GenBronnen

maas

Rheinberg (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Aldekerk (D) - 27 februari 1710 - brief van Theod. Matthei pastoor in Aldekerck en brief d.d. 7 februari 1710 van B. Anselmus pastoor van "campo" als

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Leupelmans parochiaan van "veteris Campi" [= iemand die weet welke plaats daarmee bedoeld wordt? oud Kempen of Altencamp bij Rheinberg D]

bisdom Keulen en Elisabetha Elsar parochiane van Aldekerck.

Ze zijn verloofd in Reurt [D] en na 1e afkondiging kwam er bezwaar tegen dat huwelijk van Sophia Burgers, die verklaarde dat Joannes al aan haar belofte

had gedaan, maar daarvan wilt ontslaan voor een gouden dukaat.

RHCL Maastricht (6-1710-92 - foto 666a/c+TV)

 

Sevelen (D) - 1 juni 1740 - brief en schema van J: Fijnes pastoor in Sevelen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Kloten parochiaan "veteri Campo" [= ws. Altencamp bij Rheinberg D] aartsbisdom Keulen, zoon van Philippus, Philippus zoon van Joannes,

                             Joannes zoon van Ludovicus Kloten; en

- Anna Leurs parochiane van Zevelen, dochter van Tilmannus, Tilmannus zoon van Petrus, Petrus zoon van Anna, Anna dochter van Ludovicus Kloten.

RHCL Maastricht (14-1740-136 - foto 1353a+b+c)

 

Rheinberg (D) / Nieukerk (D) - 9 en 13 november 1760 - brieven van G. Greven pastoor in "Rhenobercae" [= Rheinberg] en S: Albouts pastoor in

"Nieukerck" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Mulders parochiaan van Rheinberg [D] en

Mechtildis Laps parochiane van Nieukerk [D].

RHCL Maastricht (22-1760-137 - foto 5236a+b+c)

 

Venray - 1 december 1760 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jacobus Turck parochiaan van Reinberck [= Rheinberg D] bisdom Keulen en

Elisabeta van Vecgelt parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (22-1760-183 - foto 1499a+b)