GenBronnen

digitalisering

maas

Leuth (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Leuth (D) / Lobberich (D) / Roermond - 9 juli 1690 en 10 augustus 1690 - brieven van Joannes Verhaer pastoor van Leuth en van Joannes Pulvermecher

pastoor in Lobberich en dispensatie van bisschop Reginaldus van bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Smits ex Lobberich (D) en

Margarita Schinck ex Leuth D).

Brief van Verhaer schrijft dat ze voorheen inwoner was van Mechelen.

Er was bezwaar tegen dit huwelijk ingebracht door Rutgerus Hijnes.

Er wordt dispensatie verleend voor de afkondigingen, ze trouwen 11 augustus 1690.

RHCL Maastricht (3-1690-16 - foto 179a/d+TV)

 

Leuth (D) - 9 en 12 januari 1700 - brief/schema van Jo(ann)es Verhaer pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus aen gen Endt zoon van Alardus, Alardus zoon van Margarita; en

- Wendelina Teuen dochter van Sophia, Sophia dochter van Nicolaus.

Nicolaus en Margarita zijn broer en zuster.

RHCL Maastricht (3-1700-35 - foto 181a+b+c+d+e)

 

Lobberich (D) - 21 februari 1700 - brief van F. A. Beckers pastoor "Lobbricanus" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Tevesen van Lobberich en

Gertrudis tho Bosch van Leuth.

RHCL Maastricht (3-1700-36 - foto 5125a+b)

 

Lobberich (D) - 18 april 1704 - brief van Joannes Augustinus Beckers pastoor in Lobberich, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Matthias Nölckes parochiaan van Lobberich en

Elisabetha Pijlers parcohiane van Leuth.  

RHCL Maastricht (4-1704-6 - foto 183)

 

Leuth (D) - 3 juni 1704 - brief van Ophorst pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Sax en Aleidis Bontenacker ook genaamd Renen.  

RHCL Maastricht (4-1704-14 - foto 184)

 

Leuth (D) - 22 februari 1706 - brief van Franciscus Lanschot pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joanes Bentiun en Gertrudis Schoenmakers.  

RHCL Maastricht (3-1700-39 - foto 182)

 

Leuth (D) - 7 januari 1710 - brief/schema van Jac. Ophorst pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Laurentius to Bos zoon van Joannes, Joannes zoon van Lins to Bos; en

- Margareta dochter van Sophia, Sophia dochter van Jacobus to Boss.

Lins to Bos en Jacobus to Boss zijn broers.

RHCL Maastricht (6-1710-101 - foto 187a+b)

 

Leuth (D) - 29 januari 1710 - brief/schema van Jac. Ophorst pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hubertus Schaaps zoon van Guert Schaaps, Guert zoon van Hueb Schaaps, Hueb zoon van Guert Schaaps; en

- Anna/Enneken Renen dochter van Gerit Renen, Gerit zoon van Nelis Renen en Nelis zoon van Tijs Renen.

Guert Schaaps en Tijs Renen zijn broers.

RHCL Maastricht (6-1710-131 - foto 188a+b)

 

Leuth (D) - 6 juni 1712 - brief en schema van J: Godefridus Nooten vicarius en dienaar in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Holtmans zoon van Maria, Maria dochter van Christina, Christina dochter van Henricus en Catharina; en

- Sijbilla Beerten dochter van Maria, Maria dochter van Anna, Anna dochter van Henricus en Catharina.

RHCL Maastricht (6-1710-91 en 6-1710-101 3e blad - foto 186a+b+c)

 

Hinsbeck (D) / Leuth (D) - 9 en 10 januari 1715 - brieven van Lamb. Hend. Xylander pastoor van Hinsbeck en van W. Michels pastoor in Leuth als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Bosschen en Catharina Bontenakels.  

Blijkbaar was er bezwaar gekomen uit Hinsbeck door ene Godefridus Cupers die inmiddels met Catharina was verloofd.

Verklaring van 7 januari dat de naburen namens Lambertus aan de momboirs van Catharina zijnde Geurdt Neijen en Theijsken

Schincken hadden gevraagd, Catharina verklaart dat zij aan Lambertus als eerste de belofte had gegeven en daar aan houdt.  

RHCL Maastricht (7-1715-72 - foto 189a+b+c+d)

 

Leuth (D) - 20 februari 1716 - brief van Wolterus Michels pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Neuen en Lucia Eijkes.  

RHCL Maastricht (8-1716-8 - foto 193a+b)     (zie ook 1719)

 

Leuth (D) - 5 juni 1716 - brief van Wolterus Michels pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus aen de Winkel en Anna op gen Demkel parochianen van Leuth.  

RHCL Maastricht (8-1716-88 - foto 196a+b)

 

Leuth (D) - 18 augustus 1716 - brief van Wolterus Michels pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Heuren parochiaan van Hinsbeck en

Gertrudis Beeren parochiane van Leuth.  

RHCL Maastricht (8-1716-140 - foto 197a+b)

 

Leuth (D) - 30 januari 1717 - brief van Wolterus Michels pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Aegidius Muntjes parochiaan van Hinsbeck en

Catharina Nooten parochiane van Leuth.

RHCL Maastricht (8-1716-55 - foto 194)

 

Leuth (D) - 5 februari 1718 - brief van Wolterus Michels pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Joannes Holtmans en Petronilla Otten weduwe parochianen van Leuth.

RHCL Maastricht (8-1718-13 - foto 198)

 

Hinsbeck (D) - 8 januari 1719 - brief en schema van pastoor in Hinsbeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:  

- Joannes Newen parochiaan van Leuth, weduwnaar van Lucia, Lucia dochter van Mechteldis, Mechtildis dochter van Lucia; en

- Catharina Deijlander parochiane van Hinsbeck, dochter van Joannes, Joannes zoon van Dahm op den Velt.

Dahm op den Velt en Lucia kinderen van NN.

RHCL Maastricht (9-1719-91 - foto 200a+b)

 

Leuth (D) - 25 mei 1719 - brief en schema van Wolterus Michels pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

- Wilhelmus Lensen zoon van Joannes Lensen, Joannes zoon van Barbara Lensen en Barbara dochter van Joannes Lensen; en

- Mechtildis Lensen dochter van Joannes Lensen, Joannes zoon van Laurentius Lensen en Laurentius zoon van Joannes Lensen.

RHCL Maastricht (9-1719-124 - foto 201a+b+c)

 

Leuth (D) - 4 oktober 1719 - brief van Wolterus Michels pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Joannes Beerten en Gertrudis Nelissen parochianen van Leuth.

RHCL Maastricht (9-1719-29 - foto 199a+b)

 

Leuth/Lobberich (D) - 23 en 27 januari 1721 - brieven van Wolterus Michels pastoor in Leuth en Theodorus Borgs pastoor in Lobberich als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Wilhelmus No(o)ten parochiaan van Leuth en

Margarita Kerckhoffs parochiane van Lobberich.

Er was dispensatie verleend voor ontheffing van de 3 afkondigingen, vanwege het geklets dat de bruid al zo snel trouwt na de dood van haar 1e man,

na het trouwen kwam er blijkbaar toch bezwaar uit Lobberich, maar de pastoor stelt vast dat ze nu zijn getrouwd.

RHCL Maastricht (10-1721-2 - foto 304a/c+TV)

 

Leuth (D) - 4 februari 1723 - brief en schema van W. Michels pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:  

- Wilhelmus Nooten weduwnaar van Margarita, Margarita dochter van Arnoldus, Arnoldus zoon van Wilhelmus, Wilhelmus zoon van Matthias (Mancten); en

- Anna Nelissen dochter van Matthias, Matthias zoon van Agatha, Agatha dochter van Petrus Mancten.

RHCL Maastricht (10-1723-22 - foto 306a+b+c)

 

Leuth (D) - 25 januari 1728 - brief van Woltherus Michels pastoor in Leuth [mede verklaard door Joannes Jacobus Klöcker pastoor van Lobberich] als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Joachimus Heijdeveldts parochiaan van Lobberich en

Aleidis tho Bosch parochiane van Leuth.

RHCL Maastricht (10-1728-49 - foto 307a+b)

 

Venlo - 13 juli 1728 - brief van G. Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Gerardus Frenken ex Leuth en Anna Gertrudis Paulits.

RHCL Maastricht (10-1728-74 - foto 205a+b)

 

Leuth (D) - 2 november 1729 - brief van Wolterus Michels pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Henricus Bontenackels parochiaan van Leuth en

Aleijdis Schiffelers parochiane van Lobberich.

RHCL Maastricht (11-1729-142 - foto 206)

 

Lobberich (D) - 17 februari 1730 - brief van Joannes Cijriaenszoon pastoor van Lobberich als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:  

Gerardus Hauptman afkomstig uit Leuth (D) en

Hester Kuse parochiane s. Sebastiani "martijris" in Lobberich (D).

RHCL Maastricht (12-1730-99 - foto 209)

 

Blerick - 24 april 1730 - brief van Theo. Damen assistent pastoor in Blerick als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Weijers secretaris van Blerick en Anna Hebben.

Met bovenaan notitie van pastoor W. Michels van Leuth dat door Goswinus Schoenmakers namens zijn dochter ertegen bezwaar was gedaan.

Aparte brief van pastoor W. Michels van Leuth waarin e.e.a. worden uitgelegd door Goswinus Schumeckers namens zijn dochter Margaritae.

In dezelfde brief wordt ook oppositie ge-uit door Henricus Wijers (vader) secretaris van Leuth.

Aan het einde van de brief is een notitie dat er ook bezwaar is aangetekend door Hubertus Thelen, hij is oom van Anna Hebben.

Dat voorgenomen huwelijk ging niet door.

RHCL Maastricht (12-1730-58 en deel 1730-51 en 1730-86/2 - foto 90a+b+c+d+e+f)

 

Leuth (D) - 23 mei 1730 - brief van W. Michels pastoor in Leuth met de nodige toestemmingen en vergunningen voor het huwelijk tussen:

Henricus Wijers secretaris van Blerick en

Margarita Schuemeckers parochiane Leuth.

RHCL Maastricht (deel 12-1730-51 - foto 91a+b)

 

Leuth (D) - 2 juni 1730 - brief van W. Michels pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Wijers secretaris in Leuth en Anna Molanus.

Met consent van zijn zoon, secretaris in Blerick.

RHCL Maastricht (12-1730-97 - foto 94)

 

Leuth (D) - 4 september 1730 - brief van W. Michels pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Goswinus Schumekers en Catharina Vrenken parochianen van Leuth.

RHCL Maastricht (12-1730-20 - foto 207a+b)

 

Leuth (D) - 8 oktober 1736 - brief van W. Michels pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jodocus Mancten militair en Anna Spee.

RHCL Maastricht (14-1736-17 - foto 211)

 

Leuth (D) - 10 november 1736 - brief van W. Michels pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Hoefftens weduwnaar en Anna Grooven.

RHCL Maastricht (14-1736-19 - foto 212)

 

Leuth (D) - 23 september 1737 - brief van W. Michels pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Mewisen weduwnaar en Maria Claessen.

RHCL Maastricht (14-1737-12 - foto 215)

 

Leuth (D) - 11 november 1737 - brief van W. Michels pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Wolters van Lobberich en

Maria Muntgens van Leuth.

RHCL Maastricht (14-1737-19 - foto 216)

 

Leuth (D) - 7 oktober 1740 - brief van Matth. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Adamus Poets ex Oberwesel bisdom Trier militair in Venlo in leger van graaf de Schaumburg Lippe en

Margarithae Pohln vrouw van Mainz "fibae moguntinae".

RHCL Maastricht (14-1740-126 - foto 217a+b+c+d)

 

Leuth (D) - 2 februari 1741 - brief van Matt. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Frencken en Sibilla Heijdeveltz.

RHCL Maastricht (15-1741-75 - foto 219)

 

Leuth (D) - 7 februari 1741 - brief en schema van Matt. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Neujen zoon van Joannes Neujen, Joannes zoon van Jenneken Bontenakels, Jenneken dochter van Theijs Bontenakels; en

- Margarithae Schinck ook Gritgen Schinck dochter van Hendrick Schinck, Hendrick zoon van Gritgen Schinck, Gritgen dochter van Lucia Bontenakels.

Theijs Bontenakels en Lucia Bontenakels zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (15-1741-70 - foto 218a+b+c)

 

Leuth (D) - 7 september 1741 - brief en schema van Matt. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Boren zoon van Meuwes Boren, Meuwes zoon van Petrus Boren, Petrus zoon van Meuwes Boren; en

- Catharina Holtmans dochter van Encken Boren, Encken dochter van Petrus Boren, Petrus zoon van Jan Boren.

Meuwes Boren en Jan Boren zijn broers.

RHCL Maastricht (15-1741-128 - foto 222a+b)

 

Straelen/Leuth (D) - 26 en 27 oktober 1741 - brieven van M. van Aefferden pastoor in Straelen en Matth. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bernardus Wijhers parochiaan van Leuth en

Joanna Maria Hinssen parochiane van Straelen.

RHCL Maastricht (15-1741-91 - foto 220a+b+c)

 

Leuth (D) - 3 april 1742 - brief van M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Henricus Lambertus Holtmans en Joanna Schoemaeckers.

RHCL Maastricht (16-1742-61 - foto 226a+b+c)

 

Leuth (D) - 10 april 1742 - brief van M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Joannes Sanders en Sibilla Noeten.

RHCL Maastricht (16-1742-77 - foto 228a+b)

 

Leuth / Anrath (D) - 11 april 1742 - brieven van M. van Wijlick pastoor in Leuth en f. Hieronymus Niedereuter pastoor in Anrath als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Buscher tijdelijk parochiaan van Anrath bisdom Keulen oorspronkelijk uit Lobberich en

Maria Lentzen parochiane van Leuth.

RHCL Maastricht (16-1742-75 - foto 3871a+b+c)

 

Venlo - 18 april 1742 - brief van M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:  

Henricus Beerten en Maria Bossen.

RHCL Maastricht (16-1742-73 - foto 227a+b+c)

 

Leuth/Hinsbeck (D) - 8 juli 1742 - brieven van M. van Wijlick pastoor in Leuth en Jacobus Newen priester in Hinsbeck voor afwezige pastoor als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Jacobus Dammer van Hinsbeck en

Joanna Tullings van Leuth.

RHCL Maastricht (16-1742-28 - foto 223a+b+c)

 

Leuth (D) - 22 augustus 1742 - brief en schema van M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Beerten zoon van Henricus, Henricus zoon van Anna, Anna dochter van Hendrina; en

- Anna Beuten dochter van Maria, Maria dochter van Hermannus.

RHCL Maastricht (16-1742-45 - foto 225a+b)

 

Leuth (D) - 28 mei 1743 - brief van M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Noethen en Joanna van Wijlick.

RHCL Maastricht (17-1743-2 - foto 230a+b)

 

Leuth (D) - 13 januari 1746 - brief van M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Tönnisgen ofwel Gerritsen geboren in Wehl parochiaan van Wehl en militair "legione de Burmania" en

Sophia Teeuwen parochiane van Leuth.

RHCL Maastricht (18-1746-145 - foto 234a+b+c+d)

 

Leuth (D) - 30 april 1746 - brief en schema van M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Bartholomeus Leijster zoon van Gertrudis, Gertrudis dochter van Maria, Maria dochter van Conrardus; en

- Joanna Otten dochter van Maria, Maria dochter van Anna, Anna dochter van Windelina.

Conrardus en Windelina zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (18-1746-158 - foto 235a+b+c)

 

Leuth (D) - 17 mei 1746 - brief en schema van M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Tullinghs zoon van Gertrudis, Gertrudis dochter van Sibenius, Sibenius zoon van Sibilla; en

- Anna Eijssels dochter van Joannes, Joannes zoon van Sibenius.

Sibilla en Sibenius zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (18-1746-119 - foto 233a+b+c)

 

Leuth/Kaldenkirchen (D) - 12 juli 1747 - brieven van M. van Wijlick pastoor in Leuth en Andreas Speek pastoor in Kaldenkercken als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Duijckers parochiaan van Kaldenkerken en

Maria Benger parochiane van Leuth.

RHCL Maastricht (19-1747-27 - foto 237a+b+c+d+e)

 

Leuth (D) - 12 januari 1759 - brief van M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Stephanus Delisen weduwnaar en Anna Bossen.

RHCL Maastricht (21-1759-9 - foto 242a+b+c)

 

Kaldenkirchen/Leuth (D) - 31 december 1759 en 3 januari 1760 - brieven en schema van P. Mullers prior/pastoor in Kaldenkirchen en M. van Wijlick

pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Ewaltz parochiaan van Kaldenkerken, zoon van Theodorus Ewaltz en Sibilla Noeten, Sibilla dochter van Petrus Noeten, Petrus zoon van

                                              Rutgerus Noeten en Sophia tho Bosch; en

- Gertrudis Noeten parochiane van Leuth, dochter van Rutgerus Noeten, Rutgerus zoon van Jacobus Noeten, Jacobus zoon van Rutgerus Noeten en

                                              Sophia tho Bosch.

RHCL Maastricht (22-1760-105 - foto 243a+b+c+d+e+f+g)

 

Leuth (D) - 14 februari 1760 - brief en schema van M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Judocus Mancten weduwnaar zoon van Petrus, Petrus zoon van Judocus Mancten, Judocus zoon van Guilhelmus Mancten; en

- Maria Rutten dochter van Joannis Rutten en Aldegundis, Aldegundis dochter van Petrus en Catharina Otten, Petrus zoon van Jacobus Meijnartz en

                                              Agatha Mancten, Agatha dochter van Guilhelmus Mancten.    

RHCL Maastricht (22-1760-173 - foto 244a+b+c+d+e)

 

Leuth (D) / Lobberich (D) - 26 mei 1764 - brieven van M. van Wylick pastoor in Leuth (D) en van C. Broich pastoor in Lobberich (D) als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus genaamd Arets Lomes ook Lommerts parochiaan van Lobberich (D) en

Gertrudis Schaeren parochiane van Leuth (D).

RHCL Maastricht (23-1764-131 - foto 5199a+b+c+d)

 

Leuth (D) - 19 november 1764 - brief van M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Bossen en Sophia Berten.

RHCL Maastricht (23-1764-92 - foto 247a+b)

 

Leuth (D) - 19 oktober 1767 - brief van M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Aegidius Rutten weduwnaar en Agnes Leenackers weduwe.

RHCL Maastricht (24-1767-97 - foto 308a+b)

 

Leuth (D) - 17 en 18 oktober 1768 - brieven en 2 schema's van M. van Wijlick pastoor in Leuth en J.J. Newen pastoor in Hinsbeck, als aanvraag voor

dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Joannes Dellen parochiaan van Hinsbeck, zoon van Matthias Dellen en Margaritha Leenackers, Matthias zoon van Joannes Dellen en Catharina

                                          Schinck "conduta Reenen", Joannes zoon van Guilhelmus Dellen en Maria Sanders; en

- Aleidis Noeten parochiane van Leuth, dochter van Joannes Noeten en Elisabetha Canters, Elisabetha dochter van Laurentius Canters en Margaritha

                                          Dellen, Margaritha dochter van Guilhelmus Dellen en Maria Sanders.

2e schema:

- Joannes Dellen parochiaan van Hinsbeck, Joannes zoon van Matthias Dellen en Margaritha Leenackers, Matthias zoon van Joannes Dellen en Catharina

                                          Schinck, Catharina dochter van Petrus Schinck en Catharina Noeten, Petrus zoon van Gerardus Schinck en Eleonora Reenen; en

- Aleidis Noeten parochiane van Leuth, dochter van Joannes Noeten en Elisabetha Canters, Joannes zoon van Laurentius Noeten en Margaretha Noeten,

                                          Laurentius zoon van Joannes Noeten en Aleidis Schinck, Aleidis dochter van Gerardus Schinck en Eleonora Reenen.

RHCL Maastricht (25-1768-34 - foto 249a+b+c+d+e)

 

Muhlbracht/Leuth (D) - 3 en 4 februari 1773 - brieven van Herm. Othausen voor pastoor in Muhlbracht en M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Thoer parochiaan van Muhlbracht bisdom Luik en

Sophia Heijdenfelts parochiane van Leuth.

RHCL Maastricht (27-1773-64 - foto 250a+b+c+d)

 

Leuth (D) - 4 april 1777 - brief en schema van M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Goswinus Holtmans zoon van Lambertus Holtmans, Lambertus zoon van Joannes Holtmans, Joannes zoon van Henricus Holtmans en Agnes Otten; en

- Margaritha Mulders dochter van Joannes Mulders, Joannes zoon van Margaritha Holtmans verloofd "desponsata" met Petrus Mulders, Margaritha

                                            dochter van Henricus Holtmans en Agnes Otten.

RHCL Maastricht (28-1777-79 - foto 253a+b)

 

Hinsbeck (D) - 1777? - brief van J.J. Newen pastoor in Hinsbeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Claess parochiaan van Leuth en

Margareta auf den Berg parochiane van Hinsbeck.

RHCL Maastricht (28-1777-60 - foto 252)

 

Leuth (D) - 24 oktober 1777 - brief van M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bongarts parochiaan van Lobberich en

Maria Noeten parochiane van Leuth.

RHCL Maastricht (28-1777-81 - foto 254)

 

Straelen/Leuth (D) - 17 en 23 april 1779 - brieven van Theodorus Roosen pastoor in Stralen en M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Bender zwerver sinds 3 of 4 jaar woonachtig in Straelen volgens getuigenis geboren en gedoopt in "Westenhusa" (Westenhausen/huis?) en

Anna Catharina Rutten parochiane van Leuth.

RHCL Maastricht (28-1779-7 - foto 255a+b+c+d)

 

31 oktober 1782 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Drysen parochiaan van Eysden en

Ida Claesen parochiane van Leuth (D).

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 700)

 

Leuth (D) - 5 juni 1783 - brief en 2 schema's van M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed- en aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema bloedverwantschap:

- Joannes Creemers weduwnaar en parochiaan van Hinsbeck, zoon van Cornelius Creemers, Cornelius zoon van Matthias Creemers, Matthias zoon van

                                               Cornelius Creemers en Alitje Broeker; en

- Catharina Schinck parochiane van Leuth, dochter Henricus Schinck, Henricus zoon van Henricus Schinck alias Smits en Inken Broeker, Inken dochter

                                               van Jelis Broeker en Gertrudis zijn vrouw.

Jelis Broeker en Alitje Broeker zijn broer en zuster.

2e schema aanverwantschap:

- Joannes Creemers parochiaan van Hinsbeck, weduwnaar van zijn overleden vrouw Agnes Pauwels, Agnes dochter van Joannis Pauwels en Amilia Bispel,

                                               Amilia dochter van Henricus Bispel, Henricus Bispel zoon van N: (voornaam onbekend) Bispel en Anna Smeits; en

- Catharina Schinck parochiane van Leuth, dochter van Henricus Schinck, Henricus zoon van Hendricus Schinck, Hendricus Schinck zoon van Theisken

                                               Smeits bruidegom ("condictus") Schinck.

RHCL Maastricht (29-1783-119 - foto 262a+b)

 

Leuth (D) - 27 december 1783 - brief van M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adolphus Holthausen soldaat [verklaart zich te zullen vestigen in Leuth] en Allegonda Rutten parochiane van Leuth.

RHCL Maastricht (29-1783-8 - foto 256)

 

Leuth (D) - 28 december 1785 - brief en schema van M. van Wijlick pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Tuffers zoon van Petrus Tuffers en Catharina Strouken, Catharina dochter van Wilhelmus Strouken en Anna tho Bosch, Anna dochter van

                                                   Jacob tho Bosch en Margaretha Sanders, Margaretha dochter Joannes Wackes alias Sanders en Catharina zijn vrouw; en

- Catharina Weerts dochter van Bartholomaeus Weerts en Maria Eijssels, Maria dochter van Joannes Eijssels en Alitjen Nelissen, Joannes zoon van

                                                   Syberius Eijssels en Anna Sanders, Anna dochter van Joannes Wackes alias Sanders en Catharina zijn vrouw.

RHCL Maastricht (30-1785-9 - foto 264a+b)

 

11 september 1787 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Derhagh parochiaan van Leuth (D) en

Gertrudis Kusters parochiane van Eysden.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 2226)

 

14 april 1789 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Brouns parochiaan van Eysden en

Maria Catharina Berckx parochiane van Leuth (D).

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 2717)

 

Hinsbeck (D) - 7 april 1790 - brief van R. Leeven pastoor in Hinsbeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Nothen 38 jaar, afkomstig uit Leuth residerend en parochiaan van Hinsbeck en

Alegunda auf den Feld parochiane van Hinsbeck.

RHCL Maastricht (31-1790-17 - foto 267a+b)

 

Leuth (D) - 8 oktober 1790 - brief van A. Groethuysen pastoor in Leuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathaeus Ewaltz en Judith Clerks.

RHCL Maastricht (31-1790-19 - foto 268a+b)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Leuth (D) - 15 juli jaartal? - brief van M. van Wijlick pastoor van Leuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Nelissen en Agnes Schreurs parochianen van Leuth.

Iemand die weet wanneer en waar ze zijn getrouwd? [periode 1740-1785].

RHCL Maastricht (S-?-100 - foto 272a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Leuth (D) - 6 augustus 1698 - brief van Jo(annes) Verhaer pastoor in Leuth over een anonieme zaak aangeduid als Titus en Caja. Hij heeft trouw-

belofte gedaan en zij is zwanger geworden. Maar nu wilt hij niet trouwen. Zij wilt blokkeren dat hij met een ander trouwt. 

RHCL Maastricht (S-1698-153 - foto 273+TV)

 

Leuth (D) - 26 juni 1700 - verklaring van Albert to Bosch geschreven door zijn broer Krein Toeboβ als onderbouwing voor zijn broer Janus to Bosch

en Windel Tewen die blijkbaar willen trouwen maar er bestaat bloedverwantschap als beletsel aangeduid als neven en nichten kinderen..

RHCL Maastricht (3-1700-37 - foto 4097+TV)

 

Leuth D) - 26 januari 1720 - brieven van Godefridus Noesten vicarius in Leuth [D] aan dhr. Dispa secretaris bisdom Roermond over kerkzaken.

RHCL Maastricht (9-1720-45 - foto 6166a/b+TV) 

 

Leuth (D) - 8 oktober 1736 - brief van W. Michels deken en pastoor in Leuth over aanvraag voor dispensatie ontheffing van de 3 afroepingen die hij alhoe-

wel deken niet zelf kan verlenen, naam betrokkenen niet vermeld. Tevens dat hij een meid uit Leuth (D) een zekere Catharina Mulders als novice bij de an-

nunciaten in Venlo heeft geexamineerd en dat zij gereed is om haar professie te volgen.

RHCL Maastricht (14-1736-35 - foto 213+TV)

 

Leuth (D) - 10 juli 1742 - brief van M. van Wijlick pastoor in Leuth over doopverklaring van Maria Agnes van Peijen of dit eventueel een beletsel zou zijn

bij haar mogelijke huwelijk. Maar nu zijn er twijfels of zij daadwerkelijk vrij is om te trouwen. Zij is dochter van Seger Willems van Peijen en Felicita Perpetua

van Voor[..] van Meldere.

RHCL Maastricht (16-1742-101 - foto 229a/b+TV)

 

Leuth (D) - 26 maart 1743 - brief van M. van Wijlick pastoor in Leuth aan bisdom waarin hij advies vraagt wat te doen, met een schandelijk levende paro-

chiaan zoals Junckers uit Oeijen, maar parochiaan van Leuth (D) waaraan hij 4 jaar heeft besteed in ijdel hoop dat hij zijn leven verbetert, hij leeft jaren

in verschillende concubinaten.

RHCL Maastricht (17-1743-65 - foto 6296a/c+TV)

 

Leuth (D) - 15 februari 1753 - brief van M. van Wijlick pastoor in Leuth waarin hij toestemming vraagt om te trouwen, het volgende paar:

Joannes Coonen alias Keijsers en Maria Kuben, die al een kind hebben.

Dit paar wonen in Leuth (D) maar hij was een deserteur afkomstig uit Dulcken (D) en zij van Gladbach (D). Beiden plaatsen vallen onder het gezag van

de heer van Neuburg en ze kunnen daar niet naar terug om een verklaring van vrijheid te krijgen. Hij was eerder getrouwd en blijkbaar was zij overleden,

echter hij heeft geen verklaring daarvan, maar kan wel getuigen krijgen die dat kunnen verklaren.

RHCL Maastricht (20-1753-51 - foto 240a/d+TV)

 

Leuth (D) - 9 december 1785 - brief van F.M. van Wylick pastoor in Leuth aan bisdom Roermond, waarin hij toestemming vraagt een kerkelijke feest te

houden in de kapel van Petrus en Paulus in Leutherheide, op verzoek en wens van inwoners van Baarlo en Leuth (D).

Met handtekeningen van: F. M. van Wylick, G. Schmitter, Johannes Fritz, Teues Plunes, J. Hend. Konen en Johannis Jüffers.

RHCL Maastricht (30-1785-3 - foto 5482a/b+TV)

 

Leuth (D) - 12 december 1785 - brief van F: M: van Wijlick pastoor in Leuth over kerkzaken.

RHCL Maastricht (30-1785-7 - foto 6077+TV)

 

Leuth (D) - 26 maart 1787 - brief van M. G. Tauwelrij pastoor in Leuth aan collega in Aldekerck (D) waarin hij hem mededeelt dat de ouders van Anna

Nelissen parochiane van Leuth (D) instemmen met haar huwelijk met Gerard Mojers parochiaan van Aldekerck (D) en dus geen beletsels bestaan.

RHCL Maastricht (30-1787-19 - foto 265a/b+TV)