GenBronnen

maas

Emmerich (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


-

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Nederweert - 10 februari 1791 - brief van J. Vallen vice pastoor van Nederweert aan bisdom Roermond met de vraag om advies aangaande Martinus

Stupen die geboren is in Emmerik bij Kleef (D) oud 35 jaar zoals zijn doopbewijs dat aantoont van katholieke religie. Hij is begin november 1770 in

parochie Nederweert aangekomen. Martinus verklaart dat hij 14 geleden [dus als 21 jarige] zijn vaderland heeft verlaten. In die 14 jaar was hij deels

in het leger onder de koning van Pruissen en deels op zee. Voor de overige - dat is 5 jaar - heeft hij op Zeeuwse eilanden gewerkt bij verschillende

boeren. Voor zijn komst nu in Nederweert heeft hij 12 weken onafgebroken gewerkt bij een boer op eiland Goeree. Martinus overweegt nu een huwelijk

aan te gaan met een parochiane van Nederweert, Nu vreest de pastoor dat Martinus als zwerver wordt aangezien en alvorens in te stemmen met

de huwelijks beloften vraagt de pastoor wat de bisschop er zo van denkt.

Hij is getrouwd te Nederweert 21-2-1791 met Hendrina Winde de Aersche met getuigen Wilhelmus Beyes en Anna Corsten.

RHCL Maastricht (31-1791-3 - foto 1852a+b+c+TV)

 

Emmerich (D) - 27 februari 1797 - brief van broeder F. Sparmakering kanunnik in "Embricae" [= Emmerich D] over de 87-jarige dhr. Goossens die als

exorcist opereert voor de kerk.

RHCL Maastricht (32-1797-4 - foto 5808+TV)