GenBronnen

maas

Heinsberg (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - 14 mei 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik in kathedraal

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Breuckers van Heinsberg [D] bisdom Luik en

Maria van Leerop parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1678-79 - foto 2201)

 

Erkelens (D) - 30 augustus 1703 - brief van J. C. Hauten pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus von Bobber parochiaan van Heinsberg (D) nu "Buschemich" en

Elisabeth Bausen parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (4-1703-9 - foto 3603)

 

Erkelens (D) - 17 december 1704 - brieven van Bertramus Kerbusch vicarius en pastoor "Ecliniensis" [= Erkelens D] en van pastoor van Heinsberg (D)

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Haverts parochiaan van "Hinsbergensis" [= Heinsberg D] en

Elisabetha Sudderahts parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (4-1704-86 - foto 4920a+b)

 

Vlodrop - 16 januari 1717 - brief van Jacobus Petri pastoor van Vlodrop als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Conrardus de Meding parochiaan van Vlodrop en

de weduwe de Scholsberg parochiane van Hinsbergen.

RHCL Maastricht (8-1717-11 - foto 3889a+b)

 

Roermond - 26 mei 1753 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Theunissen weduwnaar parochiaan van Roermond en

Theresia Fabritius parochiane van Heinsberg (D) bisdom Luik.

RHCL Maastricht (20-1753-113 - foto 2910a+b)

 

Oirsbeek / Heinsberg (D) - 27 en 29 juli, 8 augustus 1753 - brieven van B: Wiegels vice pastoor van Oirsbeek, van J. de Heusch deken en pastoor

van Heinsberg (D) en van F. C. Wittgenstein pastoor van Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Lahaije parochiaan van Oirsbeek en

Odilia Wetzels "ex Watersleij" parochiane van Sittard.

RHCL Maastricht (20-1753-129 - foto 4971a t/m 4971g)

 

Erkelens (D) - 26 augustus 1753 - brieven van J. Ruttjens vice pastoor van Erkelens en Heus pastoor en decaan van Heinsberg als  aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Leenarts parochiaan van Heinsberg (D) en

Elisabetha Janssen weduwe parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (20-1753-12 - foto 3681a+b+c)

 

Heinsberg (D) - 17 mei 1761 - brief van J. de Heusch decaan en pastoor van Heinsberg (D) over een anonieme zaak waarbij een dispensatie nodig is van

de afroepingen. Door communicatie storing tussen hem en pastoor van Sittard - waar kennelijk de bruid vandaan komt - is niet ingediend zoals gepland.

RHCL Maastricht (23-1761-23 - foto 4982a/b+TV)

 

Erkelens (D) - 11 augustus 1772 - brief van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus Nellissen parochiaan Heinsberg (D) bisdom Luik

en Maria Josepha Meijer parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (26-1772-99 - foto 3738)

 

Erkelens (D) - 3 mei 1777 - brief van Philibertus Vincentius Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met huwelijk tussen:

Joannes zur Mahr parochiaan van Erkelens (D) en

Cunegunda Busch geboren Jellessen parochiane van Heinsberg (D).

RHCL Maastricht (28-1777-66 - foto 3751)

 

Roermond - 17 maart 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:   

Joannes Henricus Counen weduwnaar en parochiaan van Hinsberg (D) bisdom Luik en

Maria Ida Tohlen parochiane van Roermond.    

RHCL Maastricht (29-1783-172 - foto 3059)

 

Heinsberg (D) - [datum niet vermeld] - brief over verlening van dispensatie van de afroepingen voor Maria Catharina van der Meer parochiane van Heinsberg

(D) die nu nog in klooster zit aldaar. Iemand die weet wanneer zij is getrouwd?

RHCL Maastricht (S-?-142- foto 5026+TV)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Heinsberg (D) - 5 augustus 1705 - brief van broeder Marianus Nolmans "minor indignus" van "Hinsbergæ" [= Heinsberg D] over kerk zaken.

RHCL Maastricht (5-1705-23 - foto 6272a/b+TV)

 

Weert - 9 augustus 1742 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert aan bisdom Roermond met de vraag om advies over Henricus Stevens uit Heinsbergen

die een jaar geleden de Hollandse troepen had verlaten en sindsdien kunst van stucadoren had geleerd van de vader van Anna Catharina Peeten ca. 24

jaar oud en parochiane van Weert. Nu heeft voornoemde Henricus 12 dagen geleden Anna Catharina Peeten ontvoerd [wellicht vrijwillig meegegaan] en nu

willen ze trouwen waar de vader niet mee eens is. Ook baron Heijde kapitein in het leger van graaf van Styrum in Weert ten dienste van onze koningin, wilt

dat hij terugkomt en trouwt. Nu heeft de pastoor het meisje vandaag teruggeroepen en voorgehouden de onwaardigheid van hun en haar ongehoorzaamheid

aan haar vader, waarop zij heeft geantwoord dat zij haar aanzoeker niet wilt verlaten [aha dus vrijwillig meegegaan], De pastoor heeft nog met de kapitein de

baron Heijde gesproken die bisdom verzoekt hun te trouwen en verklaard dat Henricus van een goede katholieke familie is. Antwoord van bisschop van

Roermond komt erop neer dat als de weigering van de vader het enig beletsel, zij kunnen trouwen met het gevaar voor de zeden wat gedaan kan worden

zonder afroepingen waarvoor alsnog een dispensatie nodig zal zijn.  

RHCL Maastricht (16-1742-44 - foto 2044a+b+TV)