GenBronnen

digitalisering

maas

Huls (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


st. Tonisberg (D) - 10 januari 1747 - brief van Mathias Rijcken dienend als kapelaan in "st. Thönis bergh" als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Heurs parochiaan van st. Tonisberg (D) en

Maria Gertrudis Roosen ex Huls (D) bisdom Keulen (D).

RHCL Maastricht (19-1747-12 - foto 5268)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Huls (D) / Hinsbeck (D) - 6 en 15 juni, 13 juli 1730 - brieven van Joannes Wilh. Schlaeger pastoor rector in Huls (D), van J. J. Xylander pastoor van Hins-

beck (D) en pater Jac. van Steenhuijsen over problemen rondom:

Godefridus Raemackers parochiaan van Hinsbeck (D) en

Anna Maria Berrij weduwe van der Rennen parochiane van Huls (D) bisdom Keulen (D).

De pastoor van Huls (D) geeft aan dat er geen belemmeringen zijn t.a.v. de bruid. Op de brief van 15 juni staat nog dat op 16 juni er dispensatie werd ver-

leend en dat het huwelijk was voltrokken in Roermond door pater Guardianus. [gezien herkomst van de bruid zou je verwachten in Huls]. Dan zit er nog een

13 juli brief bij van fr. Jac. van Steenhuijsen die verklaart, dat hij Godefridus kent van de tijd dat hij als priester de parochie van Hinsbeck (D) waarnam,

maar nu er daar een nieuwe pastoor is, de geloofsbrieven van Godefridus heeft geweigerd omdat hij de paasdienst niet zou hebben bijgewoond. Op zelfde

dag was er een verklaring van Henrick Coenen en Peter Eikers op verzoek van Godefridus Raemaekers die hun naar pastoor van Hinsbeck (D) had gezon-

den om via hem te verzoeken een attestatie van broeder Steenhuijsen, niet alleen heeft de pastoor dat geweigerd maar ook "seer geflooct" [gevloekt] met

andere bedreigingen.

RHCL Maastricht (12-1730-11 en 12 - foto 4944a/e+TV)