GenBronnen

digitalisering

maas

Kervenheim (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Wetten (D) - 31 oktober 1741 - brief van G: Tenbroeck pastoor van Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Roghmans parochiaan van Wetten (D) en

Joanna Hunnekens parochiane van Kervenheim (D) aartsbisdom Keulen (D).

RHCL Maastricht (15-1741-157 - foto 5076a+b+c)

 

Wetten (D) - 17 oktober 1759 - brief van G. ten Broeck pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Joannes Wolters soldaat en wachtmeester in vesting Kampen (Overijssel) en

Antonetta Velre van parochie Wetten (D).

De reden voor de aanvraag is dat hij elke dag terug geroepen kan worden naar Kampen en geen tijd heeft om de afkondigingen af te wachten.

Joannes is afkomstig van Pont (D), is weduwnaar en zijn vrouw is begraven in Venlo.

Antonetta is een weduwe uit Holland, en is nu 2 maanden verloofd met Joannes, haar vader stemt toe wonende in Kervenheim (D).

RHCL Maastricht (21-1759-24 - foto 5299a/c+TV)