GenBronnen

digitalisering

maas

Bonn (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Venlo - 5 en 8 april 1690 - brieven van Benedictus van der Enghlen kapelaan in Venlo vanwege afwezigheid pastoor als aanvraag voor dispensatie voor

ontheffing van de 3 afkondigingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Goldt schepen van Venlo en

Sibijlla van Lidt weduwe van Slijpers vroeger wonende in Bonn.

Beiden katholiek en geen beletsel gevonden. Reden voor dispensatie is vanwege rumoer en geroddel onder de mensen, gevaar van onbeheerstheid en

zeer grote kans dat vrienden van de bruidegom iets kwaadaardigs [een grap?] zou uitvoeren rond het toekomstig huwelijk.

Met brief van 8 april schrijft hij dat hij aan pastoor van Bonn heeft geschreven over status dat is handelingsvrijheid van de bruid, die weduwe is en geboren

in Venlo en zuster is van de kanunnik van Bonn Ingenraed die kapelaan [in persoon] vertelde dat de bruid voor de blokkade meer dan 10 maanden

geleden Bonn heeft verlaten, enkele maanden in Keulen had gewoond en nu in Venlo woont sinds augustus 1689. De kanunnik vertelde voorts dat hij

binnen 10 dagen de pastoor van Bonn een verklaring zal geven. Ze zijn getrouwd op 10 april zonder verklaring van Bonn af te wachten.

RHCL Maastricht (3-1690-58 - foto 861a+b+TV)