GenBronnen

digitalisering

maas

Juchen (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Erkelens (D) - 8 september 1746 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Fredericus Wilhelmus Volbergh parochiaan van Erkelens (D) en

Gertrudis Stadelers parochiane van Juchen district Keulen (D).

RHCL Maastricht (18-1746-18 - foto 3666a+b)