GenBronnen

maas

Geldern (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Geldern (D) / Aldekerk (D) - 5 en 6 januari, 16 februari en 26 april 1678 - brieven van Martinus van de Venne pastoor "Gelriensis" [= Geldern D] en

Petrus Cleinings pastoor "veteris ecclesiae" [= Aldekerk D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad verwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Gerardus Herck en Sophia Bossmans.

RHCL Maastricht (1-1678-2 - foto 4555a+b+c+d)

 

Geldern (D) - 22 februari 1678 - brief van fr. Martinus vande Venne pastoor van "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Winandus Heedrex weduwnaar en Cornelia Meesters.

RHCL Maastricht (1-1678-12 - foto 4683a+b)

 

Geldern (D) - 27 april 1678 - brief van fr. Martinus vande Venne decaan en pastoor van "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Bongaerdt en Margareta van Utrecht.

RHCL Maastricht (1-1678-41 - foto 4686)

 

Geldern (D) - 21 juni 1678 - brief van fr. Martinus vande Venne pastoor en deken van "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie van-

wege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus van Afferden en Sibilla Puijn.

RHCL Maastricht (1-1678-24 - foto 4685)

 

Geldern (D) - 11 mei 1680 - brief en schema van fr. Leopoldus a sto Alberto als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Krebbers nu Bons zoon van Mechtildis Krebbers nu Bons, Mechtildius dochter van Stephanus Krebbers, Stephanus zoon van Guilelmus ook

                                               Wilhelmus Krebbers; en

- Margareta Krebbers nu Dingelhoeve ook Dungelhoeve dochter van Mechtildis Krebbers nu Dungelhoef, Mechtildis dochter van Judoca, Judoca

                                               dochter van Guilelmus ook Wilhelmus Krebbers.

RHCL Maastricht (1-1680-2 en 1-1680-16 - foto 4688a+b+c)

 

Geldern (D) - 27 maart 1682 - brief van fr. Petrus ab A. als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Joannes Kirskamp en Catharina van Issum.

RHCL Maastricht (1-1682-4 - foto 6099)

 

Geldern (D) - 27 maart 1682 - brief van fr. Petrus ab A. als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Petrus Kaners en Mechtildis Boumans.

RHCL Maastricht (1-1682-25 - foto 6100)

 

Geldern (D) - 6 maart 1685? - brief van fr. Petrus ab A. als aanvraag voor dispensatie van de afroepingen en gesloten tijd in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Ven en Aldegundis de Willick dochter van de molenaar de Willick.

Aldegundis is zwanger en vrouwe de Boetbergh waar beiden indienst zijn, wilt geen schandaal.

RHCL Maastricht (2-1685-17 - foto 4691a/b+TV)

 

Geldern (D) - 4 oktober 1685 - brief van fr. Petrus ab Angelo "cust. carmelita" alias Taitghens pastoor en decaan van Geldern (D) als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus van den Bergh parochiaan van Roermond en

Gertrudis Boonenbeckers parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (2-1685-63 - foto 4692a+b+c+d)

 

Geldern (D) - 15 september 1690 - brief van fr. Ambrosius ab Imm... pastoor en deken van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Dijckx en Gertrudis Jansens.

RHCL Maastricht (3-1690-78 - foto 4700a+b)

 

Roermond - 22 september 1690 - brief uit Roermond van fr. Ambrosius ab. J. E. decaan "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adrianus Terstegen en Catharina van Dinteren.

RHCL Maastricht (3-1690-51 - foto 4698a+b)

 

Geldern (D) - 21 oktober 1690 - brieven van Ludolphus Brouwers mede ondertekend door Anna Catharina van Elswijck, waarin zij vragen om gratis

dispensatie vanwege hun voorgenomen huwelijk.

RHCL Maastricht (3-1690-20 - foto 4695a+b+c+d)

 

Geldern (D) - 8 november 1690 - brief van ? [onleesbaar] uit "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Fransen en Helena van Helsewijck.

RHCL Maastricht (3-1690-27 - foto 4697)

 

Geldern (D) - 28 juli 1693 - brief van fr. Gerardus a sto Adriano carmeliter vice pastoor van "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

NN de Kuylbergh en Chatarina Margarita de Franiou.

RHCL Maastricht (3-1693-2 - foto 4701a+b)

 

ws. Venlo - voor 24-1-1698 - brief van Marie Brounen aan de pastoor waaruit blijkt dat zij gelovig is en blijkbaar ziek maar begeert te trouwen met Adam

van Elswijck en toestemming heeft van haar ouders.

Ze zijn rk getrouwd met dispensatie Venlo op 24 januari 1698, hij afkomstig van Geldern [D] en zij geboren Venlo.

RHCL Maastricht (1-1682-20 - foto 6151) 

 

Geldern (D) - 16 juli 1699 - brief van fr. Ambrosius pastoor en decaan "Gelriensis" [= Geldern D] [mede ondertekend door J: Schaffers pastoor van Wal-

beck (D)] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Frenarix parochiaan van Geldern (D) en

Anna Adama de Wijenhorst parochiane van Walbeck (D).

RHCL Maastricht (3-1699-22 - foto 4702) 

 

Weeze (D) / Lottum - 13 en 25 januari 1700 - brieven van Egbertus Claessen pastoor in Wese en pastoor H. Winols pastoor in Lottum als aanvraag voor

dispensatie vanwege 1e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen  huwelijk tussen:

Wilhelmus Holsappels ex Kleef (D) bisdom Keulen en

Gertrude Speijken ook Speck parochiane van Lottum (maar afkomstig uit Geldern).

Wilhelmus was weduwe van wijlen Petronella Speck, zuster van Gertrude Speijken.

RHCL Maastricht (3-1700-5 - foto 643a+b)

 

Geldern (D) - 27 april 1700 - brief van fr. Marcellianus a s. Maria vice pastoor "Geldriensis" [= Geldern D] vanwege afwezigheid van de pastoor als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gregorius Kleijssens en Anna Catharina van Elswyck.

RHCL Maastricht (3-1700-16 - foto 4703)

 

Geldern (D) - 20 mei 1700 - brief van fr. Marcellianus a s M. vice pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Wintgens en Margareta Elisabetha Schroot.

RHCL Maastricht (3-1700-26 - foto 4704a+b)

 

Geldern (D) - 22 februari 1702 - brief van Philippus Deblie vide pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baptiste Schaghe en Agatha Thonu.

RHCL Maastricht (4-1702-27 - foto 4708)

 

Geldern (D) - 27 maart 1702 - brief van fr. Serenus Gand kapelaan van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

NN Smit van de Tanghen en NN.

RHCL Maastricht (4-1702-20 - foto 4706a+b)

 

Geldern (D) - 11 dec. 1702 - brief van fr. Ambrosius ab Im. con. Carm. pastoor en decaan van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Sixtus Baldini medisch dokter bij het ziekenhuis van Geldern (D) en Barbara Elisabetha weduwe Gerard.

RHCL Maastricht (4-1702-2 - foto 6127a+b)

 

Kevelaer (D) - 12 juni 1703 - brief van broeder Ambrosius ab Im: con. pastoor en deken van Geldern (D) waarin hij eerst begint dat hij terugkerend uit

Brabant de stad Geldern niet kan binnengaan omdat het volledig is afgesloten, en zich nu daarbuiten vertoeft zolang dat wordt toegestaan. Daarna

vraagt hij aan bisdom Roermond om dispensatie vanwege aanverwantschap en voor ontheffing van de afroepingen in verband met het voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Frenaux parochiaan van Geldern (D) en secretaris van de markies van Hoensbroek en

Anna Theresia van Empel weduwe van Godefridus van Budel, bloedverwante in de 3e graad van Joanna Theresia Daems de overleden vrouw van Jo-

annes Frenaux die ongeveer 2 jaar heeft gewoond in Eindhoven de meierij van Den Bosch.

De pastoor meldt nog dat hij een schema had bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

Er zit nog verklaring bij van 11 juni door Paulus Sleeuwens pastoor van Eindhoven, dat er aan de zijde van Anna Theresia van Empel parochiane van

Eindhoven, nagelaten weduwe van Hubertus van Budel, geen enkel beletsel dat het huwelijk in de weg kan staan.

RHCL Maastricht (4-1703-26 - foto 3877a/d+TV) 

 

Geldern (D) - 2 juni 1704 - brief van fr. Ambrosius ab. Im. con: decaan van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus Broeckmans en Gertrudis Schoemis weduwe van Franciscus Swarts.

RHCL Maastricht (4-1704-13 - foto 4710)

 

Geldern (D) - 23 juni 1704 - schema uit Geldern mede ondertekend door Joannes opgen Bartelt pastoor van Nieukerk (D) nodig voor dispensatie van-

wege 4e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes te Wijgels zoon van Henricus, Henricus zoon van Petrus, Petrus zoon van Petrus; en

- Marghareta Hils weduwe van Godefridus, Godefridus zoon van Mathias, Mathias zoon van Godefridus, Godefridus zoon van Anna.

De brief als aanvraag blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (4-1704-16 - foto 4711)

 

Geldern (D) - 6 augustus 1704 - brief van fr. Hilarius a s. Antonio carmeliter vice-pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Titgens en Helena Bosman.

RHCL Maastricht (4-1704-58 - foto 4712a+b)

 

Geldern (D) - 24 september 1704 - brief van fr. Ambrosius ab Im: con: carm: "Gelriensis" [= Geldern D] prior en decaan als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Saelmans weduwnaar en Anna Catharina Baert weduwe.

RHCL Maastricht (4-1704-62 - foto 4713a+b)

 

Geldern (D) - 21 juli 1706 - brief van fr. Ambrosius ab Imonae con: carm: p. en decaan van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Deemens weduwnaar parochiaan van Geldern (D) en

Margareta Beelen parochiane van Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (5-1706-20 - foto 4715a+b)

 

Geldern (D) - 20 november 1709 - brief van fr. Ignatius a s. Leone vice pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Pontianus Ludovicus de la Mot en Catharina Tersteghen.

RHCL Maastricht (5-1709-43 - foto 4719)

 

Geldern (D) - 14 mei 1710 - brief van fr. Ignatius a s. Leone carmeliter vice pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Joannes Terhorst parochiaan van Nieukerk (D) en

Anna Maria Cloots parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (6-1710-98 - foto 4721a+b)

 

Geldern (D) - 8 en 10 oktober 1710 - brieven van fr. Ambrosius aib Immae: con: carm: p. et d. G. [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Wijnants en Petronilla van Sons.

RHCL Maastricht (6-1710-99 - foto 4722a+b+c)

 

Geldern (D) - 5 november 1712 - brief van frater Ambrosius = J.C. Carm: p(astor) en d(ecaan) van Geldern als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Christianus Backhuijs weduwnaar van Geldern (D) en

Maria Catharina Kruijsbergh van Roermond.

Zij was dienstmaagd in Geldern bij van Aefferden.

RHCL Maastricht (6-1712-22 - foto 602a+b)

 

Geldern/Stralen (D) - 17 februari 1713 - brieven van frater Ambrosius ab I. Con: Carm: prior, pastor en decaan Gelriensis en van Caspar Vlander

pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Stelkens en Margaretha Vallen.

RHCL Maastricht (7-1713-33 - foto 1239a+b+c)

 

Geldern (D) - 17 januari 1714 - brief van fr. Ambrosius ab I. c. p. et d. G. als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

NN van der Schueren en Gertrudis van Druijren.

RHCL Maastricht (7-1714-15 - foto 4724a+b)

 

Geldern (D) - 5 september 1714 - brief van fr. Ambrosius ab I. c. pastoor en decaan van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Marcellus Ruijs en Magdalena Raijmakers.

RHCL Maastricht (7-1714-12 - foto 4723a+b)

 

Geldern (D) - 7 januari 1715 - brief van fr. Ambrosius ab Im: Con: prior pastoor en decaan van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius van Lange zoon burger van Goch (D) en

Helena Haerten dochter parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (7-1715-74 - foto 4731a+b)

 

Venlo - 26 februari 1715 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Wijnants "Gelriensis" en

Dorothea Mom "Venlonensis".

RHCL Maastricht (7-1715-51 - foto 962)

 

Geldern (D) - 17 april 1715 - brief van fr. Ambrosius ab Im: Con: prior pastoor en decaan van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Guilielmus Meijers en Joanna Maria Menten.

RHCL Maastricht (7-1715-41 - foto 4730)

 

Geldern (D) - 27 september 1715 - brief van fr. Ambrosius ab Im: Con: Carm: pastoor en decaan van Geldern (D)

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Kremeren en Joanna Maria Magdalena Gijbels.

RHCL Maastricht (7-1715-33 - foto 4729)

 

Grubbenvorst / Geldern (D) - 13 oktober 1715 - brieven van Petrus van Neer, pastoor van Grubbenvorst en fr. Ambrosius ab J.C. Carm: pastoor en deken

van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conrardus Backhuijs burger van Geldern (D) en

Maria Joanna Cuijpers parochiane van Grubbenvorst.

RHCL Maastricht (7-1715-34 - foto 317a+b)

 

Geldern (D) - 20 december 1715 - brief van fr. Ambrosius ab Im: Con: pastoor en decaan van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Franciscus Goseman en NN.

RHCL Maastricht (7-1715-8 - foto 4726)

 

Geldern (D) - 18 april 1716 - brief van fr. Ambrosius ab Im: Con: p. et d. Gelr: als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Carolus Franciscus Borgnis en Maria Margareta Rous.

RHCL Maastricht (8-1716-44 - foto 4732a+b)

 

Geldern (D) - 3 juni 1716 - brief van fr. Ambrosius ab Im: Con: pastoor en decaan van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Guilielmus Paulus van Duijsen parochiaan van Geldern (D) en Aldegondis Bruers.

RHCL Maastricht (8-1716-115 - foto 4733)

 

Geldern (D) - 13 oktober 1716 - brief van fr. Ambrosius ab Imm: Concept: "urbus Gelriensis" [= Geldern D] pastoor en deken in district als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus de Bie afkomstig uit Hoensbroek nu aantal jaren parochiaan van Geldern (D) en

Maria Anna Delphoss parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (8-1716-138 - foto 4735)

 

Kevelaer (D) - 27 december 1716 - brief van J. van Nespen pastoor in Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adamus Niersmans parochiaan van Kevelaer (D) en

Catharina van Sous parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (8-1716-133 - foto 4734)

 

Geldern (D) - 27 januari 1717 - brief van fr. Amrbos. ab I. C. p. en d. Gelr. als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Laurentius Gibels en Anna Catharina Huijsters parochianen van Geldern (D).

RHCL Maastricht (8-1717-14 - foto 4736a+b)

 

Geldern (D) - juli 1718 - brief van fr. Amrbosius ab Im: Con: Carm. p. en d. Gelr. als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Egbertus Portmans en Maria Henrica Elisabeta de Frenaux.

RHCL Maastricht (8-1718-4 - foto 4737a+b)

 

Geldern (D) - 17 augustus 1719 - brief van fr. Ambrosius ab Im: Con: pastoor en decaan van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Halderen en Joanna Christina Bijstervelt.

RHCL Maastricht (7-1718-12 - foto 4738a+b)

 

Geldern (D) - 18 november 1719 - brief van fr. Ambrosius ab Im: Con: p. en d. Gelr: als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen omdat de vaste

tijd aanstaande is, in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Martinus Schepens weduwenaar en parochiaan van Geldern (D) en

Maria Verburgh weduwe van Joannes Meersening 36 jaar van Rotterdam, nu in Geldern (D).

RHCL Maastricht (9-1719-122 - foto 4739a/b+TV)

 

Geldern (D) - 15 juli 1720 - brief en schema's van fr. Ambrosius ab I. C. C. pastoor en deken van Geldern (D) als aanvraag voor 2 dispensaties, de eerste

voor ontheffing van de 3 afroepingen [vanwege geklets in het dorp omdat bruidegom 70 jaar is en de bruid 25 jaar] voor aanstaande huwelijk van:

Petrus del Gonsse en Aldegundis Loij beiden parochianen van Geldern (D).

Ouders van het meisje stemmen in met het voorgenomen huwelijk.

De 2e dispensatie vanwege 3e en 4e graad bloedverwantschap en een afroeping in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 3e graad bloedverwantschap:

- Albertus Gijbkens parochiaan van Ravenstein zoon van Sophia, Sophia dochter van Joannes, Joannes zoon van Joannes van Aefferden; en

- Maria Baldeglesias parochiane van Geldern (D) dochter van Joanna, Joanna dochter van Agnes, Agnes dochter van Joannes van Aefferden.

2e schema 4e graad bloedverwantschap:

- Albertus Gijbkens zoon van Rutgerus, Rutger zoon van Agnes, Agnes dochter van Elisabet, Elisabet dochter van Joannes van Aefferden; en

- Maria Baldeglesias dochter van Joanna, Joanna dochter van Agnes, Agnes dochter van Joannes, Joannes zoon van Joannes van Aefferden.

RHCL Maastricht (9-1720-32 - foto 4740a/c+TV)

 

Geldern (D) - 10 oktober 1724 - brief van f. Georgius a sto Augustino als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Matthias Enghelmans en Maria Catharina Swaerts.

RHCL Maastricht (10-1724-16 - foto 4741a+b)

 

Geldern (D) - 13 juni 1726 - brief van f. Georgius a sto Augustinus als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jacobus Vissele en Anna Christina Roes.

RHCL Maastricht (10-1726-14 - foto 4743a+b)

 

Kevelaer (D) - 20 november 1726 - brief van Jan Nespen pastoor in Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Raemaker parochiaan van Kevelaer (D) en

Margaretha Haefmans parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (10-1726-43 - foto 4746) 

 

Wetten (D) - 14 december 1726 - brief van J. v.d. Vooren pastoor in Wetten als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adamus Steenman van parochie Wetten (D) en

Agnes Illem van parochie Geldern (D).

RHCL Maastricht (10-1726-7 - foto 4742a+b)

 

Geldern (D) - 12 februari 1727 - brief van fr. Georgius a sto Augustino van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Holtappels afkomstig van parochie "de Viert" [= Veert D] en

Catharina Roeters parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (10-1727-3 - foto 4747)

 

Geldern (D) - 25 december 1727 - brief van fr. Georgius a sto Augustino van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Petrus Dingeloeff en Margareta Roelen.

RHCL Maastricht (10-1727-24 - foto 4749a+b+c)

 

Geldern (D) - 29 april 1728 - brief van fr. Georgius a sto Augustino van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Kerstens en Catharina Basseli.

RHCL Maastricht (10-1728-70 - foto 4751a+b)

 

Geldern (D) - 3 juli 1729 - brief en schema van f. Georgius a sto Augustino van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Steenmans en Joanna Ingenstoof.

RHCL Maastricht (10-1728-35 en 11-1729-31 - foto 4750a+b+c)

 

Geldern (D) - 9 juli 1729 - brief van fr. Georgius a sto. Augustino van Geldern (D) als aanvraag voor dispesantie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Franciscus Maes en Anna Wickelinck.

RHCL Maastricht (11-1729-98 - foto 4758a+b)

 

Geldern (D) - 1 augustus 1729 - brief van f. Georgius a sto Augustino van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Gerardus Lindemans en Theresia Enghelmans.

RHCL Maastricht (11-1729-14 - foto 4752a+b)

 

Nieukerk (D) / Geldern (D) - 3 en 4 augustus 1729 - brieven van G. van der Heijden pastoor in "Nijkerck" [= Nieukerk D] en van fr. Georgius a sto. Aug:

vice pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Wanders parochiaan van Nieukerk (D) en

Maria Claes parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (11-1729-16 - foto 4753a+b+c)  

 

Geldern - 16 september 1729 - brief van f. Georgius a st. Augustinus van Geldern als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Pranghs inwoner van Reurt (D) met toestemming van pastoor aldaar sinds 5 maanden inwoner van Geldern en

Maria Anna Thinis parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (11-1729-72 - foto 2707)

 

Geldern (D) - 16 november 1729 - brief van fr. Georgius a sto. Augustino van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Wilhelmus Felbus soldaat en Maria Anna Valckx.

RHCL Maastricht (11-1729-92 - foto 4756a+b)

 

Geldern (D) - 7 april 1730 - brief van fr. Georgius a st. Augustino van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Groovers en Maria Elena Cassels.

RHCL Maastricht (12-1730-39 - foto 4762a+b)

 

Geldern (D) - 16 april 1730 - brief van fr. Georgius a st. Augustino van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Dicx en Maria Roes.

RHCL Maastricht (12-1730-83 - foto 6178a/b)

 

Geldern (D) - 21 april 1730 - brief van f: Henricus a sancta Gertrude vice pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Albertus Staels en Anna Elizabeth ter Steghen.

RHCL Maastricht (12-1730-67 - foto 4765a+b) 

 

Geldern (D) - 24 april 1730 - brief van fr. Henricus vice pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Reinerus Rasoir en Margareta AgnetisTives.

Zij hadden al eerder dispensatie ontvangen vanwege 2e graad bloedverwantschap, maar willen nu ook voor de 3 afroepingen omdat zij bang zijn dat er meer

bezwaren worden gemaakt tijdens de afroepingen. Bij de brief zat er ook nog 4 solidi van een andere dispensatie om vlees te mogen eten, tijdens vasten.

RHCL Maastricht (12-1730-57 - foto 4764+TV)

 

Geldern - 7 mei 1730 - brief van fr. Henricus vice-pastoor in Geldern als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Dungelmans parochiaan van Swalmen en

Anna aengen Heijsteren parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (12-1730-35 - foto 347)

 

Geldern (D) - 19 september 1730 - brief van ff. Marcus pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Mathias Harig en Joanna Sophia Schepens.

RHCL Maastricht (12-1730-105 - foto 4766a+b)

 

Kempen (D) / Geldern (D) - 10 en 11 december 1730 - brieven van fr. Leon: Lauven pastoor van Kempen (D) en van fr. Marcus pastoor van "Gelriensis"

[= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Jegers parochiaan van Kempen (D) en

Gertrudis Clouten parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (12-1730-18 - foto 4761a+b+c+d+e)

 

Geldern (D) - 2 februari 1735 - brief van fr: Marcus a s(anc)ta Elisab: carm: en pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroe-

pingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Adrianus Cremeren en Catharina Maes.

Ze willen snel trouwen omdat op de 5e februari er een verkiezing plaats vindt voor een consul en ontvanger, dat laatste hoopt de bruidegom te winnen.

Hij is ook nog minderjarig [d.w.z. nog geen 25 jaar] en wilt trouwen met weinige dagen, anders moeten ze wachten tot na pasen. Dag tevoren kwam de

weduwe Evers, die verklaarde dat ze 4e graad bloedverwant zijn, wat het paar niet wist, aldus nog een reden voor dispensatie.

RHCL Maastricht (13-1735-106 - foto 4770a/b+TV)

 

Venlo - 16 februari 1735 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Joannes Stemmers parochiaan van Venlo en

Sophia Cathatrina Hiel "geldriensis".

RHCL Maastricht (13-1735-218 - foto 1074a+b)

 

Geldern (D) - 23 april 1735 - brief van fr. Henricus a sancta Gertrude vice pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Adolphus Haugh en Aldegundis Herten.

RHCL Maastricht (13-1735-3 - foto 4767a+b)

 

Geldern (D) - 27 april 1735 - brief van fr: Henricus a sancta Gertrude vice pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Joannes Christianus Janssens en Anna Elizabetha Cortsair.

RHCL Maastricht (13-1735-82 - foto 4769)

 

Geldern (D) - 12 juni 1735 - brief van fr: Marcus a s(anc)ta Elisab: pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Jacobus Demans en Joanna Margareta Ressels.

RHCL Maastricht (13-1735-146 - foto 4773a+b)

 

Geldern (D) - 12 juni 1735 - brief van f: Marcus a s. Elisab: carm: en pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius de Baal onder officiaal in de troepen van de koning van Pruisen en

Mechtildis Boes parochiane van Geldern (D).

De bruidegom in garnizoen van Wesel (D) kan dagelijks worden terug geroepen, vandaar hun aanvraag voor ontheffing van de afkondigingen.

Blijkens handelingen bisschop van Roermond werd op 12 juni 1735 dispensatie afgegeven voor de 3 afkondigingen.

RHCL Maastricht (13-1735-167 - foto 4776a/c+TV)

 

Geldern (D) - 14 juli 1735 - brief van f: Marcus pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Everardus aen gen Heister en Mechtildis in gen Winnekendonck.

RHCL Maastricht (13-1735-188 - foto 4778)

 

Aldekerk (D) - 10 december 1735 - brief van God: Janssens pastoor van Aldekerk (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Godefridus Geelen geboortig van Geldern (D) soldaat in garnizoen Venlo en

Maria Magdalena Saliris dochter van wijlen Petrus Saliris parochiane van Aldekerk (D).

Haar vader is blijkbaar als soldaat in Hollandse dienst overleden in "India orientali".

RHCL Maastricht (13-1735-87 - foto 4584a+b+c)

 

Geldern (D) - 11 juli 1736 - brief van f: Marcus a s. Elisab: carm: en pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Joannes Brouwers weduwnaar 60 jaar oud en Agnes Selhorst.

RHCL Maastricht (14-1736-32 - foto 4780a+b)

 

Sevenum - 16 juni 1737 - brief van P. Vissers pastoor in Sevenum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Maximilianus Theodorus Schenck de Nydeggen parochiaan van Sevenum en

N. Coninx parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (14-1737-15 - foto 284a+b)

 

Geldern (D) - 2 oktober 1737 - brief van f: Marcus a. s. Elisab. carm. en pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Melchior Fijten en Maria de Louwerman.

Pastoor Wirix van Broekhuizen laat de pastoor van Geldern (D) weten dat er voor de bruid geen beletsels zijn.

RHCL Maastricht (14-1737-16 - foto 4782a/b+TV)

 

Geldern (D) - 1740? - brief van f: Marcus a s. Elisab: carm: en pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Metsemaekers soldaat en Aleidis Fisse... [door RHCL verschoning beschadigd].

RHCL Maastricht (14-1740-86 - foto 4790a+b+c)

 

Geldern (D) - 23 januari 1740 - brief van f: Marcus a s. Elisab: pastoor in Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Seurgers en Catharina Hellemans.

RHCL Maastricht (14-1740-53 - foto 5347a+b)

 

Montfort - 6 mei 1740 - brief van R: Manckers pastoor van Montfort als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Broeckmans parochiaan van Montfort en

Catharina Brouckmans parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (14-1740-16 - foto 3846)

 

Geldern (D) - 18 mei 1740 - brief van f: Henricus a sancta Gertrude vice pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Gerardus Prion en Maria Francisca van der Strickhoef.

RHCL Maastricht (14-1740-21 - foto 4786a+b)

 

Geldern (D) - 28 juni 1740 - brief van f: Marcus a s. Elisab: pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Leffelmans en Helena auf der Heijden weduwe.

RHCL Maastricht (14-1740-3 - foto 4784a+b)

 

Geldern (D) - 5 juli 1740 - brief van f: Marcus a s. Elisab: carm: en pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Ferdinandus Puteanus de Bamelrode en Maria Helena Fuijt.

RHCL Maastricht (14-1740-128 - foto 4794a+b)

 

Geldern (D) - 9 december 1740 - brief van f: Marcus a s. Elisab: pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Antonius Peruano en Maria Anna Beltgens.

RHCL Maastricht (14-1740-69 - foto 4789)

 

Geldern (D) - 24 mei 1741 - brief van f: Marcus a s. Elisab: pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus Wilhelmus Coster en Maria Thresia Willems.

RHCL Maastricht (15-1741-31 - foto 4796a+b)

 

Geldern (D) - 6 september 1741 - brief van f: Marcus a s. Elisab: pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Wilhelmus Spensiers weduwenaar en Anna Barbara NN weduwe.

RHCL Maastricht (15-1741-108 - foto 4800a+b+c)

 

Geldern (D) - 24 april 1742 - brief van f: Henricus a sancta Gertrude van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Adrianus Leonardus Holtman en Clara Anna Straelmans.

RHCL Maastricht (16-1742-64 - foto 4804a+b)

 

Geldern (D) - 4 december 1743 - brief van f: Marcus a s(anc)ta Elisabetha carm: en pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Conradus Teurfs en Anna Barba Duisborg.

RHCL Maastricht (17-1743-45 - foto 4807a+b)

 

Geldern (D) - 17 juni 1744 - brief van f: Henricus a sancta Gertrude vice pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Puteanus de Bamnerrode en Gertrudis Oppernix.

RHCL Maastricht (17-1744-36 - foto 4811a+b)

 

Geldern (D) - 21 juli 1745 - brief van F. Marcus pastoor van Geldern als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Loeven en Gertrude van Eswijck.

RHCL Maastricht (15-1741-82 - foto 3863a+b)

 

Blerick - 14 januari 1746 - brief van Paulus Bierts pastoor in Blerick als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Hubertus Genon schipper zonder vaste woon- of verblijfplaats en

Aldegondis Tutuleer van parochie Blerick.

Maar een meisje met de naam Sibilla Brockmaens uit Gelre wonende in Venlo had bezwaren op deze voorgenomen huwelijk, omdat Hubertus

al heimelijk met Sibilla is verloofd, Sibilla zal binnen 8 dagen aantonen het besluit van bisdom Roermond. Echter Hubertus heeft de pastoor

onder ede verzekerd dat hij nooit met Sibilla was verloofd en ook nooit geen vleselijk gemeenschap met haar had gehad, alhoewel Sibilla dat

wel aan de pastoor had opgebiecht. Het voorgenomen paar vragen om ontheffing van de 3 afroepingen ook al omdat hij ambulant is, zodat het

voorgenomen huwelijk niet verder kwaadwillig wordt tegengegaan.   

RHCL Maastricht (18-1746-147 - foto 109a+b+TV)

 

Geldern (D) - 12 maart 1746 - brief van F. Marcus pastoor van Geldern als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Delfos parochialis Stralensis en

Anna Gertrudis Ruis parochiane de Geldria.

RHCL Maastricht (18-1746-87 - foto 1299a+b)

 

Geldern (D) - 17 oktober 1746 - brief van f: Marcus a s. Elisabetha camelita en pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Huls en Anna Schepens.

RHCL Maastricht (18-1746-1 - foto 4813a+b)

 

Geldern (D) - 20 november 1746 - brief van f(rate)r. Marcus a s(anc)ta Elisab. carm: en pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Gordain weduwenaar en Joanna Overvelts.

RHCL Maastricht (18-1746-33 - foto 4815a+b)

 

Geldern (D) - 18 januari 1749 - brief van fr. Henricus a sancta Gertrude en pastoor in "Gelrie[nsis]" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus de Haen en Agnes Scomes.

RHCL Maastricht (19-1749-15 - foto 5771a+b)

 

Geldern (D) - 29 april 1750 - brief van f(rate)r Libertus a s(anc)to Michaele pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Benedictus Pratt "gregarius miles praesidii Gelriensis" en Anna Catharina Holtmans.

RHCL Maastricht (19-1750-18 - foto 4822a+b) 

 

Geldern (D) / Venlo - 27 december 1752 en 17 januari 1753 - brieven van F. Libertus pastoor van Gelriensis en van Germanus Stevens pastoor van

Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Severus Volck parochiaan van Geldern (D) 33 jaar oud zonder levende ouders/voogden en

Maria Elisabetha van Elswijck parochiane van Venlo circa september 1752 Venlo heeft verlaten.

Ze vragen om ontheffing van de 3 afkondigingen, omdat ze beiden in legerplaats bij Geldern (D) wonen en uit dienst van markies van Hoensbroek

zijn getreden [en dus elders moeten gaan wonen] er zijn geen andere beletselen. Erbij verklaring van de 3 broers [Jacobus, Henricus en L. van Els-

wijck] die toestemming geven dat hun zuster trouwt met Severus. Pastoor van Geldern geeft handelingsvrijheid voor de bruidegom.

RHCL Maastricht (20-1753-90 - foto 1156a+b+c+d+TV)

 

Geldern (D) - 17 februari 1753 - brief van f: Michael a: s: Catharina vice pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Henricus Tuckin nu 9 maanden weduwenaar en Helena Bosmans.

RHCL Maastricht (20-1753-52 - foto 4825a+b)

 

Boxmeer / Geldern (D) - 27 en 28 april 1753 - brieven van f. Lambertus Bará pastoor van "Boxmeranus" [= Boxmeer] en van f. Libertus van s. Michaele

pastoor van "Gelriensis" [= Geldern D]  als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Josephus Antonius de Freneau raadgever van Geldern (D) en

Maria Cornelia Schott parochiane van Boxmeer.

RHCL Maastricht (20-1753-6 - foto 3282a+b+c)

 

Geldern (D) - 2 mei 1753 - brief van f. Libertus a s. Michaele pastoor "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes ter Brughen en Anna Sijbilla Roes.

RHCL Maastricht (20-1753-126 - foto 4828)

 

Geldern (D) / Tonisberg (D) - juli/augustus 1753 - correspondentie van hof van Geldern, f. Libertus a s. Michaele pastoor van "Gelriensis" [= Geldern D]

en f: H: Slex pastoor van "ad montem sti Antonij [= st. Tonisberg D] incl. brieven in copie vorm van Van Aerd en Van Lom, over voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Mathias Egbertus van Lom parochiaan van Geldern (D) beiden rechten licentiaat en ontvanger ridderschap hertogdom Gelre, zoon van Philip

                                           Lodewijck van Lom "raedt ordinair van hof van Gelre" en Anna Maria Portmans en

Maria Albertina van Aerd geboren in Lottum sinds 6 maanden parochiane van st. Tonisberg (D), dochter van Frans Arnold van Aerd totten Borghgraeve

                                           en wijlen Maria Sophia van Möser.

Blijkbaar waren ze al jaren met elkaar bezig maar haar vader wilde dat zij met iemand anders trouwde, toen dat niet beter werd heeft ze in wanhoop

besloten om de klooster van Nazareth te Geldern (D) in te gaan. Op 27 juli heeft de vader van de bruid uiteindelijk ingestemd dat zijn dochter trouwt

met Van Lom. Vervolgens werd op 5 augustus 1753 dispensatie afgegeven door bisdom Roermond voor 2 afkondigingen omdat eerder door de

vader van de bruid bezwaar was ingebracht. Blijkbaar zijn ze op 9 augustus 1753 getrouwd te Geldern (D).

RHCL Maastricht (20-1753-107 - foto 4827a t/m 4827m)

 

Geldern (D) - 6 oktober 1753 - brief van f. Libertus a s. Michaele pastoor "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Henricus Ludovicus Corters weduwenaar oud ca. 42 jaar en Maria Anna ter Brugge weduwe oud ca. 46 jaar.

RHCL Maastricht (20-1753-32 - foto 4824a+b)

 

Geldern (D) - 10 maart 1760 - brieven van Franciscus Weberling van ziekenhuis en van pastoor van Geldern (D) in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Tailleur sergeant in compagnie de Lombart van bataillon de Parijs en Sara NN.

RHCL Maastricht (22-1760-102 - foto 4833a+b+c+d)

 

Geldern (D) - 17 april 1760 - brief van f. Libertus a st. Michael pastoor van Geldern [D] aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie [ontheffing

van de afkondigingen] in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1) Adrianus van Broeckhuijsen en Joanna Lindemans

2) Hubertus Straelmans en Helena Ingeluijff.

Alle vier zijn van zijn parochie en met toestemming van hun ouders.

RHCL Maastricht (22-1760-198 - foto 2946+TV)

 

Geldern (D) - 26 april 1760 - brief van f. Libertus a s(anc)to Michaele pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Tilmannus Schopmans en Margarita Haefmans.

RHCL Maastricht (22-1760-78 - foto 4832)

 

Geldern (D) - 13 en 16 mei 1760 - brieven van fr. Joannes kapelaan van Maastricht en bisdom Roermond en van f: Michael a s. Cath: carm: i: en vice

pastoor van Geldern als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Fredericus Wading en Elisabetha Hutten.

RHCL Maastricht (22-1760-50 - foto 4830a t/m 4830g)

 

Geldern (D) - 7 februari 1762 - brief en schema van fr. Vitalis a s. Valeriano carm: op commisie van fr. Libertus pastoor van Geldern (D) als aanvraag

voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Kaets zoon van Adolphus Kaetz, Adolph zoon van Johan Kaetz; en

- Maria Agenheijster weduwe van Nicolai Plancken, Nicolaus zoon van Aldegondis Ingenillum, Aldegondis dochter van Peter Ingenilinum.

Johan Kaetz en Peter Ingelinum zijn broers [= zelfde moeder].

RHCL Maastricht (23-1760-5 - foto 4839a+b)  

 

Broekhuizenvorst/Geldern (D) - 29 december 1763 en 3 januari 1764 - brieven van Joannes Sijbers pastoor in Broekhuijsenvorst en broeder Michael

pastoor van Geldern, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Reinarts parochiaan van Geldern (D) en

Mechtildis van Soost parochiane van Broeckhuijsenvorst.

RHCL Maastricht (23-1764-76 - foto 1397a+b+c)

 

Geldern (D) - 6 januari 1764 - brief van f: Michael a s. Cath: pastoor "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Roes en Maria Elisabetha Loeven.

RHCL Maastricht (23-1764-81 - foto 4843)

 

Geldern (D) - 6 februari 1764 - brief van f: Michael a s. Cath: pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Georgius Falderen parochiaan van Geldern (D) en

Joanna Gertrudis Rademaker parochiane van Kleef (D).

RHCL Maastricht (23-1764-128 - foto 4849)

 

Geldern (D) - 9 en 10 mei 1764 - brief en schema van f: Michael a s. Cath: pastoor "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie vanwege

3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Wilhelmus Burgers zoon van Willem Burgers, Willem zoon van Antonius Burgers en Catharina Jansen, Catharina dochter van Willem Jansen; en

- Maria Clara Wijdemans dochter van Antonius Wijdemans en Joanna Aldegundis Brouwers, Joanna dochter van Angelus Brouwers en Catharina Jansen,

                                              Catharina dochter van Joannes Jansen, Joannes zoon van Willem Jansen.

RHCL Maastricht (23-1764-97 - foto 4844a+b+c)

 

Geldern (D) - 26 juni 1764 - brief van f: Michael a s. Cath: pastoor "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Ludovicus Edmundus Gregorius l:b: de Blanckart weduwenaar en parochiaan van Issum (D) bisdom Keulen (D) en

Maria Francisca Coninx weduwe van Schenck de Nideggen parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (23-1764-118 - foto 4848)

 

Geldern (D) - 4 augustus 1764 - brief van f: Michael a s. Cath: pastoor "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Fredericus Henricus Petit parochiaan van Geldern (D) en

Maria Carolina Josepha de Plönnies parochiane van Kempen (D) bisdom Luik (B).

RHCL Maastricht (23-1764-67 - foto 4842a+b)

 

Pont (D) / Geldern (D) - 12 en 15 oktober 1764 - brieven van J: H: Deckers pastoor in Pont (D) en van f: Michael a s. Cath: pastoor van Geldern (D) als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Josephus Terstegen parochiaan van Geldern (D) en

Petronella Leenen parochiane van Pont (D).

RHCL Maastricht (23-1764-52 - foto 4841a+b+c)

 

Geldern (D) - 29 januari 1767 - brief van f: Michael a s. Cath: pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Wilhelmus Joseph van Baerll en Maria Margareta Holtman.

RHCL Maastricht (24-1767-40 - foto 4851)

 

Geldern (D) - 31 januari 1767 - brief van f: Michael a s. Cath: pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Judocus Christophorus van Lom parochiaan van Geldern (D) en

Maria Theresia Ernestina barones de Bare parochiane st. Thomas te Luik (B).

RHCL Maastricht (24-1767-41 - foto 4852)

 

Geldern (D) - 23 februari 1767 - brief van f: Michael a s. Cath: carm: ind: en pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Petrus Matthias van Lom weduwenaar en Elisabetha Essers.

RHCL Maastricht (24-1767-50 - foto 4853)

 

Geldern (D) - 27 juli 1767 - brief van f: Michael a s. Cath: pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jacobus Esser en Gertrudis Damen.

RHCL Maastricht (24-1767-127 - foto 4857)

 

Walbeck (D) / Geldern (D) - 1 september 1767 - brieven van Joannes Barth. Schaeffers pastoor in Walbeck (D) en van f. Michael a S: Cath. pastoor van

"Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Croonebroick parochiaan van Walbeck (D) en

Joanna Pas parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (24-1767-120 - foto 4387a+b)

 

Geldern (D) - 20 september 1767 - brief en schema van fr. Michael a s. Cath pastoor van Geldern als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Franciscus Ingenilum parochiaan van Stralen, zoon van Adolphus Ingenilum en Maria Loupers, Adolphus zoon van Joannes Ingenilum, Joannes zoon

                                                van Adolphus Ingenilum; en

- Wilhelmina Daemen parochiane van Gelriensis, weduwe van Stephanus te Luij, dochter van Henricus Daemen en Joanna Ingenilum, Joanna dochter

                                                van Wilhelm Ingenilum, Wilhelm zoon van Adolphus Ingenilum.

RHCL Maastricht (24-1767-84 - foto 1319a+b)

 

Brussel (B) / Roermond - 29 augustus en 13 september 1767 - dispensatie van aarts-bisschop van Brussel aan bisdom Roermond en brieven van

bisdom Roermond aan fr. Michael a s. Cath. pastoor van Geldern (D) vanwege aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap en

geestelijk verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Tilmannus Schraets en Christina Hekelmans parochianen van Geldern (D).

RHCL Maastricht (24-1767-25 - foto 4850a+b+c+d)

 

Geldern (D) - 3 november 1767 - brief van f. Michael a s: Cath: pastoor "Gelriensis" [= Geldern] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Franciscus Josephus Keijers weduwenaar parochiaan van Geldern (D) en

Elisabetha van Aarts parochiane van Veert (D).

RHCL Maastricht (24-1767-105 - foto 4856)

 

Geldern (D) - 7 november 1767 - brief van f. Michael a s: Cath: pastoor "Gelriensis" [= Geldern] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Stinmans en Aldegundis Meijers.

RHCL Maastricht (24-1767-101 - foto 4855)

 

Geldern (D) - 22 februari 1768 - brief van f. Michael a s: Cath: pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Venantius Guilielmus Puteanus en Maria Margareta Willems.

RHCL Maastricht (25-1768-62 - foto 4860)

 

Geldern (D) - 13 juli 1768 - brief van f: Michael a s: Cath: pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Leonardus Straelmans en Catharina Adriana Hamezeder weduwe.

RHCL Maastricht (25-1768-68 - foto 4861)

 

Geldern (D) - 23 september 1768 - brief van fr. Michael a s: Cath: pastoor van Geldern (D) [mede ondertekend door S. Albouts pastoor van Nieukerck (D)

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Baron weduwnaar parochiaan van "neo ecclesiae' [= Nieukerk D] en

Mechtildis Heuffkens parochiane van "Gelriensis" [= Geldern D].

RHCL Maastricht (25-1768-40 - foto 4332)

 

Geldern (D) - 21 oktober 1768 - brief van fr. Michael a s: Cath: pastoor "Gelriensis" [= Geldern D] [mede ondertekend door Joannes Herm: Deckers

pastoor in Pont (D)] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Deckers parochiaan van Geldern (D) en

Anna Maria Klumpen parochiane van Pont (D).

RHCL Maastricht (25-1768-31 - foto 4859)

 

Geldern (D) - 21 november 1768 - brief van f: Michael a s: Cath: pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus Lenaerdt en Petronella Palcoen.

RHCL Maastricht (25-1768-27 - foto 4858)

 

Geldern (D) - 3 februari 1772 - brief van f: Michael a s: Cath: pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Hubertus Constantinus van de Mortel weduwenaar burger Kalkar (D) en

Clara Theresia Portmans parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (26-1772-33 - foto 4863a+b)

 

Geldern (D) - 9 april 1772 - brief van f: Michael a s: Cath: pastoor "Gelriensis" [= Gelder D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Baptista Reijnerus Haerten en Maria Anna Richaert.

RHCL Maastricht (26-1772-18 - foto 4862a+b)

 

Geldern (D) - 15 mei 1772 - brief van : Michael a s: Cath: pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Henricus Keijsers en Anna Clara Holtmans.

RHCL Maastricht (26-1772-127 - foto 4869a+b)

 

Geldern (D) - 15 juli 1772 - brief van f: Michael a s: Cath: pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Willems en Anna Maria Graet.

RHCL Maastricht (26-1772-108 - foto 4868a+b)

 

Geldern (D) - 13 november 1772 - brief van f: Michael a s: Cath: pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Antonius Kisters en Elisabetha de Roij.

RHCL Maastricht (26-1772-68 - foto 4864)

 

Geldern (D) - 8 maart 1773 - brief van f: Michael a s: Cath: pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus aen gen Heijster en Gerarda Stinmans.

RHCL Maastricht (27-1773-87 - foto 4873a+b) 

 

Geldern (D) - 12 juli 1773 - brief f: Michael a s: Cath: pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Galenus Roufs en Maria Theresia Grövers.

RHCL Maastricht (27-1773-37 - foto 4871)

 

Geldern (D) - 27 juli [1773] - brief van zonder jaar van f. Michael a S: Cath: pastoor van "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus in gen Mey parochiaan van Geldern (D) en

Dorothea Mechteldis van den Wijenberg parochiane van Walbeck (D).

Ze trouwen rk in Walbeck (D) op 7 augustus 1773 met als getuigen: Matthias in gen Mey en Gerardus van den Wyenberg.

RHCL Maastricht (27-1773-34 - foto 4391)

 

Geldern (D) / Rheindahlen (D) - 16 en 18 november 1775 - brieven van G: Mertens pastoor in "Dahlen" [= Rheindahlen D] en van Michael a s: Cath:

pastoor van Gelriæ [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus Servatius Herckenrath parochiaan van Geldern (D) bisdom Roermond en

Maria Theresia Hermanna Josepha Pelman parochiane van "Dahlen" [= Rheindahlen D] bisdom Luik.

RHCL Maastricht (28-1775-13 - foto 4681a+b)

 

Geldern (D) - 17 april 1777 - brief van f: Michael a s: Cath: pastoor van Geldern (D) als aanvraag dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Margareda parochiaan van Geldern (D) en

Dorothea Schax parochiane van Kevelaer (D).

RHCL Maastricht (28-1773-23 - foto 4875)

 

Geldern (D) - 27 augustus 1777 - brief van f: Michael a s(anc)ta Catharina pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Joannes Vos en Maria Selders.

RHCL Maastricht (28-1777-3 - foto 4874)

 

Geldern (D) - 25 oktober 1777 - brief van f: Michael a s: Cath: pastoor van Geldern (D) als aanvraag dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van Elswijck weduwenaar en Joanna Mus weduwe.

RHCL Maastricht (28-1777-109 - foto 4877)

 

Geldern (D) - 13 juni 1779 - brief van f: Michael a s(anc)ta Catharina pastoor "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Petrus Schooster weduwenaar en Agnes Jegers weduwe.

RHCL Maastricht (28-1779-24 - foto 4880)

 

Geldern (D) - 31 maart 1780 - brief van f. Michael a s: Cath: pastoor "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Josephus Toebart en Anna Margareta Peijen.

RHCL Maastricht (29-1780-13 - foto 4881)

 

Kapellen (D) - 21 september 1780 - brief en 2 schema's van C: F: Treels pastoor in "Capellen" [= Kapellen D] mede ondertekend door f: Michael a s. Cath:

pastoor "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e en 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 4e graad:

- Everardus te Loij parochiaan van Geldern (D), zoon van Stephanus te Loij, Stephanus zoon van Mechtildis Roghmans, Mechtildis dochter van Petrus

                                         Roghmans, Petrus zoon van Henricus Roghmans en Elisabetha Bonninghs; en

- Joanna Stammen parochiane van Kapellen (D), dochter van Henricus Stammen, Henricus zoon van Joannes Stammen, Joannes zoon van Margarita

                                         Roghmans, Margarita dochter van Henricus Roghmans en Elisabetha Bonninghs.

2e schema 3e graad:

- Everardus te Loij parochiaan van Geldern (D), zoon van Lucia aen gen Heijster, Lucia dochter van Everardus aen gen Heijster, Everardus zoon van

                                         Petrus aen gen Heijster en Gertrudis Weijermans; en

- Joanna Stammen parochiane van Kapellen (D), dochter van Lucia aen gen Heijster, Lucia dochter van Gerardus aen gen Heijster, Gerardus zoon van

                                         Petrus aen gen Heijster en Gertrudis Weijermans.

RHCL Maastricht (29-1780-32 - foto 4882a+b+c)

 

Geldern (D) - 25 februari 1781 - brief van f. Dominicus a s(anc)to Livino vice pastoor "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Effelnberg weduwenaar en Mechtildis Cupers.

RHCL Maastricht (29-1781-14 - foto 4883)

 

Geldern (D) - 13 februari 1783 - brief van f. Dominicus a s(anc)to Livino pastoor "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jongen en Anna Elizabetha Boers weduwe.

RHCL Maastricht (29-1783-167 - foto 4887)

 

Geldern (D) - 26 maart 1783 - brief van f. Dominicus a s(anc)to Livino pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Franciscus Sanders en Anna Catharina Meijers.

RHCL Maastricht (29-1783-14 - foto 4884)

 

Straelen/Geldern (D) - 21 en 23 april 1783 - brieven van fr. Dominicus a sto Livino O.B.M.V. de Monae Cormeli pastoor van Geldern en van Th. Roosen

pastoor in Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Henricus Theuwen parochiaan van Stralen en

Aldegondis Cornelia Wagemans inwoner van Geldern maar afkomstig van Straelen.

RHCL Maastricht (29-1783-183 - foto 1334a+b)

 

Geldern (D) - 30 april 1783 - duits talige brief geschreven namens een analfbeet, die dispensatie aanvraagt vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk van:

NN [ws. Gerard Dije] en Mechtildis Aenstoots.

Ook wordt de pastoor van Pont (D) genoemd, waarschijnlijk is de bruidegom daarvan afkomstig.

RHCL Maastricht (29-1783-57 - foto 4885a/b+TV)

 

Geldern (D) - 29 april 1783 - brief van fr. Dominicus a s(anc)to Livino pastoor "Gelriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Breij en Helena Hexkens.

RHCL Maastricht (29-1783-129 - foto 4886)

 

Geldern (D) - 23 juni 1793 - brief van fr: Dominicus pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Gerardus Albertus Holtman en Joanna Frederica Cremeren.

RHCL Maastricht (31-1793-22 - foto 4895a+b+c)

 

Geldern (D) / Kevelaer (D) - augustus/september 1794 - correspondentie van hof van Gelder, fr. Dominicus van Hoek pastoor van Geldern (D), f: A:

Corsgen secretaris van bisschop bisdom Roermond en toestemming van de bisschop J. B. R. van bisdom Roermond inzake huwelijks voltrekking tussen:

Henricus August Fritsch, Luthers en burger van Geldern (D) en 

Anna Ermgardis Winen weduwe Kahl oud 50 jaar parochiane van Geldern (D). 

Aanvankelijk geweigerd door de pastoor van Geldern (D) waarop hof van Gelder in beweging kwam, die daarop beroep deden bij bisdom van Roermond.

Uiteindelijk gaf de bisschop dispensatie om dit te kunnen doen.

RHCL Maastricht (31-1794-2 - foto 4896a t/m 4896h)

 

Geldern (D) - 11 november 1795 - brief van f. D: van Hoeke pastoor "Geldriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Edmundus Johannes Baenen parochiaan van Roermond en

Johanna Catharina de Buggenoms parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (31-1795-48 - foto 4899)

 

Geldern (D) - 22 februari 1802 - brief van f: D: van Hoelle pastoor van Geldern (D) aan bisdom Roermond, als aanvraag voor dispensatie vanwege gee-

stelijke verwantschap tussen een weduwnaar en een vrijgezelle vrouw. Zij was eerder opgetreden als doophefster van 2 kinderen van de bruidegom.

RHCL Maastricht (32-1802-9 - foto 4904+TV)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Geldern (D) - ca. 1680-1685 - brief van f. Petrus ab st. C. pastoor van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad anaverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Graets en Mechtildis Steenman weduwe.

RHCL Maastricht (S-?-22 - foto 4905)

 

Geldern (D) - ? - brief van f. Ambrosius ab I. C. C. pastoor en decaan van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Wilhelmus Anton en Jacobina van Elswijck.

RHCL Maastricht (S-?-23 - foto 4906a+b)

 

Geldern (D) - 1 juni jaartal? - briefje van NN waarin werd verklaard dat er dispensatie was verleend voor de 3 afroepingen voor:

Petrus Holtmans en Anna Margarita Schot.

RHCL Maastricht (S-?-61 - foto 4908+TV)

 

Geldern (D) - ? - brief en schema van f. Ambrosius ab Im: con: carm: pastoor en decaan van Geldern (D) als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e

 graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Cornelius Damen ook Poelmans, zoon van Jenneken Damen, Jenneken dochter van Jacobus Damen, Jacobus zoon van Henricus Damen; en

- Margareta Damen weduwe van Joannes Damen, Joannes zoon van Theodorus Damen, Theodorus zoon van Henricus Damen.

RHCL Maastricht (S-?-103 - foto 4910a+b+c+d)

 

Geldern (D) - 14 jan. jaartal? - brief van f. Petrus ab Angelo van Geldern (D) als naamloze vermelding van een genealogische schema van een bruid en

bruidegom waauit bloedverwantschap blijkt. De pastoor is bang dat ze anders bij de heidenenen gaan trouwen.

RHCL Maastricht (S-? -148 - foto 4911a/b+TV)  

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Roermond / Geldern (D) - 1 augustus en 4 september 1680 - beslissing door fr. Reginaldus bisschop van Roermond en daaropvolgende brief van fr.

Petrus ab Angelo deken in Geldern (D) dat de pastoor van Kapellen (D) was ontslagen op grond van verschillende schandalen, waaronder 1 bij het

huwelijk van kapitein Franco en vrouwe Wijenhorst. Wat een zuster van Wijenhorst onder ede heeft verklaard maar ontkent door betreffende pastoor.

RHCL Maastricht (1-1680-12 - foto 4689a/b+TV)

 

Geldern (D) of Echt? - 1 maart 1685 - mededeling aan bisdom Roermond, dat in Geldern (D) zijn getrouwd:

Justinus van der Vecken en Magdelina Chattelij [ook Chatelain] met als getuigen: secr. Antonius Moont en advocaat Hensen.

RHCL Maastricht (2-1685-24 - foto 6113a+b)

 

Geldern (D) - 5 februari 1694 - brief van fr. Ambrosius decaan "Gelriensis" [= Geldern D] over geld waar hij op zit te wachten.

RHCL Maastricht (3-1694-1 - foto 6268+TV)

 

Geldern (D) - 8 maart 1702 - brief van fr. Hilarius a s. Antonio over soldaten die niet katholiek zijn, maar die hij absolutie wilt verlenen.

RHCL Maastricht (4-1702-18 - foto 4705a/c+TV)

 

Geldern (D) - 31 maart 1702 - brief van fr. Ambrosius ab I. C. carm. pastoor en deken van Geldern (D) over een bestelling van heilige olie door een

priester, waar vertraging bij is opgelopen. Noemt ook de vrouw van markies van Hoensbroeck, die in Geldern (D) is omdat ze ziek is.

RHCL Maastricht (4-1702-25 - foto 4707a/b+TV)

 

Geldern (D) - 13 juni 1716 - brief van fr. Ambrosius "ab J. C. C. pastoor en decaan van "Gelriæ" [= Geldern D] over Anna de Greca die weduwe is

van Reijnerus Blusters en daarmee vrij om een nieuw huwelijk aan te gaan.

Erbij een verklaring comparerende voor scholtis en schepenen van Walbeck (D) d.d. 14-5-1716 door Johannes Holtappels geboren te Walbeck (D)

gewezen sergeant in regiment van baron Frangel in compagnie van kapitein van Dassel waarbij de kapitein, Reinert Blusters heeft laten gaan, de

declarant Johannes is met de regiment naar Brabant vertrokken en heeft staande tussen Brugge en Damme zijn ontslag gekregen, waarop hij over

Sluis naar Vlissingen ging waar hij Reinert Blusters aantrof. Beiden hebben hun diensten geboden aan de heer van Linden overste luitenant van

regiment Albermaerle [= Arnold Joost van Keppel 1670-1718] om te dienen als voorknecht die hun heeft aangenomen. Toen gingen ze naar Vlaan-

deren tot aan de veldslag van "Marchinnes" [Frankrijk noord] en zijn ze met de heer van Linden naar Londen gegaan waar hun heer wilde dat ze

Calvinistisch werden, wat zij niet wilden waarop zij hun ontslag hebben gevraagd en gekregen. Beiden zijn daarop buiten Londen gaan dienen onge-

veer 2 uur van de stad bij een gehucht of buurtschap genaamt "Rems" waar ze 3 maanden bleven. In het huis van Jan Claessin werd Reinert ziek

en is na 15-16 dagen overleden zonder bijwezen van een geestelijke en is begraven "omtrent eenen scheutweghs van t huijs in t veldt".

Reinert heeft zijn vriend Johannes gevraagd ingeval van zijn overlijden, dat hij een brief aan zijn vrouw Anna de Greca zal schrijven, met zijn andere

vriend die eerder uit Engeland was vertrokken genaamd Jan Colders over Amsterdam. Johannes heeft die brief gedragen tot aan Xanten en toen

besteld bij de posterijen.

RHCL Maastricht (8-1716-30 - foto 4372a/d+TV)

 

Geldern (D) - 24 juni 1729 - brief van fr. Daniel ab Angelis aan bisdom Roermond, waarin hij aanhaalt dat hij 4 weken geleden examen had aangevraagd

voor zijn zuster Theodosia, omdat zij op 5 juli zal intreden in nonnenklooster van Geldern (D), maar hij heeft nog geen antwoord ontvangen.

RHCL Maastricht (11-1729-26 - foto 6346a/b+TV)

 

Geldern (D) - 21 juli 1741 - brief van fr. Marcus a s. Elisab: pastoor van Geldern aan kanunnik Mooren van bisdom Roermond over voorgenomen hu-

welijk tussen:

Gerardus Loeven en Gertrude van Eswijck.

Gertrude verblijft sinds 6 weken in Geldern (D) maar diende daarvoor lange tijd op een kasteel in sub parochie "Handels" bij Nijmegen, later in de

brief wordt er "Halden" vermeldt [dit zou Haldern bij Rees kunnen zijn?] De pastoor wenst bewijs van ongehuwde staat van Gertrude.

RHCL Maastricht (15-1741-82 - foto 3864a/b+TV)

 

Geldern (D) - 13 maart 1743 - brief van fr. Marcus a s. Elisab: pastoor van Geldern waarin toestemming vraagt voor niet met name genoemde persoon

om vlees te eten tijdens de vastentijd. Hij meldt ook plotselinge overlijden van dhr. Coninx gisteren "kwart van de ochtend" door een ontsteking.

RHCL Maastricht (17-1743-66 - foto 6297a/b+TV)

 

Geldern (D) - 3 september 1783 - brief van fr. Mathias a s. Francisco "subprior conventus carmeli Gelriensis" waarin hij meldt dat pater Hermannus in

klooster van Geldern (D) zit.

RHCL Maastricht (29-1783-56 - foto 6308a/b+TV)

 

Geldern (D) - 26 november 1785 - brief van fr. Dominicus ord: b: Maria v: "monte Carmelo" pastoor "Gelriensis" aan bisdom Roermond waarin hij vraagt

om een huwelijk geldig te verklaren van een anonieme zaak, waarin een katholiek meisje door een protestantse dominee was getrouwd met een niet ka-

tholieke man. Blijkens bovenschrift werd het goedgekeurd op 5 december. 

RHCL Maastricht (30-1786-39 - foto 4892a/b+TV)

 

Geldern (D) - 12 juli 1786 - brief van fr. Dominicus pastoor van Geldern (D) aan bisdom Roermond, waarin hij toestemming vraagt om de volgende huwe-

lijk af te sluiten:

burgemeester Fredericus de Rothe luthers en Amasia Holtman katholiek.

Conform pauselijke brief van 1770 kan gemengde huwelijken niet worden gesloten zonder voorafgaande bisdom toestemming.

Ze hebben toestemming van haar vader en willen niet voor een dominee trouwen.

RHCL Maastricht (30-1786-10 en s-1786-13 - foto 4891a/e+TV)

 

Geldern (D) - 3 augustus 1795 - brief van P. F. Frantzen vice pastoor van Geldern (D) aan bisdom Roermond met toezending van 16 Franse kronen als

betaling van dhr. van den Mortel en mevr. Portmans, waarschijnlijk vanwege eerder verleende dispensatie.

RHCL Maastricht (31-1795-24 - foto 4897a/b+TV)

 

Geldern (D) - 5 maart 1801 - brief van P. Franciscus Frantzen vice pastoor van Geldern (D) aan bisdom Roermond, waarin hij toestemming vraagt voor

Reinerus van Megen die na overlijden van zijn vrouw in het klooster is getreden. Kennelijk heeft hij daar spijt over en wilt nu opnieuw trouwen. 

RHCL Maastricht (32-1801-9 - foto 4902a/c+TV)

 

Munster (D) – 12 april 1843 – brief van Casparus Maximilianus bisschop van Munster aan parochie Venlo in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Josephus van de Loo van parochie Geldern bisdom Munster en

Henrica de Gruijter van parochie Venlo bisdom Roermond.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3572)