GenBronnen

maas

Hunshoven (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Brunssum - 26 maart 1713 - brief van A. v. Cousvelt pastoor in "Bronsheim" [= Brunssum] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Dionisius Henderix ex parochie Brunssum en

Anna Maria de Vos ex parochie Hunshoven (D) bisdom Keulen.

RHCL Maastricht (7-1713-15 - foto 4928)

 

Schinnen - 2 februari 1726 - brief van Joannes Petri pastoor van Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Klein ex parochie Hunshoven (D) bisdom Keulen (D) en

Maria Anna Brabeck parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (10-1726-34 - foto 4937)