GenBronnen

digitalisering

maas

Erkelens (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Erkelens (D) - 3 februari 1678 - brief van Joannes Nijssen pastoor en deken van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Camps en Maria Cuijper.

RHCL Maastricht (1-1678-34 - foto 3594)

 

Erkelens (D) - 4 februari 1682 - brief van Joannes Crucius Hauten als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Moens en Anna Gertrudis Oort.

RHCL Maastricht (1-1682-63 - foto 3595a+b)

 

Erkelens (D) - 29 september 1682 - brief van Joannes Crucius Hauten als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Esser en Elisabetha Böschgens parochianen van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (1-1682-31 - foto 5031a+b)

 

Erkelens (D) - 11 mei 1685 - brief van Joannes Crucius Hauten als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Martinus Gentis van parochie Vise (B) district Luik en

Sibilla Hendrix parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (2-1685-1 - foto 3596a+b)

 

Erkelens (D) - 28 mei 1685 - brief en schema van J. Crucius Hauten pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap tussen:

- Henricus Schroeders zoon van Joannes, Joannes zoon van Wilhelmus, Wilhelmus zoon van Albertus; en

- Maria Oellers dochter van Petrus, Petrus zoon van Matthias, Matthias zoon van Maria, Maria dochter van Albertus.

RHCL Maastricht (2-1685-46 en 3-1690-46-3 - foto 2248a t/m d)

 

Erkelens (D) - 13 februari 1690 - brieven van Joan. Crucius Hauten als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Esser en Joanna Muller.

RHCL Maastricht (3-690-30 - foto 3599a t/m d)

 

Erkelens (D) - 7 maart 1690 - brieven van J. C. Hauten pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Martens en Margaretha Clindermans.

RHCL Maastricht (3-1690-40 - foto 3600a+b)

 

Erkelens (D) - 26 april 1700 - brief van J. C. Hauten pastoor voor Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Bousen en Maria Campen.

RHCL Maastricht (3-1700-17 - foto 3601a+b)

 

Erkelens / Elmpt (D) - 27 april 1703 - brief van H. Deles pastoor van Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Mooren ook Mohren geboortig van Elmpt (D) en

Sibilla Welckens gedoopt 4 april 1681 in Erkelens.

RHCL Maastricht (4-1703-49 + 4-1703-56 - foto 2728a+b)

 

Erkelens (D) - 27 april 1703 - brief van J. C. Hauten pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Philippen en Maria Welckens.

RHCL Maastricht (4-1703-52 - foto 3604)

 

Erkelens (D) / Roermond - 24 en 25 mei 1703 - brieven van Bertramus Kerbusch vanwege afwezigheid deken en Portmans pastoor van Roermond als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Moens ontvanger van district Erkelens (D) en

Joanna Francisca Goris parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (4-1703-8 - foto 875a+b)

 

Erkelens (D) - 30 augustus 1703 - brief van J. C. Hauten pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus von Bobber parochiaan van Heinsberg (D) nu "Buschemich" en

Elisabeth Bausen parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (4-1703-9 - foto 3603)

 

Erkelens (D) - 23 maart 1704 - brief van Bertramus Kerbusch pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Meier en Sijbilla Elisabetha Hendricks.

RHCL Maastricht (4-1704-52 - foto 3606a+b)

 

Erkelens (D) - 23 mei 1704 - brief van Bertramus Kerbusch pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Jaecken en Gertrudis Strangen.

RHCL Maastricht (4-1704-93 - foto 3608a+b)

 

Erkelens (D) / Wegberg (D) - 24 en 25 november 1704 - brieven van Bertramus Kerbusch vicarius en pastoor van "Ercliniensis" [= Erkelens D] en van

F.P. Neesen pastoor van Wegberg (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Simon Fabritius stadhouder in "Tusschenbroich" parochiaan van Wegberg en

Maria Ursula Vogels parochiane van Erkelens (D) wettelijke dochter van Wilhelmus Ludolphus Vogels en Adelheidis Gerckeraht.

RHCL Maastricht (4-1704-83 - foto 1964a+b+c+d)

 

Erkelens (D) - 17 december 1704 - brieven van Bertramus Kerbusch vicarius en pastoor "Ecliniensis" [= Erkelens D] en van pastoor van Heinsberg (D)

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Haverts parochiaan van "Hinsbergensis" [= Heinsberg D] en

Elisabetha Sudderahts parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (4-1704-86 - foto 4920a+b)

 

Stevensweert - juli 1706 - brief van Theodorus Meuleners pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie [ontheffing van de 3 afkondigingen]

in verband met voorgenomen katholieke huwelijk tussen:

onbekende soldaat in garnizoen Stevensweert voor 3 jaar en Maria Putmans.

Zij is katholiek en wilt met een protestantse soldaat trouwen. Eigenlijk zijn ze al protestants getrouwd. De soldaat is kennelijk al naar bisschoppelijk hof

geweest om dispensatie. Probleem lijkt haar doop verklaring te zijn wat wordt voorzien door pastoor van Erkelens [D].

RHCL Maastricht (5-1706-26 - foto 3959a+b+TV)

 

Erkelens (D) - 29 maart 1707 - brief van J. P. N.... als aanvraag voor dispensatie voor een zeer zwaar beletsel tussen 2 gehuwden [namen werden niet

vermeld] waarbij al 5 jaar sprake zou zijn van ontucht en kinderen.

RHCL Maastricht (31-1792-24 - foto 3781a/b+TV)

 

Kuckhoven (D) - 18 januari 1710 - brief van Joannes a Doveren pastoor van Kuckhoven (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Matthaeus Eggerath parochiaan van Kuckhoven (D) en

Sophia Geloven parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (6-1710-100 - foto 5046a+b) 

 

Erkelens (D) - 26 november 1710 - brief van Andreas Knippenberg pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Cornelius Theilen en Agnetis Stevens.

RHCL Maastricht (6-1710-31 - foto 3612a+b)

 

Erkelens (D) - 26 februari 1715 - brief van Andreas Knippenberg pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Frederixs en Sibilla Everts.

RHCL Maastricht (7-1715-47 - foto 3614)

 

Erkelens (D) - 27 februari 1715 - brief van Andreas Knippenberg pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Oellers en Gertrudis Brunen.

RHCL Maastricht (7-1715-52 - foto 3615)

 

Erkelens (D) - 16 augustus 1715 - brief van Petrus Gehlen kapelaan van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Evers en Catharina Aretz.

RHCL Maastricht (7-1715-23 - foto 3613a+b)

 

Erkelens (D) - 28 augustus 1715 - brief van Andreas Knippenbergh pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Christianus Schuller militair en Maria Agnetis Oellers.

RHCL Maastricht (7-1715-108 - foto 3617)

 

Erkelens (D) - 31 augustus 1715 - brief van Andreas Knippenbergh pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Leonardus Velten en Catharina Itzen.

RHCL Maastricht (7-1715-87 - foto 3616a+b)

 

Erkelens (D) - 3 juli 1716 - brief van Andreas Knippenbergh pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Carolus Esser en Anna Jansen.

RHCL Maastricht (8-1716-84 - foto 3621a+b)

 

Erkelens (D) - 14 september 1716 - brief van Andreas Knippenbergh pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Theuwissen ex Wegberck [= Wegberg] en

Elisabetha Pelsers parochiane van Erkelens.

RHCL Maastricht (8-1716-72 - foto 3620)

 

Erkelens (D) - 5 november 1716 - brief en schema van Andreas Knippenbergh pastoor en deken van Erkelens als aanvraag voor dispensatie vanwege

3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Rix zoon van Elisabeth Claessen; en

- Sibilla ter Wusch dochter van Elisabetha Claessen.

RHCL Maastricht (8-1716-54 - foto 3619a+b)

 

Erkelens (D) - 5 september 1719 - brief van Andreas Knippenbergh pastoor van Erkelens en deken district Erkelens als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Goswinus Vets en Eva Brunen parochianen van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (9-1719-55 - foto 3628a+b)   

 

Erkelens (D) - 15 oktober 1719 - brief van Knippenbergh pastoor van Erkelens en deken van district Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Geraerts en Margaretha Faessen parochianen van Erkelens.

RHCL Maastricht (9-1719-34 - foto 1659a+b)

 

Erkelens (D) - 26 oktober 1719 - brief van Andreas Knippenbergh pastoor van Erkelens deken van district Erkelens, als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Adrianus Boxmeer parochiaan van Erkelens (D) en

Maria Elisabetha Bijll parochie Wegbergh (D) district Luik.

RHCL Maastricht (9-1719-21 - foto 3626a+b)

 

Erkelens (D) - 23 november 1719 - brief van Andreas Knippenbergh pastoor van Erkelens deken van district Erkelens als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conrardus Wijler en Eleonora Meijer parochianen van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (9-1719-119 - foto 3629a+b)

 

Erkelens (D) - 4 juni 1720  - brief van Andreas Knippenbergh pastoor van Erkelens deken van district Erkelens als aanvraag voor dispensatie in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Conrardus aen Salderen en Agnes Siten.

RHCL Maastricht (9-1720-27 - foto 3630a+b)

 

Erkelens (D) - 30 december 1722 - brief van Andreas Knippenbergh pastoor van Erkelens deken van district Erkelens als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Vogel en Sibilla Essers.

RHCL Maastricht (10-1723-9 - foto 3632a+b)

 

Erkelens (D) - 27 juli 1724 - brief van Andreas Knippenbergh pastoor van Erkelens deken van district Erkelens als aanvraag voor dispensatie in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hansen en Sibilla Lenaerts.

RHCL Maastricht (10-1724-4 - foto 3633a+b)

 

Erkelens (D) - 4 september 1724 - brief van Andreas Knippenbergh pastoor van Erkelens deken van district Erkelens als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Grassen ex Wegberg (D)

en Catharina Claessen parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (10-1724-11 - foto 3634)

 

Erkelens (D) - 10 juli 1726 - brief van Andreas Knippenbergh pastoor van Erkelens deken van district Erkelens als aanvraag voor dispensatie in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Esser en Gertrudis Ghielen.

RHCL Maastricht (10-1726-31 - foto 3635a+b)

 

Erkelens (D) - 13 oktober 1726 - brief van kapelaan J. W. ... van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Carabin en Theresia Breuwers.

RHCL Maastricht (10-1726-39 - foto 3636)

 

Erkelens (D) - 23 januari 1727 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Schieffers en Elisabeta Welters.

RHCL Maastricht (10-1727-19 - foto 3637a+b)

 

Erkelens (D) - 24 januari 1728 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Engels en Mectildis Iansens.

RHCL Maastricht (10-1728-47 - foto 3639a+b)

 

Erkelens (D) - 13 januari 1729 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Servatius Haes en Maria Catharina Verver.

RHCL Maastricht (11-1729-38 - foto 3641a+b)

 

Erkelens (D) - 17 februari 1729 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Martinus Kleijn en Maria Anna Regina Lachebach.

RHCL Maastricht (11-1729-91 - foto 3643a+b)

 

Erkelens (D) - 12 mei 1729 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Smits afkomstig van Erkelens ex militair nu Dusseldorf (D) en

Gertrudis Girmans parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (11-1729-101 - foto 3644a+b+c)

 

Erkelens (D) - 20 en 23 oktober 1729 - brieven van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ionas Broeders parochiaan van Holzweiler (D) en

Catharina Oellers parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (11-1729-65 - foto 3642a+b+c)

 

Erkelens (D) - 7 mei 1730 - brief en schema van F. W. Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e/5e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Andreas Damen zoon van Nicolaus Damen en Adelheidis Zentes, Adelheidis dochter van Jacobus Zentes; en

- Christina Ropoel dochter van Wannes Ropoel, Wannes zoon van Gerardus Ropoel en Petronella Mertens, Petronella dochter van Vincentius Mertens.

Jacobus Zentes en Vincentius Mertens zijn half broers [zelfde moeder].

RHCL Maastricht (12-1730-87 - foto 3646a+b+c)

 

Erkelens (D) - 9 mei 1730 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Ollers en Maria Heggen.

RHCL Maastricht (12-1730-88 - foto 3647a+b)

 

Erkelens (D) - 6 september 1730 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wolterus Jompers en Maria Gijsen.

RHCL Maastricht (12-1730-76 - foto 3645a+b)

 

Erkelens (D) - 21 mei 1735 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Laedemaekers en Marie Viegers.

RHCL Maastricht (13-1735-16 - foto 3648a+b)

 

Erkelens (D) - 26 augustus 1735 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Lodewigh en Agnes Mertens.

RHCL Maastricht (13-1735-115 - foto 3649)

 

Erkelens (D) - 18 oktober 1735 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hieronimus van der Straeten parochiaan in Dulcken (D) en

Maria Anna Meijer parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (13-1735-139 - foto 3650a+b)

 

Erkelens (D) - 7 november 1735 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Lucas en Alegonda Viten.

RHCL Maastricht (13-1735-179 - foto 3652a+b)

 

Erkelens (D) - 21 november 1735 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Mertens parochiaan van Erkelens (D) en

Cunegunda Haubts parochiane van Doveren (D) district Luik.

RHCL Maastricht (13-1735-151 - foto 3651a+b)

 

Erkelens (D) - 11 juli 1740 - brief van F.W. Moers pastoor in Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Verver parochiaan van Erkelens (D) en

Catharina Essers parochiane van Hassel[t] bisdom Keulen.

RHCL Maastricht (14-1740-131 - foto 571a+b) 

 

Erkelens (D) - 30 juli 1740 - brief van W. Moers pastoor van Erkelensa als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Linsen parochiaan van Erkelens en

Maria Catharina Roift vroeger parochiane van Venlo.

Ze vragen om ontheffing van de 3 gebruikelijke afkondigingen vanwege geklets van mensen.

RHCL Maastricht (14-1740-121 - foto 1095a+b+TV)

 

Erkelens (D) - 6 april 1741 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Everts en Catharina Brassen.

RHCL Maastricht (15-1741-11 - foto 3656a+b+c)

 

Erkelens (D) - 11 mei 1741 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Graes en Alegonda Jacobs.

RHCL Maastricht (15-1741-37 - foto 3657a+b)

 

Erkelens (D) - 8 oktober 1742 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Theunisse en Catharina Arets.

RHCL Maastricht (16-1742-97 - foto 3658)

 

Erkelens (D) - 20 september 1743 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reinerus Eckert en Mechtildis Iansen parochianen van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (17-1743-34 - foto 3659a+b)

 

Erkelens (D) - 28 november 1743 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hilgerus Muschen en Agnes Stevens.

RHCL Maastricht (17-1743-53 - foto 3660a+b)

 

Erkelens (D) - 28 april 1744 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conrardus Bonus parochiaan van Overcruchten D) en

Maria Eeren parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (17-1744-48 - foto 3664a+b)

 

Aken / Erkelens (D) - 1 en 9 augustus 1744 - brieven van S. I. Hennen priester van st. Foillanus in Aken en van F: W: Moers pastoor van Erkelens

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Fredericus Reul j.u.l. parochiaan st. foillanus burger van Aken (D) en

Maria Sibilla Gerckraedt parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (17-1744-14 - foto 3662a+b+c)

 

Erkelens (D) - 24 november 1744 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ioannes Wilhelmus Sijberts secretaris in Bruggen (D) district Luik (B) en

Anna Maria Bolts parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (17-1744-43 - foto 3663a+b+c+d)

 

Erkelens (D) - 25 januari 1746 - brief en schema van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Bertramus Philippen zoon van Reinerus Philippen en Eva Gloven, Eva dochter van Laurentius Gloven en Mechtildes Broun, Laurentius zoon van

                                          Petrus Gloven; en

- Sibilla Lucas dochter van Joannes Lucas en Mechtildes am Valdere, Joannes zoon van Bertramus Lucas en Catharina Gloven, Catharina dochter

                                          van Wilhelmus Gloven.

Wilhelmus Gloven en Petrus Gloven zijn broers.

RHCL Maastricht (18-1746-77 - foto 3671a+b)

 

Erkelens (D) - 1 februari 1746 - brief van F: W: Moers pastoor in Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Thelen ex militair in dienst van Holland en Catharina Sijben.

RHCL Maastricht (18-1746-75 - foto 3670a t/m d)

 

Erkelens (D) - 5 februari 1746 - brief van F: W: Moers pastoor in Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conrardus Ohoven en Maria Agnes Esser.

RHCL Maastricht (18-1746-70 - foto 3669a+b)

 

Erkelens (D) - 16 februari 1746 - brief van F: W: Moers pastoor in Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Itzen en Alagonda van Hasselt.

RHCL Maastricht (18-1746-98 - foto 3672a+b)

 

Erkelens (D) - 18 juni 1746 - brief van F: W. Moers pastoor in Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Vogel en Elisabeta van Doveren.

In Maastricht abusievelijk ge-indexeerd bij Escharen (NB) hoort bij Erkelens (D).

RHCL Maastricht (18-1746-132 - foto 3230a+b)

 

Erkelens (D) - 6 juli 1746 - brief van F: W: Moers pastoor in Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Ohoven en Catharina Ollers.

RHCL Maastricht (18-1746-40 - foto 3667a+b)

 

Erkelens (D) - 24 augustus 1746 - brief van F: W: Moers pastoor in Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Rocharts en Maria Joopen.

RHCL Maastricht (18-1746-55 - foto 3668a+b)

 

Erkelens (D) - 8 september 1746 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Fredericus Wilhelmus Volbergh parochiaan van Erkelens (D) en

Gertrudis Stadelers parochiane van Juchen district Keulen (D).

RHCL Maastricht (18-1746-18 - foto 3666a+b)

 

Viersen (D) / Erkelens (D) - 10 november 1746 - brieven van Henr: Cofferad pastoor van Viersen en F. W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Esser parochiaan van Erkelens (D) en

Margareta Menghius parochiane van Viersen (D).

RHCL Maastricht (18-1746-26 - foto 3698a+b+c)

 

Erkelens (D) - 6 februari 1747 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ioannes Wilhelmus Feijen parochiaan in Beeck (bij Erkelens) en

Lucia Jansen parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (19-1747-2 - foto 3673a+b)

 

Erkelens (D) - 28 september 1747 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Carabijn weduwenaar en Helena Ollers weduwe.

RHCL Maastricht (19-1747-8 - foto 3674a+b)

 

Rurdorf (d) / Erkelens (D) - 31 december 1748 en 3 januari 1749 - brieven van Urbanus Joris? pastoor in Rurdorf (D) en F: W: Moers pastoor van

Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Tilmans afkomstig van parochie Rurdorf (net onder Linnich) aartsbisdom Keulen (D) en

Maria Catharina Jansen parochiane van Erkelens (D).

Hij was geboren 2 nov. 1708 uit Gerardus Tilmans en Catharina Tilmans.

RHCL Maastricht (19-1748-1 en 19-1749-5 - foto 3676a+b)

 

Erkelens (D) - 1 september 1749 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Essers en Catharina Roulandt.

RHCL Maastricht (19-1749-42 - foto 3677)

 

Erkelens (D) - 23 april 1750 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Cupers en Maria Dresen weduwe.

RHCL Maastricht (19-1750-15 - foto 3678a+b)

 

Erkelens (D) - 13 mei 1752 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Esser en Anna Maria Jansen.

RHCL Maastricht (19-1752-14 - foto 3679a+b)

 

Erkelens (D) / Gerderath (D) - 5 januari 1753 - brieven van F: W: Moers pastoor van Erkelens (D) en van N: Beckers pastoor van Gerderath (D) als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Lemmen parochiaan van Erkelens (D) en

Maria Ollers weduwe parochiane van Gerderath (D).

RHCL Maastricht (20-1753-25 - foto 3683a+b+c)

 

Erkelens (D) - 15 januari 1753 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Frensen weduwenaar en Elisabeta van Doveren weduwe.

RHCL Maastricht (20-1753-5 - foto 3680a+b)

 

Erkelens (D) - 27 juni 1753 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Pelser en Gertrudis Schephers.

RHCL Maastricht (20-1753-164 - foto 3693a+b)

 

Erkelens (D) - waarschijnlijk 7 augustus 1753 - brief van H. P. Claessens? uit Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Gerardus Peckes? weduwenaar ex parochie Belheim? bisdom Luik en

Maria Catharina Cuppers parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (26-1770-1 - foto 3733)

 

Lovenich / Erkelens (D) - 19 en 20 augustus 1753 - brieven van J: H: Maessen pastoor van Lovenich en F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Godefridus Offermans parochiaan in Lovenich (D) en

Maria Catharina Itzen parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (20-1753-112 - foto 3689a+b+c)

 

Erkelens (D) - 26 augustus 1753 - brieven van J. Ruttjens vice pastoor van Erkelens en Heus pastoor en decaan van Heinsberg als  aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Leenarts parochiaan van Heinsberg (D) en

Elisabetha Janssen weduwe parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (20-1753-12 - foto 3681a+b+c)

 

Erkelens (D) - 30 augustus 1753 - brief van J. Ruttjens vice pastoor van Erkelens vanwege afwezigheid van de pastoor als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Mueijser en Anna Maria Smits.

RHCL Maastricht (20-1753-153 - foto 3692a+b)

 

Erkelens (D) - 5 oktober 1753 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Viten weduwenaar en Maria Theunissen weduwe.

RHCL Maastricht (20-1753-13 - foto 3682a+b)

 

Erkelens (D) - 14 oktober 1753 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Casparus Muller en Catharina Adeleidis Nelissen.

RHCL Maastricht (20-1753-83 - foto 3686a+b)

 

Erkelens (D) - 14 oktober 1753 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Fransen en Anna Catharina Hermes.

RHCL Maastricht (20-1753-85 - foto 3687a+b)

 

Erkelens (D) - 16 oktober 1753 - brieven van F: W: Moers pastoor van Erkelens en Matthaus Matthai pastoor van Körrenzig als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Blanckarts weduwenaar parochiaan van Erkelens (D) en

Sibilla Plum weduwe parochiane van Körrenzig (D) district Keulen.

RHCL Maastricht (20-1753-99 - foto 3688a+b)

 

Erkelens (D) - 18 oktober 1753 - brief en schema van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Augustinus Josephus Everts zoon van Wilhelmus Everts, Wilhelmus zoon van Theodorus Everts; en

- Anna Maria Zander dochter van Christianus Zander en Maria Everts, Maria dochter van Petrus Everts, Petrus zoon van Theodorus Everts.

RHCL Maastricht (20-1753-80 - foto 3684a+b)

 

Erkelens (D) - 20 oktober 1753 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Allerts weduwenaar parochiaan van Erkelens (D) en

Catharina Thonissen parochiane in Beeck (D) district Luik.

RHCL Maastricht (20-1753-81 - foto 3685a+b)

 

Erkelens (D) - 4 november 1753 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Ollers en Maria Sibilla Rutten.

RHCL Maastricht (20-1753-124 - foto 3691a+b)

 

Erkelens (D) - 24 november 1753 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Thewissen en Elisabeta Hollenders.

RHCL Maastricht (20-1753-121 - foto 3690a+b)

 

Erkelens (D) - 9 november 1755 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes am Valdere en Sibilla am Valdere.

RHCL Maastricht (21-1755-23 - foto 3694a+b)

 

Erkelens (D) - 19 oktober 1759 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Hermens weduwnaar parochiaan van Erkelens (D) en

Gertrudis Schoenmakers weduwe parochiane van Wegberg (D).

RHCL Maastricht (21-1759-23 - foto 3695a+b)

 

Erkelens (D) 10 januari 1760 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Cremer en Maria Catharina Roefs weduwe.

RHCL Maastricht (22-1760-22 - foto 3699a+b)

 

Erkelens (D) - 28 januari 1760 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Bijll afkomstig uit Wegberg nu parochiaan van Erkelens (D) en

Barbara Boxmeer parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (22-1760-8 - foto 3696a+b+c)

 

Erkelens (D) - 13 februari 1760 - brief van F. W. Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Philippus Wilhelmus Ohrt parochiaan van Wegberck [= Wegberg] en

Anna Maria Mertens parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (22-1760-160 - foto 1310a+b+c)

 

Erkelens (D) - 14 februari 1760 - brief van F. W. Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wernerus Offermans parochiaan in Lovenich (D) district Keulen en

Anna Catharina Evers parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (22-1760-171 - foto 3708a+b)

 

Erkelens (D) - 14 februari 1760 - brief van F. W. Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Kiggen en Anna Maria Evers.

RHCL Maastricht (22-1760-172 - foto 3709a+b)

 

Erkelens (D) - 13 april 1760 - brief van F. W. Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Winandus Minckeberg weduwenaar en Maria Gertrudis Stadelers weduwe.

RHCL Maastricht (22-1760-163 - foto 3707a+b+c)

 

Erkelens (D) - 16 april 1760 - brief van F. W. Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conrardus Otten en Maria Lemmen.

RHCL Maastricht (22-1760-195 - foto 3710a+b)

 

Erkelens (D) - 24 april 1760 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Pangels en Anna Catharina Hermes.

RHCL Maastricht (22-1760-77 - foto 3702a+b)

 

Erkelens (D) - 20 mei 1760 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Schepers en Maria Elisabeta Thewissen weduwe.

RHCL Maastricht (22-1760-84 - foto 3703a+b)

 

Erkelens (D) - 10 juni 1760 - brief en schema van Franciscus Wimarus Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Bongarts parochiaan in Beeck (D) district Luik, zoon van Conrardus Bongarts en Catharina Me..., Conrardus zoon van Gerardus Bongarts

                                       en Helena Meijer, Helena dochter van Gerardus Meijer; en

- Maria Koonen parochiane van Erkelens (D), weduwe van Antonius Vasters, Antonius zoon van Wernerus Vasters en Maria Hermans, Maria dochter

                                       van Gerardus Hermans en Maria Meijer, Maria dochter van Gerardus Meijer. 

RHCL Maastricht (22-1760-73 - foto 3701a+b+c)

 

Erkelens / Kuckhoven (D) - 1 juli 1760 - brieven van F: W: Moers pastoor van Erkelens en pastoor van Keuckhoven als aanvraag voor dispensatie in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Buschgens parochiaan van Kückhoven (D) en

Elisabeta Josepha Vogels parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (22-1760-118 - foto 3706a+b+c)

 

Erkelens (D) - 10 september 1760 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Gloven en Anna Catharina Esser.

RHCL Maastricht (22-1760-68 - foto 3700a+b)

 

Erkelens (D) - 16 en 23 september 1760 - brieven van F: W: Moers pastoor van Erkelens over 2 anonieme echtparen die elk worden aangeduid als Titus en

Caia die te goeder trouw waren getrouwd maar waarvan achteraf bleek dat ze bloedverwant waren in de 4e graad. Uit de beantwoording van bisdom Roer-

mond blijkt dat beide paren achteraf dispensatie krijgen vanwege 4e graad bloedverwantschap.

RHCL Maastricht (22-1760-96 - foto 3705a/d+TV)

 

Erkelens (D) - 23 november 1760 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Thewissen en Maria Josepha Jansen.

RHCL Maastricht (22-1760-96 - foto 3704a+b)

 

Erkelens / Kuckhoven (D) - 13 mei 1761 - brieven van F: W: Moers pastoor van Erkelens en pastoor van Keuckhoven als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hendericks parochiaan in Keuchoven (D) en

Maria Gertrudis Cupers parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (23-1761-20 - foto 3711a+b+c)

 

Erkelens (D) - 11 februari 1762 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Arets en Maria Elisabeta aen Valderen.

RHCL Maastricht (23-1762-10 - foto 3712a+b)

 

Roermond - 5 mei 1762 - dispensatie van gedelegeerde Petrus Henricus Petit j.u.l. kanunnik in cathedraal Roermond namens de bisschop Joannes

Carolus Molinari vanwege 2e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Ohoven en Maria Agnetis Ohoven.

RHCL Maastricht (23-1762-11 - foto 3713a+b)

 

Erkelens (D) - 16 februari 1764 - brief van F: W: Moers pastoor en deken van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Pelser en Anna Maria Lucas.

RHCL Maastricht (23-1764-122 - foto 3722a+b)

 

Erkelens (D) - 10 mei 1764 - brief en schema van F: W: Moers pastoor en deken van Erkelens als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Gerardus Jansen zoon van Henricus Jansen en Alegonda Grijpehoven, Alegonda dochter van Wilhelmus Grijpehoven en Maria Strouken, Maria

                                          dochter van Wilhelmus Strouken; en

- Maria Josepha Stroucken dochter van Petrus Strouken en Maria Breuer, Petrus zoon van Wilhelmus Strouken.

RHCL Maastricht (23-1764-34 - foto 3716a+b+c)

 

Erkelens / Doveren (D) - 4 augustus 1764 - brieven van F: W: Moers pastoor en deken van Erkelens en W. Savelsberg pastoor in Doveren als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Everts weduwenaar parochiaan van Erkelens (D) en

Anna Gertrudis Cupers parochiane in Doveren (D).

RHCL Maastricht (23-1764-29 - foto 3715a+b)

 

Erkelens (D) - 17 augustus 1764 - brief van F: W: Moers pastoor en deken van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Petrus Cuper en Petronilla Hermans.

RHCL Maastricht (23-1764-70 - foto 3719a+b)

 

Erkelens (D) - 28 september 1764 - brief van F: W: Moers pastoor en deken van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Theodorus Broussen en Catharina van Simmeren.

RHCL Maastricht (23-1764-46 - foto 3717a+b)

 

Erkelens (D) - 20 oktober 1764 - brief van F: W: Moers pastoor en deken van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus Remges en Maria Mechtildis Eeren.

RHCL Maastricht (23-1764-55 - foto 3718a+b)

 

Kuckhoven (D) - 25 oktober 1764 - brief en schema van F: W: Cardoll pastoor in Kuckhoven mede onderschreven door F: W: Moers pastoor en deken

van Erkelens als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Pelzer parochiaan van Erkelens (D), zoon van Franciscus Pelzer en Catharina Mertens, Catharina dochter van Petrus Mertens en Megtildis

                                      Ollerst, Petrus zoon van Gerardus Mertens en Anna Sijgers, Anna dochter van Gerardus Sijgers; en

- Anna Catharina Cupers parochiane in Kuckhoven, dochter van Mathias Cupers en Catharina Buschgens, Mathias zoon van Petrus Cupers en Petronella

                                      Granterath, Petronella dochter van Mathias Granterath en Helena Sijgers, Helena dochter van Gerardus Sijgers.

RHCL Maastricht (23-1764-105 - foto 3721a+b+c)

 

Erkelens (D) - 13 februari 1767 - brief van F: W: Moers pastoor en deken van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Theodorus Hermes en Judit Schefers.

RHCL Maastricht (24-1767-55 - foto 3723)

 

Erkelens (D) - 5 juni 1767 - brief van F: W: Moers pastoor en deken van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Knappers weduwenaar en Maria Catharina Roefs weduwe.

RHCL Maastricht (24-1767-154 - foto 3725)

 

Erkelens (D) - 12 juli 1767 - brief van F: W: Moers pastoor en deken van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hansen en Margareta Francken.

RHCL Maastricht (24-1767-90 - foto 3724)

 

Erkelens (D) - 12 januari 1768 - brief van G: van den Schoor dienstbaar in Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Josephus Aussem weduwenaar parochiaan in Nieukerk en Hulckraeth en

Maria Anna van der Straeten weduwe parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (25-1768-104 - foto 3731a+b) 

 

Erkelens (D) - 9 februari 1768 - brief van G: van den Schoor dienstbaar in Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Stephanus Stevens ex Weghbergh (D) district Luik en

Anna Cunegundis Hover parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (25-1768-78 - foto 3729)

 

Erkelens (D) - 10 april 1768 - brief van G: van den Schoor dienstbaar in Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Jopen en Margaretha Stroucken.

RHCL Maastricht (25-1768-91 - foto 3730)

 

Erkelens (D) - 11 juli 1768 - brief en schema van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Brandts zoon van Maria Aretz, Maria dochter van Margaretha Ollers, Margaretha dochter van Petrus Ollers; en

- Maria Sibilla Itzen dochter van Wilhelmus Itzen, Wilhelmus zoon van Henricus Itzen, Henricus zoon van Wilhelmus Itzen.

Petrus Ollers en Wilhelmus Itzen zijn blijkbaar halfbroers, zelfde moeder.

RHCL Maastricht (25-1768-67 - foto 3728a+b)

 

Erkelens (D) - 3 november 1768 - brief en schema van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Cupers zoon van Sibilla Cupers, Sibilla dochter van Maria Wirtz, Maria dochter van Leonardus Wirtz; en

- Maria Agnetis Verver dochter van Petrus Verver, Petrus zoon van Agnes Wirtz, Agnes dochter van Leonardus Wirtz.

RHCL Maastricht (25-1768-120 - foto 3732a+b) 

 

Erkelens (D) - 13 september 1768 - brief van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adamus Carbijn en Anna Margaretha Beeck.

RHCL Maastricht (25-1768-53 - foto 3727)

 

Erkelens (D) - 4 juni 1772 - brief van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Hermannus Josephus Michels parochiaan "Marioduri oppidi ad" aartsbisdom Keulen en

Maria Theresia Meijer van parochie Erkelens.

RHCL Maastricht (26-1772-118 - foto 3739)

 

Erkelens (D) - 11 augustus 1772 - brief van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus Nellissen parochiaan Heinsberg (D) bisdom Luik

en Maria Josepha Meijer parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (26-1772-99 - foto 3738)

 

Erkelens (D) - 8 september 1772 - brief van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Hilgers parochiaan in Brachelen (D) aartsbisdom Keulen en

Maria Sibilla Vasters van parochie Erkelens (D).

RHL Maastricht (26-1772-88 - foto 3736)

 

Erkelens (D) - 9 september 1772 - brief van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Conrardus Hansen van parochie Erkelens en

Maria Agnes Francken ex "loco Wandalo diaecesis Coloniensis". (Wanlo?)

Graag hiervan het huwelijk om de juiste plaats te bepalen?

RHCL Maastricht (26-1772-77 - foto 3735)

 

Erkelens (D) - 29 november 1772 - brief van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conradus Hermes en Maria Anna Goertz.

RHCL Maastricht (26-1772-49 - foto 3734)

 

Erkelens (D) - 16 februari 1773 - brief van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Antonius Gros parochiaan in Holtzweiler (D) en

Anna Catharina Ohoven parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (27-1773-83 - foto 3745)

 

Kuckhoven (D) / Erkelens (D) - 1 maart 1773 - brieven van F: W: Cardoll pastoor van Kuckhoven (D) en P: V: Ganser pastoor van "Ercliniensis" [= Erke-

lens D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Severs parochiaan van Kuckhoven (D) en

Anna Catharina Amfalderen parochiane van "Erckelentz" [= Erkelens D].

RHCL Maastricht (27-1773-86 - foto 5099a+b+c)

 

Kuckhoven (D) / Erkelens (D) - 21 april 1773 - brieven van F: W: Cardoll pastoor van Kuckhoven (D) en P: V: Ganser pastoor van "Ercliniensis" [= Erke-

lens D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Paulus parochiaan van Kuckhoven (D) en

Cunegunda Cüppers parochiane van "Erckelentz" [= Erkelens D].

RHCL Maastricht (27-1773-100 - foto 5100a+b+c)

 

Erkelens (D) - 31 oktober 1773 - brief van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Josephus Leimküller ex Linnich (D) en

Catharina Gertrudis Steltzen van parochie Erkelens (D).

RHCL Maastricht (27-1773-51 - foto 3741a+b)

 

Erkelens (D) - 23 november 1773 - brief van H: Ohoven kapelaan van Erkelens als aanvraag voor dispensatie voor ontheffing van de 3 afroepingen in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Broders uit Matzerath (D) en Elisabeth Rutten uit de voorstad, beiden parochianen van Erkelens (D).

Bruidegom met toestemming van de ouders, bruid met toestemming van de moeder. Ze vragen om die dispensatie omdat ze kwaadwillige bezwaren vre-

zen waardoor vertraging en dan in advents tijd zullen komen. Er zou bloedverwantschap zijn maar uit onderzoek is dat niet gebleken.

Intussen kwam er bezwaar van Aldegunda Cupper die verklaarde dat ze in geheim was verloofd met Wilhelmus, de brief van 2 december 1773 door P:

V: Ganser pastoor van Erkelens verklaard dat hij dat had onderzocht, maar het klopte niet. Inmiddels waren ze gesloten tijd gekomen waarop nieuwe

dispensatie was aangevraagd en gekregen.

RHCL Maastricht (27-1773-57 - foto 3742a/d+TV)

 

Erkelens (D) - 6 januari 1775 - brief van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie voor ontheffing van de 3 afkondigingen in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reinerus Mevissen weduwnaar en Catharina Luttelforst parochianen van Erkelens (D).

De voortgang voor het huwelijk was tegenhouden door ene Christina Classens parochiane van Doveren D) maar uit onderzoek werd haar verzoek af-

gewezen en zelfs veroordeeld tot betaling van de kosten.

RHCL Maastricht (27-1774-13 - foto 3746+TV)

 

Erkelens (D) - 8 februari 1775 - brief van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met huwelijk tussen:

Sebastianus Reek weduwenaar en Maria Josepha Rix.

RHCL Maastricht (28-1775-2 - foto 3747)

 

Erkelens (D) - 15 februari 1775 - brief van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met huwelijk tussen:

Conradus Kerff en Maria Josepha Knur.

RHCL Maastricht (28-1775-37 - foto 3749) 

 

Erkelens (D) - 15 november 1775 - brief/schema van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met huwelijk tussen:

- Joannes Gerardus Esser zoon van Gertrudis Cüpper, Gertrudis dochter van Joannes Cüpper, Joannes zoon van Jacobus Cüpper; en

- Catharina Jansen dochter van Maria Millers, Maria dochter van Sibilla Albertz, Sibilla dochter van Catharina Cüpper, Catharina dochter van Jacobus Cüpper.

RHCL Maastricht (28-1775-4 - foto 3748a+b)

 

Viersen (D) - 22 januari 1777 - brief van J: M: Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wijnandus Schiller weduwnaar parochiaan in Keijenberg (D) [= bij Erkelenz D] bisdom Keulen en

Christina Dohr ex Viersen (D).

RHCL Maastricht (28-1777-54 - foto 4529)

 

Erkelens (D) - 3 mei 1777 - brief van Philibertus Vincentius Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met huwelijk tussen:

Joannes zur Mahr parochiaan van Erkelens (D) en

Cunegunda Busch geboren Jellessen parochiane van Heinsberg (D).

RHCL Maastricht (28-1777-66 - foto 3751)

 

Erkelens (D) - 23 mei 1777 - brief van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor  dispensatie in verband met huwelijk tussen:

Henricus Reiners en Margaretha Beeck.

RHCL Maastricht (28-1777-114 - foto 3753)

 

Erkelens (D) - 19 juni 1777 - brief van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie van de 3 afkondigingen in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Lütterforst parochiaan van Erkelens (D) sinds 4 jaar soldaat in regiment van Birckenfelt in garnizoen te Dusseldorf (D) en

Anna Gertrudis Goertz van parochie Erkelens (D) die nu 7 maanden zwanger is.

RHCL Maastricht (28-1777-148 - foto 3754a/c+TV) 

 

Erkelens (D) - 7 augustus 1777 - brief van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met huwelijk tussen:

Joannes Petrus Jöpen en Catharina Eva Walraff.

RHCL Maastricht (28-1777-5 - foto 3750)

 

Erkelens (D) - 8 december 1777 - brief van P: V: Ganser pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met huwelijk tussen:

Wilhelmus Josephus Evertz en Sibilla Margaretha Büschgens.

RHCL Maastricht (28-1777-87 - foto 3752)

 

Hillenraet (bij Roermond) - 22 juli 1778 - brief van L. Theunissen secretaris namens Costerius vicarius generaal van bisdom Roermond, waarin een

verzoek om te trouwen door de pastoor van Roermond werd geweigerd, omdat de bruidegom een deserteur geen verklaringen van doop en vrijheid

kon overleggen. Kennelijk kon de bruidegom via pastoor van Erkelens (D) dat nu wel krijgen. 't Gaat om huwelijk met de weduwe Clingen.

Op 4 augustus 1778 trouwen katholiek in Roermond met dispensatie voor de 3 afkondigingen vanwege zijn desertie vrees:

Leonardus Linnaerts en Anna Gertrudis Servé vidua Klingen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (28-1778-8 - foto 3755a/b+TV)

 

Erkelens (D) - 24 maart 1780 - brief en schema van H: Ohoven kapelaan in Erkelens als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias Otten zoon van Godefridus Otten en Cunigunda Hermes, Cunigunda dochter van Conradus Hermes en Maria Grambusch; en

- Maria Anna Geurts weduwe Conradus Hermes, Conradus zoon van Matthias Hermes, Mathias zoon van Petrus Hermes, Petrus zoon van Conradus

                                          Hermes en Maria Grambusch.

RHCL Maastricht (29-1780-15 - foto 3758a+b)

 

Erkelens (D) - 4 juni 1780 - brief van H. Ohoven van Erckelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Kerf en Maria Sijbilla Ohoven.

RHCL Maastricht (29-1780-25 - foto 2263a+b+c)

 

Erkelens (D) - 1 augustus 1780 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erckelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Buschges weduwenaar en Eva Vaslers.

RHCL Maastricht (29-1780-28 - foto 2266)

 

Erkelens (D) - 7 september 1780 - brief en schema van H. B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Nix ex parochie van Kuckhoven (D) zoon van Sophia Cuppers, Sophia dochter van Anna Leonards, Anna dochter van Sophia Ollers, Sophia

                                     dochter van Petrus Ollers; en

- Anna Catharina Eggerath van parochie Erkelens (D) dochter van Petrus Eggerath, Petrus zoon van Sybilla Webers, Sybilla dochter van Catharina

                                     Ollers, Catharina dochter van Petrus Ollers. 

RHCL Maastricht (29-1780-34 - foto 3759a+b)

 

Erkelens (D) - 15 november 1780 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erckelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Broeders en Maria Magdalena Jansens.

RHCL Maastricht (29-1780-23 - foto 2261)

 

Erkelens (D) - 19 februari 1781 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Hansen van parochie Huckelhoven (D) en

Maria Gertrudis Brasser van parochie Erkelens (D).

RHCL Maastricht (29-1781-15 - foto 3760)

 

Erkelens (D) - 11 februari 1783 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Peltzer en Maria Agnes Verver.

RHCL Maastricht (29-1783-175 - foto 3767)

 

Erkelens (D) - 10 mei 1783 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reinerus Ohoven en Mechtildis in der Fluth.

RHCL Maastricht (29-1783-147 - foto 3766)

 

Erkelens (D) - 19 mei 1783 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Henricus Conen parochiaan van Beeck (D) en

Anna Magdalena Boddorff.

RHCL Maastricht (29-1783-139 - foto 3764)

 

Erkelens (D) - 22 mei 1783 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Clever en Anna Maria Hermes.

RHCL Maastricht (29-1783-140 - foto 3765)

 

Erkelens (D) - 13 augustus 1783 - brief en schema van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Conradus Hermans zoon van Petrus Hermans, Petrus zoon van Petronilla Lutterforst, Petronilla dochter van Rolandus Lutterforst; en

- Maria Sibilla Schroeders dochter van Jacobus Schroeders, Jacobus zoon van Maria Catharina Brewers, Catharina dochter van Gertrudis Lutterforst,

                                      Gertrudis dochter van Rolandus Lutterforst. 

RHCL Maastricht (29-1783-83 - foto 3763a+b)

 

Erkelens (D) - 7 november 1783 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Winandus Schmitz en Anna Catharina Claessen.

RHCL Maastricht (29-1783-30 - foto 3761a+b)

 

Kuckhoven (D) - 24 november 1783 - brief van F: W: Cardoll pastoor van Kuckhoven als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Conrardus Hermans parochiaan van Erkelens (D) en

Esther Buschgens parochiane van Kuckhoven (D).

RHCL Maastricht (29-1783-44 - foto 3762)

 

Erkelens (D) - 6 oktober 1784 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Corsten en Maria Agnes Allartz.

RHCL Maastricht (30-1784-37 - foto 3771)

 

Erkelens (D) - 17 oktober 1784 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Franciscus Reiners en Catharina Elisabetha Kirken.

RHCL Maastricht (30-1784-26 - foto 3770)

 

Erkelens (D) - 26 oktober 1784 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus Ruland van parochie Erkelens (D) en

Christina Soilet parochiane van Gorenbroich? aartsbisdom Keulen.

RHCL Maastricht (30-1784-25 - foto 3769)

 

Erkelens (D) - 15 april 1785 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Zours parochiaan van Bracht (D) bisdom Luik en

Catharina Elisabetha Knors van parochie Erkelens (D).

RHCL Maastricht (30-1785-17 - foto 3772)

 

Erkelens (D) - 27 juni 1786 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Bandritzer en Adelheidis Basen.

RHCL Maastricht (30-1786-8 - foto 3773)

 

Erkelens (D) - 2 november 1786 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Remges weduwenaar en Gertrudis Verres.

RHCL Maastricht (30-1786-21 - foto 3774)

 

Erkelens (D) - 31 mei 1787 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Clever en Maria Magdalena Franzen.

RHCL Maastricht (30-1787-18 - foto 3776) 

 

Erkelens (D) - 11 juni 1787 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gerardus Siegers en Anna Margaretha Hermes.

RHCL Maastricht (30-1787-9 - foto 3775)

 

Erkelens (D) - 25 september 1787 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Mohl parochian in Ratheim (D) bisdom Luik

en Anna Catharina Ohoven weduwe parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (30-1787-40 - foto 3778) 

 

Erkelens (D) - 2 oktober 1787 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Gassen weduwenaar parochiaan van Kuckhoven (D) en

Anna Cath. Basselor van parochie Erkelens (D).

RHCL Maastricht (30-1787-39 - foto 3777)

 

Erkelens (D) - 7 augustus 1790 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Arnoldus Schmitz en Gertrudis Basseler.

RHCL Maastricht (31-1790-15 - foto 3779a+b)

 

Erkelens (D) - 28 februari 1791 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Antonius Dewissen en Maria Catharina am Valdern.

RHCL Maastricht (31-1791-12 - foto 3780)

 

Erkelens (D) - 26 oktober 1792 - brief/schema van H.B. Claessen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

- Franciscus Josephus Schnizeler parochiaan van Klein Gladbach (D) zoon van Sibilla Catharina Zur-Mahr, Sibilla dochter van Theodorus Zur-Mahr,

                          Theodorus zoon van Henricus Zur-Mahr; en

- Anna Catharina Schmitz parochiane van Erkelens (D) dochter van Nicolaus Schmiz, Nicolaus zoon van Mechtildis Dresen, Mechtildis dochter van

                           Maria Zur-Mahr.

RHCL Maastricht (32-1798-2 - foto 6238)

 

Erkelens (D) - 1 januari 1793 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus van Berg en M. Gertrudis Dick.

RHCL Maastricht (31-1793-11 - foto 3782)

 

Erkelens (D) - 24 januari 1793 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Casparus Gratis ex parochie Brachelen (D) en

Magdalena Pangels parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (31-1793-42 - foto 3785)

 

Erkelens (D) - 10 februari 1793 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conradus Ohoven en Maria Catharina Evertz weduwe.

RHCL Maastricht (31-1793-50 - foto 3786) 

 

Erkelens (D) - 10 november 1793 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Cüster en M. Eva Ropoll.

RHCL Maastricht (31-1793-24 - foto 3783)

 

Erkelens (D) - 24 november 1793 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hermans parochiaan in Beeck (D) en

Maria Sibilla van Hasselt parochiane van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (31-1793-28 - foto 3784)

 

Roermond - 12 juli 1794 - brief van J. Mathei pastoor van Roermond aan Joannes Baptista Roberto ex baron van Velde de Melroij bisschop van Roermond

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baptista Josephus van Coukelbergh kapitein in Engelse dienst vrijcorps van Hompesch woonachtig in Erkelens (D) en

Maria Elisabetha Wijckmans wonende in Roermond.

RHCL Maastricht (31-1794-13 - foto 3082a+b)

 

Roermond - 27 juli 1794 - brief van J. Mathei kanunnik en pastoor van Roermond aan M.A. Sijben vicarius-generaal van bisdom Roermond als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

baron de Dalwigh katholiek kapitein in Engelse dienst vrijcorps van Hompesch woonachtig in Erkelens (D) en

Eleonora Maria Josepha Rijckx wonende in Roermond.   

RHCL Maastricht (31-1794-16 - foto 3083a+b+c)

 

Erkelens (D) - 28 januari 1795 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Wilhelmus Krickel weduwenaar van parochie Erkelens (D) en

Mechtilde Dorrenkamp parochiane in "minori Gladbach" bisdom Luik.

RHCL Maastricht (31-1795-32 - foto 3788)

 

Erkelens (D) - 9 oktober 1795 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Corsten en Josepha Blankes.

RHCL Maastricht (31-1795-54 - foto 3791) 

 

Erkelens (D) - 19 oktober 1795 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Carabijn en Petronilla Obheiden.

RHCL Maastricht (31-1795-17 - foto 3787) 

 

Erkelens (D) - 7 november 1795 - brief en schema van H: B: Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Conradus Lutterforst zoon van Petrus Lutterforst, Petrus zoon van Conradus Lutterforst, Conradus zoon van Rudolphus Lutterforst; en 

- M. Magdalena Hermes dochter van Joannes Hermes, Joannes zoon van Petronilla Lutterforst, Petronilla dochter van Rudolphus Lutterforst. 

RHCL Maastricht (31-1795-47 blad 2 + S-1795-66 - foto 1206a+b)

 

Erkelens (D) - 8 november 1795 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Venedey en Maria Catharina Camps.

RHCL Maastricht (31-1795-35 - foto 3789)

 

Erkelens (D) - 12 november 1795 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Casparus Gloven parochiaan van Erkelens (D) en

Anna Catharina Putz parochiane in Beeck (D).

RHCL Maastricht (31-1795-45/46 - foto 3790) 

 

Erkelens (D) - 1 februari 1796 - brief van H. B. Claessen pastoor in Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Reinerus Allertz parochiaan van Erkelens (D) en

Maria Th. Commerscheis parochiane van Linnich (D).

RHCL Maastricht (32-1796-48 - foto 5206)

 

Erkelens (D) - 7 februari 1796 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Esser en Gertrudis Moll weduwe.

RHCL Maastricht (32-1796-51 - foto 3794)

 

Erkelens (D) - 5 september 1796 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Josephus Ohoven en Anna Maria Linnarz.

RHCL Maastricht (3-1696-15 - foto 5473)

 

Erkelens (D) - 24 oktober 1796 - brief van H.B. Claessen pastoor van Erkelens als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Josephus Esser en Maria Helena Mertens.

RHCL Maastricht (32-1796-14 - foto 3793)

 

[Erkelens (D)] - 20 januari 1797 - schema van H.B. Claessen als ondersteuning bij aanvraag voor een dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Conradus Holländer zoon van Godefridus Holländer, Godefridus zoon van Conradus Holländer; en

- Maria Sibilla Königs dochter van Wilhelmus Holländer, Wilhelmus zoon van N. Holländer.

De aanvraag is blijkbaar niet bewaard gebleven, of nogniet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (32-1797-15 - foto 6237) 

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Erkelens (D) - 13 juni 1702 - brief van Joannes Crucius Hauten pastoor en deken van Erkelens (D) over donaties van pastoors.

RHCL Maastricht (4-1702-23 - foto 3602+TV)

 

Erkelens (D) - 13 oktober 1702 - brief van Bertramus Kerbusch vicarius in Erkelens over Sijbilla die ten huwelijk is gevraagd door Matthias, maar waar

haar vader Peter het niet mee eens is. Inmiddels is de vader overleden maar haar zussen kiezen de kant van hun vader en hebben Sijbilla hardhandig

thuis dat laten weten c.q. mishandeld. Waarop Sijbilla het huis heeft verlaten. De kwestie gaat blijkbaar over de erfenis. 

RHCL Maastricht (5-1705-36 - foto 3611a/d+TV)

 

Erkelens (D) - 1 april 1703 - brief van J. C. Hauten pastoor en deken van Erkelens die zich er over klaagt dat Margareta Busch uit zijn parochie in Julich

(D) is getrouwd zonder zijn toestemming en Christina Theren in Matzerath onder Julich (D) is getrouwd met een lutheraan uit Brandenburg.

RHCL Maastricht (4-1703-54 - foto 3605a/c+TV)

 

Erkelens (D) - 23 april 1705 - brief van Bertramus Kerbusch vicarius in Erkelens waarin hij toestemming vraagt voor het sluiten van een huwelijk tussen

een katholieke bruidegom en een lutherse bruid, die niet aan katholieke examens wenst te worden onderworpen, maar ze wilt wel in geheim overgaan

naar het katholiek geloof. Alternatief is protestants maar dat wilt de bruidegom niet.

RHCL Maastricht (5-1705-34 - foto 3610a/c+TV)

 

Nedercruchten (D) - 19 mei 1705 - brief van Leon: Louerix over dhr. Mullers van vicarie Erkelens en bestaan van Erkelens (D).

RHCL Maastricht (5-1705-30 - foto 6064a/b+TV)

 

Erkelens (D) - 15 mei 1711 - brief van Andreas Knippenbergh pastoor "Ecliniensis" [= Erkelens] over kerkzaken.

RHCL Maastricht (6-1711-3 - foto 6069a/b+TV)

 

Erkelens (D) - 17 juni 1720 - brief van Andreas Knippenbergh pastoor van Erkelens en deken van district Erkelens over Maria Gertrudis Sijberichs ge-

boren en gedoopt in Erkelens (D) die aanzienlijke tijd bij haar grootvader heeft gewoond en heidens [= protestants] was opgevoed. Ze heeft een 3-tal

jaren in Julich gewoond en aantal maanden in Hinsbergen en is begin dit jaar teruggekeerd in Wanlo (D) waar ze is getrouwd zonder dispensatie, die

zoals de pastoor op 14 juni verklaarde heeft gedaan niet uit gewoonte maar omdat ze een vluchteling was. De bemoeienis van de pastoor van Erke-

lens (D) geeft aan dat ze nog als parochiane van Erkelens (D) werd beschouwd.

RHCL Maastricht (9-1720-38 - foto 3631a/d+TV)

 

[Venlo?] - [1730?] - notitie zonder plaats of datum vermelding, toch door RHCL merkwaardig geplaatst bij 1730. Het gaat om aanstelling van 3 sub dia-

kens die allen paters Franciscanen zijn, het gaat: 1) broeder Antonius Peeters conventus Venlo, 2) broeder Franciscus Cuijlaerts conventus Erkelens

en 3) broeder Arnoldus van Alphen zonder nader vermelding. Alle 3 met dispensatie voor periode tussen 2 afroepingen.

RHCL Maastricht (12-1730-7 - foto 6287+TV)

 

Cruchten (D) - zonder datum - brief van NN ws. de pastoor over Joannes Masen parochiaan van Cruchten die met huwelijks toezegging aan Caecilia

Kleijn parochiane van Cruchten haar had bezwangerd. Hij is gevlucht en vertrokken naar Erkelens en na een aantal maanden gevallen op Aldegunda

Königs van parochie Wanlo, die hij eveneens heeft bezwangerd. Die nu voornemens zijn te trouwen waarvan afroepingen gedaan in Erkelens en

Wanlo. Echter Caecilia Kleijn heeft bezwaar tegen voortgang van dat huwelijk. De pastoor in Wanlo had onzorgvuldig gehandeld door geen navraag

te doen bij de pastoor in Cruchten over de vrijheid van Joannes Masen. De schrijver vraagt wat te doen, trouwen met een of die ander. En vraagt om

procedures rond zwervende personen niet afkomstig uit Cruchten.

RHCL Maastricht (14-1740-133 - foto 4124a/d+TV)

 

Wachtendonck (D) - 12 september 1740 - brief van P. Poelle pastoor in Wachtendonck in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jelis Paulus Oseij geboren in Venlo soldaat in dienst van Holland, parochiaan van Wachtendonck [D] en

Elisabet Steick van Erckelens [D].

Ze zijn voor 5 jaar met elkaar verloofd dus ondertrouwd en wonen sindsdien samen met 2 kinderen. Ze willen met elkaar trouwen, maar dat werd

belemmerd door zijn kapitein. Ze vragen of ze door pastoor Poelle kunnen worden getrouwd om verdere zonden en schandalen te vermijden.

RHCL Maastricht (14-1740-107 - foto 1092a+b+TV)

 

Erkelens (D) - 11 april 1741 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens over een paar die willen trouwen in gesloten tijd en zonder afkondigingen

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conrardus Moonen parochiaan van Erkelens (D) en Agnes Esser, ws. ook van Erkelens (D).

Die blijkbaar uit minachting voor de pastoor, in Venlo katholiek willen trouwen wat ook maand later is gebeurd met normale afkondigingen. Moers is

er zeer ontsteld over en vooral dat anderen het voorbeeld zullen volgen.

RHCL Maastricht (15-1741-17 - foto 3744a/b+TV) 

 

Erkelens (D) - 11 april 1751 - brief van f. W: Moers pastoor van Erkelens (D) over een anonieme zaak van een paar die willen trouwen, er blijkt echter tegen-

stand van de ouders. De pastoor meldt nog dat de pastoor van Venlo wellicht dispensatie voor de afroepingen had aangevraagd.

RHCL Maastricht (15-1741-18 - foto 4955a/b+TV)

 

Erkelens (D) - 1 augustus 1780 - brief van A. Cloven vicarius en professor van Erkelens over een dispensatie wat niet gekregen kan worden voor betrokke-

nen niet met namen genoemd. Hij vraagt de reden waarom zodat hij dat zondag bij mis kan melden. Als afsluiter meldt hij dat de voortvluchtige priester

Haubtman die vorig jaar bij de karthuizers in Roermond was ontsnapt, 6 dagen was gesignaleerd in Erkelens (D) omgeving.

RHCL Maastricht (29-1780-29 - foto 2267a/b+TV)

 

Erkelens (D) - 30 mei 1787 - briefje van Franc. Dom. Strerath en Joannes Hub. Jopen over Franciscus Antonius Mertens van Erkelens (D) die kennelijk

priester wilt worden.

RHCL Maastricht (30-1787-29 - foto 6317+TV)

 

Erkelens (D) - 5 januari 1796 - brief van H. B. Claessen pastoor van Erkelens (D) over Maria Catharina Schlundt parochiane van Erkelens (D) die eerder

is getrouwd door een aalmoezenier van het leger, zonder raadpleging van de pastoor, met een soldaat van het vrije Engelse leger. Blijkbaar heeft dat sol-

daat aan vele anderen trouw beloften gedaan en nu wilt Maria Catharina haar huwelijk nietig hebben verklaard.

RHCL Maastricht (32-1796-84 - foto 3795a/b+TV)

 

Erkelens (D) - 20 maart 1797 - brief van P. H. Esser over een pater in een klooster in Westfalen, waarover hij hun informatie stuurt. Bisdom Roermond ant-

woordt dat de deken bevoegd is daarover beslissingen te nemen.

RHCL Maastricht (32-1797-24 - foto 6340a/c+TV)