijcken 20 jaar, parochiane st. Tonisberg, dochter van Joanna, Joanna dochter van Allegunda, Allegunda dochter van Henricus

                                                    Heesen en Catharina N:.

RHCL Maastricht (27-1773-101 - foto 1367a+b)

 

Sevelen (D) - 1 februari 1777 - brief van Jo(ann)es Bullen pastoor in Sevelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Spuits en Catharina Dries alias Kamps.

RHCL Maastricht (28-1777-51 - foto 1369)

 

Sevelen (D) - 12 maart 1777 - brief van Jo(ann)es Bullen pastoor in Sevelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus ten Haefs parochiaan van Kevelaer en

Catharina ten Bercken alias Boonen parochiane van Sevelen.

RHCL Maastricht (28-1777-46 - foto 1368a+b)

 

Sevelen (D) - 24 maart 1777 - brief/schema van Jo(ann)es Bullen pastoor in Sevelen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Theodorus Baumans zoon van Elisabeth, Elisabeth dochter van Theodorus, Theodorus zoon van Anna; en

- Anna Catharina Rostermans, dochter van Joannes, Joannes zoon van Joannes.

Laatstgenoemde Joannes is broer van Anna.

RHCL Maastricht (28-1777-116 - foto 1370a+b)

 

Sevelen (D) - 27 augustus 1777 - brief van Jo(ann)es Bullen pastoor in Sevelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adamus Heijmans en Margaretha Kusters.

RHCL Maastricht (28-1777-159 - foto 1371)

 

Sevelen (D) - 24 juni 1779 - brief/schema van Jo(ann)es Bullen pastoor in Sevelen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Bissels zoon van Catharina, Catharina dochter van Mathias, Mathias zoon van Tilmannus; en

- Margarita Spuits weduwe van Joannes Wolters, dochter van Joannes, Joannes zoon van Gertrudis, Gertrudis dochter van Gradus.

Tilmannus en Gradus zijn broers.

RHCL Maastricht (28-1779-6 - foto 1372a+b+c)

 

Sevelen (D) - 10 januari 1783 - brief van Jo(ann)es Bullen pastoor in Sevelen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Daalen en Margarita Pannekes.

RHCL Maastricht (29-1783-52 - foto 1374)

 

Nieukerk (D) - 7 juni 1789 - brief en schema van Petrus Matthias Hubrichs pastoor van Nieuwkerck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Jacobus Dixkes parochiaan van Nieuwkerck, zoon van Gord. Dixkes en Gertrud. Eijls, Gertrud. Eijls dochter van Wilhelm. Eijls en Feken

                                         Theunissen, Feken dochter van Gerard Theunissen en Catrina; en

- Adelgunda Leuten parochiane van Sevelen, dochter van Thisken Leuten en Mer. Frehen, Mer. Frehen dochter van Lambertus Frehen en Belken

                                         Teunissen, Belken dochter van Gerard Theunissen en Catrina.

RHCL Maastricht (30-1789-8 - foto 1376a+b+c+d)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Sevelen (D) - 14 augustus 1780 - brief van J: Bullen pastoor van Sevelen waarin hij 24 solidos had gestuurd vanwege de verkregen dispensatie voor

Ludd Bissels en Elisabeth Bolten.

RHCL Maastricht (29-1780-33 - foto 1373a/b+TV)

 

Sevelen (D) - 3 januari 1787 - brief van J: Bullen pastoor van Sevelen over Allegundis Floors of zij wettig en rechtsgeldig een 2e huwelijk kan aangaan.

Zij zegt verloofd en in buitengewone vertrouwdheid te leven met een weduwnaar, en door armoede met hem samenwoont.

RHCL Maastricht (30-1787-8 - foto 1375+TV)