GenBronnen

digitalisering

maas

Munster (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Waldniel (D) / Cruchten (D) - 21 en 29 augustus 1741 - brieven van Josephus Fr.... pastoor van Waltnehl (D) en van Reinerus Decker pastoor in Cruchten

(D) als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Bercheim ex Munster (D) soldaat van Mayvelt uit het Bergische land gelegerd in Venlo en

Maria Segers parochiane van Waldniel (D).

Ze zijn eerder protestants getrouwd in Venlo maar willen nu ook rk trouwen in Cruchten (D).

De brief uit Waldniel (D) geeft aan dat er afkondigingen waren gedaan aldaar en er geen bezwaren waren geuit.

RHCL Maastricht (15-1741-124 - foto 4125a/f+TV)

 

Wetten (D) - 14 augustus 1772 - brief van G. ten Broeck pastoor  en deken als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap en

geestelijk verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus NN uit Munster (D) weduwnaar van Joanna ingen Veld en

Joanna Cleven.

Ze zijn al een jaar verloofd en de bruid was doopgetuige bij 1 van de kinderen van de bruidegom en verwant aan zijn overleden vrouw.

RHCL Maastricht (26-1772-97 - foto 6217a/b+TV)