GenBronnen

digitalisering

maas

Goch (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Bergen - 28 april 1700 - brief van Henr. Diepram pastoor van Bergen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Jans ook Klinckhamer van Goch hertogdom Kleef en

Gertrudis Smitz parochiane van Bergen, dochter van de koster.

De ouders van de bruid hadden bezwaren tegen dit huwelijk vanwege de bruidegom die maar een arme handwerksman was en zij middelmatig.

Zij is daarop weggelopen. Ouders leggen ten einde raad neer bij de feiten. Zij vinden wel dat de huwelijk ver weg moet plaatsvinden, namelijk

in gehucht Disberden bij Anholt (D) vanwege de schande en zo willen ouders voorkomen dat afkondigingen plaatsvinden in Bergen.

RHCL Maastricht (3-1700-45 - foto 1658a+b+c+d+TV)

 

Geldern (D) - 7 januari 1715 - brief van fr. Ambrosius ab Im: Con: prior pastoor en decaan van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius van Lange zoon burger van Goch (D) en

Helena Haerten dochter parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (7-1715-74 - foto 4731a+b)

 

Walbeck (D) - 10 november 1741 - brief van J. B. Schaeffers pastoor in Walbeck (D) als aanvraag voor dispensatie voor de 3 afroepingen in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

1) Matthias Eskens en Maria Holterbosch.

Alles moet in het geheim gebeuren vanwege mogelijke represailles van het leger waar Matthias zit. Tevens zit er een brief van de pastoor van Boxmeer bij

die verklaart dat er geen beletsel bestaat voor Mathias als bruidegom die daar 4 maanden had gewoond, maar daarvoor uit Goch (D) kwam.

En dispensatie voor ontheffing van artikel 18 [ons niet bekend] in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

2) Derick Bergers en Agnes Bunnings.

Derick had, om Pruisische dienst te ontlopen, dienst genomen bij de Hollanders maar is daarvan gedeserteerd. Om die reden kan pastoor huwelijk niet uit-

voeren maar vraagt om dispensatie omdat de bruid zwanger is en het paar nogal arm zijn. 

RHCL Maastricht (15-1741-153 - foto 4380a/e+TV)