GenBronnen

maas

Rheindahlen (D) huwelijks dispensaties / ehe dispens


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Viersen (D) - 17 november 1767 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Schürkes parochiaan van Viersen (D) en

Maria Baums parochiane in Dahlen [= nu Rheindahlen D] bisdom Luik.

RHCL Maastricht (24-1767-107 - foto 4504)

 

Geldern (D) / Rheindahlen (D) - 16 en 18 november 1775 - brieven van G: Mertens pastoor in "Dahlen" [= Rheindahlen D] en van Michael a s: Cath:

pastoor van Gelriæ [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus Servatius Herckenrath parochiaan van Geldern (D) bisdom Roermond en

Maria Theresia Hermanna Josepha Pelman parochiane van "Dahlen" [= Rheindahlen D] bisdom Luik.

RHCL Maastricht (28-1775-13 - foto 4681a+b)