GenBronnen

digitalisering

maas

Kaiserswerth (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Nieukerk (D) - 25 november 1735 - brief van G. van der Heijden pastoor van "Nijkerck" [= Nieukerk] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Adamus Wirtz uit de buurt van Julich (D) maar nu 2 jaar parochiaan van Nieukerk (D) en

Elizabetha Scharff uit Kaiserswerth (D).

Adamus had Elisabeth bezwangerd, die haar wilde verlaten. Maar de pastoor en anderen hebben Adamus op ander denken gezet, opdat het kind niet on-

wettig zou worden. Bij deze aanvraag vragen ze ook om vergiffenis van de ontucht voor het huwelijk.

RHCL Maastricht (13-1735-165 - foto 5028a/b+TV)

 

Kaiserswerth (D)/Keulen (D)/Venlo - 5, 6 en 11 oktober 1747 - brief van Hen: Molanus pastoor en kannunik van "insula casaris" ook "casaris insula"

[= Kaiserswerth D], dispensatie van Joannes Andreas de Francken Sierstorff aarts-bisschop van Keulen afgegeven door zijn commissie [omdat hij

afwezig was] en brief van Germanus Stevens pastoor van st. Martinus parochie te Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Theodorus Dahlbenden parochiaan van Kaiserswerth (D) aarts-bisdom Keulen en

Maria Anna Barbara Ruijs van Venlo bisdom Roermond.

RHCL Maastricht (19-1747-36 - foto 2888a+b+c+d)