GenBronnen

digitalisering

maas

Kranenburg (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Venlo - 2 augustus 1704 - brief van Gerardus Hermans pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Roosen "Cranenborgensi" en

Isabella Hermans "Venlonensis".

RHCL Maastricht (4-1704-38 - foto 889)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Kranenburg (D) - 19 september 1683 - brief van secretarius Joach. Celper namens deken en delegatie van st. Martinus uit Kranenburg (D) aan bisdom

Roermond, over Anna Sophia de Bunninckhausen die 7 jaar geleden trouwde met een militair, die ze al na 1 jaar weg stuurde vanwege zijn slecht gedrag.

Hij is gehoorzaam weg gegaan en helaas nooit meer verschenen. Opnieuw is zij verliefd geworden, en wilde 5 weken geleden trouwen met een andere

soldaat, luthers. Al huichelend wist zij niet, dat ze niet door haar eigen pastoor getrouwd kon worden zonder bewijs van overlijden van haar 1e man.

Haar zuster heeft verklaart dat hij nog leeft. Anna Sophia, als echtbreekster, probeert het bij de pastoors in het land van Cuijck, die het terecht weigeren.

Uiteindelijk komt ze bij de pastoor van Afferden die minder scrupuleus is en haar trouwt, maar dan wel 3 imperialen ontvangt als geldelijk beloning.   

RHCL Maastricht (1-1683-3 - foto 5032a/d+TV)