GenBronnen

digitalisering

maas

Kempen (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Wachtendonck (D) - 11 februari 1724  - brief en schema van G. H. van Leijen pastoor in Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Winandus Instraeten parochiaan van Wachtendonck bisdom Roermond, zoon van Anna Maria Straeten, Anna Maria dochter van Anna Maria van Leijen,

                                                Anna Maria dochter van Godefridus van Leijen, Godefridus zoon van Henricus van Leijen; en

- Sophia Steger parochiane van Kempen bisdom Keulen, dochter van Henrica Valentin, Henrica dochter van Margaretha van Leijen, Margaretha dochter

                                                van Petrus van Leijen, Petrus zoon van Henricus van Leijen.

RHCL Maastricht (10-1724-14 en 21-1755-11 - foto 1560a+b)

 

Kempen (D) - 12 en 13 oktober 1729 - brief van fr. Leon. Lauven pastoor van Kempen (D) aan pastoor Henricus Kofferodt in Viersen (D) en brief van H.

Cofferod pastoor in Viersen (D) aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Fischer parochiaan van Kempen (D) en

Barbara Faassen van Viersen (D).

RHCL Maastricht (11-1729-106 en 11-1729-126 - foto 4434a+b+c)

 

Nieukerk (D) - 7 november 1729 - brief van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Eijckmans parochiaan van Kempen (D) en

Mechtildis Roggen parochiane van Nieukerk (D).

Mechtildis is weduwe maar ook nog zwanger van haar overleden echtgenoot en kan moeilijk wachten voor huwelijks voltrekking tot na de gesloten tijd.

RHCL Maastricht (11-1729-76 - foto 4282a/b+TV)

 

Kempen (D) / Geldern (D) - 10 en 11 december 1730 - brieven van fr. Leon: Lauven pastoor van Kempen (D) en van fr. Marcus pastoor van "Gelriensis"

[= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Jegers parochiaan van Kempen (D) en

Gertrudis Clouten parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (12-1730-18 - foto 4761a+b+c+d+e)

 

Kempen (D) - 3 februari 1737 - brief van f: L: Lauven pastoor van Kempen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Salms "Verstrati' [= Aldekerk D] en

Anna Catharina Munckten parochiane van Kempen (D).

RHCL Maastricht (14-1737-17 - foto 5069a+b)

 

Wanckum (D) - 15 februari 1737 - brief van Herman Vinck pastoor in Wanckum (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Aerkes van parochie Wanckum (D) en

Gertrudis Huskes parochiane van Kempen (D).

RHCL Maastricht (14-1737-29 - foto 4210)

 

Viersen (D) - 5 augustus 1740 - brief van Henr: Cofferod pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie voor de 3 afroepingen in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Philippus Borghmeijer uit Kempen (D) bisdom Keulen en

Maria Isabella Eckers parochiane van Viersen (D).

De reden voor hun aanvraag om ze veroordeling en geroddel vrezen van de mensen.

Ook hadden ze van de pastoor van Kempen (D) vrijheid verklaring over de bruidegom.

RHCL Maastricht (14-1740-141 - foto 4448a/b+TV)

 

Kempen (D) / Aldekerk (D) - 23 en 29 maart 1742 - brief van Leon: Lauven pastoor van Kempen (D) en van Godefridus Janssens pastoor van Aldekerk

(D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Derpmans "Verstrati" [= Aldekerk D] en

Aemilia Cickes parochiane van Kempen (D).

RHCL Maastricht (16-1742-69 - foto 4599a+b+c+d+e)

 

Aldekerk (D) / Kempen (D) - 20 november 1746 - brieven van G: Janssens pastoor in Aldekerk (D) en Josephus Herringen pastoor van Kempen (D) als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Hots parochiaan van Aldekerk (D) en

Christina Borggarts van Kempen (D).

RHCL Maastricht (18-1746-34 - foto 4606a+b)

 

Rhurkempen (D) / Born / Elmpt (D) - 10 en 11 maart 1750 - brieven en verklaringen van pater Leonardus Lottinx van (Rhur)Kempen (D), F. Nelissen

pastoor van Born bisdom Luik en van Antonius Nopp pastoor van Elmpt (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius (Gerardus) Peeters afkomstig ex Rhurkempen (D) nu parochiaan van Born bisdom Luik en

Sophiae Coolen parochiane van Elmpt (D).

Erbij zijn doop als zoon van Mathaei Peeters en Mariae Jennes.

Hij blijkt soldaat te zijn geweest. Er zijn geen obstakels uit Kempen en Elmpt (D).

RHCL Maastricht (19-1750-42 - foto 2756a/g)

 

Viersen (D) - 18 april 1760 - brief van M. Thijnen pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Philippus Burgmeijer parochiaan van Viersen (D) en

Maria Catharina Cusan parochiane van Kempen (D) bisdom Keulen (D).

RHCL Maastricht (22-1760-28 - foto 4479a+b)

 

Geldern (D) - 4 augustus 1764 - brief van f: Michael a s. Cath: pastoor "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Fredericus Henricus Petit parochiaan van Geldern (D) en

Maria Carolina Josepha de Plönnies parochiane van Kempen (D) bisdom Luik (B).

RHCL Maastricht (23-1764-67 - foto 4842a+b)

 

Aldekerk (D) - 24 februari 1772 - brief van J. M> de Cock pastoor in Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Engelen parochiaan van Aldekerk (D) en

Anna Gertrudis Heeskes van Kempen (D) aartsbisdom Keulen (D).

RHCL Maastricht (26-1772-10 - foto 4639)

 

Viersen (D) - 17 oktober 1772 - brief van J. M. Hoster pastoor in Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Peters parochiaan van Kempen (D) bisdom Keulen en

Anna Maria Fischers parochiane van Viersen (D).

RHCL Maastricht (26-1772-55 - foto 4519)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Afferden - 23 augustus 1786 - brief van P. Erckens, pastoor en decaan van Afferden die hulp vraagt aan de bisschop van Roermond over een kwestie

van bruidegom Godefridus Blauels en bruid Anna Poots, die hebben besloten te wonen in Rayen (een gehucht bij Neukirchen-Vluyn) maar geestelijk

valt dit onder pastoor van Eyll (een dorp bij Aldekerk) van aartsbisdom Keulen. De pastoor van Aldekerk heeft de afkondigingen ongefundeerd geweigerd

te laten doen, vanwege de lering en aannames in verschillende bisdommen. De bruidegom komt uit Kempen (D) heeft aldaar catechismus geleerd maar

is opgevoed en zijn 1e communie in Aldekerk (D) en zij van Raijen (D) haar bloedverwanten wonen daar. Erkens merkt op dat echtparen onnodig worden

ten neergeslagen en vraagt de bisschop van Roermond om advies en een nieuwe instructie.

RHCL Maastricht (30-1786-23 - foto 1654a+b+c+TV)