GenBronnen

digitalisering

maas

Herongen (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Herongen (D) - 8 oktober 1706 - brief en schema van Lamb(ertus) Hen(drikus) Xylander pastoor van Heringhen [= Herongen] als aanvraag voor dis-

pensatie vanwege 4 graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Goswinus Diricks zoon van Adelheidis Diricks, Adelheidis dochter van Joannes Diricks, Joannes zoon van Petrus Diricks; en

- Eva Diricks dochter van Catarina Diricks, Catarina dochter van Maria Diricks, Maria dochter van Goswinus Diricks.

Petrus Diricks en Goswinus Diricks zijn broers.

RHCL Maastricht (5-1706-36 - foto 1520a+b+c)

 

Herongen (D) - 26 juni 1710 - brief van J. A. Wierix pastoor van Herongen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannis Lenssen en Catharina Derickx.

RHCL Maastricht (6-1710-97 - foto 1521a+b)

 

Herongen (D) - 31 januari 1716 - brief van J.A. Wierix pastoor van Herongen over 2 echtparen:

Petrus Derickx en Mechtildis Schoenmaekers die waren getrouwd op 6 november 1710 en

Matthias Schoenmaekers en Maria Hillen getrouwd op 26 november 1711.

Maar waar nu achteraf blijkt dat ze 4e graad bloedverwant zijn en dus eerdere huwelijk ongeldig, verzoek voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap en om ze opnieuw te laten trouwen.

RHCL Maastricht (8-1716-13 - foto 1522a/c+TV) 

 

Herongen (D) - 8 mei 1720 - brief van J. A. Wierix pastoor van Herongen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hoever en Petronilla Slix.

RHCL Maastricht (9-1720-33 - foto 1523a+b+c)

 

Herongen (D) - 24 november 1729 - brief van J. A. Wierix pastoor van Herongen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Creemers en Catharina Ebus.

RHCL Maastricht (11-1729-81 - foto 1524a+b)

 

Herongen (D) - 8 januari 1730 - brief van J. A. Wierix pastoor van Herongen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Maesmans en Mettien Bormans.

RHCL Maastricht (12-1730-62 - foto 1525a+b)

 

Herongen (D) - 6 februari 1735 - brief van J. A. Wierix pastoor van Herongen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Hillen van Herongen en

Sibilla Boscher Stralensi.

RHCL Maastricht (13-1735-210 - foto 1288a+b+c)

 

Herongen (D) - 19 november 1735 - brief van W.H. Wierix pastoor in Broekhuijzenvorst namens zijn kort tevoren overleden broer [J.A. Wierix] als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Backus en NN.

De bruidegom zit in het leger en heeft maar een kort vrijgeleide van zijn commandant.

RHCL Maastricht (13-1735-6 - foto 1385+TV)

 

Herongen (D) - 7 april 1750 - brief en schema van Ilbert Winand: Molanus pastoor van Herongen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus P[rest onleesbaar] zoon van Christianus, Christianus zoon van Gertrudis, Gertrudis dochter van Jacous, Jacobus zoon van Petrus; en

- Sijbilla [achternaam onleesbaar] dochter van Petrus, Petrus zoon van Joannes, Joannes zoon van Catharina, Catharina dochter van Petrus.

Jacobus en Catharina zijn broer en zus. Dispensatie werd verleend op 9 april 1750.

RHCL Maastricht (19-1750-5 - foto 1526a+b+c)

 

Herongen (D) - 27 november 1753 - brief van fr. Raphael Atz in Herongen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Derix en Helena Hagen.

RHCL Maastricht (20-1753-123 - foto 1527a+b)

 

Herongen (D) - 30 juni 1755 - brief van J: J: Walthausen pastoor in Herongen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Weij parochiaan van Stralen en

Margaretha Dericks parochiane van Herongen.

RHCL Maastricht (21-1755-29 - foto 1308)

 

Herongen/Hinsbeck (D) - 21 mei 1760 - brieven van J.J. Newen pastoor van Hinsbeck en J. Walthausen pastoor van Herongen als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Veldius ook genaamd auf den Veld/Felds parochiaan van Hinsbeck (D) en

Sijbilla Bircker parochiane van Herongen (D).

RHCL Maastricht (22-1760-85 - foto 1529a+b+c+d)

 

Herongen (D) - 20 november 1764 - brieven van Gualtherus Crien kapelaan in Herongen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Mathias Lucker weduwnaar en Catharina Eijckelpas.

RHCL Maastricht (23-1764-95 - foto 1530a+b+c+d+e)

 

Herongen (D) - 20 juli 1767 - brief van J. Walthausen pastoor in Herongen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Heurs weduwnaar parochiaan van Herongen (D) en

Gertrudis Lindackers weduwe Jennen parochiane van Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (24-1767-87 - foto 1531)

 

Herongen (D) - 20 oktober 1773 - brief van J. Walthausen pastoor in Herongen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Rochus ter Stappen parochiaan van Wanckum (D) en

Aemilia Baekus parochiane van Herongen (D).

RHCL Maastricht (27-1773-32 - foto 1532)

 

Wankum (D) - 17 augustus 1779 - brieven van Joannes Antionius Melchior Ernst pastoor in Wanckum, als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Amandus Eekelpaesch parochiaan van Herongen (D) en

Maria Sibijlla der Stappen parochiane van Wanckum (D).

RHCL Maastricht (28-1779-27 - foto 1533a+b+c+d+e+f+g)

 

Straelen (D) - 22 februari 1783 - brief van Th. Roosen pastoor in Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Sloeten weduwnaar parochiaan van Stralen en

Mechtildis Bacs parochiane van Herongen.

RHCL Maastricht (29-1783-18 - foto 1331)

 

Herongen (D) - 22 april 1787 - schema van J.H. Brandt pastoor van Herongen ter ondersteuning bij de aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Huijskes parochiaan van Stralen, zoon van Mechtildis Kempkes, Mechtildis dochter van Aldegunda Luijker, Aldegunda dochter van P. Luijker,

                                                 P. Luijker zoon van P. Luijker; en

- Gertrudis Heijer parochiane van Herongen, dochter van Gertrudis Luijker, Gertrudis dochter van Wilhelmus Luijker, Wilhelmus zoon Gerardus Luijker,

                                                Gerardus zoon van P. Luijker.

Brief als aanvraag blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

P. Luijker en Gerardus Luijker zijn broers, zonen van P. Luijker.

RHCL Maastricht (30-1787-23 - foto 1534)

 

Herongen (D) - 4 september 1789 - brief en schema van J.H. Brandt pastoor van Herongen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Joannes Steils zoon van Johanna Heurs, Johanna dochter van Henricus Heurs en Agnes Ackers; en

- Aldegundis Heurs dochter van Cornelius Heurs, Cornelius zoon van Henricus Heurs en Agnes Ackers.

RHCL Maastricht (30-1789-2 - foto 1535a+b)

 

Herongen (D) - 9 september 1789 - brief en schema van J.H. Brandt pastoor van Herongen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Klincken "Wachtendoncanus" zoon van Jacobus Klincken, Jacobus zoon van Petrus Klincken en Gertrudis Hegger; en

- Margaretha Heijer parochiane van Herongen, dochter van Catharina Klincken, Catharina dochter van Petrus Klincken en Gertrudis Hegger.

RHCL Maastricht (30-1789-13 - foto 1536a+b+c)

 

Herongen (D) - 8 en 15 april 1795 - schema en brief van J.H. Brandt pastoor van Herongen bij de aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aan-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Tiller zoon van Andreas Tiller en Balbina Paasen, Balbina dochter van Matthias Paasen en Catharinae Paschers, Matthaus zoon van Henricus

                                      Paasen en Paulina Flortz; en

- Catharina Stevens weduwe van Petrus Enger, Petrus zoon van Joannis Enger en Aligundae Paasen, Aligunda dochter van Henricus Paasen en zijn 2e

                                      huwelijk met Gertrudis Duckers.

Als ze geen dispensatie krijgen dreigen ze alleen burgelijk te trouwen, dispensatie werd verleend en ze trouwen op 5 mei 1795.

RHCL Maastricht (31-1795-42 en 31-1794-44 - foto 1538 en 1539+TV)

 

Herongen (D) - 21 oktober 1795 - brief en schema van J.H. Brandt pastoor van Herongen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Steils zoon van Laurentius Steils en Joannae Hoers, Laurentius zoon van Joannis Steils en Maria Toerijd, Maria dochter van Matthias Toerijd

                                     en zijn 2e huwelijk met Margarita N.; en

- Helena Toerijdt dochter van Jacobus Toerijd en Amiliae Schmitz, Jacobus zoon van Joannis Toerijd en Mariae Arden, Joannes zoon van Matthias

                                     Toerijd en zijn 1e huwelijk met Mariae N.

RHCL Maastricht (31-1795-16 - foto 1537a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Herongen (D) - 8 nov. 1735 - brief van J. A. Wierix pastoor in Herongen, op dat moment ziek, waarin hij vraagt om toestemming de getuigen te sturen.

RHCL Maastricht (13-1735-163 - foto 6347+TV)

 

Herongen (D) - 2  juli 1755 - brief van Gualtherus Crien kapelaan van Herongen vanwege afwezigheid van zijn pastoor een verklaring geeft over

een meisje die blijkbaar wilt trouwen maar geen herinnering heeft aan haar ouders en geen instemming van haar overige bloedverwanten. 

RHCL Maastricht (21-1755-28 - foto 1528+TV)